جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  قرقری فرمان

  هنگامی که راننده غربیلک فرمان خودرو را به چپ یا راست می چرخاند این حکت به وسیله پیج بی انتهایی که در انتها میل فرمان است دنده را حول محورش به راست یا چپ بسته به گردش چرخ قرقری  می گرداند  محور ایم دنده به وسیله به وسیله اهرم های مختلف و متفاوت به چرخ های جلو و عقب هدایت می شود و باعث حرکت کردن ماشین و لاستیک شده و همچنین باعث تکان خوردن فرمان نیز می شود.بازرگانی فلسفی(شهریدکی

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) رفیع نیا 9000558056

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) رفیع نیا 9000558056 ( عمده )

  9000558056
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان رفیع نیا پراید-بازوئی فرمان رفیع نیا پراید- بازویی فرمان رفیع نیا پراید-پراید بازوئی فرمان رفیع نیا-پراید بازویی فرمان رفیع نیا-
  از 918,000 ریال
  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) ایساکو 1020302707

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) ایساکو 1020302707 ( عمده )

  1020302707
  -قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -1020302707-
  از 1,525,989 ریال
  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) رفیع نیا 9000558036

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) رفیع نیا 9000558036 ( عمده )

  9000558036
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,295,400 ریال
  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) راین دینا پارت 1603094

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) راین دینا پارت 1603094 ( عمده )

  1603094
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,365,625 ریال
  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) امیرنیا 1023002010

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) امیرنیا 1023002010 ( عمده )

  1023002010
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  از 1,056,440 ریال
  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ایساکو 1020301499

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ایساکو 1020301499 ( عمده )

  1020301499
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -1020301499-
  از 1,677,203 ریال
  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) دینا پارت 1203012

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) دینا پارت 1203012 ( عمده )

  1203012
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان 405-پژو مفصلی جعبه فرمان 405 -پژو 405 قرقری فرمان -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان -
  از 1,237,259 ریال
  پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983

  پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983 ( عمده )

  8983
  گردگیر قرقری فرمان 405-405 گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405-405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو 405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -گردگیر قرقری فرمان سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -
  از 262,150 ریال
  تیبا قرقری فرمان و ریو دینا پارت 2503029

  تیبا قرقری فرمان و ریو دینا پارت 2503029 ( عمده )

  2503029
  قرقری تیبا-تیبا قرقری-قرقری فرمان تیبا-تیبا قرقری فرمان-قرقری ریو-ریو قرقری-قرقری فرمان ریو-ریو قرقری فرمان-
  از 1,073,040 ریال
  پژو قرقری فرمان آردی RD هیدرولیک آریسان رفیع نیا 9000558016

  پژو قرقری فرمان آردی RD هیدرولیک آریسان رفیع نیا 9000558016 ( عمده )

  9000558016
  قرقری آردی-آردی قرقری -قرقری فرمان آردی-آردی قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک آردی-آردی قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری اردی-اردی قرقری -قرقری فرمان اردی-اردی قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک اردی-اردی قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری آریسان-آریسان قرقری -قرقری فرمان آریسان-آریسان قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک آریسان-آریسان قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری اریسان-اریسان قرقری -قرقری فرمان اریسان-اریسان قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک اریسان-اریسان قرقری فرمان هیدرولیک-
  از 1,122,000 ریال
  پژو قرقری فرمان آردی RD هیدرولیک و آریسان دینا پارت 1303010

  پژو قرقری فرمان آردی RD هیدرولیک و آریسان دینا پارت 1303010 ( عمده )

  1303010
  قرقری آردی-آردی قرقری -قرقری فرمان آردی-آردی قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک آردی-آردی قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری اردی-اردی قرقری -قرقری فرمان اردی-اردی قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک اردی-اردی قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری آریسان-آریسان قرقری -قرقری فرمان آریسان-آریسان قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک آریسان-آریسان قرقری فرمان هیدرولیک-قرقری اریسان-اریسان قرقری -قرقری فرمان اریسان-اریسان قرقری فرمان-قرقری فرمان هیدرولیک اریسان-اریسان قرقری فرمان هیدرولیک-
  از 1,135,260 ریال
  قرقری مارپیچ فرمان تکی پیکان ایران مارپیچ 9000563001

  قرقری مارپیچ فرمان تکی پیکان ایران مارپیچ 9000563001 ( عمده )

  9000563001
  قرقری پیکان-پیکان قرقری -قرقری مارپیچ فرمان پیکان-پیکان قرقری مارپیچ فرمان-قرقری مارپیچ فرمان تکی پیکان-پیکان قرقری مارپیچ فرمان تکی-
  از 3,568,450 ریال
  تصویر از قرقری مارپیچ فرمان فدرال 9000999150 ( عمده )

  قرقری مارپیچ فرمان فدرال 9000999150 ( عمده )

