جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  شرکت آماتا صمد (اماتا صمد )

  شرکت آماتاصمد کوله باری از تجربه و تخصص بنیان گذار و کلیه همکاران شایسته خود طی سالیان گذشته در زمینه تامین و عرضه انواع قطعات یدکی خودرو را پشتوانه موفقیت در آینده ای نزدیک دانسته و می کوشد تا با همراهی شما آینده ای درخشان بیافریند.(شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  تصویر از ال 90 بلبرینگ چرخ عقب آماتاصمد 29070068 (خرید عمده تکی)

  ال 90 بلبرینگ چرخ عقب آماتاصمد 29070068 (خرید عمده تکی)

  29070068
  بلبرینگ چرخ عقب L90- بلبرینگ چرخ عقب ال 90-
  از 4,488,729 ریال
  تصویر از ال 90 توپی چرخ جلو و ساندرو آماتاصمد 29070018 (خرید عمده تکی)

  ال 90 توپی چرخ جلو و ساندرو آماتاصمد 29070018 (خرید عمده تکی)

  29070018
  29070018-توپی ال90-ال90 توپی-توپی چرخ ال90-ال90 توپی چرخ-توپی جلو ال90-ال90 توپی جلو-توپی چرخ جلو ال90-ال90 توپی چرخ جلو-توپی ساندرو-ساندرو توپی-توپی چرخ ساندرو-ساندرو توپی چرخ-توپی جلو ساندرو-ساندرو توپی جلو-توپی چرخ جلو ساندرو-ساندرو توپی چرخ جلو-
  از 2,167,683 ریال
  تصویر از ال 90 چراغ جلو L90 (با موتور/چپ) آماتاصمد 29020018 (خرید عمده تکی)

  ال 90 چراغ جلو L90 (با موتور/چپ) آماتاصمد 29020018 (خرید عمده تکی)

  29020018
  29020018-ال90 چراغ-چراغ ال90-ال90 چراغ جلو-چراغ جلو ال90-ال90 چراغ جلو با موتور-چراغ جلو با موتور ال90-ال90 چراغ چپ-چراغ چپ ال90-ال90 چراغ جلو چپ-چراغ جلو چپ ال90-ال90 چراغ جلو با موتور چپ-چراغ جلو با موتور چپ ال90-ال 90 چراغ-چراغ ال 90-ال 90 چراغ جلو-چراغ جلو ال 90-ال 90 چراغ جلو با موتور-چراغ جلو با موتور ال 90-ال 90 چراغ چپ-چراغ چپ ال 90-ال 90 چراغ جلو چپ-چراغ جلو چپ ال 90-ال 90 چراغ جلو با موتور چپ-چراغ جلو با موتور چپ ال 90-
  از 4,542,684 ریال
  تصویر از ال 90 دسته موتور شاتونی آماتاصمد 2904002 (خرید عمده تکی)

  ال 90 دسته موتور شاتونی آماتاصمد 2904002 (خرید عمده تکی)

  29040028
  دسته موتور ال 90- ال 90 دسته موتور-l90 دسته موتور-هانتر دسته موتور ال 90-l90 دسته موتور-دسته موتور شاتونی ال 90-ال 90 دسته موتور شاتونی -دسته موتور شاطونی ال 90-ال 90 دسته موتور شاطونی -
  از 1,642,085 ریال
  تصویر از ال 90 فیلتر روغن L90 ومگان آماتاصمد 29040058 (خرید عمده تکی)

  ال 90 فیلتر روغن L90 ومگان آماتاصمد 29040058 (خرید عمده تکی)

  29040058
  29040058-فیلتر ال90-ال90 فیلتر-فیلتر روغن ال90-ال90 فیلتر روغن-فیلتر مگان-مگان فیلتر-فیلتر روغن مگان-مگان فیلتر روغن-
  از 478,401 ریال
  تصویر از ال 90 لنت جلو L90 آماتاصمد 29070058 (خرید عمده تکی)

  ال 90 لنت جلو L90 آماتاصمد 29070058 (خرید عمده تکی)

  29070058
  29070058-لنت ال 90-ال 90 لنت-لنت جلو ال 90-ال 90 لنت جلو-لنت ال90-ال90 لنت-لنت جلو ال90-ال90 لنت جلو-
  از 1,666,392 ریال
  تصویر از ال 90 لنت و کفشک عقب L90 آماتاصمد 29070048 (خرید عمده تکی)

  ال 90 لنت و کفشک عقب L90 آماتاصمد 29070048 (خرید عمده تکی)

