جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  پیستون، بوش پیستون

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پژو پینیون کیلومتر 405 داخل گیربکس بزرگ دینا پارت 1202113

  پژو پینیون کیلومتر 405 داخل گیربکس بزرگ دینا پارت 1202113

  1202113
  پینیون کیلومتر 405-405 پینیون کیلومتر -پینیون کیلومتر داخل گیربکس 405-405 پینیون کیلومتر داخل گیربکس-پژو 405 پینیون کیلومتر داخل گیربکس-
  از 257,500 ریال
  پراید پیستون موتور 025 گازسوز CNG عظام 3107258

  پراید پیستون موتور 025 گازسوز CNG عظام 3107258

  3107258
  پیستون موتور پراید- پیستون 025 موتور پراید- پیستون موتور 025 پراید-پراید پیستون 025 موتور با گژنیپن-
  از 13,309,015 ریال
  پراید پیستون موتور 050 با گژنپین سایپا یدک p19 500182P19

  پراید پیستون موتور 050 با گژنپین سایپا یدک 500182PZ1

  500182PZ1
  پیستون موتور پراید- پیستون 050 موتور پراید- پیستون موتور 050 پراید-پیستون 050 با گژنپین موتور پراید-پیستون موتور 050 با گژنپین پراید- پیستون 050 با گژنپین پراید-
  از 9,350,000 ریال
  پراید پیستون موتور STD با گژنپین سایپا یدک P19 500180P19

  پراید پیستون موتور STD با گژنپین سایپا یدک 500180PZ1

  500180PZ1
  پیستون موتور پراید- پیستون std موتور پراید- پیستون موتور std پراید-پیستون std با گژنپین موتور پراید-پیستون موتور STD با گژنپین پراید- پیستون std با گژنپین پراید-
  از 10,890,000 ریال
  پراید پیستون موتور استاندارد یورو 4 عظام 9000555162

  پراید پیستون موتور استاندارد یورو 4 عظام 3107254

  3107254
  پیستون استاندارد یورو 4 پراید- پیستون استاندارد عظام پراید-پراید پیستون یورو4 عظام-
  از 22,050,000 ریال
  پژو اورینگ بوش پیستون 206 دینا پارت 1602071

  پژو اورینگ بوش پیستون 206 دینا پارت 1602071

  1602071
  اورینگ بوش پیستون 206-206 اورینگ بوش پیستون -
  از 310,086 ریال
  پژو اورینگ بوش پیستون 206 ویژن 9000244003

  پژو اورینگ بوش پیستون 206 ویژن 9000244003

  9000244003
  اورینگ بوش پیستون 206-206 اورینگ بوش پیستون -اورینگ بوش پیستون 206 ویژن-206 اورینگ بوش پیستون ویژن -
  از 866,250 ریال
  پژو اورینگ بوش پیستون 405 دینا پارت 1202064

  پژو اورینگ بوش پیستون 405 دینا پارت 1202064

  1202064
  اورینگ بوش پیستون 405-405 اورینگ بوش پیستون -
  از 247,200 ریال
  پژو اورینگ بوش پیستون 405ایساکو 170200323

  پژو اورینگ بوش پیستون 405ایساکو 170200323

  0170200323
  -اورینگ بوش پیستون 405-405 اورینگ بوش پیستون -0170200323-
  از 799,680 ریال
  پژو بوش شاتون روآ ROA اچ پی سی HPC 518

  پژو بوش شاتون روآ ROA اچ پی سی HPC 518

  518
  بوش شاتون روآ -روآ بوش شاتون-بوش شاتون روآ -روآ بوش شاتون -بوش شاطون روآ -روآ بوش شاطون-بوش شاطون روآ -روآ بوش شاطون -بوش شاتون روا -روا بوش شاتون-بوش شاتون روا -روا بوش شاتون -بوش شاطون روا -روا بوش شاطون-بوش شاطون روا -روا بوش شاطون -
  از 3,021,912 ریال
  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 با اورینگ دینا پارت 1202128 ( عمده )

  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 با اورینگ دینا پارت 1202128

