جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  بلبرینگ

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پژو بلبرینگ تسمه تایم 405 GSP دینا پارت 1202367

  پژو بلبرینگ تسمه تایم 405 GSP دینا پارت 1202367 ( عمده )

  1202367
  405 بلبرینگ تسمه تایم-بلبرینگ تسمه تایم 405-405 بلبرینگ تسمه تایم GSP-بلبرینگ تسمه تایم 405 GSP-
  از 2,340,000 ریال
  بلبرینگ 11749-44649چرخ عقب (دستی) MWH 53-55 پراید ( عمده )

  بلبرینگ 11749-44649چرخ عقب (دستی) MWH 53-55 پراید ( عمده )

  53-55
  بلبرینگ 11749-44649 پراید- بلبرینگ 11749-44649 چرخ عقب پراید- پراید بلبرینگ 11749-44649- پراید بلبرینگ 11749-44649 چرخ عقب-
  از 1,992,375 ریال
  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان اچ پی سی HPC 919 ( عمده )

  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان اچ پی سی HPC 919 ( عمده )

  919
  بلبرینگ 11949 پیکان- پیکان بلبرینگ 11949- پراید بلبرینگ 11949- بلبرینگ 11949 پراید- بلبرینگ 11949 پیکان و پراید -
  از 926,440 ریال
  بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504005 پیکان ( عمده )

  بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504005 پیکان ( عمده )

  1504005
  پیکان بلبرینگ 12649 -بلبرینگ 12649 شفت اصلی گیربکس پیکان-
  از 1,606,960 ریال
  بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504015پیکان ( عمده )

  بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504015پیکان ( عمده )

  1504015
  پیکان بلبرینگ 12649 -بلبرینگ 12649 شفت اصلی گیربکس پیکان-
  از 1,277,300 ریال
  بلبرینگ 32204 کوچک انتهای شفت پینیون ثانویه پراید دینا پارت 1502080 ( عمده )

  بلبرینگ 32204 کوچک انتهای شفت پینیون ثانویه پراید دینا پارت 1502080 ( عمده )

  1502080
  بلبرینگ 32204 کوچک پراید- پراید بلبرینگ 32204 انتهای شفت- پراید بلبرینگ 32204 کوچک شفت- بلبرینگ 32204 کوچک شفت پراید-
  از 1,415,440 ریال
  تصویر از پراید بلبرینگ کوچک شفت پینیون 32204 دیناپارت UNIX 1502495 ( عمده )

  پراید بلبرینگ کوچک شفت پینیون 32204 دیناپارت UNIX 1502495 ( عمده )

  1502495
  بلبرینگ 32204 کوچک پراید- پراید بلبرینگ 32204 انتهای شفت- پراید بلبرینگ 32204 کوچک شفت- بلبرینگ 32204 کوچک شفت پراید-
  از 1,441,440 ریال
  بلبرینگ 32204 کوچک انتهای شفت پینیون ثانویه سایپاP 500375P30 ( عمده )
  بلبرینگ 44649 بزرگ چرخ عقب پراید جلو پیکان دینا پارت 1504017 ( عمده )

  بلبرینگ 44649 بزرگ چرخ عقب پراید جلو پیکان دینا پارت 1504017 ( عمده )

  1504017
  44649-بلبرینگ بزرگ چرخ جلو پیکان پراید-بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید-بلبرینگ 44649-پراید بلبرینگ چرخ عقب بزرگ-پیکان بلبرینگ چرخ جلو بزرگ-
  از 1,315,460 ریال
  بلبرینگ 44649 اچ پی سی HPC 210113-910

  بلبرینگ 44649 اچ پی سی HPC 210113-910 ( عمده )

  210113-910
  44649-44649-بلبرینگ بزرگ چرخ جلو پیکان پراید-بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید-بلبرینگ 44649-پراید بلبرینگ چرخ عقب بزرگ-پیکان بلبرینگ چرخ جلو بزرگ-
  از 1,002,760 ریال
  بلبرینگ 44649 نیروبال ایساکو 0270200827 ( عمده )

  بلبرینگ 44649 نیروبال ایساکو 0270200827 ( عمده )

  0270200827
  44649-44649-بلبرینگ بزرگ چرخ جلو پیکان پراید-بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید-بلبرینگ 44649-پراید بلبرینگ چرخ عقب بزرگ-پیکان بلبرینگ چرخ جلو بزرگ-270200827-0270200827
  از 1,244,320 ریال
  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید آماتاصمد 14060058 ( عمده )

  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید آماتاصمد 14060058 ( عمده )

  14060058
  بلبرینگ 62/22 شفت پراید-پراید بلبرینگ 62/22 عقب شفت - پراید بلبرینگ 62/22- پراید بلبرینگ شفت -بلبرینگ 62/22 پراید-
  از 1,020,000 ریال
  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت 1502081 ( عمده )

