جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  رینگ موتور

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید رینگ موتور MAR-MOT سایز 025 یورو4 9000895099

  پراید رینگ موتور MAR-MOT سایز 025 یورو4 9000895099 ( عمده )

  9000895099
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ یورو 4 موتور پراید- رینگ موتور یورو 4 پراید RIC- رینگ موتور یورو 4 RIC پراید -پراید رینگ یورو 4 موتور -رینگ موتور RIC یورو 4 پراید -
  از 10,712,000 ریال
  پراید رینگ موتور MAR-MOT یورو4 استاندارد 9000895088

  پراید رینگ موتور MAR-MOT یورو4 استاندارد 9000895088 ( عمده )

  9000895088
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ یورو 4 موتور پراید- رینگ موتور یورو 4 پراید RIC- رینگ موتور یورو 4 RIC پراید - پراید رینگ یورو 4 موتور - رینگ موتور RIC یورو 4 پراید -
  از 9,880,000 ریال
  پراید رینگ موتور RIK استاندارد یورو4 9000895003

  پراید رینگ موتور RIK استاندارد یورو4 9000895003 ( عمده )

  9000895003
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ یورو 4 موتور پراید- رینگ موتور یورو 4 پراید RIC- رینگ موتور یورو 4 RIC پراید - پراید رینگ یورو 4 موتور - رینگ موتور RIC یورو 4 پراید -
  از 8,424,000 ریال
  پراید رینگ موتور RIK سایز 025 40011/25

  پراید رینگ موتور RIK سایز 025 40011/25 ( عمده )

  40011/25
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ سایز 025 موتور پراید- رینگ موتور سایز 025 پراید RIC- رینگ موتور سایز 025 RIC پراید - پراید رینگ سایز 025 موتور - رینگ موتور RIC سایز 025 پراید -
  از 7,488,000 ریال
  پراید رینگ موتور RIK سایز 075 40011/075

  پراید رینگ موتور RIK سایز 075 40011/075 ( عمده )

  40011/075
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ سایز 075 موتور پراید- رینگ موتور سایز 075 پراید RIC- رینگ موتور سایز 075 RIC پراید - پراید رینگ سایز 075 موتور - رینگ موتور RIC سایز 075 پراید -
  از 6,968,000 ریال
  پراید رینگ موتور IPMC 9000895009

  پراید رینگ موتور IPMC 9000895009 ( عمده )

  9000895009
  رینگ موتور پراید-رینگ IPMC موتور پراید-رینگ موتور IPMC پراید-
  از 5,200,000 ریال
  تصویر از پراید رینگ موتور NPR 025 9000895025 ( عمده )

  پراید رینگ موتور NPR 025 9000895025 ( عمده )

  9000895025
  رینگ موتور پراید-رینگ NPR موتور پراید-رینگ موتور NPR پراید-
  از 6,760,000 ریال
  پراید رینگ موتور NPR 9000895010

  پراید رینگ موتور NPR 9000895010 ( عمده )

  9000895010
  رینگ موتور پراید-رینگ NPR موتور پراید-رینگ موتور NPR پراید-
  از 6,760,000 ریال
  تصویر از پراید رینگ موتور استاندارد NPR 9000895024 ( عمده )

  پراید رینگ موتور استاندارد NPR 9000895024 ( عمده )

  9000895024
  رینگ موتور پراید-رینگ NPR موتور پراید-رینگ موتور NPR پراید-
  از 5,512,000 ریال
  پراید رینگ موتور پارس RKP 9000895012

  پراید رینگ موتور پارس RKP 9000895012 ( عمده )

  9000895012
  رینگ موتور پارس پراید-رینگ موتور پراید-رینگ موتور RKP پراید-رینگ RKP موتور پراید-
  از 5,200,000 ریال
  پراید رینگ موتور سایپا یدک استاندارد یورو 4 563232P13

  پراید رینگ موتور سایپا یدک استاندارد یورو 4 563232P13 ( عمده )

