جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  قرقری فرمان

  هنگامی که راننده غربیلک فرمان خودرو را به چپ یا راست می چرخاند این حکت به وسیله پیج بی انتهایی که در انتها میل فرمان است دنده را حول محورش به راست یا چپ بسته به گردش چرخ قرقری  می گرداند  محور ایم دنده به وسیله به وسیله اهرم های مختلف و متفاوت به چرخ های جلو و عقب هدایت می شود و باعث حرکت کردن ماشین و لاستیک شده و همچنین باعث تکان خوردن فرمان نیز می شود.بازرگانی فلسفی(شهریدکی

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از ال 90 قرقری فرمان دینا پارت 2203006 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 قرقری فرمان دینا پارت 2203006 L90 (خرید عمده تکی)

  2203006
  قرقری فرمان ال 90-
  از 736,000 ریال
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک رفیع نیا 9000558057 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک رفیع نیا 9000558057 (خرید عمده تکی)

  9000558057
  قرقری فرمان پراید- قرقری فرمان هیدرولیک پراید-پراید قرقری فرمان هیدرولیک - بازوئی فرمان هیدرولیک پراید-پراید بازوئی فرمان هیدرولیک-قرقری فرمان رفیع نیا پراید- قرقری فرمان هیدرولیک رفیع نیا پراید-پراید قرقری فرمان هیدرولیک رفیع نیا- بازوئی فرمان هیدرولیک رفیع نیا پراید-پراید بازوئی فرمان هیدرولیک رفیع نیا-
  از 769,692 ریال
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) دینا پارت 1503021 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) دینا پارت 1503021 (خرید عمده تکی)

  1503021
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -
  از 1,000,500 ریال
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) رفیع نیا 9000558056 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) رفیع نیا 9000558056 (خرید عمده تکی)

  9000558056
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان رفیع نیا پراید-بازوئی فرمان رفیع نیا پراید- بازویی فرمان رفیع نیا پراید-پراید بازوئی فرمان رفیع نیا-پراید بازویی فرمان رفیع نیا-
  از 733,788 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) ایساکو 1020302707 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) ایساکو 1020302707 (خرید عمده تکی)

  1020302707
  -قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -1020302707-
  از 1,206,262 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) رفیع نیا 9000558036 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) رفیع نیا 9000558036 (خرید عمده تکی)

  9000558036
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,238,688 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) راین دینا پارت 1603094 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) راین دینا پارت 1603094 (خرید عمده تکی)

  1603094
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,256,375 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) امیرنیا 9000134421 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) امیرنیا 9000134421 (خرید عمده تکی)

  9000134421
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  از 926,000 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) دینا پارت 1203012 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) دینا پارت 1203012 (خرید عمده تکی)

  1203012
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  از 920,000 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) دینا پارت 1603035 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) دینا پارت 1603035 (خرید عمده تکی)

  1603035
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,144,250 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ماندو امیرنیا 9000134006 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ماندو امیرنیا 9000134006 (خرید عمده تکی)

  9000134006
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان یک تکه 405-پژو مفصلی جعبه فرمان یک تکه 405 -پژو 405 قرقری فرمان یک تکه -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان یک تکه-قرقری فرمان یک تکه 405-405 قرقری فرمان یک تکه-مفصلی جعبه فرمان یک تکه 405-405 مفصلی جعبه فرمان یک تکه-
  از 1,274,000 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) یک تکه دینا پارت 1203145 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) یک تکه دینا پارت 1203145 (خرید عمده تکی)

  1203145
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان یک تکه 405-پژو مفصلی جعبه فرمان یک تکه 405 -پژو 405 قرقری فرمان یک تکه -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان یک تکه-قرقری فرمان یک تکه 405-405 قرقری فرمان یک تکه-مفصلی جعبه فرمان یک تکه 405-405 مفصلی جعبه فرمان یک تکه-
  از 1,472,000 ریال
  تصویر از پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983 (خرید عمده تکی)

  پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983 (خرید عمده تکی)

