جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  روغن موتور

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  روغن موتور 1 ليتری 10-40 ELF ايساکو ( عمده ) 9000999561
  روغن موتور 1 لیتری 10-40 توتال کد 2401 770702401
  روغن موتور 1 لیتری 20-50 بهران کد 2307 770702307

  روغن موتور 1 لیتری 20-50 بهران کد 2307 770702307

  0770702307
  روغن موتور 20-50-روغن موتور 1 لیتری-روغن موتور 1لیتری-1 لیتری روغن موتور-1لیتری روغن موتور -روغن20-50-روغن 20-50-روغن1 لیتری-روغن1لیتری- روغن موتور بهران-روغن موتور 20-50 بهران-روغن موتور 1 لیتری بهران-0770702307-
  از 954,954 ریال
  روغن موتور 1 لیتری 20-50 بهران پیشتاز کد 2707 770702707

  روغن موتور 1 لیتری 20-50 بهران پیشتاز کد 2707 770702707

  0770702707
  روغن موتور 20-50-روغن موتور 1 لیتری-روغن موتور 1لیتری-1 لیتری روغن موتور-1لیتری روغن موتور -روغن20-50-روغن 20-50-روغن1 لیتری-روغن1لیتری-0770702707-
  از 996,187 ریال
  روغن موتور 1 لیتری 20-50 توتال کد2302 770702302

  روغن موتور 1 لیتری 20-50 توتال کد2302 770702302

  0770702302
  روغن موتور 20-50-روغن موتور 1 لیتری-روغن موتور 1لیتری-1 لیتری روغن موتور-1لیتری روغن موتور -روغن20-50-روغن 20-50-روغن1 لیتری-روغن1لیتری- روغن موتور توتال-روغن موتور 20-50 توتال-روغن موتور 1 لیتری توتال-0770702302-
  از 1,935,726 ریال
  روغن موتور 1 لیتری 20-50 نفت سپاهان طوسی کد 2303 770702303

  روغن موتور 1 لیتری 20-50 نفت سپاهان طوسی کد 2303 770702303

  0770702303
  روغن موتور 20-50-روغن موتور 1 لیتری-روغن موتور 1لیتری-1 لیتری روغن موتور-1لیتری روغن موتور -روغن20-50-روغن 20-50-روغن1 لیتری-روغن1لیتری- روغن موتور نفت ساپاهان-روغن موتور 20-50 نفت سپاهان-روغن موتور 1 لیتری نفت ساپاهان-روغن موتور نفت ساپاهان طوسی-روغن موتور 20-50 نفت سپاهان طوسی-روغن موتور 1 لیتری نفت ساپاهان طوسی-0770702303-
  از 996,187 ریال
  روغن موتور 1 لیتری 20-50 نفت سپاهان مشکی کد 2604 0770702604

  روغن موتور 1 لیتری 20-50 نفت سپاهان مشکی کد 2604 0770702604

  0770702604
  روغن موتور 20-50-روغن موتور 1 لیتری-روغن موتور 1لیتری-1 لیتری روغن موتور-1لیتری روغن موتور -روغن20-50-روغن 20-50-روغن1 لیتری-روغن1لیتری- روغن موتور نفت ساپاهان-روغن موتور 20-50 نفت سپاهان-روغن موتور 1 لیتری نفت ساپاهان-روغن موتور نفت ساپاهان مشکی-روغن موتور 20-50 نفت سپاهان مشکی-روغن موتور 1 لیتری نفت ساپاهان مشکی-0770702604-
  از 836,797 ریال
  روغن موتور 4 لیتری توتال 10W40 ایساکو کد 1602 770701602

  روغن موتور 4 لیتری توتال 10W40 ایساکو کد 0770701601

  0770701601
  روغن موتور 40-10-روغن موتور 4 لیتری-روغن موتور 4لیتری-4 لیتری روغن موتور-4لیتری روغن موتور -روغن40-10-روغن 40-10-روغن4 لیتری-روغن4لیتری-روغن موتور 40-10 توتال-روغن موتور 4 لیتری توتال-روغن موتور 4لیتری توتال-4 لیتری روغن موتور توتال-4لیتری روغن موتور توتال-روغن40-10 توتال-روغن 40-10 توتال-روغن4 لیتری توتال-روغن4لیتری توتال-0770701602-
  از 8,621,550 ریال
  روغن موتور 4 لیتری کد 802 770701802 ایساکو

  روغن موتور 4 لیتری کد 802 770701802 ایساکو

  0770701802
  روغن موتور -روغن موتور 4 لیتری-روغن موتور 4لیتری-روغن 4 لیتری-0770701802-
  از 3,307,200 ریال
  روغن موتور آترود 5000 توتال ایساکو 3401 770703401
  تيبا گيج روغن (گژ ) 9000570888 ( عمده )

  تيبا گيج روغن (گژ ) 9000570888

  9000570888
  تيبا گيج روغن (گژ )-گیج روغن تیبا
  از 97,200 ریال
  تصویر از روغن گیربکس یک لیتری 75W80 بهتام ایساکو 0770300903