  563232P13
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور استاندارد یورو 4 پراید- رینگ موتور یورو 4 پراید-پراید رینگ موتور یورو 4 -
  از 7,173,240 ریال
  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز استاندارد RIK 40107/STD

  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز استاندارد RIK 40107/STD ( عمده )

  40107/STD
  رینگ موتور روآ-روآ رینگ موتور -رینگ موتور روا-روا رینگ موتور -پژو رینگ موتور روا-پژو روا رینگ موتور -پژو روآ رینگ موتور -
  از 7,800,000 ریال
  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز 20 RIK 40107/20

  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز 20 RIK 40107/20 ( عمده )

  40107/20
  رینگ موتور روآ-روآ رینگ موتور -رینگ موتور روا-روا رینگ موتور -پژو رینگ موتور روا-پژو روا رینگ موتور -پژو روآ رینگ موتور -رینگ موتور سایز 20 روآ-روآ رینگ موتور سایز 20 -رینگ موتور سایز 20 روا-روا رینگ موتور سایز 20-پژو رینگ موتور سایز 20 روا-پژو روا رینگ موتور سایز 20 -پژو روآ رینگ موتور سایز 20 -
  از 8,216,000 ریال
  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز 30 RIK 40107/30

  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز 30 RIK 40107/30 ( عمده )

  40107/30
  رینگ موتور روآ-روآ رینگ موتور -رینگ موتور روا-روا رینگ موتور -پژو رینگ موتور روا-پژو روا رینگ موتور -پژو روآ رینگ موتور -رینگ موتور سایز 30 روآ-روآ رینگ موتور سایز 30 -رینگ موتور سایز 30 روا-روا رینگ موتور سایز 30-پژو رینگ موتور سایز 30 روا-پژو روا رینگ موتور سایز 30 -پژو روآ رینگ موتور سایز 30 -
  از 7,800,000 ریال
  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز 40 RIK 40107/40

  پژو رینگ موتور روآ ROA سایز 40 RIK 40107/40 ( عمده )

  40107/40
  رینگ موتور روآ-روآ رینگ موتور -رینگ موتور روا-روا رینگ موتور -پژو رینگ موتور روا-پژو روا رینگ موتور -پژو روآ رینگ موتور -رینگ موتور سایز 40 روآ-روآ رینگ موتور سایز 40 -رینگ موتور سایز 40 روا-روا رینگ موتور سایز 40-پژو رینگ موتور سایز 40 روا-پژو روا رینگ موتور سایز 40 -پژو روآ رینگ موتور سایز 40 -
  از 7,540,000 ریال
  پژو رینگ موتور 206 تیپ 5 RIK استاندارد 9000895014

  پژو رینگ موتور 206 تیپ 5 RIK استاندارد 9000895014 ( عمده )

  9000895014
  رینگ موتور 206-206 رینگ موتور -رینگ موتور 206 تیپ 5-206 رینگ موتور تیپ 5-پژو 206 رینگ موتور تیپ 5-
  از 13,000,000 ریال
  پژو رینگ موتور 206 تیپ 5 RIK سایز 50 9000895036

  پژو رینگ موتور 206 تیپ 5 RIK سایز 50 9000895036 ( عمده )

  9000895036
  رینگ موتور 206-206 رینگ موتور -رینگ موتور 206 تیپ 5-206 رینگ موتور تیپ 5-پژو 206 رینگ موتور تیپ 5-رینگ موتور سایز 50 206-206 رینگ موتور سایز 50 -رینگ موتور سایز 50 206 تیپ 5-206 رینگ موتور سایز 50 تیپ 5-پژو 206 رینگ موتور سایز 50 تیپ 5-
  از 11,440,000 ریال
  پژو رینگ موتور 206 تیپ 5 ایساکو استانداردعددی کد 05 800303005

  پژو رینگ موتور 206 تیپ 5 ایساکو استانداردعددی کد 05 800303005 ( عمده )

