جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  شرکت آماتاصمد (اماتاصمد )

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  ال 90 بلبرینگ چرخ عقب آماتاصمد 29070068 ( عمده )

  ال 90 بلبرینگ چرخ عقب آماتاصمد 29070068

  29070068
  بلبرینگ چرخ عقب L90- بلبرینگ چرخ عقب ال 90-
  از 4,825,600 ریال
  ال 90 توپی چرخ جلو و ساندرو آماتاصمد 29070018 ( عمده )

  ال 90 توپی چرخ جلو و ساندرو آماتاصمد 29070018

  29070018
  29070018-توپی ال90-ال90 توپی-توپی چرخ ال90-ال90 توپی چرخ-توپی جلو ال90-ال90 توپی جلو-توپی چرخ جلو ال90-ال90 توپی چرخ جلو-توپی ساندرو-ساندرو توپی-توپی چرخ ساندرو-ساندرو توپی چرخ-توپی جلو ساندرو-ساندرو توپی جلو-توپی چرخ جلو ساندرو-ساندرو توپی چرخ جلو-
  از 3,676,400 ریال
  ال 90 چراغ جلو L90 (با موتور/چپ) آماتاصمد 29020018 ( عمده )

  ال 90 چراغ جلو L90 (با موتور/چپ) آماتاصمد 29020018

  29020018
  29020018-ال90 چراغ-چراغ ال90-ال90 چراغ جلو-چراغ جلو ال90-ال90 چراغ جلو با موتور-چراغ جلو با موتور ال90-ال90 چراغ چپ-چراغ چپ ال90-ال90 چراغ جلو چپ-چراغ جلو چپ ال90-ال90 چراغ جلو با موتور چپ-چراغ جلو با موتور چپ ال90-ال 90 چراغ-چراغ ال 90-ال 90 چراغ جلو-چراغ جلو ال 90-ال 90 چراغ جلو با موتور-چراغ جلو با موتور ال 90-ال 90 چراغ چپ-چراغ چپ ال 90-ال 90 چراغ جلو چپ-چراغ جلو چپ ال 90-ال 90 چراغ جلو با موتور چپ-چراغ جلو با موتور چپ ال 90-
  از 7,197,778 ریال
  ال 90 دسته موتور شاتونی آماتاصمد 2904002 ( عمده )

  ال 90 دسته موتور شاتونی آماتاصمد 2904002

  29040028
  دسته موتور ال 90- ال 90 دسته موتور-l90 دسته موتور-هانتر دسته موتور ال 90-l90 دسته موتور-دسته موتور شاتونی ال 90-ال 90 دسته موتور شاتونی -دسته موتور شاطونی ال 90-ال 90 دسته موتور شاطونی -
  از 2,886,000 ریال
  ال 90 فیلتر روغن L90 ایساکو 1240203299 ( عمده )

  ال 90 فیلتر روغن L90 ایساکو 1240203299

  1240203299
  1240203299-فیلتر ال90-ال90 فیلتر-فیلتر روغن ال90-ال90 فیلتر روغن-فیلتر مگان-مگان فیلتر-فیلتر روغن مگان-مگان فیلتر روغن-
  از 717,360 ریال
  ال 90 فیلتر روغن L90 ومگان آماتاصمد 29040058 ( عمده )

  ال 90 فیلتر روغن L90 ومگان آماتاصمد 29040058

  29040058
  29040058-فیلتر ال90-ال90 فیلتر-فیلتر روغن ال90-ال90 فیلتر روغن-فیلتر مگان-مگان فیلتر-فیلتر روغن مگان-مگان فیلتر روغن-
  از 679,120 ریال
  ال 90 لنت جلو L90 آماتاصمد 29070058 ( عمده )

  ال 90 لنت جلو L90 آماتاصمد 29070058

  29070058
  29070058-لنت ال 90-ال 90 لنت-لنت جلو ال 90-ال 90 لنت جلو-لنت ال90-ال90 لنت-لنت جلو ال90-ال90 لنت جلو-
  از 3,536,000 ریال
  ال 90 لنت و کفشک عقب L90 آماتاصمد 29070048 ( عمده )

  ال 90 لنت و کفشک عقب L90 آماتاصمد 29070048

  29070048
  29070048-لنت ال 90-ال 90 لنت-لنت عقب ال 90-ال 90 لنت عقب-کفشکی ال 90-ال 90 کفشکی-کشفکی عقب ال 90-ال 90 کفشکی عقب-لنت ال90-ال90 لنت-لنت عقب ال90-ال90 لنت عقب-کفشکی ال90-ال90 کفشکی-کشفکی عقب ال90-ال90 کفشکی عقب-
  از 4,531,280 ریال
  اویل پمپ انژکتوری پیکان آماتاصمد 10050018 ( عمده )

  اویل پمپ انژکتوری پیکان آماتاصمد 10050018

  10050018
  10050018-اویل پیکان-پیکان اویل-اویل پمپ پیکان-پیکان اویل پمپ-اویل انژکتوری پیکان-پیکان اویل انژکتوری-اویل پمپ انژکتوری پیکان-پیکان اویل پمپ انژکتوری-
  از 5,342,480 ریال
  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان آماتاصمد 14070428 ( عمده )