  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت 1502081 ( عمده )

  1502081
  بلبرینگ 62/22 شفت پراید-پراید بلبرینگ 62/22 عقب شفت - پراید بلبرینگ 62/22- پراید بلبرینگ شفت -بلبرینگ 62/22 پراید-
  از 1,146,920 ریال
  تصویر از بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت UNIX 1502494 ( عمده )

  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت UNIX 1502494 ( عمده )

  1502081-copy
  بلبرینگ 62/22 شفت پراید-پراید بلبرینگ 62/22 عقب شفت - پراید بلبرینگ 62/22- پراید بلبرینگ شفت -بلبرینگ 62/22 پراید-
  از 1,082,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت UNIX 1502494 ( عمده )

  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت UNIX 1502494 ( عمده )

  1502494
  بلبرینگ 62/22 شفت پراید-پراید بلبرینگ 62/22 عقب شفت - پراید بلبرینگ 62/22- پراید بلبرینگ شفت -بلبرینگ 62/22 پراید-
  از 1,154,400 ریال
  بلبرینگ 6202 دینام (عقب میل لنگ پراید ) AMT 9000251010 ( عمده )

  بلبرینگ 6202 دینام (عقب میل لنگ پراید ) AMT 9000251010 ( عمده )

  9000251010
  بلبرینگ میل لنگ پراید- پراید بلبرینگ میل لنگ- 6202-بلبرینگ دینام پراید- پراید بلبرینگ دینام- پراید بلبرینگ 6202-بلبرینگ 6202 پراید-
  از 381,600 ریال
  بلبرینگ 6208 گیربکس جلو داخل شافت و دنده 4 ایساکو 0270602799 ( عمده )
  بلبرینگ 6302 گیربکس پیکان ایساکو مارک اف کا ال 270604110 ( عمده )
  بلبرینگ 6302 دینام بزرک پراید دینا پارت 1502168 ( عمده )
  بلبرینگ 6302 دینام بزرک پراید دینا پارت UNIX ( عمده ) 1502496

  بلبرینگ 6302 دینام بزرک پراید دینا پارت UNIX ( عمده ) 1502496

  1502496
  بلبرینگ 6302 دیناک بزرگ-بلبرینگ دینام 6302 پراید-بلبرینگ دینام پراید 6302-بلبرینگ بزرگ 6302
  از 517,920 ریال
  بلبرینگ 6304RS بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید UNIX دینا پارت 1502482 ( عمده )

  بلبرینگ 6304RS بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید UNIX دینا پارت 1502482 ( عمده )

  1502482
  پراید بلبرینگ 6304 - پراید بلبرینگ شفت عقب گیربکس- بلبرینگ 6304 پراید- بلبرینگ شفت عقب گیربکس پراید-
  از 1,372,799 ریال
  بلبرینگ 6304 بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید دینا پارت 1502079 ( عمده )

  بلبرینگ 6304 بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید دینا پارت 1502079 ( عمده )

  1502079
  پراید بلبرینگ 6304 - پراید بلبرینگ شفت عقب گیربکس- بلبرینگ 6304 پراید- بلبرینگ شفت عقب گیربکس پراید-
  از 1,372,700 ریال
  بلبرینگ 6306 عقب گیربکس پیکان ( عمده )

  بلبرینگ 6306 عقب گیربکس پیکان ( عمده )

  9000999003
  پیکان 6306- پیکان بلبرینگ 6306- پیکان بلبرینگ گیربکس- بلبرینگ گیربکس پیکان-بلبرینگ 6306 پیکان-
  از 1,820,391 ریال
  بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان آردی RD و روآ ROA دینا پارت 2104006 ( عمده )

  بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان آردی RD و روآ ROA دینا پارت 2104006 ( عمده )

  2104006
  بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-
  از 2,064,400 ریال
  تصویر از بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان اردی و روا فدرال موتور FA129178 ( عمده )

  بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان اردی و روا فدرال موتور FA129178 ( عمده )

  FA129178
  بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-
  از 1,460,550 ریال
  بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD و روآ ROA دینا پارت 2104005 ( عمده )

  بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD و روآ ROA دینا پارت 2104005 ( عمده )

  2104005
  بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-
  از 1,994,720 ریال
  بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD وروا فدرال 9000999139 ( عمده )

  بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD وروا فدرال 9000999139 ( عمده )

  9000999139
  -بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-9000999139-
  از 1,460,550 ریال
  بلبرینگ چرخ جلو پیکان دستی AMT و عقب پراید مدل بالا 9000251011 ( عمده )
  بلبرینگ چرخ جلو پیکان دستی MWH و عقب پراید مدل بالا 52-53 ( عمده )

