جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  محور و کاسه نمد

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پژو میل تورشن(پیچشی) 405 ایساکو 1970200199

  پژو میل تورشن(پیچشی) 405 ایساکو 1970200199

  1970200199
  -1970200106-1970200199
  از 7,123,853 ریال
  کاسه نمد پینیون CBS پیکان 1162

  کاسه نمد پینیون CBS پیکان 1162

  1162
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون -کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان-پیکان کاسنمد پینیون -
  از 417,900 ریال
  کاسه نمد پینیون آرژانتینی پیکان CBS 1481

  کاسه نمد پینیون آرژانتینی پیکان CBS 1481

  1481
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون -کاسه نمد آرژانتینی پیکان-پیکان کاسه نمد آرژانتینی -کاسه نمد پینیون آرژانتینی پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون آرژانتینی -کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان-پیکان کاسنمد پینیون -کاسنمد آرژانتینی پیکان-پیکان کاسنمد آرژانتینی -کاسنمد پینیون آرژانتینی پیکان-پیکان کاسنمد پینیون آرژانتینی -
  از 782,250 ریال
  کاسه نمد پینیون آریسان cbs 5240

  کاسه نمد پینیون آریسان cbs 5240

  5240
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون آریسان-آریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون آریسان-آریسان کاسنمد پینیون -کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون اریسان-اریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون اریسان-اریسان کاسنمد پینیون -
  از 577,500 ریال
  کاسه نمد پینیون آریسان پیکان وانت دینا پارت کد118 1102118

  کاسه نمد پینیون آریسان پیکان وانت دینا پارت کد118 1102118

  1102118
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون آریسان-آریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون آریسان-آریسان کاسنمد پینیون -کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون اریسان-اریسان کاسه نمد پینیون -کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد پینیون اریسان-اریسان کاسنمد پینیون -کاسه نمد پیکان وانت-پیکان وانت کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان وانت-پیکان وانت کاسه نمد پینیون -کاسنمد پیکان وانت-پیکان وانت کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان وانت-پیکان وانت کاسنمد پینیون -کاسه نمد وانت-وانت کاسه نمد -کاسه نمد پینیون وانت-وانت کاسه نمد پینیون -کاسنمد وانت-وانت کاسنمد -کاسنمد پینیون وانت-وانت کاسنمد پینیون -
  از 385,200 ریال
  کاسه نمد پینیون مدل تویوتائی پیکان 128سلپیک

  کاسه نمد پینیون مدل تویوتائی پیکان 128سلپیک

  128
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد پینیون پیکان-پیکان کاسه نمد پینیون-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد پینیون پیکان-پیکان کاسنمد پینیون-
  از 646,600 ریال
  کاسه نمد چرخ جلو پیکان دینا پارت کد 116 1102116

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان دینا پارت کد 116 1102116

  1102116
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-
  از 232,781 ریال
  کاسه نمد چرخ جلو پیکان CBS 4851

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان CBS 4851

  4851
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-
  از 273,000 ریال
  کاسه نمد چرخ جلو آهنی پیکان 9000205010

  کاسه نمد چرخ جلو آهنی پیکان 9000205010

  9000205010
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-
  از 168,000 ریال
  کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس CBS 119

  کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس CBS 119

  119
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ آریسان-آریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ اریسان-اریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسه نمد پلوس آریسان-آریسان کاسه نمد پلوس -کاسه نمد پلوس اریسان-اریسان کاسه نمد پلوس -کاسنمد پلوس آریسان-آریسان کاسنمد پلوس -کاسنمد پلوس اریسان-اریسان کاسنمد پلوس -
  از 519,750 ریال
  کاسه نمد چرخ عقب آریسان ایساکو کد 2406 171102499

  کاسه نمد چرخ عقب آریسان ایساکو کد 2406 171102499

  0171102499
  کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ آریسان-آریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد -کاسنمد چرخ اریسان-اریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسنمد چرخ عقب-0171102499-
  از 669,438 ریال
  اشپیل چرخ جلو سگدست پیکان 9000203001 ( عمده )

  اشپیل چرخ جلو سگدست پیکان 9000203001

  9000203001
  اشپیل چرخ جلو پیکان- پیکان اشپیل چرخ-پیکان اشپیل چرخ جلو-اشپیل چرخ پیکان-
  از 4,099 ریال
  پژو میل تورشن(پیچشی)سمند عقب راست دینا پارت 1404006