  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان آماتاصمد 14070428

  14070428
  14070428-بلبرینگ پراید-پراید بلبرینگ-بلبرینگ بیرونی پراید-پرایدبلبرینگ بیرونی -بلبرینگ پیکان-پیکان بلبرینگ-بلبرینگ بیرونی پیکان-پیکان بلبرینگ بیرونی-بلبرینگ کوچک پراید-پراید بلبرینگ کوچک-بلبرینگ بیرونی کوچک پراید-پرایدبلبرینگ بیرونی کوچک-بلبرینگ کوچک پیکان-پیکان بلبرینگ کوچک-بلبرینگ بیرونی کوچک پیکان-پیکان بلبرینگ بیرونی کوچک-
  از 1,431,019 ریال
  بوستر 2 مداره پیکان با پمپ طلایی آماتاصمد ( عمده )

  بوستر 2 مداره پیکان با پمپ طلایی آماتاصمد

  10070168
  بوستر دو مداره پیکان- بوستر 2 مداره پیکان- پیکان بوستر دو مداره طلایی- پیکان بوستر 2 مداره طلایی-بوستر 2 مداره پیکان-بوستر دو مداره اماتاصمد
  از 20,790,640 ریال
  بوق پژو حلزونی 405 مدل سوکتی آماتاصمد 11080238 ( عمده )

  بوق پژو حلزونی 405 مدل سوکتی آماتاصمد 11080238

  11080238
  11080238-بوق 405-405 بوق-بوق حلزونی 405-405 بوق حلزونی-بوق 405 مدل سوکتی-405 بوق مدل سوکتی-بوق حلزونی 405 مدل سوکتی-405 بوق حلزونی مدل سوکتی-
  از 1,868,880 ریال
  پراید آفتابگیر چپ پایه فلزی طوسی آماتاصمد 14021338 ( عمده )

  پراید آفتابگیر چپ پایه فلزی طوسی آماتاصمد 14021338

  14021338
  آفتابگیر پراید- افتابگیر پراید-پراید افتابگیر- افتابگیر پراید با پایه فلزی طوسی- آفتابگیر پراید با پایه فلزی-
  از 749,840 ریال
  پراید اویل پمپ طرح قدیم آماتاصمد 14052398 ( عمده )

  پراید اویل پمپ طرح قدیم آماتاصمد 14052398

  14052398
  14052398-اویل پراید-پراید اویل-اویل پمپ پراید-پراید اویل پمپ-اویل طرح قدیم پراید-پراید اویل طرح قدیم-اویل پمپ طرح قدیم پراید-پراید اویل پمپ طرح قدیم-
  از 5,725,200 ریال
  پراید اکسل عقب دوگانه سوز CNG آماتاصمد 14070698 ( عمده )

  پراید اکسل عقب دوگانه سوز CNG آماتاصمد 14070698

  14070698
  اکسل عقب دوگانه سوز پراید-
  از 19,957,600 ریال
  پراید اکسل عقب معمولی و ABS آماتاصمد 1407044 ( عمده )

  پراید اکسل عقب معمولی و ABS آماتاصمد 1407044

  14070448
  پراید اکسل معمولی- اکسل معمولی پراید- اکسل معمولی abs پراید-پراید اکسل معمولی و abs-پراید اکسل عقب معمولی- اکسل عقب معمولی پراید- اکسل عقب معمولی abs پراید-پراید اکسل عقب معمولی و abs-
  از 19,612,320 ریال
  پراید بلبرینگ تسمه تایم SEGAL اماتاصمد 14040168 ( عمده )

  پراید بلبرینگ تسمه تایم SEGAL اماتاصمد 14040168

  14040168
  بلبرینگ تسمه تایم پراید-بلبرینگ تسمه سفتکن پراید-پراید بلبرینگ تسمه سفتکن-
  از 2,860,000 ریال
  تصویر از پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508

  پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508

  1404058
  بلبرینگ تسمه تایم پراید-بلبرینگ تسمه سفتکن پراید-پراید بلبرینگ تسمه سفتکن-
  از 1,797,600 ریال
  پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508 ( عمده )

  پراید بلبرینگ تسمه تایم آماتاصمد 14040508

  14040508
  بلبرینگ تسمه تایم پراید-بلبرینگ تسمه سفتکن پراید-پراید بلبرینگ تسمه سفتکن-
  از 2,544,880 ریال
  پراید بلبرینگ چرخ جلو بزرگ (دوردیفه) طرح جدید GSP آماتاصمد  1503147 ( عمده )

  پراید بلبرینگ چرخ جلو بزرگ (دوردیفه) طرح جدید GSP آماتاصمد 1503147

  14070708
  بلبرینگ چرخ جلو طرح جدید پراید-پراید بلبرینگ چرخ جلو طرح جدید-1503147-1407070-بلبرینگ دوردیفه-پراید بلبرینگ چرخ دوردیفه-بلبرینگ چرخ پراید دوردیفه-
  از 3,083,600 ریال
  پراید بوستر ترمز 9 اینچ ABS با پمپ آماتاصمد 14070348

