جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  سگدست و بازوئی

  سگدست در کنار شغال دست وظایف خود را در جلوبندی و مجموعه‌ سیستم فرمان و تعلیق انجام می‌دهد. این دو قطعه که اسامی عجیب و غیر معمولی هم دارند برای تعمیرکاران آشنا و شناخته هستند.بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از ال 90 سگدست چپ ABS ایساکو 200403504 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 سگدست چپ ABS ایساکو 200403504 L90 (خرید عمده تکی)

  0200403504
  -بازوئی چرخ جلو ال 90- بازویی چرخ ال 90- بازویی چرخ جلو ال 90- بازویی چرخ جلو abs ال 90- بازوئی چرخ ال 90- بازوئی چرخ abs ال 90- سگدست چپ ال 90- سگدست ال 90- L90-0200403504-
  از 5,598,880 ریال
  تصویر از ال 90 بازوئی چرخ جلو راست ABS ایساکو 200403704 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 بازوئی چرخ جلو راست ABS ایساکو 200403704 L90 (خرید عمده تکی)

  0200403704
  -بازوئی چرخ جلو ال 90- بازویی چرخ ال 90- بازویی چرخ جلو ال 90- بازویی چرخ جلو abs ال 90- بازوئی چرخ ال 90- بازوئی چرخ abs ال 90-0200403704-
  از 5,598,880 ریال
  تصویر از ال 90 سگدست راست دینا پارت 2203009 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 سگدست راست دینا پارت 2203009 L90 (خرید عمده تکی)

  2203009
  سگدست ال 90- سگدست راست ال 90- ال 90 سگدست-
  از 4,170,394 ریال
  تصویر از پراید سگدست ABS چپ دینا پارت 1503028 (خرید عمده تکی)

  پراید سگدست ABS چپ دینا پارت 1503028 (خرید عمده تکی)

  1503028
  سگدست پراید- سگدست abs پراید-سگدست چپ پراید- سگدست abs چپ پراید-
  از 3,695,233 ریال
  تصویر از پراید سگدست ABS راست دینا پارت 1503027 (خرید عمده تکی)

  پراید سگدست ABS راست دینا پارت 1503027 (خرید عمده تکی)

  1503027
  سگدست پراید- سگدست abs پراید-سگدست راست پراید- سگدست abs راست پراید-
  از 3,691,800 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 2 چپ دینا پارت 1604003 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 2 چپ دینا پارت 1604003 (خرید عمده تکی)

  1604003
  سگدست 206 تیپ 2-206 سگدست تیپ 2-سگدست چپ 206 تیپ 2-206 سگدست چپ تیپ 2-پژو 206 سگدست تیپ 2 چپ-
  از 4,189,501 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 2 راست دینا پارت 1604005 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 2 راست دینا پارت 1604005 (خرید عمده تکی)

  1604005
  سگدست 206 تیپ 2-206 سگدست تیپ 2-سگدست راست 206 تیپ 2-206 سگدست راست تیپ 2-پژو 206 سگدست تیپ 2 راست-
  از 4,189,501 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 5 چپ GISP 257901 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 5 چپ GISP 257901 (خرید عمده تکی)

  257901
  سگدست 206 تیپ 5-206 سگدست تیپ 5-سگدست چپ 206 تیپ 5-206 سگدست چپ تیپ 5-پژو 206 سگدست تیپ 5 چپ-
  از 4,712,950 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 5 چپ ایساکو 200406999 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 5 چپ ایساکو 200406999 (خرید عمده تکی)

  0200406999
  سگدست 206 تیپ 5-206 سگدست تیپ 5-سگدست چپ 206 تیپ 5-206 سگدست چپ تیپ 5-پژو 206 سگدست تیپ 5 چپ-0200406999
  از 6,584,502 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 5 چپ دینا پارت 1604012 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 5 چپ دینا پارت 1604012 (خرید عمده تکی)

  1604012
  سگدست 206 تیپ 5-206 سگدست تیپ 5-سگدست چپ 206 تیپ 5-206 سگدست چپ تیپ 5-پژو 206 سگدست تیپ 5 چپ-
  از 4,263,000 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 5 راست ایساکو 200407099 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 5 راست ایساکو 200407099 (خرید عمده تکی)

