جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  چهارشاخ فرمان

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید چهارشاخه فرمان بلند طوس 37032090

  پراید چهارشاخه فرمان بلند طوس 37032090 ( عمده )

  37032090
  چهار شاخه فرمان بلند پراید-چهار شاخ فرمان طوس پراید- پراید چهار شاخ فرمان طوس-
  از 1,974,000 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه سایپا یدک 4 5006164

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه سایپا یدک 4 5006164 ( عمده )

  5006164
  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-چهار شاخ فرمان کوتاه پراید- پراید چهار شاخ فرمان کوتاه-
  از 1,968,800 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت شیت متال کد55 1503155

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت شیت متال کد55 1503155 ( عمده )

  1503155
  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-پراید چهار شاخ فرمان شیت متال -پراید چهارشاخه فرمان-چهارشاخه فرمان پراید -پراید چهارشاخه فرمان کوتاه-چهارشاخه فرمان پراید کوتاه-
  از 2,278,381 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه طوس 9000722002

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه طوس 9000722002 ( عمده )

  9000722002
  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-چهار شاخ فرمان طوس پراید- پراید چهار شاخ فرمان طوس-
  از 1,911,000 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح جدید TK40019

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح جدید TK40019 ( عمده )

  TK40019
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-
  از 6,066,900 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک کد 1639پرایدوآردی RD 1639

  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک کد 1639پرایدوآردی RD 1639 ( عمده )

  1639
  چهار شاخه فرمان پراید-پراید چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان آردی-آردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان اردی-اردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک پراید-پراید چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک آردی-آردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک اردی-اردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک-
  از 945,000 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک 405 کد151639 151639

  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک 405 کد151639 151639 ( عمده )

  151639
  چهار شاخه فرمان 405-405 چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک 405-405 چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -پژو 405 چهارشاخه فرمان جعبه کوچک -
  از 924,000 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان بلند شیت متال کد 54 دینا پارت 1503154

  پراید چهارشاخه فرمان بلند شیت متال کد 54 دینا پارت 1503154 ( عمده )

  1503154
  چهار شاخه فرمان بلند پراید-چهار شاخ فرمان شیت متال پراید-
  از 2,070,365 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان بلند فورج سرد کد 16دینا پارت 1503016

  پراید چهارشاخه فرمان بلند فورج سرد کد 16دینا پارت 1503016 ( عمده )

  1503016
  چهار شاخه فرمان بلند فورج سرد پراید-چهار شاخ فرمان فورج پراید- پراید چهار شاخ فرمان فورج سرد-
  از 956,346 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت فرج سرد کد15 1503015

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت فرج سرد کد15 1503015 ( عمده )

  1503015
  چهار شاخه فرمان کوتاه فورج سرد پراید-چهار شاخ فرمان فورج پراید- پراید چهار شاخ فرمان فورج سرد-پراید چهارشاخه فرمان-چهارشاخه فرمان پراید -
  از 1,099,592 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند جدید طرح 2 کوتاه تر 9000844664

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند جدید طرح 2 کوتاه تر 9000844664 ( عمده )

  9000844664
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-9000844664-
  از 5,082,000 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح قدیم Tk40022

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح قدیم Tk40022 ( عمده )

  Tk40022
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح قدیم 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح قدیم -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح قدیم-
  از 5,565,000 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند طرح جدید ایساکو 1020306399

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند طرح جدید ایساکو 1020306399 ( عمده )

  1020306399
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-1020306399-
  از 10,720,948 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 کوتاه TK طرح جدید 9000844001

  پژو چهارشاخه فرمان 405 کوتاه TK طرح جدید ( عمده ) TK40014

  TK40014
  چهار شاخه فرمان 405-405 چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان کوتاه 405-405 چهار شاخه فرمان کوتاه -چهار شاخه فرمان کوتاه طرح جدید 405-405 چهار شاخه فرمان کوتاه طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان کوتاه طرح جدید-
  از 5,082,000 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان جعبه کوچک (صلیبی) آماتاصمد 11071168 ( عمده )

  پژو چهارشاخه فرمان جعبه کوچک (صلیبی) آماتاصمد 11071168 ( عمده )

  11071168
  چهار شاخ فرمان کوچک صلیبی
  از 994,240 ریال
  تصویر از چهارشاخه فرمان آردی RD جعبه کوچک سلپیک کد 605922 265096059 ( عمده )

  چهارشاخه فرمان آردی RD جعبه کوچک سلپیک کد 605922 265096059 ( عمده )

  265096059
  چهار شاخه فرمان آردی-آردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک آردی-آردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان اردی-اردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک اردی-اردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -
  از 297,064 ریال
  تصویر از چهارشاخه فرمان بلند آریسان و روآ سلپیک 9000309025 ( عمده )

  چهارشاخه فرمان بلند آریسان و روآ سلپیک 9000309025 ( عمده )

  9000309025
  چهارشاخه فرمان آریسان-آریسان چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند آریسان-آریسان چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان اریسان-اریسان چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند اریسان-اریسان چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان روآ-روآ چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند روآ-روآ چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان روا-روا چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند روا-روا چهارشاخه فرمان بلند-
  از 6,029,366 ریال

  ستون فرمان یک لوله فلزی است که وظیفه اتصال غربیلک فرمان به جعبه فرمان را بر عهده دارد. با چرخش غربیلک فرمان، نیرو و گشتاور باید به جعبه فرمان منتقل شوند. این کار تنها توسط ستون فرمان انجام نمی‌گیرد. بلکه ستون فرمان این کار را توسط ابزارها و قطعات دیگر تکمیل می‌کند. یکی از قطعات ضروری، چهارشاخ فرمان است.

  بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 345,160 ریال بیشترین مقدار: 12,061,067 ریال
  345160 12061067
  دسته بندی ها