جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  اسبک و متعلقات

  وظیفه اسبک ها انتقال حرکت بادامک میل سوپاپ به انتهای ساق سوپاپ و باز کردن به موقع آن می باشد.یازرگانی فلسفی (شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488 (خرید عمده تکی)

  14052488
  14052488-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 1,207,448 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 دینا پارت  1502374 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 دینا پارت 1502374 (خرید عمده تکی)

  1502374
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی 1-2 سوپاپ-انگشتی 1-2 سوپاپ پراید-
  از 1,354,501 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 دینا پارت  1502038 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 دینا پارت 1502038 (خرید عمده تکی)

  1502038
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 557,550 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 سایپا یدک 500211P73 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 سایپا یدک 500211P73 (خرید عمده تکی)

  500211P73
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 616,000 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498 (خرید عمده تکی)

  14052498
  14052498-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 1,207,448 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 دینا پارت  1502375 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 دینا پارت 1502375 (خرید عمده تکی)

  1502375
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ 3-4- انگشتی سوپاپ 3-4 پراید-
  از 1,354,501 ریال
  تصویر از پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو2 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 500104 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو2 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 500104 (خرید عمده تکی)

  500104
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو2 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو2-
  از 407,550 ریال
  تصویر از پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530104 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی سوپاپ 1و2 راست یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530104 (خرید عمده تکی)

  530104
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو2 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو2-
  از 1,083,000 ریال
  تصویر از پراید انگشتی سوپاپ 3و4 چپ یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530105 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی سوپاپ 3و4 چپ یورو4 (اسبک,سوپاپ با پیچ) 530105 (خرید عمده تکی)

  530105
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو4 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو4-
  از 1,083,000 ریال
  تصویر از پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ CBS 840 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ CBS 840 (خرید عمده تکی)

  840
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره انگشتی سوپاپ cbs پراید-پیچ ومهره انگشتی cbs پراید-پراید پیچ ومهره انگشتی cbs-پراید پیچ ومهره انگشتی سوپاپ cbs-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ cbs پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ cbs-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 164,220 ریال
  تصویر از پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دلیتکس 8 عددی 9000251069 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دلیتکس 8 عددی 9000251069 (خرید عمده تکی)

  9000251069
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دتکس پراید-پیچ ومهره انگشتی دلتکس پراید-پراید پیچ ومهره انگشتی دلیتکس-پراید پیچ ومهره انگشتی سوپاپ دلتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ دلتکس پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ دلتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ دلیتکس پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ دلیتکس-پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 141,750 ریال
  تصویر از پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دینا پارت عدد 1502346 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ دینا پارت عدد 1502346 (خرید عمده تکی)

  1502346
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 100,050 ریال
  تصویر از پراید پیچ انگشتی سوپاپ سایپا یدک P13 500209P13 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ انگشتی سوپاپ سایپا یدک P13 500209P13 (خرید عمده تکی)

  500209P13
  پیچ انگشتی سوپاپ پراید- پیچ انگشتی پراید- پراید پیچ انگشتی -پیچ تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ تنظیم سوپاپ-
  از 122,199 ریال
  تصویر از پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی ) 9000570430 (خرید عمده تکی)

  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی ) 9000570430 (خرید عمده تکی)

  9000570430
  میل انگشتی سوپاپ دود پراید-میل انگشتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل انگشتی سوپاپ هوا-میل فولوتی سوپاپ دود پراید-میل فولوتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل فولوتی سوپاپ هوا- پراید میل فولوتی سوپاپ دود-
  از 772,200 ریال
  تصویر از پراید میل انگشتی سوپاپ هوا (میل فولوتی) 9000570432 (خرید عمده تکی)

  پراید میل انگشتی سوپاپ هوا (میل فولوتی) 9000570432 (خرید عمده تکی)

  9000570432
  میل انگشتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل انگشتی سوپاپ هوا-میل فولوتی سوپاپ هوا پراید- پراید میل فولوتی سوپاپ هوا-
  از 772,200 ریال
  تصویر از پژو فنر زیر انگشتی سوپاپ 206 تیپ 2 دینا پارت 1602194 (خرید عمده تکی)

  پژو فنر زیر انگشتی سوپاپ 206 تیپ 2 دینا پارت 1602194 (خرید عمده تکی)

