جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  پولک آب سرسیلندر

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید پولک سوپاپ یورو 4 9000570854 ( عمده )

  پراید پولک سوپاپ یورو 4 9000570854

  9000570854
  پولک آب کامل پراید- پولک کامل اب پراید-پراید پولک کامل اب-پولک اب کامل پراید- پولک آب پراید- پراید پولک اب بغل سیلندر- پولک اب بغل سیلندر پراید-پولک آب بغل سیلندر پراید-
  از 324,800 ریال
  پراید لوله آب سرسیلندر سبز 9000570408

  پراید لوله آب سرسیلندر سبز 9000570408

  9000570408
  لوله اب سرسیلندر پراید-لوله آب سرسیلندر پراید-لوله اب سرسیلندر سبز پراید-لوله آب سرسیلندر سبز پراید-
  از 67,200 ریال
  پژو پولک آب 405 دینا پارت 1202299

  پژو پولک آب 405 دینا پارت 1202299

  1202299
  پولک آب 405-405 پولک آب -پژو 405 پولک آب -پژو 405 پولک آب -
  از 1,842,540 ریال
  پژو پولک آب سمند EF7 9000551009

  پژو پولک آب سمند EF7 9000551009

  9000551009
  پولک آب سمند -سمند پولک آب -پولک آب سمند EF7 -سمند پولک آب EF7-پولک اب سمند -سمند پولک اب -پولک اب سمند EF7 -سمند پولک اب EF7-
  از 1,650,000 ریال
  پژو پولک آب قطر 25 میلیمتر 405 ایساکو عدد 0380602199

  پژو پولک آب قطر 25 میلیمتر 405 ایساکو عدد 0380602199

  0380602199
  -پولک آب 405-405 پولک آب -پولک آب 25 میلیمتر 405-405 پولک آب 25 میلیمتر -پژو پولک اب قطر 25 میلیمتر 405-پژو پولک آب قطر 25 میلیمتر 405-پژو 405 پولک آب قطر 25 میلیمتر -پژو 405 پولک اب قطر 25 میلیمتر -پولک اب 405-405 پولک اب -0380602199-
  از 68,309 ریال
  پژو پولک آب 206 تیپ 2 اصفهان 9000252900 ( عمده )

  پژو پولک آب 206 تیپ 2 اصفهان 9000252900

  9000252900
  پولک آب 206 تیپ اصفهان،پولک 206 اصفهان
  از 1,020,000 ریال
  پژو پولک آب 206 تیپ 5 اصفهان 9000252800 ( عمده )

  پژو پولک آب 206 تیپ 5 اصفهان 9000252800

  9000252800
  پولک آب 206 تیپ اصفهان،پولک 206 اصفهان
  از 1,656,000 ریال
  پژو پولک آب قطر 32 EF7 ایساکو ( عمده ) 0380606599

  پژو پولک آب قطر 32 EF7 ایساکو 0380606599

  0380606599
  -پولک آب سمند-سمند پولک آب -پولک آب 32 میلیمتر سمند-سمند پولک آب 32 میلیمتر -پژو پولک اب قطر 32 میلیمتر سمند-پژو پولک آب قطر 32 میلیمتر سمند-پژو سمند پولک آب قطر 32 میلیمتر -پولک اب سمند-سمند پولک اب-0380606599-پولک آب EF7-EF7 پولک آب-پولک آب 32 میلیمتر EF7-EF7 پولک آب 32 میلیمتر -پژو پولک اب قطر 32 میلیمتر EF7-پژو پولک آب قطر 32 میلیمتر EF7-پژو EF7 پولک آب قطر 32 میلیمتر -پولک اب EF7-EF7 پولک اب-
  از 68,309 ریال
  تصویر از پژو پولک آب قطر 32 میلیمتر ایساکو 206 380602099