  روغن گیربکس یک لیتری 75W80 بهتام ایساکو 0770300903

  0770300903
  0770300903-روغن-روغن گیربکس-
  از 2,901,517 ریال
  تصویر از روغن موتور 1 لیتری 20-50 نفت سپاهان کد 2704 0770702704

  روغن موتور 1 لیتری 20-50 نفت سپاهان کد 2704 0770702704

  0770702704
  روغن موتور 20-50-روغن موتور 1 لیتری-روغن موتور 1لیتری-1 لیتری روغن موتور-1لیتری روغن موتور -روغن20-50-روغن 20-50-روغن1 لیتری-روغن1لیتری- روغن موتور نفت ساپاهان-روغن موتور 20-50 نفت سپاهان-روغن موتور 1 لیتری نفت ساپاهان-0770702704-
  از 808,500 ریال
  روغن موتور 1 لیتری 40-10 EVOLUTION ایساکو کد 4202 770704202

  روغن موتور 1 لیتری 40-10 EVOLUTION ایساکو کد 4202 770704202

  0770704202
  روغن موتور 40-10-روغن موتور 1 لیتری-روغن موتور 1لیتری-1 لیتری روغن موتور-1لیتری روغن موتور -روغن40-10-روغن 40-10-روغن1 لیتری-روغن1لیتری- روغن10-40-روغن 10-40-روغن موتور 10-40-0770704202-
  از 1,106,560 ریال
  روغن موتور 4 لیتری 10-40 ELF ایساکو کد 4301 770704301

  روغن موتور 4 لیتری 10-40 ELF ایساکو کد 4301 770704301

  0770704301
  روغن موتور 40-10-روغن موتور 4 لیتری-روغن موتور 4لیتری-4 لیتری روغن موتور-4لیتری روغن موتور -روغن40-10-روغن 40-10-روغن4 لیتری-روغن4لیتری- روغن10-40-روغن 10-40-روغن موتور 10-40-0770704301-
  از 3,432,000 ریال
  روغن موتور 4 لیتری 10-40 نفت سپاهان طلایی ایساکو04 770701604

  روغن موتور 4 لیتری 10-40 نفت سپاهان طلایی ایساکو04 770701604

  0770701604
  روغن موتور 40-10-روغن موتور 4 لیتری-روغن موتور 4لیتری-4 لیتری روغن موتور-4لیتری روغن موتور -روغن40-10-روغن 40-10-روغن4 لیتری-روغن4لیتری- روغن10-40-روغن 10-40-روغن موتور 10-40-روغن موتور 40-10 نفت سپاهان-روغن موتور 4 لیتری نفت سپاهان-روغن10-40 نفت سپاهان-روغن موتور 40-10 نفت سپاهان طلایی-روغن موتور 4 لیتری نفت سپاهان طلایی-روغن10-40 نفت سپاهان طلایی-0770701604-
  از 4,461,600 ریال
  روغن موتور 4 لیتری 20-50 نفت سپاهان طوسی ایساکو 0770701804

  روغن موتور 4 لیتری 20-50 نفت سپاهان طوسی ایساکو 0770701804

  0770701804
  روغن موتور 50-20-روغن موتور 4 لیتری-روغن موتور 4لیتری-4 لیتری روغن موتور-4لیتری روغن موتور -روغن50-20-روغن 50-20-روغن4 لیتری-روغن4لیتری- روغن20-50-روغن 20-50-روغن موتور 20-50-روغن موتور 50-20 نفت سپاهان-روغن موتور 4 لیتری نفت سپاهان-روغن20-50 نفت سپاهان-روغن موتور 50-20 نفت سپاهان طوسی-روغن موتور 4 لیتری نفت سپاهان طوسی-روغن20-50 نفت سپاهان طلایی-0770701804-
  از 3,660,800 ریال
  روغن موتور 4 لیتری آبی SJ 20-50نفت سپاهان ایساکو9 770702009

  روغن موتور 4 لیتری آبی SJ 20-50نفت سپاهان ایساکو9 770702009

  0770702009
  روغن موتور 50-20-روغن موتور 4 لیتری-روغن موتور 4لیتری-4 لیتری روغن موتور-4لیتری روغن موتور -روغن50-20-روغن 50-20-روغن4 لیتری-روغن4لیتری- روغن موتور 4 لیتری آبی-روغن موتور 4لیتری آبی-روغن50-20 آبی-روغن 50-20 آبی-روغن4 لیتری آبی-روغن4لیتری آبی- روغن موتور 4 لیتری ابی-روغن موتور 4لیتری ابی-روغن50-20 ابی-روغن 50-20 ابی-روغن4 لیتری ابی-روغن4لیتری ابی-0770702009-
  از 3,260,400 ریال
  روغن موتور 4 لیتری ایساکو SJ 20-50 کد 1502 770701502

  روغن موتور 4 لیتری ایساکو SJ 20-50 کد 1502 770701502

  0770701502
  روغن موتور 50-20-روغن موتور 4 لیتری-روغن موتور 4لیتری-4 لیتری روغن موتور-4لیتری روغن موتور -روغن50-20-روغن 50-20-روغن4 لیتری-روغن4لیتری-0770701502-
  از 3,025,880 ریال
  روغن موتور 5 لیتری 40*10 توتال ایساکوکد 3501 770703501

