جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  اسبک و متعلقات

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  انگشتی سوپاپ راست پیکان ایساکو 140100405 ( عمده )

  انگشتی سوپاپ راست پیکان ایساکو 140100405

  0140100405
  -پیکان انگشتی راست سوپاپ- پیکان انگشتی سوپاپ- انگشتی راست پیکان-0140100405-
  از 2,152,800 ریال
  انگشتی سوپاپ راست پیکان چکشی ( عمده ) 9000255972

  انگشتی سوپاپ راست پیکان چکشی 9000255972

  9000255972
  -پیکان انگشتی راست سوپاپ- پیکان انگشتی سوپاپ- انگشتی راست پیکان
  از 1,650,000 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488

  14052488
  14052488-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 2,343,395 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 دینا پارت  1502374 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 دینا پارت 1502374

  1502374
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی 1-2 سوپاپ-انگشتی 1-2 سوپاپ پراید-
  از 2,381,360 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428

  14052428
  14052428-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-
  از 931,158 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 دینا پارت  1502038 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 دینا پارت 1502038

  1502038
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 920,820 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 سایپا یدک 500211P73 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 سایپا یدک 500211P73

  500211P73
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 922,875 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498

  14052498
  14052498-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 2,419,810 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 دینا پارت  1502375 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 دینا پارت 1502375

  1502375
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 2,381,360 ریال
  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو2 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 500104 ( عمده )

  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو2 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 500104

  500104
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو2 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو2-
  از 978,384 ریال
  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530104 ( عمده )

  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530104

  530104
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو2 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو2-
  از 2,510,778 ریال
  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 سایپایدک 560812CS1 ( عمده )

  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 سایپایدک 560812CS1

  560812CS1
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو4 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو4-
  از 2,152,800 ریال
  پراید انگشتی سوپاپ 3و4 چپ یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530105 ( عمده )

  پراید انگشتی سوپاپ 3و4 چپ یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530105

  530105
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو4 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو4-
  از 2,510,778 ریال
  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ CBS 840

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ CBS 840

  840
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره انگشتی سوپاپ cbs پراید-پیچ ومهره انگشتی cbs پراید-پراید پیچ ومهره انگشتی cbs-پراید پیچ ومهره انگشتی سوپاپ cbs-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ cbs پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ cbs-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 346,500 ریال
  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دلیتکس 8 عددی 9000251069

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دلیتکس 8 عددی 9000251069

  9000251069
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دتکس پراید-پیچ ومهره انگشتی دلتکس پراید-پراید پیچ ومهره انگشتی دلیتکس-پراید پیچ ومهره انگشتی سوپاپ دلتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ دلتکس پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ دلتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ دلیتکس پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ دلیتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 136,500 ریال
  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دینا پارت عدد 1502346

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دینا پارت عدد 1502346

  1502346
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 139,050 ریال
  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی ) 9000570430

  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی ) 9000570430

  9000570430
  میل انگشتی سوپاپ دود پراید-میل انگشتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل انگشتی سوپاپ هوا-میل فولوتی سوپاپ دود پراید-میل فولوتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل فولوتی سوپاپ هوا- پراید میل فولوتی سوپاپ دود-
  از 842,400 ریال
  پراید میل انگشتی سوپاپ هوا (میل فولوتی) 9000570432

  پراید میل انگشتی سوپاپ هوا (میل فولوتی) 9000570432

  9000570432
  میل انگشتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل انگشتی سوپاپ هوا-میل فولوتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل فولوتی سوپاپ هوا-
  از 810,000 ریال
  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) پیکان دلیتکس AMT 9000251012 ( عمده )

  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) پیکان دلیتکس AMT 9000251012

  9000251012
  پیچ ومهره پیکان-پیکان پیچ ومهره -پیچ ومهره تنظیم پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی-
  از 136,500 ریال
  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) فدرال موتورز پیکان 9000251036 ( عمده )

  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) فدرال موتورز پیکان 9000251036

  9000251036
  پیچ ومهره پیکان-پیکان پیچ ومهره -پیچ ومهره تنظیم پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی-
  از 140,070 ریال
  تیبا انگشتی چکشی سوپاپ دینا پارت 2502045

  تیبا انگشتی چکشی سوپاپ دینا پارت 2502045

  2502045
  انگشتی چکشی تیبا-تیبا انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ تیبا-تیبا انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک تیبا-تیبا اسبک-اسبک سوپاپ تیبا-تیبا اسبک سوپاپ-
  از 2,546,160 ریال
  تیبا انگشتی چکشی سوپاپ کوئیک شاهین ساینا سایپا یدک 100107P73

  تیبا انگشتی چکشی سوپاپ کوئیک شاهین ساینا سایپا یدک 100107CS1

  100107CS1
  انگشتی چکشی تیبا-تیبا انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ تیبا-تیبا انگشتی چکشی سوپاپ-انگشتی چکشی ساینا-ساینا انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ ساینا-ساینا انگشتی چکشی سوپاپ-انگشتی چکشی کوئیک-کوئیک انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ کوئیک-کوئیک انگشتی چکشی سوپاپ-انگشتی چکشی شاهین-شاهین انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ شاهین-شاهین انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک تیبا-تیبا اسبک-اسبک ساینا-ساینا اسبک- اسبک شاهین-شاهین اسبک-اسبک کوئیک-کوئیک اسبک-اسبک کوییک-کوییک اسبک-
  از 2,368,080 ریال
  تیبا میل انگشتی فولوتی دینا پارت 2502031

  تیبا میل انگشتی فولوتی 4 سوراخه دینا پارت 2502031

  2502031
  میل انگشتی تیبا-تیبا میل انگشتی -میل انگشتی تیبا-تیبا میل انگشتی -میل انگشتی فولوتی تیبا-تیبا میل انگشتی فولوتی-
  از 955,510 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره دینا پارت 1902068

  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره دینا پارت 1902068

  1902068
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,631,520 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700929P73

  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700929P73

  700929P73
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,722,700 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره دینا پارت 1902069

  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره دینا پارت 1902069

  1902069
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,631,520 ریال
  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700930P73

  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700930P73

  700930P73
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 1,722,700 ریال
  نیسان میل انگشتی هوا (فلوتی) دینا پارت 1902057

  نیسان میل انگشتی هوا (فلوتی) دینا پارت 1902057

  1902057
  میل انگشتی نیسان-نیسان میل انگشتی -میل انگشتی هوا نیسان-نیسان میل انگشتی دود-فلوتی نیسان-نیسان فولوتی-
  از 917,730 ریال
  نیسان میل انگشتی دود (فولوتی) دینا پارت 1902058

  نیسان میل انگشتی دود (فولوتی) دینا پارت 1902058

  1902058
  میل انگشتی نیسان-نیسان میل انگشتی -میل انگشتی دود نیسان-نیسان میل انگشتی دود-فلوتی نیسان-نیسان فولوتی-
  از 953,370 ریال
  انگشتی سوپاپ چپ پیکان ایساکو 140100305 ( عمده )

  انگشتی سوپاپ چپ پیکان ایساکو 140100305

  0140100305
  -پیکان انگشتی سوپاپ - انگشتی پیکان- پیکان انگشتی-0140100305-
  از 1,106,560 ریال

  وظیفه اسبک ها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز کردن به موقع آن می باشد.

  یازرگانی فلسفی (شهریدکی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 9,270 ریال بیشترین مقدار: 2,686,887 ریال
  9270 2686887
  دسته بندی ها