جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  شهرقطعه ایساکو سایپا

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  آرم صندوق پیکان ایساکو 30103004 ( عمده )

  آرم صندوق پیکان ایساکو 30103004 ( عمده )

  0030103004
  -آرم صندوق پیکان-ارم صندوق پیکان-پیکان آرم صندوق-0030103004-
  از 60,480 ریال
  آریسان پوسته گلدونی عقب گیربکس با سوراخ سنسور و اردی ایساکو 370908399 ( عمده )

  آریسان پوسته گلدونی عقب گیربکس با سوراخ سنسور و اردی ایساکو 370908399 ( عمده )

  0370908399
  اریسان گلدونی عقب -گلدونی عقب اریسان-گلدونی عقب آریسان-0370908399-پوسته گلدونی-اردی پوسته گیربکس-اردی گیربکس-پوسته گیربکس اردی-
  از 7,952,000 ریال
  آریسان سیلندر چرخ عقب کامل ایساکو 990508399 ( عمده )

  آریسان سیلندر چرخ عقب کامل ایساکو 990508399 ( عمده )

  0990508399
  -سیلندر چرخ عقب اریسان-اریسان سیلندر چرخ عقب-سیلندر چرخ آریسان-0990508399-
  از 3,134,880 ریال
  تصویر از آریسان شفت بلند گیربکس ایساکو 1020113199 ( عمده )

  آریسان شفت بلند گیربکس ایساکو 1020113199 ( عمده )

  1020113199
  اریسان شفت گیربکس-شفت بلند گیربکس آریسان-شفت بلند گیربکس اریسان-1020113102-
  از 5,376,000 ریال
  تصویر از آریسان گاردون کامل دو تیکه ایساکو 1550101201 ( عمده )

  آریسان گاردون کامل دو تیکه ایساکو 1550101201 ( عمده )

  1550101201
  1550101201-گاردون آریسان-آریسان گاردون-گاردون کامل آریسان-آریسان گاردون کامل-گاردون دو تیکه آریسان-آریسان گاردون دو تیکه-گاردون کامل دو تیکه آریسان-آریسان گاردون کامل دو تیکه-گاردون اریسان-اریسان گاردون-گاردون کامل اریسان-اریسان گاردون کامل-گاردون دو تیکه اریسان-اریسان گاردون دو تیکه-گاردون کامل دو تیکه اریسان-اریسان گاردون کامل دو تیکه-
  از 93,294,902 ریال
  آفتابگیر پیکان چپ ایساکو 0080102199 ( عمده )

  آفتابگیر پیکان چپ ایساکو 0080102199 ( عمده )

  0080102199
  افتابگیر پیکان-پیکان افتابگیر-پیکان آفتابگیر-0080102199-
  از 1,064,000 ریال
  تصویر از آفتابگیر پیکان چپ ایساکو کد 106 0080100199 ( عمده )

  آفتابگیر پیکان چپ ایساکو کد 106 0080100199 ( عمده )

  0080100199
  افتابگیر پیکان-پیکان افتابگیر-پیکان آفتابگیر-0080100199-
  از 1,064,000 ریال
  آفتابگیر پیکان راست ایساکو کد 106 0080200199 ( عمده )

  آفتابگیر پیکان راست ایساکو کد 106 0080200199 ( عمده )

  0080200199
  افتابگیر پیکان-پیکان افتابگیر-پیکان آفتابگیر-0080200199-
  از 1,232,000 ریال
  آفتابگیر پیکان راست ایساکو کد 2702 80202799 ( عمده )

  آفتابگیر پیکان راست ایساکو کد 2702 80202799 ( عمده )

  0080202799
  افتابگیر پیکان-پیکان افتابگیر-پیکان آفتابگیر-0080202799-
  از 1,232,000 ریال
  آینه بغل آریسان چپ ایساکو 10121099 ( عمده )

  آینه بغل آریسان چپ ایساکو 10121099 ( عمده )

  0010121099
  اینه بغل اریسان- اریسان اینه بغل-آریسان اینه بغل-آینه بغل اریسان-0010121099-
  از 3,920,000 ریال
  آینه بغل آریسان راست ایساکو 10121199 ( عمده )

  آینه بغل آریسان راست ایساکو 10121199 ( عمده )