  29070048
  29070048-لنت ال 90-ال 90 لنت-لنت عقب ال 90-ال 90 لنت عقب-کفشکی ال 90-ال 90 کفشکی-کشفکی عقب ال 90-ال 90 کفشکی عقب-لنت ال90-ال90 لنت-لنت عقب ال90-ال90 لنت عقب-کفشکی ال90-ال90 کفشکی-کشفکی عقب ال90-ال90 کفشکی عقب-
  از 3,018,046 ریال
  تصویر از ال 90 مهره روغن L90 آماتاصمد 29080068 (خرید عمده تکی)

  ال 90 مهره روغن L90 آماتاصمد 29080068 (خرید عمده تکی)

  29080068
  29080068-مهره ال 90-ال 90 مهره-مهره روغن ال 90-ال 90 مهره روغن-مهره ال90-ال90 مهره-مهره روغن ال90-ال90 مهره روغن-فشنگی ال 90-ال 90 فشنگی-فشنگی روغن ال 90-ال 90 فشنگی روغن-فشنگی ال90-ال90 فشنگی-فشنگی روغن ال90-ال90 فشنگی روغن-
  از 455,511 ریال
  تصویر از اورینگ سوزن انژکتور پیکان زیمنس پراید آماتاصمد 14030658 (خرید عمده تکی)

  اورینگ سوزن انژکتور پیکان زیمنس پراید آماتاصمد 14030658 (خرید عمده تکی)

  14030658
  14030658-پیکان اورینگ-اورینگ پیکان-پیکان اورینگ سوزن انژکتور-اورینگ سوزن انژکتور پیکان-پراید اورینگ-اورینگ پراید-پراید اورینگ سوزن انژکتور-اورینگ سوزن انژکتور پراید-
  از 173,964 ریال
  تصویر از اویل پمپ انژکتوری پیکان آماتاصمد 10050018 (خرید عمده تکی)

  اویل پمپ انژکتوری پیکان آماتاصمد 10050018 (خرید عمده تکی)

  10050018
  10050018-اویل پیکان-پیکان اویل-اویل پمپ پیکان-پیکان اویل پمپ-اویل انژکتوری پیکان-پیکان اویل انژکتوری-اویل پمپ انژکتوری پیکان-پیکان اویل پمپ انژکتوری-
  از 3,295,015 ریال
  تصویر از اویل پمپ اونجر کاربراتوری پیکان آماتاصمد 10050028 (خرید عمده تکی)

  اویل پمپ اونجر کاربراتوری پیکان آماتاصمد 10050028 (خرید عمده تکی)

  10050028
  10050028-اویل پمپ پیکان-پیکان اویل پمپ -اویل پمپ اونجر پیکان-پیکان اویل پمپ اونجر-اویل پمپ کاربراتوری پیکان-پیکان اویل پمپ کاربراتوری-اویل پمپ اونجر کاربراتوری پیکان-پیکان اویل پمپ اونجر کاربراتوری-
  از 3,295,015 ریال
  تصویر از بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان آماتاصمد 14070428 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان آماتاصمد 14070428 (خرید عمده تکی)

  14070428
  14070428-بلبرینگ پراید-پراید بلبرینگ-بلبرینگ بیرونی پراید-پرایدبلبرینگ بیرونی -بلبرینگ پیکان-پیکان بلبرینگ-بلبرینگ بیرونی پیکان-پیکان بلبرینگ بیرونی-بلبرینگ کوچک پراید-پراید بلبرینگ کوچک-بلبرینگ بیرونی کوچک پراید-پرایدبلبرینگ بیرونی کوچک-بلبرینگ کوچک پیکان-پیکان بلبرینگ کوچک-بلبرینگ بیرونی کوچک پیکان-پیکان بلبرینگ بیرونی کوچک-
  از 833,578 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب اردی آماتاصمد 10070188 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب اردی آماتاصمد 10070188 (خرید عمده تکی)

  10070188
  پیکان بلبرینگ چرخ عقب- پیکان بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ پیکان-آردی بلبرینگ چرخ عقب-آردی بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ آردی-اردی بلبرینگ چرخ عقب-اردی بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ اردی-
  از 1,747,379 ریال
  تصویر از بوستر 2 مداره پیکان با پمپ طلایی آماتاصمد (خرید عمده تکی)

  بوستر 2 مداره پیکان با پمپ طلایی آماتاصمد (خرید عمده تکی)