  1602194
  فنر سوپاپ 206-206 فنر سوپاپ -فنر سوپاپ زیر انگشتی 206-206 فنر سوپاپ زیر انگشتی -فنر زیر انگشتی سوپاپ 206-206 فنر زیر انگشتی سوپاپ -فنر سوپاپ 206 تیپ2-206 فنر سوپاپ تیپ2-فنر سوپاپ زیر انگشتی 206 تیپ2-206 تیپ 2 فنر سوپاپ زیر انگشتی -فنر زیر انگشتی سوپاپ 206 تیپ 2-206 فنر زیر انگشتی سوپاپ تیپ 2 -
  از 31,338 ریال
  تصویر از پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) پیکان دلیتکس AMT 9000251012 (خرید عمده تکی)

  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) پیکان دلیتکس AMT 9000251012 (خرید عمده تکی)

  9000251012
  پیچ ومهره پیکان-پیکان پیچ ومهره -پیچ ومهره تنظیم پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی-
  از 111,300 ریال
  تصویر از پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) فدرال موتورز پیکان 9000251036 (خرید عمده تکی)

  پیچ و مهره تنظیم سوپاپ ( انگشتی ) فدرال موتورز پیکان 9000251036 (خرید عمده تکی)

  9000251036
  پیچ ومهره پیکان-پیکان پیچ ومهره -پیچ ومهره تنظیم پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی پیکان-پیکان پیچ ومهره تنظیم سوپاپ انگشتی-
  از 111,300 ریال
  تصویر از تیبا انگشتی چکشی سوپاپ دینا پارت 2502045 (خرید عمده تکی)

  تیبا انگشتی چکشی سوپاپ دینا پارت 2502045 (خرید عمده تکی)

  2502045
  انگشتی چکشی تیبا-تیبا انگشتی چکشی -انگشتی چکشی سوپاپ تیبا-تیبا انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک تیبا-تیبا اسبک-اسبک سوپاپ تیبا-تیبا اسبک سوپاپ-
  از 1,031,800 ریال
  تصویر از میل انگشتی فولوتی پیکان دینا پارت 1103025 (خرید عمده تکی)

  میل انگشتی فولوتی پیکان دینا پارت 1103025 (خرید عمده تکی)

  1103025
  میل انگشتی پیکان-پیکان میل انگشتی -میل انگشتی فولوتی پیکان-پیکان میل انگشتی فولوتی -
  از 1,150,000 ریال
  تصویر از نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره دینا پارت 1902068 (خرید عمده تکی)

  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره دینا پارت 1902068 (خرید عمده تکی)

  1902068
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 955,501 ریال
  تصویر از نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700929P73 (خرید عمده تکی)

  نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700929P73 (خرید عمده تکی)

  700929P73
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ دود با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 960,960 ریال
  تصویر از نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره دینا پارت 1902069 (خرید عمده تکی)

  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره دینا پارت 1902069 (خرید عمده تکی)

  1902069
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 955,501 ریال
  تصویر از نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700930P73 (خرید عمده تکی)

  نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره سایپا یدک P73 700930P73 (خرید عمده تکی)

  700930P73
  انگشتی نیسان-نیسان انگشتی -انگشتی سوپاپ نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ-انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره نیسان-نیسان انگشتی سوپاپ هوا با پیچ ومهره-اسبک نیسان-نیسان اسبک-اسبک سوپاپ نیسان-نیسان اسبک سوپاپ-
  از 960,960 ریال
  تصویر از نیسان میل انگشتی هوا (فلوتی) دینا پارت 1902057 (خرید عمده تکی)

  نیسان میل انگشتی هوا (فلوتی) دینا پارت 1902057 (خرید عمده تکی)

  1902057
  میل انگشتی نیسان-نیسان میل انگشتی -میل انگشتی هوا نیسان-نیسان میل انگشتی دود-فلوتی نیسان-نیسان فولوتی-
  از 540,500 ریال
  تصویر از نیسان میل انگشتی دود (فولوتی) دینا پارت 1902058 (خرید عمده تکی)

  نیسان میل انگشتی دود (فولوتی) دینا پارت 1902058 (خرید عمده تکی)

  1902058
  میل انگشتی نیسان-نیسان میل انگشتی -میل انگشتی دود نیسان-نیسان میل انگشتی دود-فلوتی نیسان-نیسان فولوتی-
  از 540,500 ریال
  تصویر از انگشتی سوپاپ چپ پیکان ایساکو 140100305 (خرید عمده تکی)

  انگشتی سوپاپ چپ پیکان ایساکو 140100305 (خرید عمده تکی)

  0140100305
  -پیکان انگشتی سوپاپ - انگشتی پیکان- پیکان انگشتی-0140100305-
  از 1,064,000 ریال
  تصویر از انگشتی سوپاپ راست پیکان ایساکو 140100405 (خرید عمده تکی)

  انگشتی سوپاپ راست پیکان ایساکو 140100405 (خرید عمده تکی)

