جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  انواع واشر

  واشرسرسیلندر بین سیلندر و سرسیلندر قرار می گیرد که علاوه بر ایجاد حالت ضربه گیری مانع حرارت مستقیم به سرسیلندر است و باعث جلوگیری از جوش خوردن این قطعه به هم بر اثر گرمای زیاد می شود جنس واشر از نوع مس و پنبه نسوز و فولاد است به همین دلیل قابلیت تحمل فشار حرارتی بالا دارد.بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از ال 90 اورینگ دریچه گاز ویژن 9000244197 (خرید عمده تکی)

  ال 90 اورینگ دریچه گاز ویژن 9000244197 (خرید عمده تکی)

  9000244197
  اورینگ دریچه گاز ال 90-اورینگ دریچه گاز ال90-ال90 اورینگ دریچه گاز-
  از 850,500 ریال
  تصویر از پراید واشر اویل پمپ بزرگ و کوچک 9000719008 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر اویل پمپ بزرگ و کوچک 9000719008 (خرید عمده تکی)

  9000719008
  واشر اویل پمپ پراید-واشر اویل پمپ بزرگ پراید-واشر اویل پمپ کوچک پراید-
  از 56,870 ریال
  تصویر از پراید واشر بغل اگزوز منیفولد هوا 9000719012 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر بغل اگزوز منیفولد هوا 9000719012 (خرید عمده تکی)

  9000719012
  واشر بغل اگزوز پراید-واشر بغل اگزوز منی فولد هوا پراید-واشر بغل اگزوز منیفولد هوا پراید-
  از 64,886 ریال
  تصویر از پراید واشر پمپ بنزین کاربرات کائوچوئی ضخیم 9000719014 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر پمپ بنزین کاربرات کائوچوئی ضخیم 9000719014 (خرید عمده تکی)

  9000719014
  واشر پمپ بنزین پراید-واشر پمپ بنزین کاربرات پراید-واشر پمپ بنزین کائوچوئی ضخیم پراید-واشر پمپ بنزین کاربرات کائوچوئی ضخیم پراید-
  از 93,170 ریال
  تصویر از پراید واشر دریچه گاز انژکتوری و پیکان 9000719017 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر دریچه گاز انژکتوری و پیکان 9000719017 (خرید عمده تکی)

  9000719017
  واشر دریچه گاز پراید-واشر دریچه گاز انژکتوری پراید-واشر دریچه گاز پیکان-واشر دریچه گاز انژکتوری پیکان-پیکان واشر دریچه گاز -پیکان واشر دریچه گاز انژکتوری -
  از 24,200 ریال
  تصویر از پراید واشر گلوئی دو پیچ 9000719019 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر گلوئی دو پیچ 9000719019 (خرید عمده تکی)

  9000719019
  واشر گلوئی پراید-واشر گلوئی دوپیچ پراید-
  از 73,205 ریال
  تصویر از پراید واشر کفی کاربرات 9000719025 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر کفی کاربرات 9000719025 (خرید عمده تکی)

  9000719025
  واشر کفی پراید-واشر کفی کاربرات پراید-
  از 28,284 ریال
  تصویر از پژو واشر گلو اگزوز 206 و tu5 کامل 9000719040 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر گلو اگزوز 206 و tu5 کامل 9000719040 (خرید عمده تکی)

  9000719040
  واشر اگزوز206-206 واشر اگزوز-واشر گلو اگزوز206-206 واشر گلو اگزوز-واشر گلو اگزوز کامل206-206 واشر گلو اگزوز کامل-واشر گلو اگزوز کاملtu5-tu5 واشر گلو اگزوز کامل-پژو واشر گلو اگزوز 206 کامل-پژو واشر گلو اگزوز tu5 کامل-پژو 206 واشر گلو اگزوز کامل-پژو tu5 واشر گلو اگزوز کامل-
  از 372,680 ریال
  تصویر از پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی CNG 9000719180 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی CNG 9000719180 (خرید عمده تکی)