  پژو میل تورشن(پیچشی)سمند عقب راست دینا پارت 1404006

  1404006
  میل تورشن-میل-میل پیچشی-میل تورشن سمند-میل سمند-میل پیچشی سمند-سمند میل تورشن-سمند میل-سمند میل پیچشی-
  از 600,490 ریال
  پژو کاسه نمد ژامبون (اکسل عقب) 206 آماتاصمد 15031688

  پژو کاسه نمد ژامبون (اکسل عقب) 206 آماتاصمد 15031688

  15031688
  15031688-کاسه نمد 206-206 کاسه نمد-کاسه نمد ژامبون 206-206 کاسه نمد ژامبون-کاسه نمد اکسل 206-206 کاسه نمد اکسل-کاسه نمد اکسل عقب 206-206 کاسه نمد اکسل عقب-
  از 173,680 ریال
  تصویر از مزدا کاسه نمد چرخ عقب 2000 9000988006

  مزدا کاسه نمد چرخ عقب 2000 9000988006

  9000988006
  کاسه نمد مزدا-مزدا کاسه نمد -کاسه نمد چرخ عقب مزدا-مزدا کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد مزدا 2000-مزدا 2000 کاسه نمد -کاسه نمد چرخ عقب مزدا 2000-مزدا 2000 کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد مزدا2000-مزدا2000 کاسه نمد -کاسه نمد چرخ عقب مزدا2000-مزدا2000 کاسه نمد چرخ عقب-کاسنمد مزدا-مزدا کاسنمد -کاسنمد چرخ عقب مزدا-مزدا کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد مزدا 2000-مزدا 2000 کاسنمد -کاسنمد چرخ عقب مزدا 2000-مزدا 2000 کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد مزدا2000-مزدا2000 کاسنمد -کاسنمد چرخ عقب مزدا2000-مزدا2000 کاسنمد چرخ عقب-
  از 773,045 ریال
  نیسان کاسنمد چرخ جلو دیناپارت1902088

  نیسان کاسنمد چرخ جلو دیناپارت1902088

  1902088
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسنمد چرخ جلو-
  از 275,010 ریال
  تصویر از نیسان کاسه نمد پلوس 9000980039

  نیسان کاسه نمد پلوس 9000980039

  9000980039
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد پلوس نیسان-نیسان کاسه نمد پلوس-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد پلوس نیسان-نیسان کاسنمد پلوس-
  از 378,000 ریال
  نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک ویژن SE0366A00 ( عمده )

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک ویژن SE0366A00

  SE0366A00
  9000980105-کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد کوچک نیسان-نیسان کاسه نمد کوچک-کاسه نمد کوچک چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد کوچک چرخ-کاسه نمد کوچک چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد-کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد کوچک نیسان-نیسان کاسنمد کوچک-کاسنمد کوچک چرخ نیسان-نیسان کاسنمد کوچک چرخ-کاسنمد کوچک چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب کوچک-
  از 483,000 ریال
  کاسه نمد اکسل عقب وانت آریسان دینا پارت 1102119

  کاسه نمد اکسل عقب وانت آریسان دینا پارت 1102119

  1102119
  کاسه نمد وانت آریسان-وانت آریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب وانت آریسان-وانت آریسان کاسه نمد اکسل عقب-کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب آریسان-آریسان کاسه نمد اکسل عقب-کاسه نمد وانت اریسان-وانت اریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب وانت اریسان-وانت اریسان کاسه نمد اکسل عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد -کاسه نمد اکسل عقب اریسان-اریسان کاسه نمد اکسل عقب-
  از 133,900 ریال
  کاسه نمد چرخ جلو پیکان ایساکو 170400210

  کاسه نمد چرخ جلو پیکان ایساکو 170400210

  0170400210
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسه نمد چرخ جلو-کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد-کاسنمد چرخ جلو پیکان-پیکان کاسنمد چرخ جلو-0170400210-
  از 60,368 ریال
  کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس آریسان آماتاصمد 27030018

  کاسه نمد چرخ عقب آریسان و پلوس آریسان آماتاصمد 27030018

  27030018
  27030018-کاسه نمد آریسان-آریسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد پلوس آریسان-آریسان کاسه نمد پلوس-کاسه نمد پلوس عقب آریسان-آریسان کاسه نمد پلوس عقب-کاسه نمد اریسان-اریسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد پلوس اریسان-اریسان کاسه نمد پلوس-کاسه نمد پلوس عقب اریسان-اریسان کاسه نمد پلوس عقب-کاسنمد آریسان-آریسان کاسنمد-کاسنمد چرخ آریسان-آریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب آریسان-آریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد پلوس آریسان-آریسان کاسنمد پلوس-کاسنمد پلوس عقب آریسان-آریسان کاسنمد پلوس عقب-کاسنمد اریسان-اریسان کاسنمد-کاسنمد چرخ اریسان-اریسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب اریسان-اریسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد پلوس اریسان-اریسان کاسنمد پلوس-کاسنمد پلوس عقب اریسان-اریسان کاسنمد پلوس عقب-
  از 160,160 ریال
  کاسه نمد سینی جلو پیکان ( جلو میل لنگ) ایساکو 171100602