  0010121199
  -اینه بغل اریسان- اریسان اینه بغل-آریسان اینه بغل-آینه بغل اریسان-0010121101-
  از 3,920,000 ریال
  آینه بغل وانتی طرح جدید کوچک چپ با ریل ایساکو 10119801 ( عمده )

  آینه بغل وانتی طرح جدید کوچک چپ با ریل ایساکو 10119801 ( عمده )

  0010119801
  اینه بغل پیکان وانت-پیکان وانت اینه بغل- وانت آینه بغل-0010119801-
  از 2,016,000 ریال
  آینه بغل وانتی طرح جدید کوچک راست با ریل ایساکو 10119701 ( عمده )

  آینه بغل وانتی طرح جدید کوچک راست با ریل ایساکو 10119701 ( عمده )

  0010119701
  اینه بغل وانتی-وانت اینه بغل-وانت آینه بغل-پیکان وانت اینه بغل-0010119701-
  از 2,016,000 ریال
  آینه چسبی پیکان پراید پژو ایساکو 10201299 ( عمده )

  آینه چسبی پیکان پراید پژو ایساکو 10201299 ( عمده )

  0010201299
  اینه چسبی پیکان-پیکان اینه چسبی- اینه چسبی پراید- اینه چسبی پژو-0010201299
  از 1,500,800 ریال
  آینه چسبی پیکان پراید پژو سایپا یدک 502880C ( عمده )

  آینه چسبی پیکان پراید پژو سایپا یدک 502880C ( عمده )

  502880C
  اینه چسبی پیکان-پیکان اینه چسبی-پیکان آینه چسبی-اینه چسبی پراید -اینه چسبی پژو-
  از 1,014,600 ریال
  تصویر از آینه دستی آردی RD تاشو (قاب مشکی) چپ ایساکو متعلقات 10103599 ( عمده )

  آینه دستی آردی RD تاشو (قاب مشکی) چپ ایساکو متعلقات 10103599 ( عمده )

  0010103599
  -اینه دستی تاشو اردی-آردی آینه تاشو-آینه تاشو اردی-0010103599-
  از 2,834,750 ریال
  آینه دستی آردی RD تاشو(قاب مشکی) راست ایساکو متعلقات 10101210 ( عمده )

  آینه دستی آردی RD تاشو(قاب مشکی) راست ایساکو متعلقات 10101210 ( عمده )

  0010101210
  -اینه دستی تاشو اردی-اردی اینه تاشو-آردی اینه تاشو-0010101210-
  از 3,132,000 ریال
  استارت کامل پیکان ایساکو 0050101499 ( عمده )

  استارت کامل پیکان ایساکو 0050101499 ( عمده )

  0050101499
  -استارت پیکان-پیکان استارت کامل-0050101499-
  از 21,952,000 ریال
  استپرموتور پیکان و پراید زیمنس سایپا یدک 560793 ( عمده )

  استپرموتور پیکان و پراید زیمنس سایپا یدک 560793 ( عمده )

  560793P72
  استپر موتور پیکان-استپر موتور پراید-استپ موتور پیکان-استپ موتور پراید-پیکان استپر موتور-پراید استپر موتور-
  از 2,289,000 ریال
  تصویر از استپرموتور پیکان و پراید سایپایدک ( عمده ) 514339P72

  استپرموتور پیکان و پراید سایپایدک ( عمده ) 514339P72

  514339P72
  استپر موتور پیکان-استپر موتور پراید-استپ موتور پیکان-استپ موتور پراید-پیکان استپر موتور-پراید استپر موتور-
  از 2,226,000 ریال
  استکان تایپیت پیکان ایساکو هر عدد 60100105 ( عمده )

  استکان تایپیت پیکان ایساکو هر عدد 60100105 ( عمده )

  0060100105
  -تایپیت پیکان-پیکان استکان تایپیت-0060100105-
  از 1,232,000 ریال
  استکان تایپیت پیکان برزیل ( عمده ) 9000895500

  استکان تایپیت پیکان برزیل ( عمده ) 9000895500

  9000895500
  -تایپیت پیکان-پیکان استکان تایپیت
  از 759,200 ریال
  ال 90 استارت کامل ایساکو استام صنعت L90 0050101902 ( عمده )

