جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  اسبک و متعلقات

  وظیفه اسبک ها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز کردن به موقع آن می باشد.یازرگانی فلسفی (شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید فنر انگشتی سوپاپ (میل اسبک) دینا پارت 1502336

  پراید فنر انگشتی سوپاپ (میل اسبک) دینا پارت 1502336 ( عمده )

  1502336
  فنر انگشتی پراید- فنر میل اسبک پراید- پراید فنر میل اسبک-
  از 8,159 ریال
  انگشتی سوپاپ راست پیکان ایساکو 140100405 ( عمده )

  انگشتی سوپاپ راست پیکان ایساکو 140100405 ( عمده )

  0140100405
  -پیکان انگشتی راست سوپاپ- پیکان انگشتی سوپاپ- انگشتی راست پیکان-0140100405-
  از 1,800,000 ریال
  تصویر از انگشتی سوپاپ راست پیکان چکشی ( عمده ) 9000255972

  انگشتی سوپاپ راست پیکان چکشی ( عمده ) 9000255972

  9000255972
  -پیکان انگشتی راست سوپاپ- پیکان انگشتی سوپاپ- انگشتی راست پیکان
  از 1,430,000 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488 ( عمده )

  14052488
  14052488-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 2,004,000 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 دینا پارت  1502374 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 دینا پارت 1502374 ( عمده )

  1502374
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی 1-2 سوپاپ-انگشتی 1-2 سوپاپ پراید-
  از 2,050,200 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 دینا پارت  1502038 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 دینا پارت 1502038 ( عمده )

  1502038
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 762,960 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 سایپا یدک 500211P73 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 سایپا یدک 500211P73 ( عمده )

  500211P73
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 840,000 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498 ( عمده )

  14052498
  14052498-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 2,084,160 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 دینا پارت  1502375 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 دینا پارت 1502375 ( عمده )

  1502375
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 2,050,200 ریال
  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو2 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 500104 ( عمده )

  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو2 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 500104 ( عمده )

  500104
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو2 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو2-
  از 453,024 ریال
  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530104 ( عمده )

  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530104 ( عمده )

  530104
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو2 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو2-
  از 1,203,840 ریال
  پراید انگشتی سوپاپ 3و4 چپ یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530105 ( عمده )

  پراید انگشتی سوپاپ 3و4 چپ یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530105 ( عمده )

  530105
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو4 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو4-
  از 1,203,840 ریال
  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دلیتکس 8 عددی 9000251069

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دلیتکس 8 عددی 9000251069 ( عمده )

  9000251069
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دتکس پراید-پیچ ومهره انگشتی دلتکس پراید-پراید پیچ ومهره انگشتی دلیتکس-پراید پیچ ومهره انگشتی سوپاپ دلتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ دلتکس پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ دلتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ دلیتکس پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ دلیتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 157,290 ریال
  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دینا پارت عدد 1502346

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دینا پارت عدد 1502346 ( عمده )

  1502346
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 103,332 ریال
  پراید پیچ انگشتی سوپاپ سایپا یدک P13 500209P13

  پراید پیچ انگشتی سوپاپ سایپا یدک P13 500209P13 ( عمده )

  500209P13
  پیچ انگشتی سوپاپ پراید- پیچ انگشتی پراید- پراید پیچ انگشتی -پیچ تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ تنظیم سوپاپ-
  از 140,529 ریال
  پراید تنظیم کننده (فیلر)انگشتی سوپاپ یورو 4 سایپا یدک ( عمده ) 560819P2B

  پراید تنظیم کننده (فیلر)انگشتی سوپاپ یورو 4 سایپا یدک ( عمده ) 560819P2B

  560819P2B
  تنظیم کنند انگشتی سوپاپ یورو 4 پراید- تنظیم کنند انگشتی سوپاپ پراید-فیلر انگشتی سوپاپ پراید- فیلر انگشتی سوپاپ یورو 4 پراید- پراید فیلر انگشتی سوپاپ یورو 4 - پراید فیلر انگشتی سوپاپ -
  از 1,232,000 ریال
  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی ) 9000570430

  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی ) 9000570430 ( عمده )

  9000570430
  میل انگشتی سوپاپ دود پراید-میل انگشتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل انگشتی سوپاپ هوا-میل فولوتی سوپاپ دود پراید-میل فولوتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل فولوتی سوپاپ هوا- پراید میل فولوتی سوپاپ دود-
  از 792,000 ریال
  پراید میل انگشتی سوپاپ هوا (میل فولوتی) 9000570432