  کاسه نمد سینی جلو پیکان ( جلو میل لنگ) ایساکو 171100602

  0171100602
  کاسه نمد پیکان-پیکان کاسه نمد -کاسه نمد سینی پیکان-پیکان کاسه نمد سینی -کاسه نمد سینی جلو پیکان-پیکان کاسه نمد سینی جلو -کاسه نمد جلو میل لنگ پیکان-پیکان کاسه نمد جلو میل لنگ -کاسنمد پیکان-پیکان کاسنمد -کاسنمد سینی پیکان-پیکان کاسنمد سینی -کاسنمد سینی جلو پیکان-پیکان کاسنمد سینی جلو -کاسنمد جلو میللنگ پیکان-پیکان کاسنمد جلو میللنگ -0171100602-
  از 800,800 ریال
  نیسان کاسه نمد چرخ جلو 9000980040 ( عمده )

  نیسان کاسه نمد چرخ جلو 9000980040

  9000980040
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ جلو-کاسه نمد جلو نیسان-نیسان کاسه نمد جلو-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ جلو نیسان-نیسان کاسنمد چرخ جلو-کاسنمد جلو نیسان-نیسان کاسنمد جلو-
  از 492,480 ریال
  نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ 9000980201 ( عمده )

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ 9000980201

  9000980201
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد عقب نیسان-نیسان کاسه نمد عقب-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد عقب نیسان-نیسان کاسنمد عقب-کاسه نمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ-کاسه نمد عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد عقب بزرگ-کاسنمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب بزرگ-کاسنمد عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد عقب بزرگ-
  از 970,704 ریال
  نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک 9000980101 ( عمده )

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک 9000980101

  9000980101
  کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد -کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد عقب نیسان-نیسان کاسه نمد عقب-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد -کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد عقب نیسان-نیسان کاسنمد عقب-کاسه نمد چرخ عقب کوچک نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب کوچک-کاسه نمد عقب کوچک نیسان-نیسان کاسه نمد عقب کوچک-کاسنمد چرخ عقب کوچک نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب کوچک-کاسنمد عقب کوچک نیسان-نیسان کاسنمد عقب کوچک-
  از 526,954 ریال
  پژو کاسه نمد میل سوپاپ 405 ایساکو 171200121

  پژو کاسه نمد میل سوپاپ 405 ایساکو 171200121

  0171200121
  0171200121-کاسه نمد 405-405 کاسه نمد -کاسه نمد 405 میل سوپاپ-405 کاسه نمد میل سوپاپ-
  از 1,223,040 ریال
  نیسان کاسه نمد چرخ جلو ویژن 9000980044

  نیسان کاسه نمد چرخ جلو ویژن SE0392A00

  SE0392A00
  SE0392A00-نیسان کاسه نمد-کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد جلو-کاسه نمد جلو نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ جلو-کاسه نمد چرخ جلو نیسان-
  از 582,750 ریال
  نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ ویژن 9000980202

  نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ ویژن SZ0159A00

  SZ0159A00
  9000980202,کاسه نمد نیسان-نیسان کاسه نمد-کاسه نمد چرخ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ-کاسه نمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب-کاسه نمد بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد بزرگ-کاسه نمد چرخ بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ بزرگ-کاسه نمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسه نمد چرخ عقب بزرگ-کاسنمد نیسان-نیسان کاسنمد-کاسنمد چرخ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ-کاسنمد چرخ عقب نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب-کاسنمد بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد بزرگ-کاسنمد چرخ بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ بزرگ-کاسنمد چرخ عقب بزرگ نیسان-نیسان کاسنمد چرخ عقب بزرگ-
  از 924,000 ریال

  کاسه نمد بسیار ساده است. لبه کاسه نمد بر روی بخش دوار – به طور معمول شفت – قرار می‌گیرد و جداره (قطر بیرونی) در محفظه نگهدارنده به صورت فشرده چفت می‌شود و به این ترتیب، کاسه نمد در جای خود قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از حرارت زیاد، لبه‌های کاسه نمد باید روغن‌کاری شود.بازرگانی فلسفی (شهریدکی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 4,099 ریال بیشترین مقدار: 7,123,853 ریال
  4099 7123853
  دسته بندی ها