جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  شرکت سیال نیرو

  شرکت سیال نیرو سال 1384 واحد تولیدی قطعات پلیمری شامل واحد قالبسازی،تزریق پلاستیک و مونتاژ مجموعه های پلاستیک مصرفی در صنایع خودروسازی را راه اندازی نموده است و موفق به تولید انواع کنیستر خودروهای سواری ،صافی بنزین و سرشلنگی مصرفی در سیستم های سوخت رسانی گردیده است (شهریدکی,بازرگانی فلسفی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.25) سیال نیرو 9000565034

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.25) سیال نیرو 9000565034 ( عمده )

  9000565034
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.25 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.25-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.25)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.05) 9000565093

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.05) 9000565093 ( عمده )

  9000565093
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.05 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.05-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.05)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.10) 9000565001

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.10) 9000565001 ( عمده )

  9000565001
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.10 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.10-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.10)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.15) 9000565002

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.15) 9000565002 ( عمده )

  9000565002
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.15 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.15-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.15)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.20) 9000565003

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.20) 9000565003 ( عمده )

  9000565003
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.20 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.20-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.20)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.00) 9000565092

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.00) 9000565092 ( عمده )

  9000565092
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.00 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.00-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.00)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30) 9000565004

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30) 9000565004 ( عمده )

  9000565004
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.30 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.30-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.30)-
  از 61,480 ریال
  پژو کیف شیم 405 تعداد 504 عدد سایز جور مارک سیال 9000565873

  پژو کیف شیم 405 تعداد 504 عدد سایز جور مارک سیال 9000565873 ( عمده )

  9000565873
  کیف 405- جعبه شیم- شیم-شیم 405-
  30,985,920 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30)9000565005

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30)9000565005 ( عمده )

  9000565005
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.30 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.30-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.30)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.40 9000565006

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.40 9000565006 ( عمده )

  9000565006
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.40 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.40-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.40)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.45 9000565007

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.45 9000565007 ( عمده )

  9000565007
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.45 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.45-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.45)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.50 9000565008

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.50 9000565008 ( عمده )

  9000565008
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.50 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.50-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.50)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.55 9000565009

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.55 9000565009 ( عمده )

  9000565009
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.55 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.55-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.55)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.60 9000565010

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.60 9000565010 ( عمده )

  9000565010
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.60 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.60-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.60)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.70 9000565012

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.70 9000565012 ( عمده )

  9000565012
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.70 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.70-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.70)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.75 9000565013

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.75 9000565013 ( عمده )

  9000565013
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.75 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.75-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.75)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.80 9000565014

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.80 9000565014 ( عمده )

  9000565014
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.80 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.80-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.80)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.85 9000565015

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.85 9000565015 ( عمده )

  9000565015
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.85 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.85-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.85)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.90 9000565016

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.90 9000565016 ( عمده )

  9000565016
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.90 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.90-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.90)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.95 9000565017

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.95 9000565017 ( عمده )

  9000565017
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.95 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.95-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.95)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.00 9000565018

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.00 9000565018 ( عمده )

  9000565018
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.00 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.00-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.00)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.05 9000565019

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.05 9000565019 ( عمده )

  9000565019
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.05 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.05-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.05)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.10 9000565020

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.10 9000565020 ( عمده )

  9000565020
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.10 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.10-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.10)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.15 9000565021

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.15 9000565021 ( عمده )

  9000565021
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.15 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.15-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.15)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.25 9000565023

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.25 9000565023 ( عمده )

  9000565023
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.25 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.25-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.25)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.45 9000565027

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.45 9000565027 ( عمده )

  9000565027
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.45 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.45-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.45)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.50 9000565028

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.50 9000565028 ( عمده )

  9000565028
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.50 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.50-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.50)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.55 9000565029

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.55 9000565029 ( عمده )

  9000565029
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.55 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.55-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.55)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.60 9000565030

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.60 9000565030 ( عمده )

  9000565030
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.60 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.60-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.60)-
  از 61,480 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.65 9000565031

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.65 9000565031 ( عمده )

  9000565031
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.65 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.65-پژو 405 شیم سوپاپ سایز 3.65-
  از 61,480 ریال
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 72,500 ریال بیشترین مقدار: 36,540,000 ریال
  72500 36540000