  8983
  گردگیر قرقری فرمان 405-405 گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405-405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو 405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -گردگیر قرقری فرمان سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -
  از 254,467 ریال
  تصویر از تیبا قرقری فرمان و ریو دینا پارت 2503029 (خرید عمده تکی)

  تیبا قرقری فرمان و ریو دینا پارت 2503029 (خرید عمده تکی)

  2503029
  قرقری تیبا-تیبا قرقری-قرقری فرمان تیبا-تیبا قرقری فرمان-قرقری ریو-ریو قرقری-قرقری فرمان ریو-ریو قرقری فرمان-
  از 807,300 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان آردی RD ساده رفیع نیا 9000558050 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان آردی RD ساده رفیع نیا 9000558050 (خرید عمده تکی)

  9000558050
  قرقری آردی-آردی قرقری -قرقری فرمان آردی-آردی قرقری فرمان-قرقری فرمان ساده آردی-آردی قرقری فرمان ساده-قرقری اردی-اردی قرقری -قرقری فرمان اردی-اردی قرقری فرمان-قرقری فرمان ساده اردی-اردی قرقری فرمان ساده-
  از 1,068,368 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان آردی RD هیدرولیک و آریسان دینا پارت 1303010 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان آردی RD هیدرولیک و آریسان دینا پارت 1303010 (خرید عمده تکی)

  1303010
  قرقری آردی-آردی قرقری -قرقری فرمان آردی-آردی قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک آردی-آردی قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری اردی-اردی قرقری -قرقری فرمان اردی-اردی قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک اردی-اردی قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری آریسان-آریسان قرقری -قرقری فرمان آریسان-آریسان قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک آریسان-آریسان قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری اریسان-اریسان قرقری -قرقری فرمان اریسان-اریسان قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک اریسان-اریسان قرقری فرمان هیدرولیک-
  از 985,550 ریال
  تصویر از قرقری مارپیچ فرمان فدرال 9000999150 (خرید عمده تکی)

  قرقری مارپیچ فرمان فدرال 9000999150 (خرید عمده تکی)

  9000999150
  قرقری پیکان-پیکان قرقری -قرقری مارپیچ فرمان پیکان-پیکان قرقری مارپیچ فرمان-قرقری مارپیچ فرمان تکی پیکان-پیکان قرقری مارپیچ فرمان تکی-
  از 2,515,590 ریال
  تصویر از مارپیچ سری و قرقری بلبرینگی پیکان 9000563003 (خرید عمده تکی)

  مارپیچ سری و قرقری بلبرینگی پیکان 9000563003 (خرید عمده تکی)

  9000563003
  مارپیچ پیکان-پیکان مارپیچ -مارپیچ سری پیکان-پیکان مارپیچ سری-قرقری بلبرینگ پیکان-پیکان قرقری بلبرینگ-سری مارپیچ پیکان-پیکان سری مارپیچ -سری قفل مارپیچ پیکان-پیکان سری قفل مارپیچ -مارپیچ فرمان پیکان-پیکان مارپیچ فرمان-مارپیچ جعبه فرمان پیکان-پیکان مارپیچ جعبه فرمان -
  از 7,498,400 ریال
  تصویر از ال 90 قرقری فرمان gisp 193401 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 قرقری فرمان gisp 193401 L90 (خرید عمده تکی)

  193401
  قرقری فرمان ال 90-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از ال 90 قرقری فرمان رفیع نیا 9000558047 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 قرقری فرمان رفیع نیا 9000558047 L90 (خرید عمده تکی)

  9000558047
  قرقری فرمان ال 90-
  از 684,420 ریال
  پرايد-پک-جلو-بندي-با-بوش-فلزي-ديناپارت-1503122

  پراید پک جلو بندی با بوش فلزی دینا پارت 1503122 (خرید عمده تکی)

  1503122
  پک جلو بندی با بوش فلزی پراید- پک جلو بندی پراید-
  از 3,454,440 ریال
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) gisp 503401 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) gisp 503401 (خرید عمده تکی)