  پراید میل انگشتی سوپاپ هوا (میل فولوتی) 9000570432 ( عمده )

  9000570432
  میل انگشتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل انگشتی سوپاپ هوا-میل فولوتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل فولوتی سوپاپ هوا-
  از 792,000 ریال
  پژو فنر زیر انگشتی سوپاپ 206 تیپ 2 دینا پارت 1602194

  پژو فنر زیر انگشتی سوپاپ 206 تیپ 2 دینا پارت 1602194 ( عمده )

  1602194
  فنر سوپاپ 206-206 فنر سوپاپ -فنر سوپاپ زیر انگشتی 206-206 فنر سوپاپ زیر انگشتی -فنر زیر انگشتی سوپاپ 206-206 فنر زیر انگشتی سوپاپ -فنر سوپاپ 206 تیپ2-206 فنر سوپاپ تیپ2-فنر سوپاپ زیر انگشتی 206 تیپ2-206 تیپ 2 فنر سوپاپ زیر انگشتی -فنر زیر انگشتی سوپاپ 206 تیپ 2-206 فنر زیر انگشتی سوپاپ تیپ 2 -
  از 35,699 ریال
  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) پیکان دلیتکس AMT 9000251012

  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) پیکان دلیتکس AMT 9000251012 ( عمده )

  9000251012
  پیچ ومهره پیکان-پیکان پیچ ومهره -پیچ ومهره تنظیم پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی-
  از 118,650 ریال
  تیبا انگشتی چکشی سوپاپ کوئیک شاهین ساینا سایپا یدک 100107P73

  تیبا انگشتی چکشی سوپاپ کوئیک شاهین ساینا سایپا یدک 100107P73 ( عمده )

  100107P73
  انگشتی چکشی تیبا-تیبا انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ تیبا-تیبا انگشتی چکشی سوپاپ-انگشتی چکشی ساینا-ساینا انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ ساینا-ساینا انگشتی چکشی سوپاپ-انگشتی چکشی کوئیک-کوئیک انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ کوئیک-کوئیک انگشتی چکشی سوپاپ-انگشتی چکشی شاهین-شاهین انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ شاهین-شاهین انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک تیبا-تیبا اسبک-اسبک ساینا-ساینا اسبک- اسبک شاهین-شاهین اسبک-اسبک کوئیک-کوئیک اسبک-اسبک کوییک-کوییک اسبک-
  از 2,296,000 ریال
  تیبا میل انگشتی فولوتی دینا پارت 2502031

  تیبا میل انگشتی فولوتی دینا پارت 2502031 ( عمده )

  2502031
  میل انگشتی تیبا-تیبا میل انگشتی -میل انگشتی تیبا-تیبا میل انگشتی -میل انگشتی فولوتی تیبا-تیبا میل انگشتی فولوتی-
  از 747,659 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره دینا پارت 1902068

  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره دینا پارت 1902068 ( عمده )

  1902068
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,318,860 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700929P73

  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700929P73 ( عمده )

  700929P73
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,568,000 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره دینا پارت 1902069

  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره دینا پارت 1902069 ( عمده )

  1902069
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,318,860 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700930P73

  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700930P73 ( عمده )

  700930P73
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,568,000 ریال
  نیسان میل انگشتی هوا (فلوتی) دینا پارت 1902057

  نیسان میل انگشتی هوا (فلوتی) دینا پارت 1902057 ( عمده )

  1902057
  میل انگشتی نیسان-نیسان میل انگشتی -میل انگشتی هوا نیسان-نیسان میل انگشتی دود-فلوتی نیسان-نیسان فولوتی-
  از 778,260 ریال
  نیسان میل انگشتی دود (فولوتی) دینا پارت 1902058

  نیسان میل انگشتی دود (فولوتی) دینا پارت 1902058 ( عمده )

  1902058
  میل انگشتی نیسان-نیسان میل انگشتی -میل انگشتی دود نیسان-نیسان میل انگشتی دود-فلوتی نیسان-نیسان فولوتی-
  از 778,260 ریال
  انگشتی سوپاپ چپ پیکان ایساکو 140100305 ( عمده )

  انگشتی سوپاپ چپ پیکان ایساکو 140100305 ( عمده )

  0140100305
  -پیکان انگشتی سوپاپ - انگشتی پیکان- پیکان انگشتی-0140100305-
  از 1,064,000 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 ( عمده )

  14052428
  14052428-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-
  از 811,000 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 9,439 ریال بیشترین مقدار: 2,562,500 ریال
  9439 2562500
  دسته بندی ها