جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  اویل پمپ و کارتل

  روغنی که در داخل کارتل وجود دارد با فشار توسط یک پمپ به قطعات پیشرانه رسیده و از اصطلاک شدید بین این قطعات و در نتیجه افزایش دمای آنها جلو گیری میکند به این پمپ که نقشی کاربردی در وسیله نقلیه بر عهده داشته و نیروی محرکه خود را توسط میللنگ به دست می آورد اویل پمپ یا پمپ روغن گفته می شود.بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پژو زنجیر اویل پمپ 405 دینا پارت 1202251

  پژو زنجیر اویل پمپ 405 دینا پارت 1202251 ( عمده )

  1202251
  زنجیر اویل پمپ 405- 405 زنجیر اویل پمپ-پژو 405 زنجیر اویل پمپ-
  از 1,377,000 ریال
  اویل پمپ انژکتوری پیکان دینا پارت پیکان 1102041 ( عمده )

  اویل پمپ انژکتوری پیکان دینا پارت پیکان 1102041 ( عمده )

  1102041
  پیکان اویل پمپ انژکتوری- اویل پمپ انژکتوری پیکان-
  از 4,511,459 ریال
  اویل پمپ انژکتوری پیکان ایساکو 360100599 ( عمده )

  اویل پمپ انژکتوری پیکان ایساکو 360100599 ( عمده )

  0360100599
  -پیکان اویل پمپ انژکتوری- اویل پمپ انژکتوری پیکان-0360100599-
  از 5,432,000 ریال
  پراید اویل پمپ دینا پارت  1502018 ( عمده )

  پراید اویل پمپ دینا پارت 1502018 ( عمده )

  1502018
  اویل پمپ پراید-
  از 4,878,659 ریال
  پراید اویل پمپ سایپا یدک 500291 ( عمده )

  پراید اویل پمپ سایپا یدک 500291P5A ( عمده )

  500291P5A
  اویل پمپ پراید-
  از 6,000,000 ریال
  پراید توری اویل پمپ دینا پارت 1502043

  پراید توری اویل پمپ دینا پارت 1502043 ( عمده )

  1502043
  توری اویل پمپ پراید- طوری اویل پمپ پراید-پراید طوری اویل پمپ-
  از 761,939 ریال
  پراید کارتل روغن دینا پارت1502013

  پراید کارتل روغن دینا پارت1502013 ( عمده )

  1502013
  کارتل روغن پراید-کارتل پراید-
  از 3,809,700 ریال
  پراید کارتل روغن سایپا یدک 500142P13

  پراید کارتل روغن سایپا یدک 500142P13 ( عمده )

  500142P13
  کارتل روغن پراید-کارتل پراید-
  از 3,976,000 ریال
  پژو اویل پمپ 206 تیپ2 و3 (21دندانه) دینا پارت 1602070

  پژو اویل پمپ 206 تیپ2 و3 (21دندانه) دینا پارت 1602070 ( عمده )

  1602070
  اویل پمپ 206 -اویل پمپ 21 دندانه 206 -اویل پمپ 206 تیپ 2 -اویل پمپ 21 دندانه 206 تیپ 2 -اویل پمپ 206 تیپ 3 -اویل پمپ 21 دندانه 206 تیپ 3 -206 اویل پمپ -206 اویل پمپ 21 دندانه -206 اویل پمپ تیپ 2 -206 اویل پمپ 21 دندانه تیپ 2 - 206 اویل پمپ تیپ 3 -206 اویل پمپ 21 دندانه تیپ 3 -
  از 5,534,520 ریال
  پژو اویل پمپ 206 تیپ2 و3 (21دندانه) ایساکو 0360101599

  پژو اویل پمپ 206 تیپ2 و3 (21دندانه) ایساکو 0360101599 ( عمده )

  0360101599
  -اویل پمپ 206 -اویل پمپ 21 دندانه 206 -اویل پمپ 206 تیپ 2 -اویل پمپ 21 دندانه 206 تیپ 2 -اویل پمپ 206 تیپ 3 -اویل پمپ 21 دندانه 206 تیپ 3 -206 اویل پمپ -206 اویل پمپ 21 دندانه -206 اویل پمپ تیپ 2 -206 اویل پمپ 21 دندانه تیپ 2 - 206 اویل پمپ تیپ 3 -206 اویل پمپ 21 دندانه تیپ 3 -0360101505-0360101505-0360101599
  از 6,048,000 ریال
  پژو اویل پمپ 206 تیپ2 و3 (29دندانه) دینا پارت 1602097