  0800303005
  -رینگ موتور 206-206 رینگ موتور -رینگ موتور 206 تیپ 5-206 رینگ موتور تیپ 5-پژو 206 رینگ موتور تیپ 5-0800303005-
  از 1,560,000 ریال
  پژو رینگ موتور 405 1800 ایساکو پارس 800302209

  پژو رینگ موتور 405 1800 ایساکو پارس 800302209 ( عمده )

  0800302209
  -رینگ موتور 405-405 رینگ موتور -رینگ موتور 1800 405-405 رینگ موتور 1800-پژو 405 رینگ موتور 1800 -0800302209-
  از 1,008,000 ریال
  پژو رینگ موتور 405 1800 ایساکو ژاپنی TP کد14 800302214

  پژو رینگ موتور 405 1800 ایساکو ژاپنی TP کد14 800302214 ( عمده )

  0800302214
  -رینگ موتور 405-405 رینگ موتور -رینگ موتور 1800 405-405 رینگ موتور 1800-پژو 405 رینگ موتور 1800 -0800302214-
  از 1,650,000 ریال
  پژو رینگ موتور 405 1800 ریک 45001

  پژو رینگ موتور 405 1800 ریک 45001 ( عمده )

  45001
  رینگ موتور 405-405 رینگ موتور -رینگ موتور 1800 405-405 رینگ موتور 1800-پژو 405 رینگ موتور 1800-45001-رینگ 83 میلیمتر-رینگ 83MM-رینگ ریک 405-
  از 7,384,000 ریال
  پژو رینگ موتور 405 1800 KONEKS 9000560007

  پژو رینگ موتور 405 1800 KONEKS 9000560007 ( عمده )

  9000560007
  رینگ موتور 405-405 رینگ موتور -رینگ موتور 1800 405-405 رینگ موتور 1800-پژو 405 رینگ موتور 1800 -
  از 19,760,000 ریال
  پژو رینگ موتور 405 1800 SM 9000560012

  پژو رینگ موتور 405 1800 SM 9000560012 ( عمده )

  9000560012
  رینگ موتور 405-405 رینگ موتور -رینگ موتور 1800 405-405 رینگ موتور 1800-پژو 405 رینگ موتور 1800 -
  از 18,210,400 ریال
  پژو رینگ موتور 405 2000 NE 9000560009

  پژو رینگ موتور 405 2000 NE 9000560009 ( عمده )

  9000560009
  رینگ موتور 405-405 رینگ موتور -رینگ موتور 2000 405-405 رینگ موتور 2000-پژو 405 رینگ موتور 2000 -
  از 15,080,000 ریال
  پژو رینگ موتورسمند EF7 RIK سایز 50 دینا پارت 1402083

  پژو رینگ موتورسمند EF7 RIK سایز 50 دینا پارت 1402083 ( عمده )

  1402083
  رینگ موتور سمند-سمند رینگ موتور -رینگ موتور سایز 50 سمند EF7-سمند رینگ موتور سایز 50 EF7-پژو سمند رینگ موتور سایز 50 EF7-
  از 9,792,640 ریال
  پراید رینگ موتور MAR-MOT استاندارد 9000895654

  پراید رینگ موتور MAR-MOT استاندارد 9000895654 ( عمده )

  9000895654
  رینگ موتور پراید-پراید رینگ موتور-
  از 8,112,000 ریال
  پراید رینگ موتور MAR-MOT سایز 025 9000895697

  پراید رینگ موتور MAR-MOT سایز 025 9000895697 ( عمده )

  9000895697
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ سایز 025 موتور پراید- رینگ موتور سایز 025 پراید RIC- رینگ موتور سایز 025 RIC پراید - پراید رینگ سایز 025 موتور - رینگ موتور RIC سایز 025 پراید -
  از 8,112,000 ریال
  پراید رینگ موتور MAR-MOT سایز 050 9000895679

  پراید رینگ موتور MAR-MOT سایز 050 9000895679 ( عمده )