  0200407099
  سگدست 206 تیپ 5-206 سگدست تیپ 5-سگدست راست 206 تیپ 5-206 سگدست راست تیپ 5-پژو 206 سگدست تیپ 5 راست-0200407099-0200407099
  از 6,584,502 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 5 راست GISP 257902 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 5 راست GISP 257902 (خرید عمده تکی)

  257902
  سگدست 206تیپ 5-206 سگدست تیپ 5-سگدست راست 206تیپ 5-206 سگدست راست تیپ 5-پژو سگدست راست 206 تیپ 5-پژو 206 سگدست راست تیپ 5-
  از 4,712,950 ریال
  تصویر از پژو سگدست 206 تیپ 5 راست دینا پارت 1604013 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 206 تیپ 5 راست دینا پارت 1604013 (خرید عمده تکی)

  1604013
  سگدست 206تیپ 5-206 سگدست تیپ 5-سگدست راست 206تیپ 5-206 سگدست راست تیپ 5-پژو سگدست راست 206 تیپ 5-پژو 206 سگدست راست تیپ 5-
  از 4,263,000 ریال
  تصویر از پژو سگدست 405 ABS چپ دینا پارت 1203002 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 405 ABS چپ دینا پارت 1203002 (خرید عمده تکی)

  1203002
  سگدست 405-405 سگدست-405 سگدست ABSچپ-سگدست ABS چپ 405-405 سگدست چپ ABS-سگدست چپ ABS 405-پژو 405 سگدست ABS چپ-
  از 4,819,501 ریال
  تصویر از پژو سگدست 405 ABS راست ایساکو 200403899 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 405 ABS راست ایساکو 200403899 (خرید عمده تکی)

  0200403899
  405 سگدست ABS راست-سگدست ABS راست 405-405 سگدست راست ABS-سگدست راست ABS 405-پژو 405 سگدست ABS راست-سگدست 405- 405 سگدست-200403899-0200403899
  از 9,233,314 ریال
  تصویر از پژو سگدست 405 ABS راست دینا پارت 1203003 (خرید عمده تکی)

  پژو سگدست 405 ABS راست دینا پارت 1203003 (خرید عمده تکی)

  1203003
  405 سگدست ABS راست-سگدست ABS راست 405-405 سگدست راست ABS-سگدست راست ABS 405-پژو 405 سگدست ABS راست-سگدست 405- 405 سگدست -
  از 4,819,501 ریال
  تصویر از تیبا سگدست چپ طرح جدید دینا پارت 2503008 (خرید عمده تکی)

  تیبا سگدست چپ طرح جدید دینا پارت 2503008 (خرید عمده تکی)

  2503008
  سگدست تیبا-تیبا سگدست -سگدست چپ تیبا-تیبا سگدست چپ-سگدست چپ طرح جدید تیبا-تیبا سگدست چپ طرح جدید-
  از 4,305,000 ریال
  تصویر از تیبا سگدست راست ABS سایپا یدک 101267P13 (خرید عمده تکی)

  تیبا سگدست راست ABS سایپا یدک 101267P13 (خرید عمده تکی)

  101267P13
  سگدست تیبا-تیبا سگدست -سگدست راست تیبا-تیبا سگدست راست-سگدست راست ABS تیبا-تیبا سگدست راست ABS-
  از 4,154,766 ریال
  تصویر از تیبا سگدست راست طرح جدید دینا پارت 2503007 (خرید عمده تکی)

  تیبا سگدست راست طرح جدید دینا پارت 2503007 (خرید عمده تکی)

  2503007
  سگدست تیبا-تیبا سگدست -سگدست راست تیبا-تیبا سگدست راست-سگدست راست طرح جدید تیبا-تیبا سگدست راست طرح جدید-
  از 4,305,000 ریال
  تصویر از سگدست فرمان چپ پیکان ایساکو 200401899 (خرید عمده تکی)

  سگدست فرمان چپ پیکان ایساکو 200401899 (خرید عمده تکی)

