جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  انواع فیلتر و صافی بنزین

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید صافی بنزین کاربرات CBS 9000403007

  پراید صافی بنزین کاربرات CBS FF0271

  FF0271
  صافی بنزین کاربرات پراید- صافی زرد بنزین کاربرات پراید-صافی بنزین کاربرات اهن ربادار پراید- صافی زرد بنزین کاربرات اهن ربادار پراید- پراید صافی بنزین کاربرات اهن ربادار- پراید صافی زرد بنزین کاربرات اهن ربادار-صافی بنزین کاربرات آهن ربادار پراید- صافی بنزین کاربرات CBS پراید- صافی زرد بنزین کاربرات CBS پراید-صافی بنزین کاربرات اهن ربادار CBS پراید- صافی زرد بنزین کاربرات اهن ربادار CBS پراید- پراید صافی بنزین کاربرات اهن ربادار CBS- پراید صافی زرد بنزین کاربرات اهن ربادار CBS-صافی بنزین کاربرات آهن ربادار CBS پراید-
  از 472,500 ریال
  پژو فیلتر روغن EF7 (با اورینگ) آماتاصمد 13040118

  پژو فیلتر روغن EF7 (با اورینگ) آماتاصمد 13040118

  13040118
  13040118-فیلتر سمند-سمند فیلتر-فیلتر روغن سمند-سمند فیلتر روغن-فیلتر روغن سمند با اورینگ-سمند فیلتر روغن با اورینگ-فیلتر سمندEF7-سمندEF7 فیلتر-فیلتر روغن سمندEF7-سمندEF7 فیلتر روغن-فیلتر روغن سمندEF7 با اورینگ-سمندEF7 فیلتر روغن با اورینگ-
  از 518,960 ریال
  پراید صافی بنزین انژکتوری دو سرصاف با براکت دینا پارت 1502104

  پراید صافی بنزین انژکتوری دو سرصاف با براکت دینا پارت 1502104

  1502104
  صافی بنزین دو سر صاف پراید-صافی بنزین انژکتوری دو سر صاف با براکت پراید-صافی بنزین دو سر صاف با براکت انژکتوری پراید-
  از 382,130 ریال
  پژو فیلتر هوا 206 SD کوتاه 9000999221 ( عمده )

  پژو فیلتر هوا 206 SD کوتاه 9000999221

  9000999221
  فیلتر 206-206 فیلتر -فیلتر هوا 206-206 فیلتر هوا -فیلتر هوا کوتاه 206-206 فیلتر هوا کوتاه-فیلتر هوا کوتاه جدید 206-206 فیلتر هوا کوتاه جدید-206 فیلتر هوا کوتاه جدید SD-فیلتر هوا کوتاه جدید 206 SD-پژو 206 فیلتر هوا SD کوتاه جدید-پژو 206 فیلتر هوا کوتاه جدید SD-
  از 544,500 ریال
  پژو فیلتر هوا 206 SD کوتاه جدید دینا پارت 1602196

  پژو فیلتر هوا 206 SD کوتاه جدید دینا پارت 1602196

  1602196
  فیلتر 206-206 فیلتر -فیلتر هوا 206-206 فیلتر هوا -فیلتر هوا کوتاه 206-206 فیلتر هوا کوتاه-فیلتر هوا کوتاه جدید 206-206 فیلتر هوا کوتاه جدید-206 فیلتر هوا کوتاه جدید SD-فیلتر هوا کوتاه جدید 206 SD-پژو 206 فیلتر هوا SD کوتاه جدید-پژو 206 فیلتر هوا کوتاه جدید SD-
  از 590,190 ریال
  پژو فیلتر هوا 206 تیپ 5 R2 بلند جدید ایساکو 1240303097

  پژو فیلتر هوا 206 تیپ 5 R2 بلند جدید ایساکو 1240303097

  1240303097
  فیلتر 206-206 فیلتر -فیلتر هوا 206-206 فیلتر هوا -فیلتر 206 تیپ 5-206 فیلتر تیپ5-فیلتر هوا 206 تیپ 5-206 فیلتر هوا تیپ 5-
  از 705,600 ریال
  پژو فیلتر هوا 206 تیپ 5 R2 بلند جدید ایساکو 1240303099