  10070168
  بوستر دو مداره پیکان- بوستر 2 مداره پیکان- پیکان بوستر دو مداره طلایی- پیکان بوستر 2 مداره طلایی-بوستر 2 مداره پیکان-بوستر دو مداره اماتاصمد
  از 12,650,000 ریال
  تصویر از بوق پراید تکی عددی آماتاصمد 14080218 (خرید عمده تکی)

  بوق پراید تکی عددی آماتاصمد 14080218 (خرید عمده تکی)

  14080218
  14080218-بوق پراید-پراید بوق-بوق تکی پراید-پراید بوق تکی-
  از 876,196 ریال
  تصویر از بوق پژو حلزونی 405 مدل سوکتی آماتاصمد 11080238 (خرید عمده تکی)

  بوق پژو حلزونی 405 مدل سوکتی آماتاصمد 11080238 (خرید عمده تکی)

  11080238
  11080238-بوق 405-405 بوق-بوق حلزونی 405-405 بوق حلزونی-بوق 405 مدل سوکتی-405 بوق مدل سوکتی-بوق حلزونی 405 مدل سوکتی-405 بوق حلزونی مدل سوکتی-
  از 1,861,448 ریال
  تصویر از پراید آفتابگیر چپ پایه فلزی طوسی آماتاصمد 14021338 (خرید عمده تکی)

  پراید آفتابگیر چپ پایه فلزی طوسی آماتاصمد 14021338 (خرید عمده تکی)

  14021338
  آفتابگیر پراید- افتابگیر پراید-پراید افتابگیر- افتابگیر پراید با پایه فلزی طوسی- آفتابگیر پراید با پایه فلزی-
  از 614,215 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 (خرید عمده تکی)

  14052428
  14052428-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-
  از 466,956 ریال
  تصویر از پراید اهرم دو شاخه کلاچ آماتاصمد 14052468 (خرید عمده تکی)

  پراید اهرم دو شاخه کلاچ آماتاصمد 14052468 (خرید عمده تکی)

  14052468
  14052468-اهرم پراید-پراید اهرم-اهرم دو شاخه پراید-پراید اهرم دو شاخه-اهرم کلاچ پراید-پراید اهرم کلاچ-اهرم دو شاخه کلاچ پراید-پراید اهرم دو شاخه کلاچ-
  از 532,192 ریال
  تصویر از پراید اویل پمپ پراید/ تیبا(طرح جدید) آماتاصمد 14052568 (خرید عمده تکی)

  پراید اویل پمپ پراید/ تیبا(طرح جدید) آماتاصمد 14052568 (خرید عمده تکی)

  14052568
  14052568-اویل پمپ پراید-پراید اویل پمپ-اویل پمپ تیبا-تیبا اویل پمپ-اویل پمپ طرح جدید پراید-پراید اویل پمپ طرح جدید-اویل پمپ طرح جدید تیبا-تیبا اویل پمپ طرح جدید-
  از 3,165,687 ریال
  تصویر از پراید اویل پمپ طرح قدیم آماتاصمد 14052398 (خرید عمده تکی)

  پراید اویل پمپ طرح قدیم آماتاصمد 14052398 (خرید عمده تکی)

  14052398
  14052398-اویل پراید-پراید اویل-اویل پمپ پراید-پراید اویل پمپ-اویل طرح قدیم پراید-پراید اویل طرح قدیم-اویل پمپ طرح قدیم پراید-پراید اویل پمپ طرح قدیم-
  از 3,176,369 ریال
  تصویر از پراید اکسل عقب دوگانه سوز CNG آماتاصمد 14070698 (خرید عمده تکی)

  پراید اکسل عقب دوگانه سوز CNG آماتاصمد 14070698 (خرید عمده تکی)

  14070698
  اکسل عقب دوگانه سوز پراید-
  از 9,462,672 ریال
  تصویر از پراید اکسل عقب معمولی و ABS آماتاصمد 1407044 (خرید عمده تکی)

  پراید اکسل عقب معمولی و ABS آماتاصمد 1407044 (خرید عمده تکی)

  14070448
  پراید اکسل معمولی- اکسل معمولی پراید- اکسل معمولی abs پراید-پراید اکسل معمولی و abs-پراید اکسل عقب معمولی- اکسل عقب معمولی پراید- اکسل عقب معمولی abs پراید-پراید اکسل عقب معمولی و abs-
  از 9,299,716 ریال
  تصویر از پراید بست پلوس فنر آهنی بزرگ فلزی آماتاصمد 11070448 (خرید عمده تکی)