  9000719180
  واشر منیفولد 405-405 واشر منیفولد -واشر منیفولد سبز 405-405 واشر منیفولد سبز-پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی-واشر منیفولد سبز عینکی 405-405 واشر منیفولد سبز عینکی-واشر منی فولد 405-405 واشر منی فولد -واشر منی فولد سبز 405-405 واشر منی فولد سبز-پژو واشر منی فولد 405 سبز عینکی-واشر منی فولد سبز عینکی 405-405 واشر منی فولد سبز عینکی-
  از 159,720 ریال
  تصویر از پژو واشر منیفولد 405سبزعینکی طرح جدید 9000719043 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر منیفولد 405سبزعینکی طرح جدید 9000719043 (خرید عمده تکی)

  9000719043
  واشر منیفولد 405-405 واشر منیفولد -واشر منیفولد سبز 405-405 واشر منیفولد سبز-پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی-واشر منیفولد سبز عینکی 405-405 واشر منیفولد سبز عینکی-واشر منی فولد 405-405 واشر منی فولد -واشر منی فولد سبز 405-405 واشر منی فولد سبز-پژو واشر منی فولد 405 سبز عینکی-واشر منی فولد سبز عینکی 405-405 واشر منی فولد سبز عینکی-
  از 159,720 ریال
  تصویر از پژو واشر منیفولد هوا ef7 9000719046 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر منیفولد هوا ef7 9000719046 (خرید عمده تکی)

  9000719046
  واشر منیفولد ef7-ef7 واشر منیفولد -واشر منیفولد هوا ef7-ef7 واشر منیفولد هوا-پژو ef7 واشر منیفولد هوا -واشر منی فولد ef7-ef7 واشر منی فولد -واشر منی فولد هوا ef7-ef7 واشر منی فولد هوا-پژو ef7 واشر منی فولد هوا -
  از 786,500 ریال
  تصویر از نیسان واشر گلو اگزوز 9000719067 (خرید عمده تکی)

  نیسان واشر گلو اگزوز 9000719067 (خرید عمده تکی)

  9000719067
  واشر نیسان-نیسان واشر -واشر گلو اگزوز نیسان-نیسان واشر گلو اگزوز-
  از 109,142 ریال
  تصویر از واشر پلوس پیکان 9000719071 (خرید عمده تکی)

  واشر پلوس پیکان 9000719071 (خرید عمده تکی)

  9000719071
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر پلوس پیکان-پیکان واشر پلوس-
  از 21,296 ریال
  تصویر از واشر فلزی داخل درجه باک پیکان 9000719080 (خرید عمده تکی)

  واشر فلزی داخل درجه باک پیکان 9000719080 (خرید عمده تکی)

  9000719080
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر فلزی پیکان-پیکان واشر فلزی-واشر فلزی داخل درجه باک پیکان-پیکان واشر فلزی داخل درجه باک-
  از 99,825 ریال
  تصویر از واشر گلدونی کوچک پیکان 9000719082 (خرید عمده تکی)

  واشر گلدونی کوچک پیکان 9000719082 (خرید عمده تکی)

  9000719082
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر گلدونی پیکان-پیکان واشر گلدونی-واشر گلدونی کوچک پیکان-پیکان واشر گلدونی کوچک-کاور گیربکس پیکان-پیکان کاور گیربکس -کاور گیربکس کوچک پیکان-پیکان کاور گیربکس کوچک -
  از 34,606 ریال
  تصویر از واشر کله گاوی ( دیفرانسیل ) 50 عددی پیکان 9000719093 (خرید عمده تکی)

  واشر کله گاوی ( دیفرانسیل ) 50 عددی پیکان 9000719093 (خرید عمده تکی)

  9000719093
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر دیفرانسیل پیکان-پیکان واشر دیفرانسیل-واشر کله گاوی پیکان-پیکان واشر کله گاوی-
  از 45,254 ریال
  تصویر از پراید واشر خاردار چرخ عقب 2937 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر خاردار چرخ عقب 2937 (خرید عمده تکی)

  2937
  واشر خاردار چرخ عقب پراید-واشر خاردار چرخ پراید-
  از 29,700 ریال
  تصویر از پراید واشر درب سوپاپ یورو 4 دینا پارت 1502314 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر درب سوپاپ یورو 4 دینا پارت 1502314 (خرید عمده تکی)

  1502314
  واشر درب سوپاپ پراید-واشر درب سوپاپ یورو 4 پراید-
  از 292,100 ریال
  تصویر از پراید واشر درب سوپاپ بهینه دینا پارت1502153 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر درب سوپاپ بهینه دینا پارت1502153 (خرید عمده تکی)