  پژو فیلتر هوا 206 تیپ 5 R2 بلند جدید ایساکو 1240303099

  1240303099
  فیلتر 206-206 فیلتر -فیلتر هوا 206-206 فیلتر هوا -فیلتر 206 تیپ 5-206 فیلتر تیپ5-فیلتر هوا 206 تیپ 5-206 فیلتر هوا تیپ 5-
  از 705,600 ریال
  نیسان فیلتر روغن z24 (سایپا) آماتاصمد 18040058

  نیسان فیلتر روغن z24 (سایپا) آماتاصمد 18040058

  18040058
  18040058-فیلتر نیسان-نیسان فیلتر-فیلتر روغن نیسان-نیسان فیلتر روغن-
  از 765,799 ریال
  پراید صافی بنزین انژکتوری دو سرصاف بابراکت آماتاصم 14030498

  پراید صافی بنزین انژکتوری دو سرصاف بابراکت آماتاصم 14030498

  14030498
  14030498-صافی پراید-پراید صافی-صافی بنزین پراید-پراید صافی بنزین-صافی بنزین انژکتوری پراید-پراید صافی بنزین انژکتوری-صافی بنزین دو سرصاف پراید-پراید صافی بنزین دو سرصاف-صافی بنزین انژکتوری دوسرصاف پراید-پراید صافی بنزین انژکتوری دوسرصاف-
  از 485,680 ریال
  تصویر از پژو اورینگ پایه فیلتر روغن 206 دو 2 تیکه ویژن SZ0317A00

  پژو اورینگ پایه فیلتر روغن 206 دو 2 تیکه ویژن SZ0317A00

  SZ0317A00
  اورینگ پایه فیلتر روغن 206-206 اورینگ پایه فیلتر روغن-اورینگ پایه فیلتر 206-206 اورینگ پایه فیلتر-اورینگ پایه فیلتر روغن 206 دوتیکه-206 اورینگ پایه فیلتر روغن دو تیکه ویژن-اورینگ پایه فیلتر 206 دوتیکه ویژن-206 اورینگ پایه فیلتر دوتیکه ویژن-
  از 1,638,000 ریال
  پژو فیلتر هوا 405 ایساکو 1240301699

  پژو فیلتر هوا 405 ایساکو 1240301699

  1240301699
  -فیلتر 405-405 فیلتر -فیلتر هوا 405-405 فیلتر هوا-پژو 405 فیلتر هوا -1240301699-
  از 479,360 ریال
  پژو اورینگ پایه فیلتر روغن 206 سه 3 تیکه ویژن 9000244024

  پژو اورینگ پایه فیلتر روغن 206 سه 3 تیکه ویژن SZ0316A00

  SZ0316A00
  اورینگ پایه فیلتر روغن 206-206 اورینگ پایه فیلتر روغن-اورینگ پایه فیلتر 206-206 اورینگ پایه فیلتر-اورینگ پایه فیلتر روغن 206 سه تیکه-206 اورینگ پایه فیلتر روغن سه تیکه ویژن-اورینگ پایه فیلتر 206 سه تیکه ویژن-206 اورینگ پایه فیلتر سه تیکه ویژن-پژو اورینگ پایه فیلتر روغن 206 3 تیکه ویژن -
  از 1,659,000 ریال
  پراید صافی بنزین انژکتوری یک سر کج دینا پارت 1502087

  پراید صافی بنزین انژکتوری یک سر کج دینا پارت 1502087

  1502087
  صافی بنزین یک سر کج پراید-صافی بنزین انژکتوری یک سر کج پراید-صافی بنزین یک سر کج انژکتوری پراید-
  از 467,620 ریال
  پژو فیلتر هوا سمند EF7 توربو شارژ ایساکو 1240307799

  پژو فیلتر هوا سمند EF7 توربو شارژ ایساکو 1240307799

  1240307799
  فیلتر سمند-سمند فیلتر -فیلتر هوا سمند-سمند فیلتر هوا-فیلتر هوا سمند EF7 -سمند فیلتر هوا EF7 -پژو سمند فیلتر هوا EF7 -
  از 882,000 ریال
  پژو فیلتر هوا سمند EF7 معمولی ایساکو 1240304499

  پژو فیلتر هوا سمند EF7 معمولی ایساکو 1240304499

  1240304499
  فیلتر سمند-سمند فیلتر -فیلتر هوا سمند-سمند فیلتر هوا-فیلتر هوا سمند EF7 -سمند فیلتر هوا EF7 -پژو سمند فیلتر هوا EF7 -
  از 646,800 ریال
  پژو درب پایه فیلتر 206 کوتاه فلزی سامفر جعبه کاهی 9000889001

