جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  محور و کاسه نمد

  کاسه نمد بسیار ساده است. لبه کاسه نمد بر روی بخش دوار – به طور معمول شفت – قرار می‌گیرد و جداره (قطر بیرونی) در محفظه نگهدارنده به صورت فشرده چفت می‌شود و به این ترتیب، کاسه نمد در جای خود قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از حرارت زیاد، لبه‌های کاسه نمد باید روغن‌کاری شود.بازرگانی فلسفی (شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از پژو میل تورشن(پیچشی) 405 ایساکو 1970200199 (خرید عمده تکی)
  تصویر از کاسه نمد پینیون CBS پیکان 1162 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد پینیون CBS پیکان 1162 (خرید عمده تکی)

  1162
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون -کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان-پیکان کاسنمد پینیون -
  از 277,725 ریال
  تصویر از کاسه نمد پینیون آرژانتینی پیکان CBS 1481 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد پینیون آرژانتینی پیکان CBS 1481 (خرید عمده تکی)

  1481
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون -کاسه نمد آرژانتینی پیکان-پیکان کاسه نمد آرژانتینی -کاسه نمد پینیون آرژانتینی پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون آرژانتینی -کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان-پیکان کاسنمد پینیون -کاسنمد آرژانتینی پیکان-پیکان کاسنمد آرژانتینی -کاسنمد پینیون آرژانتینی پیکان-پیکان کاسنمد پینیون آرژانتینی -
  از 504,000 ریال
  تصویر از کاسه نمد پینیون آریسان cbs 5240 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد پینیون آریسان cbs 5240 (خرید عمده تکی)

  5240
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون آریسان-آریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون آریسان-آریسان کاسنمد پینیون -کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون اریسان-اریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون اریسان-اریسان کاسنمد پینیون -
  از 357,000 ریال
  تصویر از کاسه نمد پینیون آریسان پیکان وانت دینا پارت کد118 1102118 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد پینیون آریسان پیکان وانت دینا پارت کد118 1102118 (خرید عمده تکی)

  1102118
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون آریسان-آریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون آریسان-آریسان کاسنمد پینیون -کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون اریسان-اریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون اریسان-اریسان کاسنمد پینیون -کاسه نمد پیکان وانت-پیکان وانت کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان وانت-پیکان وانت کاسه نمد پینیون -کاسنمد پیکان وانت-پیکان وانت کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان وانت-پیکان وانت کاسنمد پینیون -کاسه نمد وانت-وانت کاسه نمد -کاسه نمد پینیون وانت-وانت کاسه نمد پینیون -کاسنمد وانت-وانت کاسنمد -کاسنمد پینیون وانت-وانت کاسنمد پینیون -
  از 345,000 ریال
  تصویر از کاسه نمد پینیون مدل تویوتائی پیکان 128سلپیک (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد پینیون مدل تویوتائی پیکان 128سلپیک (خرید عمده تکی)

  128
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان-پیکان کاسنمد پینیون-
  از 892,500 ریال
  تصویر از کاسه نمد چرخ جلو پیکان دینا پارت کد 116 1102116 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان دینا پارت کد 116 1102116 (خرید عمده تکی)

  1102116
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-
  از 183,750 ریال
  تصویر از کاسه نمد چرخ جلو پیکان CBS 4851 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان CBS 4851 (خرید عمده تکی)

  4851
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-
  از 174,300 ریال
  تصویر از کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس CBS 119 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس CBS 119 (خرید عمده تکی)

  119
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ آریسان-آریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ اریسان-اریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسه نمد پلوس آریسان-آریسان کاسه نمد پلوس -کاسه نمد پلوس اریسان-اریسان کاسه نمد پلوس -کاسنمد پلوس آریسان-آریسان کاسنمد پلوس -کاسنمد پلوس اریسان-اریسان کاسنمد پلوس -
  از 330,750 ریال
  تصویر از کاسه نمد چرخ عقب آریسان ایساکو کد 2406 171102499 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد چرخ عقب آریسان ایساکو کد 2406 171102499 (خرید عمده تکی)

  0171102499
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ آریسان-آریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ اریسان-اریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسنمد چرخ عقب-0171102499-
  از 587,664 ریال
  تصویر از اشپیل چرخ جلو سگدست پیکان 9000203001 (خرید عمده تکی)

  اشپیل چرخ جلو سگدست پیکان 9000203001 (خرید عمده تکی)