  پراید بوستر ترمز 9 اینچ ABS با پمپ آماتاصمد 14070348

  14070348
  14070348-بوستر پراید-پراید بوستر-بوستر ترمز پراید-پراید بوستر ترمز-بوستر با پمپ پراید-پراید بوستر با پمپ-بوستر ترمز با پمپ پراید-پراید بوستر ترمز با پمپ-
  از 18,958,930 ریال
  پراید بوستر ترمز بدون پمپ آلومینیومی ABS آماتاصمد 14070338 ( عمده )

  پراید بوستر ترمز بدون پمپ آلومینیومی ABS آماتاصمد 14070338

  14070338
  14070338-بوستر پراید-پراید بوستر-بوستر ترمز پراید-پراید بوستر ترمز-بوستر بدون پمپ پراید-پراید بوستر بدون پمپ-بوستر ترمز بدون پمپ پراید-پراید بوستر ترمز بدون پمپ-
  از 11,365,120 ریال
  پراید پلوس کامل بلند ABS آماتا صمد GSP  1407025

  پراید پلوس کامل بلند ABS آماتا صمد GSP 1407025

  14070258
  پلوس بلند پراید- پلوس کامل پراید- پلوس کامل abs پراید-پراید پلوس کامل abs-1503135-آماتاصمد-اماتا صمد-پلوس بلند پراید آماتاصمد-پلوس بلند پراید اماتاصمد-پلوس بلند پراید اماتا صمد-
  از 25,015,536 ریال
  پراید پمپ هیدرولیک فرمان آماتاصمد 14070618 ( عمده )

  پراید پمپ هیدرولیک فرمان آماتاصمد 14070618

  14070618
  14070618-پراید پمپ-پمپ پراید-پراید پمپ هیدرولیک-پمپ هیدرولیک پراید-پراید پمپ فرمان-پمپ فرمان پراید-پراید پمپ هیدرولیک فرمان-پمپ هیدرولیک فرمان پراید-
  از 29,231,280 ریال
  پراید پمپ هیدرولیک فرمان یورو 4 آماتاصمد 22070178

  پراید پمپ هیدرولیک فرمان یورو 4 آماتاصمد 22070178

  22070178
  22070178-پمپ پراید-پراید پمپ-پمپ هیدرولیک پراید-پراید پمپ هیدرولیک-پمپ فرمان پراید-پراید پمپ فرمان-پمپ هیدرولیک فرمان پراید-پراید پمپ هیدرولیک فرمان-
  از 29,231,280 ریال
  پراید پوسته کلاچ بزرگ ( بشل ) آماتاصمد 14060188 ( عمده )

  پراید پوسته کلاچ بزرگ ( بشل ) آماتاصمد 14060188

  14060188
  پوسته پراید-پراید پوسته-پوسته کلاچ پراید-پراید پوسته کلاچ-پوسته بزرگ پراید-پراید پوسته بزرگ-پوسته کلاچ بزرگ پراید-پراید پوسته کلاچ بزرگ-
  از 19,562,400 ریال
  پراید پوسته کلاچ بزرگ آماتاصمد 14060378

  پراید پوسته کلاچ بزرگ آماتاصمد 14060378

  14060378
  14060378-پوسته پراید-پراید پوسته-پوسته کلاچ پراید-پراید پوسته کلاچ-پوسته بزرگ پراید-پراید پوسته بزرگ-پوسته کلاچ بزرگ پراید-پراید پوسته کلاچ بزرگ-
  از 27,220,190 ریال
  پراید پیچ رام (پیچ سینی موتور) آماتاصمد 14090078

  پراید پیچ رام (پیچ سینی موتور) آماتاصمد 14090078

  14090078
  پیچ رام بلند عقب پراید-پیچ رام پراید-پراید پیچ رام-پیچ سینی موتور پراید-پراید پیچ سینی موتور-
  از 247,520 ریال
  پراید پیچ طبق به سگدست با مهره آماتاصمد 14090118

  پراید پیچ طبق به سگدست با مهره آماتاصمد 14090118

  14090118
  پیچ طبق با مهره پراید-پیچ طبق پراید-
  از 117,520 ریال
  پراید پیچ و مهره شاتون آماتاصمد 14090158

  پراید پیچ و مهره شاتون آماتاصمد 14090158

  14090158
  پیچ مهره شاتون پراید - پیچ ومهره شاطون پراید- پراید پیچ ومهره شاطون-
  از 181,792 ریال

  📍شهریدکی نمایندگی رسمی شرکت آماتاصمد📌

  شرکت آماتاصمد کوله باری از تجربه و تخصص بنیان گذار و کلیه همکاران شایسته خود طی سالیان گذشته در زمینه تامین و عرضه انواع قطعات یدکی خودرو را پشتوانه موفقیت در آینده ای نزدیک دانسته و می کوشد تا با همراهی شما آینده ای درخشان بیافریند.(شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  شرکت آماتاصمد

  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 23,920 ریال بیشترین مقدار: 106,903,700 ریال
  23920 106903700