  0200401899
  سگدست پیکان-پیکان سگدست -سگدست فرمان پیکان-پیکان سگدست فرمان-سگدست چپ پیکان-پیکان سگدست چپ-سگدست فرمان چپ پیکان-پیکان سگدست فرمان چپ-0200401899-
  از 776,160 ریال
  تصویر از سگدست فرمان راست پیکان ایساکو 200401605 (خرید عمده تکی)

  سگدست فرمان راست پیکان ایساکو 200401605 (خرید عمده تکی)

  0200401605
  سگدست پیکان-پیکان سگدست -سگدست فرمان پیکان-پیکان سگدست فرمان-سگدست راست پیکان-پیکان سگدست راست-سگدست فرمان راست پیکان-پیکان سگدست فرمان راست-0200401605-
  از 776,160 ریال
  تصویر از هزار خاری سگدست یا فرمان بلند پیکان 9000451105 (خرید عمده تکی)

  هزار خاری سگدست یا فرمان بلند پیکان 9000451105 (خرید عمده تکی)

  9000451105
  هزار خاری پیکان-پیکان هزار خاری -هزار خاری سگدست پیکان-پیکان هزار خاری سگدست-هزار خاری فرمان پیکان-پیکان هزار خاری فرمان -هزار خاری فرمان بلند پیکان-پیکان هزار خاری فرمان بلند-
  از 807,576 ریال
  تصویر از هزار خاری سگدست یا فرمان کوتاه (نرم کننده) پیکان 7905 (خرید عمده تکی)

  هزار خاری سگدست یا فرمان کوتاه (نرم کننده) پیکان 7905 (خرید عمده تکی)

  7905
  هزار خاری پیکان-پیکان هزار خاری -هزار خاری سگدست پیکان-پیکان هزار خاری سگدست-هزار خاری فرمان پیکان-پیکان هزار خاری فرمان -هزار خاری فرمان کوتاه پیکان-پیکان هزار خاری فرمان کوتاه-
  از 690,110 ریال
  تصویر از اشپیل چرخ جلو سگدست پیکان 9000203001 (خرید عمده تکی)

  اشپیل چرخ جلو سگدست پیکان 9000203001 (خرید عمده تکی)

  9000203001
  اشپیل چرخ جلو پیکان- پیکان اشپیل چرخ-پیکان اشپیل چرخ جلو-اشپیل چرخ پیکان-
  از 5,012 ریال
  تصویر از پژو بازوئی محور عقب چپ 206 sd تلدا 9000822066 (خرید عمده تکی)

  پژو بازوئی محور عقب چپ 206 sd تلدا 9000822066 (خرید عمده تکی)

  9000822066
  بازوئی محور 206-206 بازوئی محور -بازوئی محورعقب 206 -206 بازوئی محور عقب-بازویی محور 206-206 بازویی محورعقب چپ -بازویی محور عقب چپ 206 -
  از 8,893,500 ریال
  تصویر از پژو بازوئی محور عقب چپ 206 دینا پارت 1604035 (خرید عمده تکی)

  پژو بازوئی محور عقب چپ 206 دینا پارت 1604035 (خرید عمده تکی)

  1604035
  بازوئی محور 206-206 بازوئی محور -بازوئی محورعقب 206 -206 بازوئی محور عقب-بازویی محور 206-206 بازویی محورعقب چپ -بازویی محور عقب چپ 206 -
  از 7,809,000 ریال
  تصویر از پژو بازوئی محور عقب راست 206 sd تلدا 9000822067 (خرید عمده تکی)

  پژو بازوئی محور عقب راست 206 sd تلدا 9000822067 (خرید عمده تکی)

  9000822067
  بازوئی محور 206-206 بازوئی محور -بازوئی محورعقب 206 -206 بازوئی محور عقب -بازویی محور 206-206 بازویی محورعقب راست -بازویی محور عقب راست 206 -
  از 8,893,500 ریال
  تصویر از پژو بازوئی محور عقب راست 206 دینا پارت 1604034 (خرید عمده تکی)

  پژو بازوئی محور عقب راست 206 دینا پارت 1604034 (خرید عمده تکی)

  1604034
  بازوئی محور 206-206 بازوئی محور -بازوئی محورعقب 206 -206 بازوئی محور عقب -بازویی محور 206-206 بازویی محورعقب راست -بازویی محور عقب راست 206 -
  از 7,809,000 ریال
  تصویر از پژو بازوئی محور عقب راست 405 دینا پارت ژامبون 1204005 (خرید عمده تکی)

