جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  پلوس کامل سرپلوس و مشعلی

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  ال 90 سرپلوس 20 خار و ساندرو ژرماتک GERMATEC کد 5202158 L90 ( عمده )

  ال 90 سرپلوس 20 خار و ساندرو ژرماتک GERMATEC کد 5202158 L90

  5202158
  سر پلوس 20 خار ال 90- سر پلوس 20 خار ساندرو- ال 90 سرپلوس- ساندرو سرپلوس-
  از 8,694,000 ریال
  پراید سه شاخه پلوس 19 خار ABS RAYO R-402

  پراید سه شاخه پلوس 19 خار ABS RAYO R-402

  R-402
  پراید سه شاخه-سه شاخه پراید -پراید سه شاخه پلوس-سه شاخه پلوس پراید -پراید سه شاخه 19 خار-سه شاخه 19 خار پراید -پراید سه شاخه پلوس 19 خار-سه شاخه پلوس 19 خار پراید -
  از 1,381,820 ریال
  ریو پلوس کامل بلند ABS RAYO R-063

  ریو پلوس کامل بلند ABS RAYO R-063

  R-063
  ریو پلوس-پلوس ریو -ریو پلوس کامل-پلوس کامل ریو -ریو پلوس بلند-پلوس بلند ریو -ریو پلوس کامل بلند-پلوس کامل بلند ریو -
  از 28,336,000 ریال
  زانتیا پلوس کامل چپ کوتاه 34 خار بدون ABS 245039

  زانتیا پلوس کامل چپ کوتاه 34 خار بدون ABS 245039

  245039
  پلوس زانتیا-زانتیا پلوس -پلوس کامل زانتیا-زانتیا پلوس کامل-پلوس کامل چپ زانتیا-زانتیا پلوس کامل چپ-پلوس کوتاه زانتیا-زانتیا پلوس کوتاه-پلوس کامل کوتاه زانتیا-زانتیا پلوس کامل کوتاه-پلوس کامل چپ کوتاه زانتیا-زانتیا پلوس کامل چپ کوتاه-
  از 38,500,000 ریال
  ال 90 سرپلوس اتوماتیک دینا پارت GSP 2203041 L90 ( عمده )

  ال 90 سرپلوس اتوماتیک دینا پارت GSP 2203041 L90

  22030418
  سر پلوس اتوماتیک ال 90-
  از 9,360,000 ریال
  ال 90 مشعلی پلوس 20 خار ژرماتک GERMATEC کد 5202159 L90 ( عمده )

  ال 90 مشعلی پلوس 20 خار ژرماتک GERMATEC کد 5202159 L90

  5202159
  مشعلی 20 خار ال 90- مشعلی ال 90- ال 90 مشعلی-
  از 9,238,244 ریال
  پراید پلوس کامل بلند ABS آماتا صمد GSP  1407025

  پراید پلوس کامل بلند ABS آماتا صمد GSP 1407025

  14070258
  پلوس بلند پراید- پلوس کامل پراید- پلوس کامل abs پراید-پراید پلوس کامل abs-1503135-آماتاصمد-اماتا صمد-پلوس بلند پراید آماتاصمد-پلوس بلند پراید اماتاصمد-پلوس بلند پراید اماتا صمد-
  از 25,015,536 ریال
  پراید پلوس کامل کوتاه ساده   ژرماتک GERMATEC کد 4502176
  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ آماتا صمد GSP 1407011

  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ آماتا صمد GSP 1407011

  14070118
  سرپلوس 20 خار چرخ پراید-سرپلوس 20 خار چرخ GSP پراید-سرپلوس 20 خار چرخ پراید GSP-1503129-اماتاصمد-1407011
  از 7,424,560 ریال
  پراید مشعلی پلوس 19 خار ژرماتک GERMATEC کد 4502133

  پراید مشعلی پلوس 19 خار ژرماتک GERMATEC کد 4502133

  4502133
  مشعلی پلوس پراید-مشعلی پلوس 19 خار پراید-
  از 7,452,000 ریال
  پراید مشعلی پلوس 20 خار ژرماتک GERMATEC ABS کد 4502153