  پژو پولک آب قطر 32 میلیمتر ایساکو 206 380602099

  0380602099
  -پولک آب 206-206 پولک آب -پولک آب 32 میلیمتر 206-206 پولک آب 32 میلیمتر -پژو پولک اب قطر 32 میلیمتر 206-پژو پولک آب قطر 32 میلیمتر 206-پژو 206 پولک آب قطر 32 میلیمتر -پژو 32 پولک اب قطر 32 میلیمتر -پولک اب 206-206 پولک اب-0380602099-
  از 83,888 ریال
  پژو پولک آب قطر 36 میلیمتر ایساکو 380600299

  پژو پولک آب قطر 36 میلیمتر ایساکو 380600299

  0380600299
  پولک آب 405-405 پولک آب -پولک آب 36 میلیمتر 405-405 پولک آب 36 میلیمتر -پژو پولک اب قطر 36 میلیمتر 405-پژو پولک آب قطر 36 میلیمتر 405-پژو 405 پولک آب قطر 36 میلیمتر -پژو 405 پولک اب قطر 36 میلیمتر -پولک اب 405-405 پولک اب-0380600299-
  از 95,872 ریال
  پژو پولک آب قطر میلیمتر ایساکو 405 380601599

  پژو پولک آب قطر میلیمتر ایساکو 405 380601599

  0380601599
  -پولک آب 405-405 پولک آب -پولک آب قطر میلیمتر 405-پولک اب 405-405 پولک اب -پولک اب قطر میلیمتر 405-0380601599-
  از 70,706 ریال
  پراید پولک آب تکی خورشید 9000252027

  پراید پولک آب تکی خورشید 9000252027

  9000252027
  پولک آب پراید- پولک اب پراید-پراید پولک اب-پولک اب تکی پراید- پولک آب تکی پراید-
  از 191,400 ریال
  پراید پولک آب تکی سایپا یدک P13  500056P13

  پراید پولک آب تکی سایپا یدک P13 500056P13

  500056P13
  پولک آب پراید- پولک اب پراید-پراید پولک اب-پولک اب تکی پراید- پولک آب تکی پراید-
  از 58,850 ریال
  پراید پولک آب تکی سیلندر سرسیلندر سایپا یدک P13  500039P13

  پراید پولک آب تکی سیلندر سرسیلندر سایپا یدک P13 500039P13

  500039P13
  پولک آب پراید- پولک اب پراید-پراید پولک اب-پولک اب تکی پراید- پولک آب تکی پراید- پراید پولک اب سرسیلندر- پولک اب سرسیلندر پراید-پولک آب سرسیلندر پراید-
  از 37,450 ریال
  پراید پولک آب کامل ( بغل سیلندر ) اصفهان 9000681004

  پراید پولک آب کامل ( بغل سیلندر ) اصفهان 9000681004

  9000681004
  پولک آب کامل پراید- پولک کامل اب پراید-پراید پولک کامل اب-پولک اب کامل پراید- پولک آب پراید- پراید پولک اب بغل سیلندر- پولک اب بغل سیلندر پراید-پولک آب بغل سیلندر پراید-
  از 1,656,000 ریال
  پراید پولک آب کامل ( بغل سیلندر ) خورشید موتور  9000252003

  پراید پولک آب کامل ( بغل سیلندر ) خورشید موتور 9000252003

  9000252003
  پولک آب کامل پراید- پولک کامل اب پراید-پراید پولک کامل اب-پولک اب کامل پراید- پولک آب پراید- پراید پولک اب بغل سیلندر- پولک اب بغل سیلندر پراید-پولک آب بغل سیلندر پراید-
  از 1,743,304 ریال
  پراید پولک آب کامل ( بغل سیلندر ) دینا پارت 1502174

  پراید پولک آب کامل ( بغل سیلندر ) دینا پارت 1502174

  1502174
  پولک آب کامل پراید- پولک کامل اب پراید-پراید پولک کامل اب-پولک اب کامل پراید- پولک آب پراید- پراید پولک اب بغل سیلندر- پولک اب بغل سیلندر پراید-پولک آب بغل سیلندر پراید-
  از 2,184,630 ریال
  پراید لوله برگشت آب پراید (از سرسیلندر ) آماتاصمد 14040408