  پژو اویل پمپ 206 تیپ2 و3 (29دندانه) دینا پارت 1602097 ( عمده )

  1602097
  اویل پمپ 206 -اویل پمپ 29 دندانه 206 -اویل پمپ 206 تیپ 2 -اویل پمپ 29 دندانه 206 تیپ 2 -اویل پمپ 206 تیپ 3 -اویل پمپ 29 دندانه 206 تیپ 3 -206 اویل پمپ -206 اویل پمپ 29 دندانه -206 اویل پمپ تیپ 2 -206 اویل پمپ 29 دندانه تیپ 2 - 206 اویل پمپ تیپ 3 -206 اویل پمپ 29 دندانه تیپ 3 -
  از 5,534,520 ریال
  پژو اویل پمپ 206 تیپ5 (21دندانه) دینا پارت 1602023

  پژو اویل پمپ 206 تیپ5 (21دندانه) دینا پارت 1602023 ( عمده )

  1602023
  اویل پمپ 206 -اویل پمپ 21 دندانه 206 -اویل پمپ 206 تیپ 5 -اویل پمپ 21 دندانه 206 تیپ 5 -
  از 5,879,279 ریال
  پژو اویل پمپ 405 مدل 1800 دینا پارت 1202034
  پژو اویل پمپ 405 مدل 1800 ایساکو اطلس پمپ 360101099

  پژو اویل پمپ 405 مدل 1800 ایساکو اطلس پمپ 360101099 ( عمده )

  0360101099
  -اویل پمپ 405-405 اویل پمپ -اویل پمپ 405 مدل 1800-405 اویل پمپ مدل 1800-اویل پمپ 405 اطلس پمپ-405 اویل پمپ اطلس پمپ -اویل پمپ 405 مدل 1800 اطلس پمپ-405 اویل پمپ مدل 1800 اطلس پمپ-0360101099-
  از 6,048,000 ریال
  پژو اویل پمپ سمند ملی دینا پارت 1402002
  پژو اویل پمپ سمند EF7 ایساکو 360102099

  پژو اویل پمپ سمند EF7 ایساکو 360102099 ( عمده )

  0360102099
  اویل پمپ سمند EF7-سمند EF7 اویل پمپ -0360102099-
  از 6,160,000 ریال
  پژو اویل جت EF7 9000551168

  پژو اویل جت EF7 9000551168 ( عمده )

  9000551168
  اویل جت سمند-سمند اویل جت-اویل جت سمند EF7-سمند اویل جت EF7-
  از 594,000 ریال
  پژو زنجیر اویل پمپ 206 تیپ 2 ایساکو 840200599

  پژو زنجیر اویل پمپ 206 تیپ 2 ایساکو 840200599 ( عمده )

  0840200599
  -زنجیر اویل پمپ 206- 206 زنجیر اویل پمپ-زنجیر اویل پمپ 206 تیپ 2- 206 زنجیر اویل پمپ تیپ 2-پژو 206 زنجیر اویل پمپ تیپ 2-0840200599-0840200599-
  از 2,016,000 ریال
  پژو زنجیر اویل پمپ 206 تیپ 5 ایساکو 0840200399

  پژو زنجیر اویل پمپ 206 تیپ 5 ایساکو 0840200399 ( عمده )

  0840200399
  084020099-زنجیر 206-206 زنجیر-زنجیر اویل پمپ 206-206 زنجیر اویل پمپ-زنجیر 206 تیپ5-206 زنجیر تیپ5-زنجیر اویل پمپ 206 تیپ5-206 زنجیر اویل پمپ تیپ5-
  از 1,088,640 ریال
  پژو زنجیر اویل پمپ 405 مدل 1800 ایساکو

  پژو زنجیر اویل پمپ 405 مدل 1800 ایساکو ( عمده )

  0840200199
  زنجیر اویل پمپ 405-405 زنجیر اویل پمپ -زنجیر اویل پمپ مدل 1800 405-405 زنجیر اویل پمپ مدل 1800 -پژو 405 زنجیر اویل پمپ مدل 1800 -0840200108-0840200106-840200106
  از 1,142,400 ریال
  پژو کارتل 405 و پرشیا ایساکو 1400201099

  پژو کارتل 405 و پرشیا ایساکو 1400201099 ( عمده )

  1400201099
  کارتل 405-405 کارتل -کارتل پرشیا-پرشیا کارتل -کارتل پارس-پارس کارتل -پژو کارتل 405- پژو 405 کارتل - پژو کارتل پرشیا- پژو پرشیا کارتل -1400201099-
  از 7,250,000 ریال
  پژو کارتل 405 و پرشیا دینا پارت 1702001