  پراید بست پلوس فنر آهنی بزرگ فلزی آماتاصمد 11070448 (خرید عمده تکی)

  11070448
  11070448-بست پراید-پراید بست-بست پلوس پراید-پراید بست پلوس-بست پلوس فنر پراید-پراید بست پلوس فنر-بست آهنی پراید-پراید بست آهنی-بست پلوس آهنی پراید-پراید بست پلوس آهنی-بست پلوس فنر آهنی پراید-پراید بست پلوس فنر آهنی-بست اهنی پراید-پراید بست اهنی-بست پلوس اهنی پراید-پراید بست پلوس اهنی-بست پلوس فنر اهنی پراید-پراید بست پلوس فنر اهنی-
  از 34,335 ریال
  تصویر از پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508 (خرید عمده تکی)

  پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508 (خرید عمده تکی)

  14040508
  بلبرینگ تسمه تایم پراید-بلبرینگ تسمه سفتکن پراید-پراید بلبرینگ تسمه سفتکن-
  از 1,828,856 ریال
  تصویر از پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508 (خرید عمده تکی)

  پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508 (خرید عمده تکی)

  1404058
  بلبرینگ تسمه تایم پراید-بلبرینگ تسمه سفتکن پراید-پراید بلبرینگ تسمه سفتکن-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پراید بلبرینگ چرخ جلو قدیم 69349 آماتاصمد 14070438 (خرید عمده تکی)

  پراید بلبرینگ چرخ جلو قدیم 69349 آماتاصمد 14070438 (خرید عمده تکی)

  14070438
  14070438-بلبرینگ پراید-پراید بلبرینگ-بلبرینگ چرخ جلو پراید-پراید بلبرینگ چرخ جلو-بلبرینگ قدیم پراید-پراید بلبرینگ قدیم-بلبرینگ چرخ جلو قدیم پراید-پراید بلبرینگ قدیم چرخ جلو-
  از 1,108,094 ریال
  تصویر از پراید بلبرینگ کلاچ آماتاصمد 14060278 (خرید عمده تکی)

  پراید بلبرینگ کلاچ آماتاصمد 14060278 (خرید عمده تکی)

  14060278
  14060278-بلبرینگ پراید-پراید بلبرینگ-بلبرینگ کلاچ پراید-پراید بلبرینگ کلاچ-
  از 1,725,000 ریال
  تصویر از پراید بوستر ترمز 9 اینچ ABS با پمپ آماتاصمد 14070348 (خرید عمده تکی)

  پراید بوستر ترمز 9 اینچ ABS با پمپ آماتاصمد 14070348 (خرید عمده تکی)

  14070348
  14070348-بوستر پراید-پراید بوستر-بوستر ترمز پراید-پراید بوستر ترمز-بوستر با پمپ پراید-پراید بوستر با پمپ-بوستر ترمز با پمپ پراید-پراید بوستر ترمز با پمپ-
  از 11,129,118 ریال
  تصویر از پراید بوستر ترمز بدون پمپ آلومینیومی ABS آماتاصمد 14070338 (خرید عمده تکی)

  پراید بوستر ترمز بدون پمپ آلومینیومی ABS آماتاصمد 14070338 (خرید عمده تکی)

  14070338
  14070338-بوستر پراید-پراید بوستر-بوستر ترمز پراید-پراید بوستر ترمز-بوستر بدون پمپ پراید-پراید بوستر بدون پمپ-بوستر ترمز بدون پمپ پراید-پراید بوستر ترمز بدون پمپ-
  از 6,240,958 ریال
  تصویر از پراید پلوس کامل بلند ABS آماتا صمد GSP  1407025 (خرید عمده تکی)

  پراید پلوس کامل بلند ABS آماتا صمد GSP 1407025 (خرید عمده تکی)

  14070258
  پلوس بلند پراید- پلوس کامل پراید- پلوس کامل abs پراید-پراید پلوس کامل abs-1503135-آماتاصمد-اماتا صمد-پلوس بلند پراید آماتاصمد-پلوس بلند پراید اماتاصمد-پلوس بلند پراید اماتا صمد-
  از 15,410,000 ریال
  تصویر از پراید پلوس کامل کوتاه ABS آماتاصمد دینا پارت GSP  1407013 (خرید عمده تکی)

  پراید پلوس کامل کوتاه ABS آماتاصمد دینا پارت GSP 1407013 (خرید عمده تکی)