  پژو بازوئی محور عقب راست 405 دینا پارت ژامبون 1204005 (خرید عمده تکی)

  1204005
  بازوئی محور 405-405 بازوئی محور -بازوئی محورعقب 405 -405 بازوئی محور عقب -بازویی محور 405-405 بازویی محورعقب راست -بازویی محور عقب راست 405-
  از 12,366,900 ریال
  تصویر از پژو بازوئی کامل برف پاکن سمند ایساکو 1010301699 (خرید عمده تکی)

  پژو بازوئی کامل برف پاکن سمند ایساکو 1010301699 (خرید عمده تکی)

  1010301699
  -بازوئی کامل برف پاکن سمند-سمند بازوئی کامل برف پاکن -بازویی کامل برف پاکن سمند-سمند بازویی کامل برف پاکن -بازوئی کامل برفپاکن سمند-سمند بازوئی کامل برفپاکن -بازویی کامل برفپاکن سمند-سمند بازویی کامل برفپاکن -پژو بازوئی کامل برفپاکن سمند-پژو بازویی کامل برفپاکن سمند-1010301699-
  از 8,210,048 ریال
  تصویر از آریسان خار پلوس 9000451639 (خرید عمده تکی)

  آریسان خار پلوس 9000451639 (خرید عمده تکی)

  9000451639
  خار آریسان-خار اریسان-اریسان خار-خار پلوس آریسان-خار پلوس اریسان-اریسان خار پلوس-
  از ریال
  تصویر از آریسان دستگیره بخواب صندلی 9000551697 (خرید عمده تکی)

  آریسان دستگیره بخواب صندلی 9000551697 (خرید عمده تکی)

  9000551697
  دستگیره آریسان-دستگیره اریسان-اریسان دستگیره-دستگیره بخواب صندلی آریسان-دستگیره بخواب صندلی اریسان-اریسان دستگیره بخواب صندلی-
  از 714,420 ریال
  تصویر از آریسان سگدست 9000459001 (خرید عمده تکی)

  آریسان سگدست 9000459001 (خرید عمده تکی)

  9000459001
  سگدست آریسان-سگدست اریسان-اریسان سگدست-
  از 943,740 ریال
  تصویر از ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو چپ ایساکو 200502404 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو چپ ایساکو 200502404 L90 (خرید عمده تکی)

  0200502404
  -بازوئی رام ال 90- بازویی رام ال 90- ال 90 بازویی رام-0200502404-
  از 5,038,880 ریال
  تصویر از ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو راست ایساکو 200502905 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 بازوئی رام سیستم تعلیق جلو راست ایساکو 200502905 L90 (خرید عمده تکی)

  0200502905
  -بازوئی رام ال 90- بازویی رام ال 90- ال 90 بازویی رام-0200502905-
  از 5,038,880 ریال
  تصویر از ال 90 سگدست چپ GISP 197905 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 سگدست چپ GISP 197905 L90 (خرید عمده تکی)

  197905
  سگدست ال 90-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از ال 90 سگدست چپ دینا پارت 2203010 L90 (خرید عمده تکی)
  تصویر از ال 90 سگدست چپ و راست تلدا L90 9000822002 (خرید عمده تکی)

  ال 90 سگدست چپ و راست تلدا L90 9000822002 (خرید عمده تکی)

  9000822002
  سگدست چپ ال 90- سگدست راست ال 90- ال 90 سگدست چپ- ال 90 سگدست راست-
  از 2,852,719 ریال
  تصویر از ال 90 سگدست راست GISP 197906 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 سگدست راست GISP 197906 L90 (خرید عمده تکی)

  197906
  سگدست ال 90- سگدست راست ال 90- ال 90 سگدست-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  پرايد-پک-جلو-بندي-با-بوش-فلزي-ديناپارت-1503122

  پراید پک جلو بندی با بوش فلزی دینا پارت 1503122 (خرید عمده تکی)

  1503122
  پک جلو بندی با بوش فلزی پراید- پک جلو بندی پراید-
  از 3,454,440 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 16,843,200 ریال
  0 16843200
  دسته بندی ها