  پراید مشعلی پلوس 20 خار ژرماتک GERMATEC ABS کد 4502153

  4502153
  مشعلی پلوس پراید-مشعلی پلوس 20 خار پراید-مشعلی پلوس ABS پراید-مشعلی پلوس 20 خار ABS پراید-
  از 22,231,800 ریال
  پژو پلوس کامل بلند 206 ABS تیپ 2 ژرماتک GERMATEC کد 4602189

  پژو پلوس کامل بلند 206 ABS تیپ 2 ژرماتک GERMATEC کد 4602189

  4602189
  پلوس کامل 206-206 پلوس کامل -پلوس کامل 206 تیپ 2-206 پلوس کامل ABS تیپ 2-پلوس کامل بلند 206-206 پلوس کامل بلند -پلوس کامل بلند 206 تیپ 2-206 پلوس کامل بلند ABS تیپ 2-
  از 35,397,000 ریال
  پژو پلوس کامل بلند 206 تیپ 5 ژرماتک GERMATEC ABS کد 4602181

  پژو پلوس کامل بلند 206 تیپ 5 ژرماتک GERMATEC ABS کد 4602181

  4602181
  پلوس کامل 206-206 پلوس کامل -پلوس کامل 206 تیپ 5-206 پلوس کامل تیپ 5-پلوس کامل بلند 206-206 پلوس کامل بلند -پلوس کامل بلند 206 تیپ 5-206 پلوس کامل بلند تیپ 5-
  از 26,703,000 ریال
  پژو پلوس کامل بلند 405 34 خار ژرماتک GERMATEC کد 5102182

  پژو پلوس کامل بلند 405 34 خار ژرماتک GERMATEC کد 5102182

  5102182
  پلوس کامل 405-405 پلوس کامل -پلوس کامل بلند 405-405 پلوس کامل بلند -405 پلوس کامل 34 خار-پلوس کامل بلند 34 خار 405-
  از 33,534,000 ریال
  پژو پلوس کامل کوتاه 206 ABS تیپ 2 ژرماتک GERMATEC کد 4602166

  پژو پلوس کامل کوتاه 206 ABS تیپ 2 ژرماتک GERMATEC کد 4602166

  4602166
  پلوس کامل 206-206 پلوس کامل -پلوس کامل 206 تیپ 2-206 پلوس کامل ABS تیپ 2-پلوس کامل کوتاه 206-206 پلوس کامل کوتاه -پلوس کامل کوتاه 206 تیپ 2-206 پلوس کامل کوتاه ABS تیپ 2-
  از 29,311,200 ریال
  پژو پلوس کامل کوتاه 206 تیپ 5 ژرماتک GERMATEC ABS کد 4602168

  پژو پلوس کامل کوتاه 206 تیپ 5 ژرماتک GERMATEC ABS کد 4602168

  4602168
  پلوس کامل 206-206 پلوس کامل -پلوس کامل 206 تیپ 5-206 پلوس کامل تیپ 5-پلوس کامل کوتاه 206-206 پلوس کامل کوتاه -پلوس کامل کوتاه 206 تیپ 5-206 پلوس کامل کوتاه تیپ 5-
  از 29,808,000 ریال
  پژو پلوس کامل کوتاه 405 24 خار ABS والتون 9000205523

  پژو پلوس کامل کوتاه 405 24 خار ABS والتون 9000205523

  9000205523
  پلوس کامل 405-405 پلوس کامل -پلوس کامل کوتاه 405-405 پلوس کامل کوتاه-405 پلوس کامل 24 خار-پلوس کامل کوتاه 24 خار 405-
  از 24,200,000 ریال
  پژو پلوس کامل کوتاه 405 34 خار ژرماتک GERMATEC کد 5102163 ( عمده )

  پژو پلوس کامل کوتاه 405 34 خار ژرماتک GERMATEC کد 5102163

  5102163
  پلوس کامل 405-405 پلوس کامل -پلوس کامل بلند 405-405 پلوس کامل بلند -405 پلوس کامل 34 خار-پلوس کامل بلند 34 خار 405-
  از 22,356,000 ریال
  پژو پلوس کامل کوتاه 405 آماتاصمد GSP 11070268