  پراید لوله برگشت آب پراید (از سرسیلندر ) آماتاصمد 14040408

  14040408
  لوله پراید-پراید لوله -لوله برگشت آب پراید-پراید لوله برگشت آب -لوله برگشت آب از سرسیلندر پراید-پراید لوله برگشت آب از سرسیلندر-لوله برگشت اب پراید-پراید لوله برگشت اب -لوله برگشت اب از سرسیلندر پراید-پراید لوله برگشت اب از سرسیلندر-
  از 82,160 ریال
  پراید لوله برگشت آب پراید (از سرسیلندر ) دیناپارت

  پراید لوله برگشت آب پراید (از سرسیلندر ) دیناپارت

  1502342
  لوله پراید-پراید لوله -لوله برگشت آب پراید-پراید لوله برگشت آب -لوله برگشت آب از سرسیلندر پراید-پراید لوله برگشت آب از سرسیلندر-لوله برگشت اب پراید-پراید لوله برگشت اب -لوله برگشت اب از سرسیلندر پراید-پراید لوله برگشت اب از سرسیلندر-1502342
  از 79,310 ریال
  تصویر از پژو پولک آب 405 تکی 9000252625

  پژو پولک آب 405 تکی 9000252625

  9000252625
  9000252625-پولک 405-405 پولک-پولک آب 405-405 پولک آب-پولک تکی 405-405 پولک تکی-پولک آب تکی 405-405 پولک آب تکی-پولک اب 405-405 پولک اب-پولک اب تکی 405-405 پولک اب تکی-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا (تماس با ما)👇پیام دهید.
  پژو پولک آب 405 کامل اصفهان یا خورشید موتور 9000252051

  پژو پولک آب 405 کامل اصفهان یا خورشید موتور 9000252051

  9000252051
  پولک آب 405-405 پولک آب -پژو 405 پولک آب -پژو 405 پولک آب -پولک آب کامل 405-405 پولک آب کامل -پژو 405 پولک آب کامل -پژو 405 پولک آب کامل -
  از 1,275,000 ریال
  پژو پولک آب 405 کامل خورشید موتور 9000252986

  پژو پولک آب 405 کامل خورشید موتور 9000252986

  9000252986
  پولک آب پراید- پولک اب پراید-پراید پولک اب-پولک اب تکی پراید- پولک آب تکی پراید-
  از 1,076,610 ریال
  پژو پولک آب تکی 405 9000252052

  پژو پولک آب تکی 405 9000252052

  9000252052
  پولک آب 405-405 پولک آب -پولک آب تکی 405-405 پولک آب تکی -پژو 405 پولک آب تکی -پولک اب 405-405 پولک اب -پولک اب تکی 405-405 پولک اب تکی -پژو 405 پولک اب تکی -
  از 64,033 ریال
  پژو پولک آب قطر 27 EF7 ایساکو 0380604499 ( عمده )
  پژو پولک آب قطر 35 میلیمتر 405 سمند پارس ایساکو 380600199

  پژو پولک آب قطر 35 میلیمتر 405 سمند پارس ایساکو 380600199

  0380600199
  380600199-پولک 405-405 پولک-پولک آب 405-405 پولک آب-پولک سمند-سمند پولک-پولک آب سمند-سمند پولک آب-پولک پارس-پارس پولک-پولک آب پارس-پارس پولک آب-پولک اب 405-405 پولک اب-پولک سمند-سمند پولک-پولک اب سمند-سمند پولک اب-پولک پارس-پارس پولک-پولک اب پارس-پارس پولک اب-
  از 75,499 ریال
  پژو پولک کورکن زیر سر سیلندر دوگانه 405 ایساکو 0380601099 ( عمده )

  پژو پولک کورکن زیر سر سیلندر دوگانه 405 ایساکو 0380601099

  0380601099
  پولک کورکن زیر سر سیلندر دوگانه 405-پولک سیلندر کورکن دو گانه 405 ایساکو-0380601099
  از 68,309 ریال
  پولک آب اونجر پیکان دست کامل دینا پارت 1102093