  503401
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان gisp پراید-بازوئی فرمان gisp پراید- بازویی فرمان gisp پراید-پراید بازوئی فرمان gisp-پراید بازویی فرمان gisp-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) آماتاصمد 14070568 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) آماتاصمد 14070568 (خرید عمده تکی)

  14070568
  14070568-قرقری پراید-پراید قرقری-قرقری فرمان پراید-پراید قرقری فرمان-بازوئی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان-بازویی فرمان پراید-پراید بازویی فرمان-
  از 844,859 ریال
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) امیرنیا 9000134621 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) امیرنیا 9000134621 (خرید عمده تکی)

  9000134621
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان امیرنیا پراید-بازوئی فرمان امیرنیا پراید- بازویی فرمان امیرنیا پراید-پراید بازوئی فرمان امیرنیا-پراید بازویی فرمان امیرنیا-
  از 924,000 ریال
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) راین دینا پارت 1503128 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) راین دینا پارت 1503128 (خرید عمده تکی)

  1503128
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان راین پراید-بازوئی فرمان راین پراید- بازویی فرمان راین پراید-پراید بازوئی فرمان راین-پراید بازویی فرمان راین-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هانترپارت HUNTER 416842 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هانترپارت HUNTER 416842 (خرید عمده تکی)

  416842
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک امیرنیا 9000134622 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک امیرنیا 9000134622 (خرید عمده تکی)

  9000134622
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان امیرنیا پراید-بازوئی فرمان امیرنیا پراید- بازویی فرمان امیرنیا پراید-پراید بازوئی فرمان امیرنیا-پراید بازویی فرمان امیرنیا-
  از 942,000 ریال
  تصویر از پراید قرقری فرمان (بازوئی )S4T 9000862002 (خرید عمده تکی)

  پراید قرقری فرمان (بازوئی )S4T 9000862002 (خرید عمده تکی)

  9000862002
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -
  از ریال
  تصویر از پژو رانا قرقری فرمان 9000800101 (خرید عمده تکی)

  پژو رانا قرقری فرمان 9000800101 (خرید عمده تکی)

  9000800101
  قرقری رانا-رانا قرقری -قرقری فرمان رانا-رانا قرقری فرمان -
  از 808,920 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) gisp 203401 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) gisp 203401 (خرید عمده تکی)

  203401
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) آماتاصمد 15070528 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) آماتاصمد 15070528 (خرید عمده تکی)

  15070528
  15070528-قرقری 206-206 قرقری-قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان-مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان-
  از 1,426,483 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) شیفتن 9000800064 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) شیفتن 9000800064 (خرید عمده تکی)

  9000800064
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,169,564 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) GISP 473401 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) GISP 473401 (خرید عمده تکی)

  473401
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) S4T 9000862008 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) S4T 9000862008 (خرید عمده تکی)

  9000862008
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  از 608,580 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) آماتاصمد 11070748 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) آماتاصمد 11070748 (خرید عمده تکی)

  11070748
  11070748-قرقری 405-405 قرقری-قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان-مفصلی میل فرمان 405-405 مفصلی میل فرمان-
  از 864,915 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ایساکو 1020301414 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ایساکو 1020301414 (خرید عمده تکی)

  1020301414
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -1020301414-
  از 1,206,262 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) راین دینا پارت 1203125 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) راین دینا پارت 1203125 (خرید عمده تکی)

  1203125
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) رفیع نیا 9000558009 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) رفیع نیا 9000558009 (خرید عمده تکی)

  9000558009
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  از 757,350 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) شیفتن 8931 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) شیفتن 8931 (خرید عمده تکی)

  8931
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  از 876,330 ریال
  تصویر از پژو قرقری فرمان 405(مفصلی جعبه فرمان)یک تکه آماتاص 11070838 (خرید عمده تکی)

  پژو قرقری فرمان 405(مفصلی جعبه فرمان)یک تکه آماتاص 11070838 (خرید عمده تکی)

  11070838
  11070838-قرقری 405-405 قرقری-قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان-مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان-
  از 1,017,842 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 8,652,000 ریال
  0 8652000
  دسته بندی ها