  9000895679
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ سایز 050 موتور پراید- رینگ موتور سایز 050 پراید RIC- رینگ موتور سایز 050 RIC پراید - پراید رینگ سایز 050 موتور -رینگ موتور RIC سایز 050 پراید -
  از 9,984,000 ریال
  تصویر از پراید رینگ موتور NE 025 ( عمده ) 9000242976

  پراید رینگ موتور NE 025 ( عمده ) 9000242976

  9000242976
  رینگ پراید 025-پراید رینگ 025-رینگ موتور 025 پراید-پراید رینگ موتور-رینگ موتور 025 NE پراید-رینگ NE پراید
  از 6,962,800 ریال
  تصویر از پراید رینگ موتور NE استاندارد ( عمده ) 9000895673

  پراید رینگ موتور NE استاندارد ( عمده ) 9000895673

  9000895673
  رینگ پراید-پراید رینگ-رینگ موتور پراید-پراید رینگ موتور-رینگ موتور NE پراید-رینگ NE پراید
  از 6,962,800 ریال

  رینگ موتور چیست


  رینگ موتور یکی از اجزای مهم در سیستم موتور خودروها است. این اجزا به شکل حلقه‌های فلزی یا سرامیکی طراحی شده‌اند و در داخل سیلندرهای موتور قرار گرفته و به عنوان یک قطعه مهم در ایجاد حرکت و انتقال نیروی مکانیکی نقش دارند. در ادامه، به برخی اطلاعات مرتبط با رینگ موتور می پردازیم

  نقش رینگ موتور


  رینگ‌های موتور یک نقش بسیار مهم و حیاتی در عملکرد موتورها دارند و در داخل سیلندرهای موتور قرار می‌گیرند. نقش اصلی این رینگ‌ها به شرح زیر است:

  سد کردن فضای سیلندر:

  یکی از وظایف اصلی رینگ‌های موتور، سد کردن فضای سیلندر می‌باشد. در هنگام احتراق سوخت و هوا در داخل سیلندر، رینگ‌ها جلوگیری می‌کنند تا گازهای سوخت و هوا به فضای سیلندر فرار کنند.


  حفظ فشار:

  رینگ‌ها در طول دوره احتراق و فشرده‌سازی سوخت و هوا در سیلندر، فشار را درون سیلندر حفظ می‌کنند. این ویژگی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا حداکثر کارایی احتراق و انتقال نیرو ایجاد شود.


  حفظ روغن موتور:

  رینگ‌ها به عنوان یک سد برای نفوذ روغن به داخل سیلندر و احتراق به عنوان یک جزء مهم در حفظ روغن موتور نقش دارند. این ویژگی ضروری است تا روغن موتور به قسمت‌های دیگر موتور نفوذ نکند و کارایی آن را بهبود بخشد.


  کاهش فرسایش:

  رینگ‌ها به عنوان یک عنصر مهم در کاهش فرسایش بین سیلندر و پیستون عمل می‌کنند. آنها به پیستون اجازه می‌دهند درون سیلندر با دقت حرکت کند و از برخورد مستقیم و سایش زیاد جلوگیری می‌کنند.


  افزایش عمر موتور:

  با تأمین سد و حفظ شرایط بهینه در سیلندر، رینگ‌ها به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش عمر مفید موتور عمل می‌کنند. آنها به کاهش خرابی‌ها و سایش‌های زیاد کمک می‌کنند.


  به طور کلی، رینگ‌های موتور نقش بسیار حیاتی در حفظ عملکرد صحیح و بهینه موتورها ایفا می‌کنند و برای افزایش کارایی و عمر مفید موتورها بسیار اهمیت دارند.

  شهریدکی پخش کننده انواع رینگ موتور خودرو به صورت خرید و فروش عمده و تکی شهرلوازم یدکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی و نماینده شرکتهای ایساکو،دیناپارت،آماتاصمد،رفیع نیا،ویژن و ... آماده اعطای نمایندگی به شهرستانها می باشد.

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 1,149,120 ریال بیشترین مقدار: 34,751,000 ریال
  1149120 34751000
  دسته بندی ها