جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  بلبرینگ

  همانطور که وجود اصطکاک در برخی موارد فوایدی را داشته ولی در اکثر موارد منجر به ایجاد مشکلاتی از جمله: خوردگی، ساییدگی، خراشیدگی و غیره می شود، لذا نیاز بود برای رفع این مشکلات قطعه ای ساخته شود که از بوجود آمدن این معایب جلوگیری کند و این تفکر باعث تولید قطعه ای به اسم بیرینگ شده.بازرگانی فلسفی(شهریدکی) 

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از بلبرینگ 11749 کوچک بیرونی پراید اچ پی سی HPC 210929 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 11749 کوچک بیرونی پراید اچ پی سی HPC 210929 (خرید عمده تکی)

  210929
  بلبرینگ کوچیک پراید- پراید بلبرینگ کوچیک-پراید بلبرینگ 11749- بلبرینگ11749 پراید-
  از 770,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 11749 کوچک بیرونی پراید دینا پارت 1504019 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 11749 کوچک بیرونی پراید دینا پارت 1504019 (خرید عمده تکی)

  1504019
  بلبرینگ کوچیک پراید- پراید بلبرینگ کوچیک-پراید بلبرینگ 11749- بلبرینگ11749 پراید-
  از 876,300 ریال
  تصویر از بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان دینا پارت 1504016 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان دینا پارت 1504016 (خرید عمده تکی)

  1504016
  بلبرینگ 11949 پیکان- پیکان بلبرینگ 11949- پراید بلبرینگ 11949- بلبرینگ 11949 پراید- بلبرینگ 11949 پیکان و پراید -
  از 969,451 ریال
  تصویر از بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504005 پیکان (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504005 پیکان (خرید عمده تکی)

  1504005
  پیکان بلبرینگ 12649 -بلبرینگ 12649 شفت اصلی گیربکس پیکان-
  از 1,092,500 ریال
  تصویر از بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت پیکان 14060038 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت پیکان 14060038 (خرید عمده تکی)

  14060038
  پیکان بلبرینگ 12649 -بلبرینگ 12649 شفت اصلی گیربکس پیکان-
  از 860,664 ریال
  تصویر از بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504015پیکان (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 12649 پینیون جلو شفت اصلی گیربکس دینا پارت 1504015پیکان (خرید عمده تکی)

  1504015
  پیکان بلبرینگ 12649 -بلبرینگ 12649 شفت اصلی گیربکس پیکان-
  از 977,500 ریال
  تصویر از بلبرینگ 32204 کوچک انتهای شفت پینیون ثانویه پراید دینا پارت 1502080 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 32204 کوچک انتهای شفت پینیون ثانویه پراید دینا پارت 1502080 (خرید عمده تکی)

  1502080
  بلبرینگ 32204 کوچک پراید- پراید بلبرینگ 32204 انتهای شفت- پراید بلبرینگ 32204 کوچک شفت- بلبرینگ 32204 کوچک شفت پراید-
  از 929,250 ریال
  تصویر از بلبرینگ 32204 کوچک انتهای شفت پینیون ثانویه سایپاP 500375P30 (خرید عمده تکی)
  تصویر از بلبرینگ 44649 بزرگ چرخ عقب پراید جلو پیکان SKF 270200819 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 44649 بزرگ چرخ عقب پراید جلو پیکان SKF 270200819 (خرید عمده تکی)

  0270200819
  44649-بلبرینگ بزرگ چرخ جلو پیکان پراید-بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید-بلبرینگ 44649-پراید بلبرینگ چرخ عقب بزرگ-پیکان بلبرینگ چرخ جلو بزرگ-
  از 1,624,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 44649 بزرگ چرخ عقب پراید جلو پیکان دینا پارت 1504017 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 44649 بزرگ چرخ عقب پراید جلو پیکان دینا پارت 1504017 (خرید عمده تکی)

  1504017
  44649-بلبرینگ بزرگ چرخ جلو پیکان پراید-بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید-بلبرینگ 44649-پراید بلبرینگ چرخ عقب بزرگ-پیکان بلبرینگ چرخ جلو بزرگ-
  از 1,017,450 ریال
  تصویر از بلبرینگ 44649 اچ پی سی HPC 210113-910 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 44649 اچ پی سی HPC 210113-910 (خرید عمده تکی)

  210113-910
  44649-44649-بلبرینگ بزرگ چرخ جلو پیکان پراید-بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید-بلبرینگ 44649-پراید بلبرینگ چرخ عقب بزرگ-پیکان بلبرینگ چرخ جلو بزرگ-
  از 770,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 44649 نیروبال ایساکو 0270200827 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 44649 نیروبال ایساکو 0270200827 (خرید عمده تکی)

  0270200827
  44649-44649-بلبرینگ بزرگ چرخ جلو پیکان پراید-بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید-بلبرینگ 44649-پراید بلبرینگ چرخ عقب بزرگ-پیکان بلبرینگ چرخ جلو بزرگ-270200827-0270200827
  از 850,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 6003 دینام 405 دینا پارت 1202188 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 6003 دینام 405 دینا پارت 1202188 (خرید عمده تکی)