  پژو کارتل 405 و پرشیا دینا پارت 1702001 ( عمده )

  1702001
  کارتل 405-405 کارتل -کارتل پرشیا-پرشیا کارتل -کارتل پارس-پارس کارتل -پژو کارتل 405- پژو 405 کارتل - پژو کارتل پرشیا- پژو پرشیا کارتل -
  از 7,407,239 ریال
  پژو کارتل 206 تیپ 2 دینا پارت 1602028

  پژو کارتل 206 تیپ 2 دینا پارت 1602028 ( عمده )

  1602028
  کارتل 206-206 کارتل -کارتل 206 تیپ 2-206 کارتل تیپ 2-پژو 206 کارتل تیپ 2-
  از 5,314,800 ریال
  پژو کارتل 206 تیپ 5 و TU5 ایساکو 1400201699

  پژو کارتل 206 تیپ 5 و TU5 ایساکو 1400201699 ( عمده )

  1400201699
  کارتل 206-206 کارتل -کارتل 206 تیپ 5-206 کارتل تیپ 5-پژو 206 کارتل تیپ 5-کارتل TU5-TU5 کارتل -پژو کارتل 206 تیپ 5-پژو کارتل TU5-پژو کارتل 206 تیپ 5-پژو کارتل TU5-1400201699-
  از 7,840,000 ریال
  پژو کارتل روآ ROAوآریسان دینا پارت 2102066

  پژو کارتل روآ ROAوآریسان دینا پارت 2102066 ( عمده )

  2102066
  کارتل روآ-روآ کارتل -کارتل روا-روا کارتل -کارتل آریسان-آریسان کارتل -کارتل اریسان-اریسان کارتل -پژو کارتل روا -پژو کارتل اریسان -پژو روا کارتل -پژو اریسان کارتل -پژو روآ کارتل -پژو آریسان کارتل -
  از 7,795,860 ریال
  پژو کارتل سمند خودرو ملی ایساکو 1400202399

  پژو کارتل سمند خودرو ملی ایساکو 1400202399 ( عمده )

  1400202399
  کارتل سمند-سمند کارتل -کارتل سمند ملی-سمند ملی کارتل -پژو سمند کارتل خودرو ملی-1400202399-
  از 4,480,000 ریال
  نیسان کارتل دینا پارت 2502012

  نیسان کارتل دینا پارت 2502012 ( عمده )

  2502012
  کارتل نیسان-نیسان کارتل -
  از 3,727,080 ریال
  واشر کارتل آونجردو رو پیکان 9000719092

  واشر کارتل آونجردو رو پیکان 9000719092 ( عمده )

  9000719092
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر کارتل پیکان-پیکان واشر کارتل-واشر کارتل آونجر پیکان-پیکان واشر کارتل آونجر-واشر آونجر پیکان-پیکان واشر آونجر-واشر کارتل اونجر پیکان-پیکان واشر کارتل اونجر-واشر اونجر پیکان-پیکان واشر اونجر-واشر دو رو پیکان-پیکان واشر دو رو-واشر کارتل دو رو پیکان-پیکان واشر کارتل دو رو-واشر کارتل آونجر دو رو پیکان-پیکان واشر کارتل آونجر دو رو-واشر آونجر دو رو پیکان-پیکان واشر آونجر دو رو-واشر کارتل اونجر دو رو پیکان-پیکان واشر کارتل اونجر-واشر اونجر دو رو پیکان-پیکان واشر اونجر دو رو-
  از 308,000 ریال
  پژو اویل ماژول سمند ملی 24100002 ایران کاربراتور

  پژو اویل ماژول سمند ملی 24100002 ایران کاربراتور ( عمده )

  24100002
  اویل ماژول سمند ملی-سمند ملی اویل ماژول -ایران کاربراتور اویل ماژول-
  از 33,733,756 ریال
  پژو دنده اویل پمپ 405 مدل 1800 9000255005

  پژو دنده اویل پمپ 405 مدل 1800 9000255005 ( عمده )

  9000255005
  دنده اویل پمپ 405-405 دنده اویل پمپ -دنده اویل پمپ مدل 1800 405-405 دنده اویل پمپ مدل 1800-پژو 405 دنده اویل پمپ مدل 1800-
  از 1,210,000 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 39,929,752 ریال
  0 39929752
  دسته بندی ها