  ال 90 استارت کامل ایساکو استام صنعت L90 ( عمده ) 0050101902

  0050101902
  -ال 90 استارت- استارت ال 90-استارت کامل L90-L90 استارت-0050101902--ال90 استارت- استارت ال90-
  از 39,623,360 ریال
  ال 90 استارت کامل ایساکو فرانسوی L90 0050101903 ( عمده )

  ال 90 استارت کامل ایساکو فرانسوی L90 0050101903 ( عمده )

  0050101903
  -ال 90 استارت- استارت ال 90-استارت کامل L90-L90 استارت-0050101903-
  از 44,100,000 ریال
  ال 90 بازوئی چرخ جلو راست ABS ایساکو 200403704 L90 ( عمده )

  ال 90 بازوئی چرخ جلو راست ABS ایساکو 200403704 L90 ( عمده )

  0200403704
  -بازوئی چرخ جلو ال 90- بازویی چرخ ال 90- بازویی چرخ جلو ال 90- بازویی چرخ جلو abs ال 90- بازوئی چرخ ال 90- بازوئی چرخ abs ال 90-0200403704-
  از 6,158,880 ریال
  ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو چپ ایساکو 200502404 L90 ( عمده )

  ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو چپ ایساکو 200502404 L90 ( عمده )

  0200502404
  -بازوئی رام ال 90- بازویی رام ال 90- ال 90 بازویی رام-0200502404-
  از 5,038,880 ریال
  ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو راست ایساکو 200502905 L90 ( عمده )

  ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو راست ایساکو 200502905 L90 ( عمده )

  0200502905
  -بازوئی رام ال 90- بازویی رام ال 90- ال 90 بازویی رام-0200502905-
  از 5,598,880 ریال
  ال 90 بست باتری قطب منفی L90 ( عمده ) 9000601746

  ال 90 بست باتری قطب منفی L90 ( عمده ) 9000601746

  9000601746
  بست باتری ال 90- بست باتری قطب منفی ال 90- ال 90 قطب منفی بست باتری-قطب منفی بست باتری ال 90- بست باطری ال 90- ال 90 بست باطری - قطب منفی بست باطری ال 90- ال 90 قطب منفی بست باطری
  از 777,600 ریال
  ال 90 بست باتری قطب منفی ایساکو 0251601105 L90 ( عمده )

  ال 90 بست باتری قطب منفی ایساکو 0251601105 L90 ( عمده )

  0251601105
  بست باتری ال 90- بست باتری قطب منفی ال 90- ال 90 قطب منفی بست باتری-قطب منفی بست باتری ال 90- بست باطری ال 90- ال 90 بست باطری - قطب منفی بست باطری ال 90- ال 90 قطب منفی بست باطری-0251601105-
  از 554,400 ریال
  ال 90 بست لاستیک موجگیر چاکدار امیرنیا 2094001010 ( عمده )

  ال 90 بست لاستیک موجگیر چاکدار امیرنیا 2094001010 ( عمده )

  2094001010
  بست ال 90-ال 90 بست-ال 90 بست موجگیر-بست موجگیر L90-بست چاکدار ال 90-ال 90 بست چاکدار-ال 90 بست موجگیر چاکدار-بست موجگیر چاکدار L90-
  از 480,000 ریال
  ال 90 بلبرینگ جلو کیت کامل ایساکو 0270203305

  ال 90 بلبرینگ جلو کیت کامل ایساکو 0270203305

  0270203305
  بلبرینگ جلو ال 90- بلبرینگ چرخ جلو ال 90- ال 90 بلبرینگ جلو-بلبرینگ چرخ جلو L90-
  از 6,220,469 ریال
  ال 90 بلبرینگ چرخ جلو ABS ایساکو 270200107 L90 ( عمده )

  ال 90 بلبرینگ چرخ جلو ABS ایساکو 270200107 L90 ( عمده )

  0270200107
  بلبرینگ جلو ال 90- بلبرینگ چرخ جلو ال 90- ال 90 بلبرینگ جلو-بلبرینگ چرخ جلو L90-0270200107-
  از 2,500,000 ریال

  شهر یدکی نمایندگی رسمی شرکت ایساکو کد 4101001 و تهیه و توزیع محصولات سایپایدک در تلاش جهت ارائه محصولات اصلی با قیمت مناسب در بستر شهر قطعه ایساکو سایپا برای مشتریان عزیز میباشد .

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 212,175,000 ریال
  0 212175000