  1502153
  واشر درب سوپاپ پراید-واشر درب سوپاپ بهینه پراید-
  از 344,401 ریال
  تصویر از پراید واشر دریچه گاز دینا پارت 1502427 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر دریچه گاز دینا پارت 1502427 (خرید عمده تکی)

  1502427
  واشر دریچه گاز پراید-
  از 51,750 ریال
  تصویر از پراید واشر سرسیلندر یورو 4 دینا پارت1502226 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر سرسیلندر یورو 4 دینا پارت1502226 (خرید عمده تکی)

  1502226
  واشر سرسیلندر پراید-واشر سرسیلندر یورو 4 پراید-
  از 805,000 ریال
  تصویر از پراید واشر سرسیلندر یورو 4 کیک KIK 9000129001 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر سرسیلندر یورو 4 کیک KIK 9000129001 (خرید عمده تکی)

  9000129001
  واشر سرسیلندر پراید-واشر سرسیلندر یورو 4 پراید-واشر سرسیلندر KIK پراید-واشر سرسیلندر یورو 4 KIK پراید-واشر سرسیلندر کیک پراید-واشر سرسیلندر یورو 4 کیک پراید-
  از 2,021,760 ریال
  تصویر از پراید واشر سرسیلندر 1.5 میل دینا پارت 1502100 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر سرسیلندر 1.5 میل دینا پارت 1502100 (خرید عمده تکی)

  1502100
  واشر سرسیلندر پراید-واشر سرسیلندر 1.5 میل پراید-
  از 577,500 ریال
  تصویر از پراید واشر سرسیلندر 2 میل طوس مشهد 9000897002 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر سرسیلندر 2 میل طوس مشهد 9000897002 (خرید عمده تکی)

  9000897002
  واشر سرسیلندر پراید-واشر سرسیلندر 2 میل پراید-
  از 819,000 ریال
  تصویر از پراید واشر سرسیلندر 3 سوراخ کیک KIK 9000129004 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر سرسیلندر 3 سوراخ کیک KIK 9000129004 (خرید عمده تکی)

  9000129004
  واشر سرسیلندر پراید-واشر سرسیلندر 3 سوراخ پراید-واشر سرسیلندر KIK پراید-واشر سرسیلندر 3 سوراخ KIK پراید-واشر سرسیلندر کیک پراید-واشر سرسیلندر 3 سوراخ کیک پراید-
  از 1,572,480 ریال
  تصویر از پراید واشر سرسیلندر اچ پی سی HPC HPC 210921 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر سرسیلندر اچ پی سی HPC HPC 210921 (خرید عمده تکی)

  210921
  واشر سرسیلندر پراید-
  از 843,700 ریال
  تصویر از پراید واشر کارتل هلالی دینا پارت1502150 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر کارتل هلالی دینا پارت1502150 (خرید عمده تکی)

  1502150
  واشر کارتل پراید-واشر کارتل هلالی پراید-واشر کارتل حلالی پراید-
  از 122,325 ریال
  تصویر از پراید واشر کارتل هلالی جلو کارتل شرکتی 502154p52 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر کارتل هلالی جلو کارتل شرکتی 502154p52 (خرید عمده تکی)

  502154P52
  واشر کارتل پراید-واشر کارتل هلالی پراید-واشر کارتل حلالی پراید-واشر کارتل جلو پراید-واشر کارتل هلالی جلو پراید-واشر کارتل حلالی جلو پراید-
  از 148,764 ریال
  تصویر از پژو اورینگ بوش پیستون 405 هانترپارت HUNTER 427706 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ بوش پیستون 405 هانترپارت HUNTER 427706 (خرید عمده تکی)

  427706
  اورینگ بوش پیستون 405-405 اورینگ بوش پیستون -
  از 333,270 ریال
  تصویر از پژو اورینگ بوش پیستون 405 ویژن SOA0088 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ بوش پیستون 405 ویژن SOA0088 (خرید عمده تکی)