  9000203001
  اشپیل چرخ جلو پیکان- پیکان اشپیل چرخ-پیکان اشپیل چرخ جلو-اشپیل چرخ پیکان-
  از 5,012 ریال
  تصویر از پژو میل تورشن(پیچشی)سمند عقب راست دینا پارت 1404006 (خرید عمده تکی)

  پژو میل تورشن(پیچشی)سمند عقب راست دینا پارت 1404006 (خرید عمده تکی)

  1404006
  میل تورشن-میل-میل پیچشی-میل تورشن سمند-میل سمند-میل پیچشی سمند-سمند میل تورشن-سمند میل-سمند میل پیچشی-
  از 612,308 ریال
  تصویر از پژو کاسه نمد ژامبون (اکسل عقب) 206 آماتاصمد 15031688 (خرید عمده تکی)

  پژو کاسه نمد ژامبون (اکسل عقب) 206 آماتاصمد 15031688 (خرید عمده تکی)

  15031688
  15031688-کاسه نمد 206-206 کاسه نمد-کاسه نمد ژامبون 206-206 کاسه نمد ژامبون-کاسه نمد اکسل 206-206 کاسه نمد اکسل-کاسه نمد اکسل عقب 206-206 کاسه نمد اکسل عقب-
  از 175,490 ریال
  تصویر از مزدا کاسه نمد چرخ عقب 2000 9000988006 (خرید عمده تکی)

  مزدا کاسه نمد چرخ عقب 2000 9000988006 (خرید عمده تکی)

  9000988006
  کاسه نمد مزدا-مزدا کاسه نمد -کاسه نمد چرخ عقب مزدا-مزدا کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد مزدا 2000-مزدا 2000 کاسه نمد -کاسه نمد چرخ عقب مزدا 2000-مزدا 2000 کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد مزدا2000-مزدا2000 کاسه نمد -کاسه نمد چرخ عقب مزدا2000-مزدا2000 کاسه نمد چرخ عقب-کاسنمد مزدا-مزدا کاسنمد -کاسنمد چرخ عقب مزدا-مزدا کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد مزدا 2000-مزدا 2000 کاسنمد -کاسنمد چرخ عقب مزدا 2000-مزدا 2000 کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد مزدا2000-مزدا2000 کاسنمد -کاسنمد چرخ عقب مزدا2000-مزدا2000 کاسنمد چرخ عقب-
  از 627,264 ریال
  تصویر از نیسان کاسه نمد پلوس 9000980039 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسه نمد پلوس 9000980039 (خرید عمده تکی)

  9000980039
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد پلوس نیسان-نیسان کاسه نمد پلوس-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد پلوس نیسان-نیسان کاسنمد پلوس-
  از ریال
  تصویر از نیسان کاسه نمد چرخ جلو 9000980040 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسه نمد چرخ جلو 9000980040 (خرید عمده تکی)

  9000980040
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ جلو-کاسه نمد جلو نیسان-نیسان کاسه نمد جلو-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسنمد چرخ جلو-کاسنمد جلو نیسان-نیسان کاسنمد جلو-
  از 237,864 ریال
  تصویر از نیسان کاسه نمد چرخ جلو ویژن 9000980044 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسه نمد چرخ جلو ویژن 9000980044 (خرید عمده تکی)

  9000980044
  9000980044-نیسان کاسه نمد-کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد جلو-کاسه نمد جلو نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ جلو-کاسه نمد چرخ جلو نیسان-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ ویژن 9000980202 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ ویژن 9000980202 (خرید عمده تکی)

  9000980202
  9000980202,کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد بزرگ-کاسه نمد چرخ بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ بزرگ-کاسه نمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد-کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد بزرگ-کاسنمد چرخ بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ بزرگ-کاسنمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب بزرگ-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک ویژن 9000980105 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک ویژن 9000980105 (خرید عمده تکی)

  9000980105
  9000980105-کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد کوچک نیسان-نیسان کاسه نمد کوچک-کاسه نمد کوچک چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد کوچک چرخ-کاسه نمد کوچک چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد-کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد کوچک نیسان-نیسان کاسنمد کوچک-کاسنمد کوچک چرخ نیسان-نیسان کاسنمد کوچک چرخ-کاسنمد کوچک چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب کوچک-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از کاسه نمد اکسل عقب وانت آریسان دینا پارت 1102119 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد اکسل عقب وانت آریسان دینا پارت 1102119 (خرید عمده تکی)