  1202188
  6003 دینام- بلبرینگ دینام-405 6003 دینام- 405 بلبرینگ دینام- 6003 دینام 405- بلبرینگ دینام 405- 405 بلبرینگ 6003 دینام-
  از 391,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید آماتاصمد 14060058 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید آماتاصمد 14060058 (خرید عمده تکی)

  14060058
  بلبرینگ 62/22 شفت پراید-پراید بلبرینگ 62/22 عقب شفت - پراید بلبرینگ 62/22- پراید بلبرینگ شفت -بلبرینگ 62/22 پراید-
  از 829,817 ریال
  تصویر از بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت 1502081 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 62/22 عقب شفت پراید دینا پارت 1502081 (خرید عمده تکی)

  1502081
  بلبرینگ 62/22 شفت پراید-پراید بلبرینگ 62/22 عقب شفت - پراید بلبرینگ 62/22- پراید بلبرینگ شفت -بلبرینگ 62/22 پراید-
  از 888,951 ریال
  تصویر از بلبرینگ 6302 گیربکس پیکان ایساکو مارک اف کا ال 270604110 (خرید عمده تکی)
  تصویر از بلبرینگ 6302 دینام بزرک پراید دینا پارت 1502168 (خرید عمده تکی)
  تصویر از بلبرینگ 6304RS بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید UNIX دینا پارت 1502482 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 6304RS بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید UNIX دینا پارت 1502482 (خرید عمده تکی)

  1502482
  پراید بلبرینگ 6304 - پراید بلبرینگ شفت عقب گیربکس- بلبرینگ 6304 پراید- بلبرینگ شفت عقب گیربکس پراید-
  از 873,885 ریال
  تصویر از بلبرینگ 6304 بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید دینا پارت 1502079 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 6304 بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید دینا پارت 1502079 (خرید عمده تکی)

  1502079
  پراید بلبرینگ 6304 - پراید بلبرینگ شفت عقب گیربکس- بلبرینگ 6304 پراید- بلبرینگ شفت عقب گیربکس پراید-
  از 873,885 ریال
  تصویر از بلبرینگ 6304 بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید سایپا یدک 500353811 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 6304 بزرگ شفت اصلی عقب گیربکس پراید سایپا یدک 500353811 (خرید عمده تکی)

  500353811
  پراید بلبرینگ 6304 - پراید بلبرینگ شفت عقب گیربکس- بلبرینگ 6304 پراید- بلبرینگ شفت عقب گیربکس پراید-
  از 1,008,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 6306 عقب گیربکس پیکان (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 6306 عقب گیربکس پیکان (خرید عمده تکی)

  9000999003
  پیکان 6306- پیکان بلبرینگ 6306- پیکان بلبرینگ گیربکس- بلبرینگ گیربکس پیکان-بلبرینگ 6306 پیکان-
  از 1,572,900 ریال
  تصویر از بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان آردی RD و روآ ROA ایساکو 271200620 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان آردی RD و روآ ROA ایساکو 271200620 (خرید عمده تکی)

  0271200620
  -بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-0271200620-
  از 838,880 ریال
  تصویر از بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان اردی و روا فدرال موتور FA129178 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 84548 پینیون کوچک پیکان اردی و روا فدرال موتور FA129178 (خرید عمده تکی)

  FA129178
  بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-
  از 1,155,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD و روآ ROA دینا پارت 2104005 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD و روآ ROA دینا پارت 2104005 (خرید عمده تکی)

  2104005
  بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-
  از 1,444,400 ریال
  تصویر از بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD وروا فدرال 9000999139 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ 88048 پینیون بزرگ پیکان آردی RD وروا فدرال 9000999139 (خرید عمده تکی)

  9000999139
  -بلبرینگ 84548 پیکان- بلبرینگ 84548 اردی- بلبرینگ 84548 آردی-پیکان بلبرینگ 84548- اردی بلبرینگ-آردی بلبرینگ84548- پیکان 84548- اردی 84548- آردی 84548-9000999139-
  از 1,588,125 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب آریسان 6307 حامد 9000108014 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب آریسان 6307 حامد 9000108014 (خرید عمده تکی)

  9000108014
  آریسان بلبرینگ چرخ عقب- اریسان بلبرینگ چرخ عقب- بلبرینگ چرخ عقب اریسان-
  از 1,575,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب آریسان ایساکو 1510 270901510 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب آریسان ایساکو 1510 270901510 (خرید عمده تکی)

  0270901510
  -اریسان بلبرینگ چرخ عقب- بلبرینگ چرخ عقب اریسان- آریسان بلبرینگ چرخ عقب-0270901510-
  از 1,900,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب آریسان ایساکو کد 1508 270901508 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب آریسان ایساکو کد 1508 270901508 (خرید عمده تکی)