  پژو پلوس کامل کوتاه 405 آماتاصمد GSP 11070268

  11070268
  پلوس کامل 405-405 پلوس کامل -پلوس کامل کوتاه 405-405 پلوس کامل کوتاه -405 پلوس کامل ABS -پلوس کامل کوتاه ABS 405-405 پلوس کامل کوتاه ABS-1203137-اماتاصمد-پلوس کامل 405 اماتاصمد-پلوس کامل 405 آماتاصمد-پلوس کامل 405 اماتاصمد-پلوس کامل 405اماتا صمد-
  از 29,960,996 ریال
  پژو سرپلوس 206 22 خار ABS تیپ 2 مارک ژرماتک GERMATEC کد 4602119

  پژو سرپلوس 206 22 خار ABS تیپ 2 مارک ژرماتک GERMATEC کد 4602119

  4602119
  سر پلوس 206-206 سر پلوس -سر پلوس 22 خار 206 تیپ 2-206 سر پلوس 22 خار تیپ 2 -206 سر پلوس 22 خار ABS تیپ 2 -سر پلوس 22 خار ABS 206 تیپ 2-پژو 206 سرپلوس 22 خار تیپ 2 ABS-
  از 9,190,800 ریال
  ال90 و ساندرو مشعلی 20 خار RAYO R-038 ( عمده )

  ال90 و ساندرو مشعلی 20 خار RAYO R-038

  R-038
  ال 90 مشعلی _مشعلی ال 90_ال 90 مشعلی 20 خار _مشعلی 20 خار ال 90_ال90 مشعلی _مشعلی ال90_ال90 مشعلی 20 خار _مشعلی 20 خار ال90_ساندرو مشعلی _مشعلی ساندرو_ساندرو مشعلی 20 خار _مشعلی 20 خار ساندرو_
  از 9,461,314 ریال
  بست پلوس پلاستیکی متوسط ( بست کمربندی ) 4.8*370 9000203005 ( عمده )

  بست پلوس پلاستیکی متوسط ( بست کمربندی ) 4.8*370 9000203005

  9000203005
  بست پلوس پلاستیکی- بست بلند پلاستیکی- بست کمربندی- بست پلوس-
  از 16,576 ریال
  پراید پلوس کامل بلند ABS فرانتک FRANTEC 413590

  پراید پلوس کامل بلند ABS فرانتک FRANTEC 413590

  413590
  پلوس بلند پراید- پلوس کامل پراید- پلوس کامل abs پراید-پراید پلوس کامل abs-
  از 23,450,254 ریال
  پراید سرپلوس 19 خار ABS چرخ AMT 0063

  پراید سرپلوس 19 خار ABS چرخ AMT 0063

  0063
  سرپلوس 19 خار چرخ پراید- سرپلوس 19 خار ABS پراید-سرپلوس 19 خار چرخ پراید AMT- سرپلوس 19 خار ABS پراید AMT-
  از 7,560,000 ریال
  پراید سرپلوس 19 خار ABS چرخ عظام 9000555020

  پراید سرپلوس 19 خار ABS چرخ عظام 3119002

  3119002
  سرپلوس 19 خار چرخ عظام پراید- سرپلوس 19 خار ABS پراید عظام-سرپلوس 19 خار چرخ پراید- سرپلوس 19 خار ABS پراید-
  از 7,980,000 ریال
  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ AMT 9000251078

  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ AMT 9000251078

  9000251078
  سرپلوس 20 خار چرخ پراید- سرپلوس 20 خار ABS پراید-سرپلوس 20 خار چرخ پراید AMT- سرپلوس 20 خار ABS پراید AMT-
  از 7,560,000 ریال
  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ فرانتک FRANTEC 413580

  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ فرانتک FRANTEC 413580

  413580
  سرپلوس 20 خار چرخ پراید- سرپلوس 20 خار ABS پراید-
  از 7,490,000 ریال
  پراید سرپلوس 21 خاراتوماتیک تیبا ریو کوئیک قشقایی R-153

  پراید سرپلوس 21 خاراتوماتیک تیبا ریو کوئیک قشقایی R-153

  R-153
  سرپلوس 21 خار پراید-سرپلوس 21 خار تیبا-سرپلوس 21 خار ریو-سرپلوس 21 خار کوئیک-سرپلوس 21 خار قشقایی-تیبا سرپلوس 21 خار -ریو سرپلوس 21 خار -کوئیک سرپلوس 21 خار - قشقایی سرپلوس 21 خار-سرپلوس 21 خار اتوماتیک پراید-سرپلوس 21 خار اتوماتیک تیبا-سرپلوس 21 خار اتوماتیک ریو-سرپلوس 21 خار اتوماتیک کوئیک-سرپلوس 21 خار اتوماتیک قشقایی-
  از 10,879,000 ریال
  پراید سه شاخه پلوس 19 خار معمولی AMT 9000251080