  پولک آب اونجر پیکان دست کامل دینا پارت 1102093

  1102093
  پولک آب پیکان-پیکان پولک آب-پولک آب اونجر پیکان-پیکان پولک آب اونجر-پولک آب اونجر دست کامل پیکان-پیکان پولک آب اونجر دست کامل-پولک اب پیکان-پیکان پولک اب-پولک اب اونجر پیکان-پیکان پولک اب اونجر-پولک اب اونجر دست کامل پیکان-پیکان پولک اب اونجر دست کامل-
  از 2,907,690 ریال
  نیسان پولک آب 9000980255

  نیسان پولک آب 9000980255

  9000980255
  پولک نیسان-نیسان پولک -پولک آب نیسان-نیسان پولک آب-پولک اب نیسان-نیسان پولک اب- آب سرسیلندر نیسان-نیسان آب سرسیلندر- اب سرسیلندر نیسان-نیسان اب سرسیلندر-
  از 297,000 ریال
  پولک آب اونجر تکی پیکان 130611 خورشید موتور ( عمده )

  پولک آب اونجر تکی پیکان 130611 خورشید موتور

  130611
  پولک آب پیکان-پیکان پولک آب-پولک آب اونجر پیکان-پیکان پولک آب اونجر-پولک آب اونجر تکی پیکان-پیکان پولک آب اونجر تکی-پولک اب پیکان-پیکان پولک اب-پولک اب اونجر پیکان-پیکان پولک اب اونجر-پولک اب اونجر تکی پیکان-پیکان پولک اب اونجر تکی-
  از 525,000 ریال
  پولک پشت میل سوپاپ پیکان 9000252068 ( عمده )

  پولک پشت میل سوپاپ پیکان 9000252068

  9000252068
  پولک پشت میل سوپاپ پیکان،پولک میل سوپاپ پیکان
  از 262,500 ریال

  پولک آب سرسیلندر چیست


  پولک آب سیلندر یکی از اجزای مهم در یک موتور خودرو است که وظیفهٔ خنک‌کردن سیلندرها، جلوگیری از گرمازدایی بیش از حد و حفظ دمای مناسب موتور را دارد. این قطعه معمولاً از آلومینیوم یا فولاد ساخته می‌شود و دارای یک شبکه از لوله‌های ریز است که آب را از سیلندرها عبور داده و از گرمای

  تولید شده در آن‌ها جلوگیری می‌کند.

  وقتی موتور کار می‌کند، سوخت در سیلندرها سوزانده می‌شود و این باعث ایجاد گرما می‌شود. پولک آب سیلندر از طریق جریان آب از سیلندرها عبور می‌دهد و این گرما را جذب می‌کند. سپس آب گرم شده به رادیاتور منتقل می‌شود تا از طریق تبادل گرمایی با هوا، سریع‌تر خنک شود. سیستم پمپ آب نیز وظیفهٔ

  جابجایی آب در این مدار را دارد تا جریان آب هموار و مداوم باشد.

  اگر پولک آب سیلندر دچار خرابی شود، ممکن است منجر به نشت آب یا مسدود شدن لوله‌ها شود که در نتیجه دمای موتور افزایش یابد و باعث آسیب به سیستم خنک کننده و حتی موتور شود. بنابراین، نگهداری و تعمیرات منظم این قطعه و بررسی نشانه‌های هرگونه مشکل در آن بسیار حیاتی است تا از عملکرد

  صحیح موتور و جلوگیری از آسیب‌های جدی جلوگیری شود.

  شهریدکی پخش کننده انواع پولک آب سیلندر خودرو به صورت خرید و فروش عمده و تکی شهر لوازم یدکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی و نماینده شرکتهای ایساکو،دیناپارت،آماتاصمد،رفیع نیا،ویژن و... آماده اعطای نمایندگی به شهرستان ها می باشد.

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 37,450 ریال بیشترین مقدار: 3,076,207 ریال
  37450 3076207
  دسته بندی ها