  9000999150
  قرقری پیکان-پیکان قرقری -قرقری مارپیچ فرمان پیکان-پیکان قرقری مارپیچ فرمان-قرقری مارپیچ فرمان تکی پیکان-پیکان قرقری مارپیچ فرمان تکی-
  از 3,150,000 ریال
  ال 90 قرقری فرمان gisp 193401 L90 ( عمده )

  ال 90 قرقری فرمان gisp 193401 L90 ( عمده )

  193401
  قرقری فرمان ال 90-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا (تماس با ما)👇پیام دهید.
  ال 90 قرقری فرمان دینا پارت 2203006 L90 ( عمده )

  ال 90 قرقری فرمان دینا پارت 2203006 L90 ( عمده )

  2203006
  قرقری فرمان ال 90-
  از 847,619 ریال
  ال 90 قرقری فرمان رفیع نیا 9000558047 L90 ( عمده )

  ال 90 قرقری فرمان رفیع نیا 9000558047 L90 ( عمده )

  9000558047
  قرقری فرمان ال 90-
  از 816,000 ریال
  پراید پک جلو بندی با بوش فلزی دینا پارت  1503122

  پراید پک جلو بندی با بوش فلزی دینا پارت 1503122 ( عمده )

  1503122
  پک جلو بندی با بوش فلزی پراید- پک جلو بندی پراید-
  از 4,490,772 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) gisp 503401

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) gisp 503401 ( عمده )

  503401
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان gisp پراید-بازوئی فرمان gisp پراید- بازویی فرمان gisp پراید-پراید بازوئی فرمان gisp-پراید بازویی فرمان gisp-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا (تماس با ما)👇پیام دهید.
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) آماتاصمد 14070568

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) آماتاصمد 14070568 ( عمده )

  14070568
  14070568-قرقری پراید-پراید قرقری-قرقری فرمان پراید-پراید قرقری فرمان-بازوئی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان-بازویی فرمان پراید-پراید بازویی فرمان-
  از 1,411,000 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) امیرنیا 1022001010

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) امیرنیا 1022001010 ( عمده )

  1022001010
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان امیرنیا پراید-بازوئی فرمان امیرنیا پراید- بازویی فرمان امیرنیا پراید-پراید بازوئی فرمان امیرنیا-پراید بازویی فرمان امیرنیا-
  از 1,097,600 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) دینا پارت 1503021

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) دینا پارت 1503021 ( عمده )

  1503021
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -
  از 1,111,800 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) راین دینا پارت 1503128

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) راین دینا پارت 1503128 ( عمده )

  1503128
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان راین پراید-بازوئی فرمان راین پراید- بازویی فرمان راین پراید-پراید بازوئی فرمان راین-پراید بازویی فرمان راین-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا (تماس با ما)👇پیام دهید.
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هانترپارت HUNTER 416842

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هانترپارت HUNTER 416842 ( عمده )

  416842
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا (تماس با ما)👇پیام دهید.
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک امیرنیا 1022001510

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک امیرنیا 1022001510( عمده )

  1022001510
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان امیرنیا پراید-بازوئی فرمان امیرنیا پراید- بازویی فرمان امیرنیا پراید-پراید بازوئی فرمان امیرنیا-پراید بازویی فرمان امیرنیا-
  از 1,117,200 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک رفیع نیا 9000558057

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک رفیع نیا 9000558057 ( عمده )

  9000558057
  قرقری فرمان پراید- قرقری فرمان هیدرولیک پراید-پراید قرقری فرمان هیدرولیک - بازوئی فرمان هیدرولیک پراید-پراید بازوئی فرمان هیدرولیک-قرقری فرمان رفیع نیا پراید- قرقری فرمان هیدرولیک رفیع نیا پراید-پراید قرقری فرمان هیدرولیک رفیع نیا- بازوئی فرمان هیدرولیک رفیع نیا پراید-پراید بازوئی فرمان هیدرولیک رفیع نیا-
  از 948,600 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی )S4T 9000862002

  پراید قرقری فرمان (بازوئی )S4T 9000862002 ( عمده )

  9000862002
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -
  از ریال
  تصویر از پژو رانا قرقری فرمان 9000800101 ( عمده )

  پژو رانا قرقری فرمان 9000800101 ( عمده )

  9000800101
  قرقری رانا-رانا قرقری -قرقری فرمان رانا-رانا قرقری فرمان -
  از 1,872,500 ریال
  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) gisp 203401

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) gisp 203401 ( عمده )

  203401
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا (تماس با ما)👇پیام دهید.
  تصویر از پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) آماتاصمد 15070528 ( عمده )

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) آماتاصمد 15070528 ( عمده )

  15070528
  15070528-قرقری 206-206 قرقری-قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان-مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان-
  از 1,561,000 ریال
  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) امیرنیا 1023022010

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) امیرنیا 1023022010 ( عمده )

  1023022010
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,328,000 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 8,067,800 ریال
  0 8067800
  دسته بندی ها