  1202128
  پیستون موتور 405-405 پیستون موتور -پیستون موتور با بوش 1800 405-405 پیستون موتور با بوش 1800-پیستون موتور با اورینگ 1800 405-405 پیستون موتور با اورینگ 1800-پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 - پژو پیستون موتور با اورینگ 1800 405 -پژو 405 پیستون موتور با بوش 1800- پژو 405 پیستون موتور با اورینگ 1800 -
  از 26,681,532 ریال
  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 بدون رینگ عظام 3107104

  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 بدون رینگ عظام 3107104

  3107104
  پیستون موتور 405-405 پیستون موتور -پیستون موتور با بوش 1800 405-405 پیستون موتور با بوش 1800-پیستون موتور بدون رینگ 1800 405-405 پیستون موتور بدون رینگ 1800-پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 - پژو پیستون موتور بدون رینگ 1800 405 -پژو 405 پیستون موتور با بوش 1800- پژو 405 پیستون موتور بدون رینگ 1800 -بوش پیستوت 405 عظام-405 بوش پیستون-
  از 21,000,000 ریال
  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 قائم بهینه 9000551149 ( عمده )

  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 قائم بهینه 9000551149

  9000551149
  پیستون موتور 405-405 پیستون موتور -پیستون موتور با بوش 1800 405-405 پیستون موتور با بوش 1800-پیستون موتور بدون رینگ 1800 405-405 پیستون موتور بدون رینگ 1800-پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 - پژو پیستون موتور بدون رینگ 1800 405 -پژو 405 پیستون موتور با بوش 1800- پژو 405 پیستون موتور بدون رینگ 1800 -
  از 23,625,000 ریال
  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 قائم 9000551042

  پژو پیستون موتور با بوش 1800 405 قائم 9000551042

  9000551042
  پیستون موتور 405 -405 پیستون موتور -پیستون موتور با بوش 405 -405 پیستون موتور با بوش -پیستون موتور با بوش 1800 405 -405 پیستون موتور با بوش 1800 -
  از 23,400,000 ریال
  پژو پیستون موتور با بوش و رینگ 1800 405 SPR 9000302003

  پژو پیستون موتور با بوش و رینگ 1800 405 SPR 9000302003

  9000302003
  پیستون موتور 405-405 پیستون موتور -پیستون موتور با بوش 1800 405-405 پیستون موتور با بوش 1800 -
  از 59,167,500 ریال
  پژو پیستون موتور روآ ROبدون رینگ ایساکو 410500802

  پژو پیستون موتور روآ ROبدون رینگ ایساکو 410500802

  0410500802
  -پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور بدون رینگ روآ-روآ پیستون موتور بدون رینگ-پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور بدون رینگ روا-روا پیستون موتور بدون رینگ-0410500802-
  از 13,663,104 ریال
  پژو پیستون موتور روآ ROA STD با گژنپین و خار ایساکو 0204105012 ( عمده )

  پژو پیستون موتور روآ ROA STD با گژنپین و خار ایساکو 0204105012

  0410501202
  پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین و خار روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین وخار -پیستون موتور با گژنپین و خار روا-روا پیستون موتور با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روآ با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روا با گژنپین و خار -0410501202-
  از 14,076,000 ریال
  پژو پیستون موتور روآ ROA STD با گژنپین و خار عظام 3107234 ( عمده )

  پژو پیستون موتور روآ ROA STD با گژنپین و خار عظام 3107234

  3107234
  پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین و خار روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین وخار -پیستون موتور با گژنپین و خار روا-روا پیستون موتور با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روآ با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روا با گژنپین و خار -
  از 14,700,000 ریال
  پژو پيستون موتور روا STD با رينگ کامل عظام 9000555051 ( عمده )

  پژو پيستون موتور روا STD با رينگ کامل عظام 9000555051

  9000555051
  پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور آردی-آردی پیستون موتور -پیستون موتور اردی-اردی پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین -پیستون موتور با گژنپین روا-روا پیستون موتور با گژنپین -پیستون موتور با گژنپین آردی-آردی پیستون موتور با گژنپین -پیستون موتور با گژنپین اردی-اردی پیستون موتور با گژنپین -پژو پیستون موتور روآ با گژنپین -پژو پیستون موتور آردی با گژنپین -پژو پیستون موتور روا با گژنپین -پژو پیستون موتور اردی با گژنپین -
  از 17,850,000 ریال
  پژو پیستون موتور روآ ROA STD با گژنپین و خاردی RD دیناپارت 2302018 ( عمده )