  SOA0088
  اورینگ بوش پیستون 405-405 اورینگ بوش پیستون -اورینگ بوش پیستون 405 ویژن-405 اورینگ بوش پیستون ویژن -
  از 582,750 ریال
  تصویر از پژو اورینگ درب پمپ بنزین 206 دینا پارت 1605082 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ درب پمپ بنزین 206 دینا پارت 1605082 (خرید عمده تکی)

  1605082
  اورینگ درب پمپ بنزین 206-206 اورینگ درب پمپ بنزین-
  از 171,730 ریال
  تصویر از پژو اورینگ درب پمپ بنزین 405 7 درجه دینا پارت 1205122 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ درب پمپ بنزین 405 7 درجه دینا پارت 1205122 (خرید عمده تکی)

  1205122
  اورینگ درب پمپ بنزین 405-405 اورینگ درب پمپ بنزین -اورینگ درب پمپ بنزین 7 درجه 405-405 اورینگ درب پمپ بنزین 7 درجه -
  از 157,436 ریال
  تصویر از پژو اورینگ درب پمپ بنزین 405 صفر درجه 9000313010 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ درب پمپ بنزین 405 صفر درجه 9000313010 (خرید عمده تکی)

  9000313010
  اورینگ درب پمپ بنزین 405-405 اورینگ درب پمپ بنزین -اورینگ درب پمپ بنزین صفر درجه 405-405 اورینگ درب پمپ بنزین صفر درجه -
  از 169,884 ریال
  تصویر از پژو اورینگ درب پمپ بنزین 405 صفر درجه دینا پارت 1205123 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ درب پمپ بنزین 405 صفر درجه دینا پارت 1205123 (خرید عمده تکی)

  1205123
  اورینگ درب پمپ بنزین 405-405 اورینگ درب پمپ بنزین -اورینگ درب پمپ بنزین صفر درجه 405-405 اورینگ درب پمپ بنزین صفر درجه -
  از 130,199 ریال
  تصویر از پژو اورینگ درب پمپ بنزین اردی (خرید عمده تکی) 9000313959

  پژو اورینگ درب پمپ بنزین اردی (خرید عمده تکی) 9000313959

  9000313959
  اورینگ درب پمپ بنزین اردی-اردی اورینگ درب پمپ بنزین -اورینگ درب پمپ بنزین صفر درجه اردی-اردی اورینگ درب پمپ بنزین صفر درجه -
  از 169,884 ریال
  تصویر از پژو اورینگ درب ترموستات 405 ایساکو 1860904499 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ درب ترموستات 405 ایساکو 1860904499 (خرید عمده تکی)

  1860904499
  -اورینگ درب ترموستات 405-405 اورینگ درب ترموستات-1860904499-
  از 20,854 ریال
  تصویر از پژو اورینگ سوزن انژکتور 206 دینا پارت 1602090 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ سوزن انژکتور 206 دینا پارت 1602090 (خرید عمده تکی)

  1602090
  اورینگ سوزن انژکتور 206-206 اورینگ سوزن انژکتور -
  از 152,251 ریال
  تصویر از پژو اورینگ سوزن انژکتور 206 ویژن 9000244022 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ سوزن انژکتور 206 ویژن 9000244022 (خرید عمده تکی)

  S0A0094
  اورینگ سوزن انژکتور 206-206 اورینگ سوزن انژکتور -اورینگ سوزن انژکتور 206 ویژن-206 اورینگ سوزن انژکتور ویژن -
  از 467,250 ریال
  تصویر از پژو اورینگ سوزن انژکتور 405 دینا پارت 1202135 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ سوزن انژکتور 405 دینا پارت 1202135 (خرید عمده تکی)

  1202135
  اورینگ سوزن انژکتور 405-405 اورینگ سوزن انژکتور -
  از 152,251 ریال
  تصویر از پژو اورینگ سوزن انژکتور 405 قدیم ویژن 9000244020 (خرید عمده تکی)

  پژو اورینگ سوزن انژکتور 405 قدیم ویژن 9000244020 (خرید عمده تکی)

  9000244020
  اورینگ سوزن انژکتور 405-405 اورینگ سوزن انژکتور -اورینگ سوزن انژکتور قدیم 405-405 اورینگ سوزن انژکتور قدیم -اورینگ سوزن انژکتور قدیم ویژن 405-405 اورینگ سوزن انژکتور قدیم ویژن -
  از 467,250 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 12,000,000 ریال
  0 12000000
  دسته بندی ها