  بلبرینگ چرخ جلو پیکان دستی MWH و عقب پراید مدل بالا 52-53 ( عمده )

  52-53
  بلبرینگ چرخ جلو پراید- پراید بلبرینگ چرخ جلو- پیکان بلبرینگ چرخ جلو- پیکان بلبرینگ چرخ جلو وعقب - پراید بلبرینگ چرخ جلو وعقب-
  از 1,992,375 ریال
  بلبرینگ چرخ عقب آریسان 6307 حامد 9000108014 ( عمده )

  بلبرینگ چرخ عقب آریسان 6307 حامد 9000108014 ( عمده )

  9000108014
  آریسان بلبرینگ چرخ عقب- اریسان بلبرینگ چرخ عقب- بلبرینگ چرخ عقب اریسان-
  از 2,325,645 ریال

  بلبرینگ خودرو چیست


  بلبرینگ‌ها یکی از قطعات اصلی در سیستم‌های حرکتی خودرو هستند. آن‌ها به عنوان یک واسطه میان قسمت‌های متحرک درون خودرو و ساختار ثابت آن عمل می‌کنند. بلبرینگ‌ها کار خود را با کمک یک حلقه کروی یا استوانه‌ای انجام می‌دهند که بر روی یک محور چرخش می‌گردد و بخش‌های متحرک را به

  هم وصل می‌کند.

  استفاده از بلبرینگ‌های با کیفیت بالا در خودروها اهمیت بسیاری دارد. زیرا آن‌ها عمر مفید بیشتری دارند، مقاومت در برابر فشار و حرارت را دارند و از نظر عملکردی بهتر عمل می‌کنند.

  بلبرینگ‌های خودرو معمولاً در قسمت‌هایی مانند چرخ‌ها، محورها، جعبه‌های دنده و سیستم‌های موتوری استفاده می‌شوند. انواع مختلف بلبرینگ‌ها وجود دارند که شامل بلبرینگ‌های توپی، استوانه‌ای و مخروطی می‌شوند و هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خود را دارند.

  حفظ و نگهداری منظم بلبرینگ‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. تمیز نگه داشتن آن‌ها، استفاده از روغن‌ها و گریس‌های مناسب، و جلوگیری از ورود ذرات خارجی و گرد و غبار می‌تواند عمر مفید آن‌ها را افزایش دهد.

  در صورتی که بلبرینگ‌های خودرو به‌طور منظم با مشکلاتی مواجه شوند، ممکن است باعث نویز، لرزش یا عدم عملکرد صحیح قطعات شود و این موارد می‌تواند نیاز به تعمیر یا تعویض آن‌ها را ایجاد کند.

  وظایف بلبرینگ خودرو

  بلبرینگ‌های خودرو وظایف مختلفی را در سیستم حرکتی و عملکرد خودرو برعهده دارند. این وظایف شامل:

  کاهش اصطکاک و سایش: یکی از وظایف اصلی بلبرینگ‌ها کاهش اصطکاک و سایش بین قطعات متحرک مختلف است. این کار با ایجاد یک رابط صاف و کم تماسی بین اجزای مختلف انجام می‌شود و از آسیب به قطعات جلوگیری می‌کند.

  تسهیل چرخش و حرکت: بلبرینگ‌ها به قطعاتی که باید چرخش یا حرکت داشته باشند امکان فراهم می‌کنند تا به آسانی و با حداقل اصطکاک و مشکل حرکت کنند.

  جذب و جلوگیری از لرزش‌های زاویه‌ای: زمانی که بخش‌های مختلف خودرو حرکت می‌کنند، بلبرینگ‌ها از جذب لرزش‌ها و ایجاد پایداری در حرکت‌ها جلوگیری می‌کنند.

  پشتیبانی از بار و فشار: بلبرینگ‌ها معمولاً برای تحمل و پشتیبانی از بار و فشارهای مختلف که بر روی قطعات خودرو اعمال می‌شود، طراحی شده‌اند.

  افزایش عمر مفید قطعات: با کاهش اصطکاک و سایش، بلبرینگ‌ها به طول عمر مفید قطعات و تجهیزات دیگر در خودرو کمک می‌کنند.

  این وظایف اصلی بلبرینگ‌ها در خودروها است که نقش بسیار مهمی در عملکرد صحیح و پایدار آن‌ها ایفا می‌کنند.

  شهریدکی پخش کننده انواع بلبرینگ خودرو به صورت خرید و فروش عمده و تکی شهرلوازم یدکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی ئ نماینده شرکتهای ایساکو،دیناپارت،آماتاصمد،رفیع نیا،ویژن و... آماده اعطای نمایندگی به شهرستانها می باشد

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 31,878,000 ریال
  0 31878000
  دسته بندی ها