  پژو پیستون موتور روآ ROA STD با گژنپین و خاردی RD دیناپارت 2302018

  2302018
  پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور آردی-آردی پیستون موتور -پیستون موتور اردی-اردی پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین -پیستون موتور با گژنپین روا-روا پیستون موتور با گژنپین -پیستون موتور با گژنپین آردی-آردی پیستون موتور با گژنپین -پیستون موتور با گژنپین اردی-اردی پیستون موتور با گژنپین -پژو پیستون موتور روآ با گژنپین -پژو پیستون موتور آردی با گژنپین -پژو پیستون موتور روا با گژنپین -پژو پیستون موتور اردی با گژنپین -
  از 10,272,000 ریال
  پژو پیستون موتور روآ RO20 با گژنپن و خارعظام 9000555051

  پژو پیستون موتور روآ RO20 با گژنپن و خارعظام 3107052

  3107052
  پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین و خار روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین وخار -پیستون موتور با گژنپین و خار روا-روا پیستون موتور با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روآ با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روا با گژنپین و خار -
  از 15,330,000 ریال
  پژو پیستون موتور روآ RO30 با گژنپن و خار عظام 9000555052

  پژو پیستون موتور روآ RO30 با گژنپن و خار عظام 3107054

  3107054
  پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین و خار روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین وخار -پیستون موتور با گژنپین و خار روا-روا پیستون موتور با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روآ با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روا با گژنپین و خار -
  از 19,080,000 ریال
  پژو پیستون موتور روآ RO30 با گژنپن و خار دینا پارت 2302014

  پژو پیستون موتور روآ RO30 با گژنپن و خار دینا پارت 2302014

  2302014
  پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین و خار روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین وخار -پیستون موتور با گژنپین و خار روا-روا پیستون موتور با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روآ با گژنپین و خار -پژو پیستون موتور روا با گژنپین و خار -
  از 12,198,000 ریال
  پژو پیستون موتور روآ ROسال STD با گژنپین و خار ایساکو 410501302

  پژو پیستون موتور روآ ROسال STD با گژنپین و خار ایساکو 410501302

  0410501302
  -پیستون موتور روآ-روآ پیستون موتور -پیستون موتور بدون رینگ روآ-روآ پیستون موتور با گژنپین و خار-پیستون موتور روا-روا پیستون موتور -پیستون موتور با گژنپین و خار روا-روا پیستون موتور با گژنپین و خار-0410501302-0410501302-
  از 17,078,880 ریال
  پژو پیستون موتور206 025 تیپ 5 دینا پارت 1602220 ( عمده )

  پژو پیستون موتور206 025 تیپ 5 دینا پارت 1602220

  1602220
  پیستون موتور 206-206 پیستون موتور -پیستون موتور 025 206-206 پیستون موتور 025 -پیستون موتور 025 206 تیپ 5-206 پیستون موتور 025 تیپ 5-
  از 14,214,001 ریال
  پیستون چرخ جلو پیکان 9000451038

  پیستون چرخ جلو پیکان 9000451038

  9000451038
  پیستون چرخ پیکان-پیکان پیستون چرخ -پیستون چرخ جلو پیکان-پیکان پیستون چرخ جلو-
  از 1,250,000 ریال
  پيستون موتور استاندرد پيکان بدون رينگ تبریز ايران 9000871043 ( عمده )

  پيستون موتور استاندرد پيکان بدون رينگ تبریز ايران 9000871043

  9000871043
  پیستون موتور پیکان- پیکان پیستون موتور-پیستون موتور بدون رینگ پیکان- پیکان پیستون موتور بدون رینگ-پیستون استاندارد موتور بدون رینگ پیکان- پیکان پیستون استاندارد موتور بدون رینگ-
  از 19,067,400 ریال
  پیستون موتور استاندرد پیکان بدون رینگ عظام 9000555092

