جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  چهارشاخ فرمان

  ستون فرمان یک لوله فلزی است که وظیفه اتصال غربیلک فرمان به جعبه فرمان را بر عهده دارد. با چرخش غربیلک فرمان، نیرو و گشتاور باید به جعبه فرمان منتقل شوند. این کار تنها توسط ستون فرمان انجام نمی‌گیرد. بلکه ستون فرمان این کار را توسط ابزارها و قطعات دیگر تکمیل می‌کند. یکی از قطعات ضروری، چهارشاخ فرمان است.بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید چهارشاخه فرمان بلند شیت متال کد 54 دینا پارت 1503154

  پراید چهارشاخه فرمان بلند شیت متال کد 54 دینا پارت 1503154 ( عمده )

  1503154
  چهار شاخه فرمان بلند پراید-چهار شاخ فرمان شیت متال پراید-
  از 2,049,179 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان بلند طوس 37032090

  پراید چهارشاخه فرمان بلند طوس 37032090 ( عمده )

  37032090
  چهار شاخه فرمان بلند پراید-چهار شاخ فرمان طوس پراید- پراید چهار شاخ فرمان طوس-
  از 1,554,000 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه سایپا یدک 4 5006164

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه سایپا یدک 4 5006164 ( عمده )

  5006164
  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-چهار شاخ فرمان کوتاه پراید- پراید چهار شاخ فرمان کوتاه-
  از 1,792,000 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت شیت متال کد55 1503155

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت شیت متال کد55 1503155 ( عمده )

  1503155
  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-پراید چهار شاخ فرمان شیت متال -پراید چهارشاخه فرمان-چهارشاخه فرمان پراید -پراید چهارشاخه فرمان کوتاه-چهارشاخه فرمان پراید کوتاه-
  از 1,943,100 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح جدید TK40019

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح جدید TK40019 ( عمده )

  TK40019
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-
  از 4,725,000 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح قدیم Tk40022

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح قدیم Tk40022 ( عمده )

  Tk40022
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح قدیم 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح قدیم -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح قدیم-
  از 4,725,000 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند طرح جدید ایساکو 1020306399

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند طرح جدید ایساکو 1020306399 ( عمده )

  1020306399
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-1020306399-
  از 8,398,880 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان 405 کوتاه TK طرح جدید 9000844001

  پژو چهارشاخه فرمان 405 کوتاه TK طرح جدید 9000844001 ( عمده )

  9000844001
  چهار شاخه فرمان 405-405 چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان کوتاه 405-405 چهار شاخه فرمان کوتاه -چهار شاخه فرمان کوتاه طرح جدید 405-405 چهار شاخه فرمان کوتاه طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان کوتاه طرح جدید-
  از 6,998,670 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک کد 1639پرایدوآردی RD 1639

  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک کد 1639پرایدوآردی RD 1639 ( عمده )

  1639
  چهار شاخه فرمان پراید-پراید چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان آردی-آردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان اردی-اردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک پراید-پراید چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک آردی-آردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک اردی-اردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک-
  از 855,750 ریال
  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک 405 کد151639 151639

  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک 405 کد151639 151639 ( عمده )

  151639
  چهار شاخه فرمان 405-405 چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک 405-405 چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -پژو 405 چهارشاخه فرمان جعبه کوچک -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا (تماس با ما)👇پیام دهید.
  پراید چهارشاخه فرمان بلند فورج سرد کد 16دینا پارت 1503016

  پراید چهارشاخه فرمان بلند فورج سرد کد 16دینا پارت 1503016 ( عمده )

  1503016
  چهار شاخه فرمان بلند فورج سرد پراید-چهار شاخ فرمان فورج پراید- پراید چهار شاخ فرمان فورج سرد-
  از 946,142 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت فرج سرد کد15 1503015

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت فرج سرد کد15 1503015 ( عمده )

  1503015
  چهار شاخه فرمان کوتاه فورج سرد پراید-چهار شاخ فرمان فورج پراید- پراید چهار شاخ فرمان فورج سرد-پراید چهارشاخه فرمان-چهارشاخه فرمان پراید -
  از 1,088,452 ریال
  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه طوس 9000722002

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه طوس 9000722002 ( عمده )

  9000722002
  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-چهار شاخ فرمان طوس پراید- پراید چهار شاخ فرمان طوس-
  از 1,485,750 ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند جدید طرح 2 کوتاه تر 9000844664 ( عمده )

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند جدید طرح 2 کوتاه تر 9000844664 ( عمده )

  9000844664
  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-9000844664-
  از 4,725,000 ریال
  تصویر از چهارشاخه فرمان آردی RD جعبه کوچک سلپیک کد 605922 265096059 ( عمده )

  چهارشاخه فرمان آردی RD جعبه کوچک سلپیک کد 605922 265096059 ( عمده )

  265096059
  چهار شاخه فرمان آردی-آردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک آردی-آردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان اردی-اردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک اردی-اردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -
  از 270,058 ریال
  تصویر از چهارشاخه فرمان بلند آریسان و روآ سلپیک 9000309025 ( عمده )

  چهارشاخه فرمان بلند آریسان و روآ سلپیک 9000309025 ( عمده )

  9000309025
  چهارشاخه فرمان آریسان-آریسان چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند آریسان-آریسان چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان اریسان-اریسان چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند اریسان-اریسان چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان روآ-روآ چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند روآ-روآ چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان روا-روا چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند روا-روا چهارشاخه فرمان بلند-
  از 5,122,656 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 313,782 ریال بیشترین مقدار: 9,910,678 ریال
  313782 9910678
  دسته بندی ها