  14070138
  پلوس کامل abs پراید- پلوس کامل کوتاه پراید-پلوس abs پراید-پراید پلوس کوتاه abs-کد 1503134-پراید پلوس کامل کوتاه ABS دینا پارت GSP 1407013-پلوس کامل کوتاه پراید آماتاصمد-پلوس کامل کوتاه پراید آماتا صمد-پلوس کامل کوتاه پراید اماتاصمد-پلوس کامل کوتاه پراید اماتا صمد-
  از 13,525,265 ریال
  تصویر از پراید پمپ بنزین کامل پراید (CNG/X100) آماتاصمد 14080658 (خرید عمده تکی)

  پراید پمپ بنزین کامل پراید (CNG/X100) آماتاصمد 14080658 (خرید عمده تکی)

  14080658
  14080658-پمپ پراید-پراید پمپ-پمپ بنزین پراید-پراید پمپ بنزین-پمپ بنزین کامل پراید-پراید پمپ بنزین کامل-پمپ پرایدCNG-پرایدCNGپمپ-پمپ بنزین پرایدCNG-پرایدCNG پمپ بنزین-پمپ بنزین کامل پرایدCNG-پرایدCNG پمپ بنزین کامل-
  از 9,076,594 ریال
  تصویر از پراید پمپ ترمز با مخزن ABS آماتاصمد 14070358 (خرید عمده تکی)

  پراید پمپ ترمز با مخزن ABS آماتاصمد 14070358 (خرید عمده تکی)

  14070358
  14070358-پمپ پراید-پراید پمپ-پمپ ترمز پراید-پراید پمپ ترمز-پمپ با مخزن پراید-پراید پمپ با مخزن-پمپ ترمز با مخزن پراید-پراید پمپ ترمز با مخزن-
  از 5,652,685 ریال
  تصویر از پراید پمپ ترمز معمولی آماتاصمد 14070388 (خرید عمده تکی)

  پراید پمپ ترمز معمولی آماتاصمد 14070388 (خرید عمده تکی)

  14070388
  پمپ ترمز با مخزن معمولی پراید- پمپ ترمز پراید- پمپ ترمز پراید- پمپ ترمز با مخزن پراید-
  از 4,489,874 ریال
  تصویر از پراید پمپ هیدرولیک فرمان یورو 4 آماتاصمد 22070178 (خرید عمده تکی)

  پراید پمپ هیدرولیک فرمان یورو 4 آماتاصمد 22070178 (خرید عمده تکی)

  22070178
  22070178-پمپ پراید-پراید پمپ-پمپ هیدرولیک پراید-پراید پمپ هیدرولیک-پمپ فرمان پراید-پراید پمپ فرمان-پمپ هیدرولیک فرمان پراید-پراید پمپ هیدرولیک فرمان-
  از 21,362,147 ریال
  تصویر از پراید پوسته کلاچ بزرگ آماتاصمد 14060378 (خرید عمده تکی)

  پراید پوسته کلاچ بزرگ آماتاصمد 14060378 (خرید عمده تکی)

  14060378
  14060378-پوسته پراید-پراید پوسته-پوسته کلاچ پراید-پراید پوسته کلاچ-پوسته بزرگ پراید-پراید پوسته بزرگ-پوسته کلاچ بزرگ پراید-پراید پوسته کلاچ بزرگ-
  از 16,100,000 ریال
  تصویر از پراید پیچ رام (پیچ سینی موتور) آماتاصمد 14090078 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ رام (پیچ سینی موتور) آماتاصمد 14090078 (خرید عمده تکی)

  14090078
  پیچ رام بلند عقب پراید-پیچ رام پراید-پراید پیچ رام-پیچ سینی موتور پراید-پراید پیچ سینی موتور-
  از 137,340 ریال
  تصویر از پراید پیچ طبق به سگدست با مهره آماتاصمد 14090118 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ طبق به سگدست با مهره آماتاصمد 14090118 (خرید عمده تکی)

  14090118
  پیچ طبق با مهره پراید-پیچ طبق پراید-
  از 109,250 ریال
  تصویر از پراید پیچ و مهره شاتون آماتاصمد 14090158 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ و مهره شاتون آماتاصمد 14090158 (خرید عمده تکی)

  14090158
  پیچ مهره شاتون پراید - پیچ ومهره شاطون پراید- پراید پیچ ومهره شاطون-
  از 125,895 ریال
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 26,214 ریال بیشترین مقدار: 86,066,400 ریال
  26214 86066400