  0140100405
  -پیکان انگشتی راست سوپاپ- پیکان انگشتی سوپاپ- انگشتی راست پیکان-0140100405-
  از 1,064,000 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 (خرید عمده تکی)

  14052428
  14052428-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-
  از 466,956 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ L  R 9000570020 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ L R 9000570020 (خرید عمده تکی)

  9000570020
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-
  از 513,565 ریال
  تصویر از پراید انگشتی چکشی سوپاپ یورو 4 9000570021 (خرید عمده تکی)

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ یورو 4 9000570021 (خرید عمده تکی)

  9000570021
  انگشتی چکشی سوپاپ پراید- پراید انگشتی سوپاپ-اسبک پراید- پراید اسبک-اسبک سوپاپ یورو4 پراید- پراید اسبک سوپاپ یورو4-
  از 1,139,765 ریال
  تصویر از پراید پیچ میل انگشتی 9000570591 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ میل انگشتی 9000570591 (خرید عمده تکی)

  9000570591
  پیچ میل انگشتی پراید -
  از 53,460 ریال
  تصویر از پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ آماتاصمد 14090098 (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ آماتاصمد 14090098 (خرید عمده تکی)

  14090098
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید-پراید پیچ ومهره تنظیم سوپاپ-
  از 88,998 ریال
  تصویر از پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ سایپا یدک A 500209A (خرید عمده تکی)

  پراید پیچ و مهره انگشتی سوپاپ سایپا یدک A 500209A (خرید عمده تکی)

  500209A
  پیچ ومهره انگشتی سوپاپ پراید- پیچ ومهره انگشتی پراید- پراید پیچ ومهره انگشتی -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پراید تنظیم کننده (فیلر)انگشتی سوپاپ یورو 4 9000551150 (خرید عمده تکی)

  پراید تنظیم کننده (فیلر)انگشتی سوپاپ یورو 4 9000551150 (خرید عمده تکی)

  9000551150
  تنظیم کنند انگشتی سوپاپ پراید- فیلر انگشتی سوپاپ پراید- پراید فیلر انگشتی سوپاپ-فیلر انگشتی سوپاپ یورو 4 پراید-تنظیم کنند انگشتی سوپاپ یورو4 پراید-
  از 633,938 ریال
  تصویر از پراید تنظیم کننده (فیلر)انگشتی سوپاپ یورو 4 سایپا یدک 560819P13 (خرید عمده تکی)

  پراید تنظیم کننده (فیلر)انگشتی سوپاپ یورو 4 سایپا یدک 560819P13 (خرید عمده تکی)

  560819P13
  تنظیم کنند انگشتی سوپاپ یورو 4 پراید- تنظیم کنند انگشتی سوپاپ پراید-فیلر انگشتی سوپاپ پراید- فیلر انگشتی سوپاپ یورو 4 پراید- پراید فیلر انگشتی سوپاپ یورو 4 - پراید فیلر انگشتی سوپاپ -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پراید فنر انگشتی سوپاپ (میل اسبک) دینا پارت 1502336 (خرید عمده تکی)

  پراید فنر انگشتی سوپاپ (میل اسبک) دینا پارت 1502336 (خرید عمده تکی)

  1502336
  فنر انگشتی پراید- فنر میل اسبک پراید- پراید فنر میل اسبک-
  از 36,750 ریال
  تصویر از پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی) دینا پارت 1502059 (خرید عمده تکی)

  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی) دینا پارت 1502059 (خرید عمده تکی)

  1502059
  میل انگشتی پراید-میل فولوتی پراید-میل انگشتی سوپاپ دود پراید-میل فولوتی سوپاپ دود پراید-پراید میل فولوتی - پراید میل فولوتی سوپاپ دود-
  از 435,750 ریال
  تصویر از پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی) سایپا یدک 500212P13 (خرید عمده تکی)

  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی) سایپا یدک 500212P13 (خرید عمده تکی)

  500212P13
  میل انگشتی پراید-میل فولوتی پراید-میل انگشتی سوپاپ دود پراید-میل فولوتی سوپاپ دود پراید-پراید میل فولوتی - پراید میل فولوتی سوپاپ دود-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی) سایپا یدک 500215P13 (خرید عمده تکی)

  پراید میل انگشتی سوپاپ دود (میل فولوتی) سایپا یدک 500215P13 (خرید عمده تکی)

  500215P13
  میل انگشتی پراید-میل فولوتی پراید-میل انگشتی سوپاپ دود پراید-میل فولوتی سوپاپ دود پراید-پراید میل فولوتی - پراید میل فولوتی سوپاپ دود-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 35,425 ریال بیشترین مقدار: 1,548,001 ریال
  35425 1548001
  دسته بندی ها