  0270901508
  -اریسان بلبرینگ چرخ عقب- بلبرینگ چرخ عقب اریسان- آریسان بلبرینگ چرخ عقب-0270901508-
  از 2,077,421 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب آریسان ایساکو koyo کد 1509 270901509 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب آریسان ایساکو koyo کد 1509 270901509 (خرید عمده تکی)

  0270901509
  -اریسان بلبرینگ چرخ عقب- بلبرینگ چرخ عقب اریسان- آریسان بلبرینگ چرخ عقب-0270901509-
  از 2,500,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب پیکان اچ پی سی HPC 751 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب پیکان اچ پی سی HPC 751 (خرید عمده تکی)

  751
  پیکان بلبرینگ چرخ عقب- پیکان بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ پیکان-
  از 1,849,100 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب اردی آماتاصمد 10070188 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب اردی آماتاصمد 10070188 (خرید عمده تکی)

  10070188
  پیکان بلبرینگ چرخ عقب- پیکان بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ پیکان-آردی بلبرینگ چرخ عقب-آردی بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ آردی-اردی بلبرینگ چرخ عقب-اردی بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ اردی-
  از 1,747,379 ریال
  تصویر از بلبرینگ چرخ عقب پیکان دینا پارت 1102080 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ چرخ عقب پیکان دینا پارت 1102080 (خرید عمده تکی)

  1102080
  پیکان بلبرینگ چرخ عقب- پیکان بلبرینگ چرخ- بلبرینگ چرخ پیکان-
  از 1,837,500 ریال
  تصویر از بلبرینگ شفت گیربکس پیکان آرژانتینی 9000999004 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ شفت گیربکس پیکان آرژانتینی 9000999004 (خرید عمده تکی)

  9000999004
  بلبرینگ شفت دنده پیکان- پیکان بلبرینگ شفت دنده-
  از 860,152 ریال
  تصویر از بلبرینگ عقب میل لنگ AMT یا Dlx 9000251022 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ عقب میل لنگ AMT یا Dlx 9000251022 (خرید عمده تکی)

  9000251022
  بلبرینگ میل لنگ-
  از 257,250 ریال
  تصویر از رولبرینگ عقب میل لنگ پیکان اچ پی سی HPC 9000050120 (خرید عمده تکی)

  رولبرینگ عقب میل لنگ پیکان اچ پی سی HPC 9000050120 (خرید عمده تکی)

  9000050120
  پیکان بلبرینگ میل لنگ-پیکان رولبرینگ میل لنگ-رولبرینگ پیکان-پیکان رولبرینگ -رولبرینگ عقب میل لنگ پیکان-پیکان رولبرینگ عقب میل لنگ-رولبرینگ عقب میللنگ پیکان-پیکان رولبرینگ عقب میللنگ-پیکان بلبرینگ میللنگ-پیکان رولبرینگ میللنگ-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از بلبرینگ پولی هرزگرد پیکان و آردی RD تک سوراخ بالا ایساکو 0390600201 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ پولی هرزگرد پیکان و آردی RD تک سوراخ بالا ایساکو 0390600201 (خرید عمده تکی)

  0390600201
  -پیکان بلبرینگ پولی هرزگرد- اردی بلبرینگ پولی هرزگرد- آردی بلبرینگ پولی هرزگرد- بلبرینگ هرزگرد اردی- بلبرینگ هرزگرد آردی-0390600201-
  از 1,120,000 ریال
  تصویر از بلبرینگ گیربکس دنده زیر NJ2203 TN روا و کاپرا -9000893003 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ گیربکس دنده زیر NJ2203 TN روا و کاپرا -9000893003 (خرید عمده تکی)

  9000893003
  روا بلبرینگ گیربکس-روآ بلبرینگ گیربکس- بلبرینگ گیربکس روا- بلبرینگ گیربکس روآ- روا بلبرینگ NJ2203 -بلبرینگ گیربکس کاپرا-کاپرا بلبرینگ گیربکس-
  از 1,087,548 ریال
  تصویر از بلبرینگ هوزینگ پیکان 501349 دینا پارت 1104027 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ هوزینگ پیکان 501349 دینا پارت 1104027 (خرید عمده تکی)

  1104027
  پیکان بلبرینگ هوزینگ-
  از 1,158,234 ریال
  تصویر از بلبرینگ کلاچ آردی RD و پیکان AMT 9000251030 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ کلاچ آردی RD و پیکان AMT 9000251030 (خرید عمده تکی)

  9000251030
  پیکان بلبرینگ کلاچ - اردی بلبرینگ کلاچ-آردی بلبرینگ کلاچ-بلبرینگ کلاچ پیکان-
  از 1,417,500 ریال
  تصویر از بلبرینگ کلاچ آردی RD و پیکان اچ پی سی HPC HRB405 (خرید عمده تکی)

  بلبرینگ کلاچ آردی RD و پیکان اچ پی سی HPC HRB405 (خرید عمده تکی)

  HRB405
  پیکان بلبرینگ کلاچ - اردی بلبرینگ کلاچ-آردی بلبرینگ کلاچ-بلبرینگ کلاچ پیکان-
  از 1,849,100 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 27,600,000 ریال
  0 27600000
  دسته بندی ها