  روغن موتور 5 لیتری 40*10 توتال ایساکوکد 3501 770703501

  0770703501
  روغن موتور -روغن موتور 5 لیتری-روغن موتور 5لیتری-روغن 5 لیتری-روغن موتور 40-10-روغن موتور 5 لیتری 40-10-روغن موتور 5لیتری 40-10-روغن 5 لیتری40-10 -0770703501-
  از 5,497,800 ریال
  روغن موتور 5 لیتری ELF 40*10 توتال ایساکوکد 4402 770704402

  روغن موتور 5 لیتری ELF 40*10 توتال ایساکوکد 4402 770704402

  0770704402
  روغن موتور -روغن موتور 5 لیتری-روغن موتور 5لیتری-روغن 5 لیتری-روغن موتور 40-10-روغن موتور 5 لیتری 40-10-روغن موتور 5لیتری 40-10-روغن 5 لیتری40-10 -0770704402-
  از 4,392,960 ریال
  روغن موتور 4 لیتری توتال10W40 ایساکو کد 1602 بهتام0770701602-1

  روغن موتور خودرو چیست و انواع آن


  روغن موتور، یکی از مهمترین عوامل برای عملکرد صحیح و برخورداری از عمر طولانی موتور خودرو است. اینکه کدام نوع روغن مناسب برای خودروی شماست، بستگی به نوع و ساختار موتور، شرایط آب و هوایی و حتی توصیه‌های سازنده خودرو دارد. روغن موتورها در دو نوع اصلی سنتتیک و

  غیرسنتتیک تولید می‌شوند. روغن‌های سنتتیک به طور کلی در دماهای بالا و پایین بهتر عمل می‌کنند و عمر مفید بیشتری دارند، اما هزینه بیشتری دارند.

  نکاتی مهمی که باید در نظر داشته باشید:

  ویسکوزیته: این ویژگی نشان‌دهندهٔ قوی بودن روغن در دماهای مختلف است. باید با دقت ویسکوزیته مناسب برای محدوده دمایی شما را انتخاب کنید.


  کد نمایشی SAE: این کد نشان‌دهنده ویسکوزیته در دمای سرد (عدد اول) و داغ (عدد دوم) است. به عنوان مثال، SAE 10W-40.


  نوع موتور: برخی خودروها نیاز به روغن‌های خاصی مثل روغن‌های برای موتورهای دیزل دارند.


  تغییرات منظم: توصیه می‌شود که با توجه به میزان کارکرد خودرو، روغن موتور به موقع تغییر کند.


  قبل از خرید یا تعویض روغن موتور، بهتر است که به دفترچه راهنمای خودرو و یا توصیه‌های تولیدکننده مراجعه کنید. همچنین، می‌توانید از نظر کارشناسان یا تکنسین‌های خودرو نیز در مورد نوع و مناسبترین روغن برای خودروی خود استفاده کنید.

  وظایف روغن موتور


  روغن موتور در یک خودرو وظایف متعددی را انجام می‌دهد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  روان‌کنندگی بخش‌های موتور: روغن موتور وظیفه اصلی لوسیون کردن و روان کردن قطعات موتور را دارد. این کار باعث کاهش اصطکاک و سایش بین قطعات مختلف شده و از ساییدگی زودرس آن‌ها جلوگیری می‌کند.

  سردکنندگی: روغن موتور حرارت تولید شده در موتور را جذب کرده و از قطعات جلوگیری می‌کند تا داغ شوند. سپس این حرارت را به روش‌های مختلفی مانند رادیاتور منتقل کرده و به خنک شدن موتور کمک می‌کند.

  جلوگیری از زنگ زدگی و زاییدگی رسوبات: روغن موتور با ایجاد پوششی بر روی سطوح داخلی موتور، از تماس آب و هوا با فلزات جلوگیری کرده و از زنگ زدگی و زاییدگی رسوبات جلوگیری می‌کند.

  جذب ذرات و آلاینده‌ها: این وظیفه نیز بر عهده روغن موتور است. اون می‌تواند ذرات معلق، آلاینده‌ها و مواد فرسوده را به خود جذب کرده و آن‌ها را از محلول روغنی دور کند تا به عملکرد بهتر موتور کمک کند.

  حفاظت در برابر زنگ زدگی: روغن موتور می‌تواند از قطعات موتور در مقابل اکسیداسیون و زنگ زدگی محافظت کند.

  این وظایف مختلف باعث می‌شود که انتخاب و استفاده از روغن مناسب و تغییرات منظم آن، به عملکرد بهتر و عمر طولانی‌تر موتور کمک کند.

  شهریدکی پخش کننده انواع روغن موتور به صورت خرید و فروش عمده و تکی شهر لوازم یدکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی و نماینده شرکتهای ایساکو،دیناپارت،آماتاصمد،رفیع نیا،ویژن و...آماده اعطای نمایندگی به شهرستانها می باشد.

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 97,200 ریال بیشترین مقدار: 8,621,550 ریال
  97200 8621550
  دسته بندی ها