  1102119
  کاسه نمد وانت آریسان-وانت آریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب وانت آریسان-وانت آریسان کاسه نمد اکسل عقب-کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب آریسان-آریسان کاسه نمد اکسل عقب-کاسه نمد وانت اریسان-وانت اریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب وانت اریسان-وانت اریسان کاسه نمد اکسل عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب اریسان-اریسان کاسه نمد اکسل عقب-
  از 136,196 ریال
  تصویر از کاسه نمد چرخ جلو پیکان ایساکو 170400210 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان ایساکو 170400210 (خرید عمده تکی)

  0170400210
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-0170400210-
  از 35,000 ریال
  تصویر از کاسه نمد چرخ جلو والتون WALTON پیکان 9000205010 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد چرخ جلو والتون WALTON پیکان 9000205010 (خرید عمده تکی)

  9000205010
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس آریسان آماتاصمد 27030018 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس آریسان آماتاصمد 27030018 (خرید عمده تکی)

  27030018
  27030018-کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد پلوس آریسان-آریسان کاسه نمد پلوس-کاسه نمد پلوس عقب آریسان-آریسان کاسه نمد پلوس عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد پلوس اریسان-اریسان کاسه نمد پلوس-کاسه نمد پلوس عقب اریسان-اریسان کاسه نمد پلوس عقب-کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد-کاسنمد چرخ آریسان-آریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد پلوس آریسان-آریسان کاسنمد پلوس-کاسنمد پلوس عقب آریسان-آریسان کاسنمد پلوس عقب-کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد-کاسنمد چرخ اریسان-اریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد پلوس اریسان-اریسان کاسنمد پلوس-کاسنمد پلوس عقب اریسان-اریسان کاسنمد پلوس عقب-
  از 216,856 ریال
  تصویر از کاسه نمد سینی جلو پیکان ( جلو میل لنگ) ایساکو 171100602 (خرید عمده تکی)

  کاسه نمد سینی جلو پیکان ( جلو میل لنگ) ایساکو 171100602 (خرید عمده تکی)

  0171100602
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد سینی پیکان-پیکان کاسه نمد سینی -کاسه نمد سینی جلو پیکان-پیکان کاسه نمد سینی جلو -کاسه نمد جلو میل لنگ پیکان-پیکان کاسه نمد جلو میل لنگ -کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد سینی پیکان-پیکان کاسنمد سینی -کاسنمد سینی جلو پیکان-پیکان کاسنمد سینی جلو -کاسنمد جلو میللنگ پیکان-پیکان کاسنمد جلو میللنگ -0171100602-
  از 548,800 ریال
  تصویر از نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ 9000980201 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ 9000980201 (خرید عمده تکی)

  9000980201
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد عقب نیسان-نیسان کاسه نمد عقب-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد عقب نیسان-نیسان کاسنمد عقب-کاسه نمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ-کاسه نمد عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد عقب بزرگ-کاسنمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب بزرگ-کاسنمد عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد عقب بزرگ-
  از 384,780 ریال
  تصویر از نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک 9000980101 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک 9000980101 (خرید عمده تکی)

  9000980101
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد عقب نیسان-نیسان کاسه نمد عقب-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد عقب نیسان-نیسان کاسنمد عقب-کاسه نمد چرخ عقب کوچک نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک-کاسه نمد عقب کوچک نیسان-نیسان کاسه نمد عقب کوچک-کاسنمد چرخ عقب کوچک نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب کوچک-کاسنمد عقب کوچک نیسان-نیسان کاسنمد عقب کوچک-
  از 215,710 ریال
  تصویر از نیسان کاسنمد چرخ جلو دیناپارت1902088 (خرید عمده تکی)

  نیسان کاسنمد چرخ جلو دیناپارت1902088 (خرید عمده تکی)

  1902088
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسنمد چرخ جلو-
  از 236,912 ریال
  تصویر از پژو کاسه نمد میل سوپاپ 405 ایساکو 171200121 (خرید عمده تکی)

  پژو کاسه نمد میل سوپاپ 405 ایساکو 171200121 (خرید عمده تکی)

  0171200121
  0171200121-کاسه نمد 405-405 کاسه نمد -کاسه نمد 405 میل سوپاپ-405 کاسه نمد میل سوپاپ-
  از 862,400 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 5,374,656 ریال
  0 5374656
  دسته بندی ها