  پیستون موتور استاندرد پیکان بدون رینگ عظام 3107205

  3107205
  پیستون موتور پیکان- پیکان پیستون موتور-پیستون موتور بدون رینگ پیکان- پیکان پیستون موتور بدون رینگ-پیستون استاندارد موتور بدون رینگ پیکان- پیکان پیستون استاندارد موتور بدون رینگ-
  از 16,800,000 ریال
  پیستون موتور 30 پیکان بدون رینگ شرق 9000999068

  پیستون موتور 30 پیکان بدون رینگ شرق 9000999068

  9000999068
  پیستون موتور پیکان-پیکان پیستون موتور -پیستون 30 موتور پیکان-پیکان پیستون 30 موتور -پیستون موتور بدون رینگ پیکان-پیکان پیستون موتور بدون رینگ -پیستون 30 موتور بدون رینگ پیکان-پیکان پیستون 30 موتور بدون رینگ -
  از 12,856,250 ریال
  پيستون موتور 30 پيکان بدون رينگ تبریز 9000140719 ( عمده )

  پيستون موتور 30 پيکان بدون رينگ تبریز 9000140719

  9000140719
  پیستون موتور پیکان-پیکان پیستون موتور -پیستون 30 موتور پیکان-پیکان پیستون 30 موتور -پیستون موتور بدون رینگ پیکان-پیکان پیستون موتور بدون رینگ -پیستون 30 موتور بدون رینگ پیکان-پیکان پیستون 30 موتور بدون رینگ -
  از 17,010,000 ریال

  پیستون و بوش پیستون چیست

  پیستون یک قطعه مهم در موتورها است که در سیلندرهای موتور حرکت می‌کند. وظیفه پیستون در موتور داخل سیلندر، ایجاد حرکت بالا و پایین برای فشردن مخلوط سوخت و هوا در موتور برای ایجاد قدرت است.بوش پیستون (یا همان رینگ پیستون) از حلقه‌های چندلایه فلزی یا فلز و سرامیک ساخته شده است که بر روی پیستون نصب می‌شود. این حلقه‌ها برای مهار فشار و حجم سوخت و هوای ورودی در داخل سیلندر برای ایجاد نیرو و انرژی در موتور، اهمیت دارند. این حلقه‌ها که به عنوان بوش پیستون شناخته می‌شوند، باعث می‌شوند تا فشار و همچنین حجم مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندر حفظ شود و از نشت سوخت یا روغن به داخل فضای سیلندر جلوگیری کنند.

  راهنمای کامل برای انتخاب و نگهداری پیستون‌های خودرو

  مشخصات فنی پیستون

  مشخصات فنی پیستون خودرو شامل چند ویژگی مهم است که در انتخاب و استفاده از آن‌ها بسیار حائز اهمیت هستند. لطفا تا ادامه با همراه باشید

  قطر پیستون یکی از مشخصه‌های اساسی است که بر اساس آن پیستون‌ها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. انتخاب قطر مناسب با توجه به اندازه سیلندر و نوع موتور بسیار حیاتی است.

  طول پیستون ارتفاع یا طول پیستون نیز از جمله مشخصات مهم است که باید با ابعاد سیلندر و موتور سازگاری داشته باشد.

  جنس و مواد ساخت پیستون می‌توانند شامل فولاد، آلومینیوم، سرامیک، یا آلیاژهای مختلفی باشند. انتخاب جنس صحیح بر اساس شرایط کاری و تحمل دما و فشار بسیار حائز اهمیت است.

  فاصله بین پیستون و سرسیلندر لازم بین پیستون و دیواره سیلندر نقطه‌ای است که باید در نظر گرفته شود تا از نقص در عملکرد و سایش زیاد پیستون جلوگیری شود.

  تعداد حلقه‌های خوراکی پیستون‌ها دارای حلقه‌های خوراکی هستند که برای مهار فشار سوخت و هوا در داخل سیلندر و همچنین حفظ روغن مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعداد و نوع حلقه‌ها نقش مهمی در عملکرد پیستون دارند.

  شهریدکی پخش کننده انواع قطعات خودرو به صورت خرید عمده و تکی یکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی و نماینده شرکتهای ایساکو،دیناپارت،آماتاصمد،رفیع نیا،ویژن و... آماده اعطای نمایندگی به شهرستانها می باشد.

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 82,368,000 ریال
  0 82368000
  دسته بندی ها