  پراید سه شاخه پلوس 19 خار معمولی AMT 9000251080

  9000251080
  سه شاخ پلوس پراید- سه شاخ پلوس 19 خار پراید-سه شاخ پلوس 19 خار معمولی پراید-سه شاخ پلوس معمولی پراید-سه شاخ پلوس AMT پراید- سه شاخ پلوس 19 خار AMT پراید-سه شاخ پلوس 19 خار معمولی پراید AMT-سه شاخ پلوس معمولی پراید AMT -
  از 1,711,500 ریال
  پراید سه شاخه پلوس 20 خار معمولیAMT 9000251081

  پراید سه شاخه پلوس 20 خار معمولیAMT 9000251081

  9000251081
  سه شاخ پلوس پراید- سه شاخ پلوس 20 خار پراید-سه شاخ پلوس 20 خار معمولی پراید-سه شاخ پلوس معمولی پراید-سه شاخ پلوس AMT پراید- سه شاخ پلوس 20 خار AMT پراید-سه شاخ پلوس 20 خار معمولی پراید AMT-سه شاخ پلوس معمولی پراید AMT -
  از 1,711,500 ریال

  سرپلوس خودرو چیست


  پلوس چرخ یا سر چرخ پلوس یک قطعه است که بر روی سر پولیش (همچنین به عنوان بولت چرخ شناخته می‌شود) واقع شده و برای اتصال چرخ خودرو به محور چرخ استفاده می‌شود. این قطعه معمولاً به شکل یک بولت با سر مته و شاخه‌های راست

  یا چپ (براساس طراحی خودرو) طراحی شده است. وظیفه پلوس چرخ این است که چرخ را به محور

  آن بسته و در موقعیت مناسب نگه دارد تا جلوگیری از لغزش و جدا شدن آن در حین حرکت خودرو را بکند.

  برای رفع یا نصب چرخ خودرو، باید پلوس چرخ به کمک ابزار مناسب (معمولاً سوکت چرخ) باز یا بسته شود. این قطعه مهم برای ایمنی و عملکرد صحیح خودرو بسیار حیاتی است، بنابراین باید به دقت و با استفاده از فشار مناسب نصب یا باز شود.

  وظایف سرپلوس


  اتصال چرخ به محور


  سرپلوس چرخ برای اتصال چرخ به محور آن استفاده می‌شود. این قطعه اطمینان می‌دهد که چرخ به طور محکم و ایمن به محور خودرو متصل شود.


  تأمین استحکام و ثبات


  با فشار مناسبی که سرپلوس چرخ روی چرخ اعمال می‌کند، از استحکام و ثبات چرخ در حین حرکت خودرو اطمینان حاصل می‌شود. این باعث می‌شود که چرخ به درستی در محل خود قرار گیرد و از لغزش یا جدا شدن غیرمنتظره جلوگیری شود.


  حفاظت از سیستم تعلیق و فرمان


  سرپلوس چرخ به عنوان بخشی از سیستم تعلیق و فرمان خودرو، به حفاظت از این سیستم‌ها کمک می‌کند. با استحکام مناسب چرخ، از خرابی‌ها و آسیب‌های ناشی از نوسانات و ارتعاشات زیاد در جاده جلوگیری می‌شود.


  تعمیر و نگهداری


  سرپلوس چرخ قابلیت تعویض و نگهداری را دارد. در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض چرخ، با باز کردن و جدا کردن سرپلوس چرخ، امکان دسترسی به چرخ و قسمت‌های مرتبط فراهم می‌شود.


  به طور کلی، سرپلوس چرخ یکی از قطعات حیاتی در سیستم خودرو است که نقش مهمی در ایمنی و عملکرد صحیح آن ایفا می‌کند.


  شهریدکی پخش کننده انواع سرپلوس و مشعلی خودرو به صورت خرید و فروش عمده و تکی شهر لوازم یدکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی و نماینده شرکتهای ایساکو،دیناپارت،آماتاصمد،رفیع نیا،ویژن و ...آماده اعطای نمایندگی به شهرستانها می باشد.

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 134,299,231 ریال
  0 134299231
  دسته بندی ها