  پژو درب پایه فیلتر 206 کوتاه فلزی سامفر جعبه کاهی 9000889001

  9000889001
  درب پایه فیلتر 206- 206 درب پایه فیلتر-درب پایه فیلتر کوتاه 206- 206 درب پایه فیلتر کوتاه-درب پایه فیلتر کوتاه فلزی 206- 206 درب پایه فیلتر کوتاه فلزی-پژو 206 درب پایه فیلتر کوتاه فلزی-
  از 1,632,960 ریال
  پژو درب پایه فیلتر روغن 206 کوتاه ایساکو 613500314

  پژو درب پایه فیلتر روغن 206 کوتاه ایساکو 613500314

  0613500314
  -درب پایه فیلتر روغن 206-206 درب پایه فیلتر روغن -درب پایه فیلتر روغن کوتاه 206-206 درب پایه فیلتر روغن کوتاه -پژو 206 درب پایه فیلتر روغن کوتاه-0613500314-
  از 2,013,650 ریال
  پژو صافی بنزین 405 پلیمری انژکتوری ایساکو 1240100499

  پژو صافی بنزین 405 پلیمری انژکتوری ایساکو 1240100499

  1240100499
  صافی 405-405 صافی -صافی بنزین 405-405 صافی بنزین-صافی بنزین پلیمری 405-405 صافی بنزین پلیمری-
  از 431,424 ریال
  پژو صافی بنزین 405و 206 کائوچوئی دینا پارت 2102013

  پژو صافی بنزین 405و 206 کائوچوئی دینا پارت 2102013

  2102013
  صافی 405-405 صافی -صافی بنزین 405-405 صافی بنزین-صافی بنزین کائوچوئی 405-405 صافی بنزین کائوچوئی-صافی 206-206 صافی -صافی بنزین 206-206 صافی بنزین-صافی بنزین کائوچوئی 206-206 صافی بنزین کائوچوئی-
  از 382,130 ریال
  پژو درب روغن 405 ایساکو 1700600599

  پژو درب روغن 405 ایساکو 1700600599

  1700600599
  -درب روغن 405-405 درب روغن -پژو 405 درب روغن -1700600599-
  از 341,544 ریال
  پژو صافی بنزین انژکتور پیکان و 405 فلزی فلکس-FLEX 9000313026

  پژو صافی بنزین انژکتور پیکان و 405 فلزی فلکس-FLEX 9000313026

  9000313026
  صافی 405-405 صافی -صافی بنزین 405-405 صافی بنزین-صافی بنزین انژکتور 405-405 صافی بنزین انژکتور-صافی بنزین انژکتور فلزی 405-405 صافی بنزین انژکتور فلزی-صافی پیکان-پیکان صافی -صافی بنزین پیکان-پیکان صافی بنزین-صافی بنزین انژکتور پیکان-پیکان صافی بنزین انژکتور-صافی بنزین انژکتور فلزی پیکان-پیکان صافی بنزین انژکتور فلزی-
  از 371,000 ریال
  پژو درب روغن 405 دینا پارت 1202155

  پژو درب روغن 405 دینا پارت 1202155

  1202155
  درب روغن 405-405 درب روغن -پژو 405 درب روغن -
  از 195,700 ریال
  صافی بنزین کاربراتور CBS/نیسان شیشه ای FF0542

  صافی بنزین کاربراتور CBS/نیسان شیشه ای FF0542

  FF0542
  صافی نیسان-نیسان صافی -صافی بنزین نیسان-نیسان صافی بنزین-صافی بنزین کاربراتور نیسان-نیسان صافی بنزین کاربراتور-صافی بنزین شیشه ای کاربراتور نیسان-نیسان صافی بنزین شیشه ای کاربراتور-صافی شیشه ای بنزین کاربراتور نیسان-نیسان صافی شیشه ای بنزین کاربراتور-
  از 472,500 ریال
  پژو فیلتر روغن 405 ایساکو 1240200897( عمده )

  پژو فیلتر روغن 405 ایساکو 1240200897

  1240200897
  فیلتر 405-405 فیلتر -فیلتر روغن 405-405 فیلتر روغن-پژو 405 فیلتر روغن
  از 670,320 ریال
  پژو فیلتر روغن 405 ایساکو 1240200899

  پژو فیلتر روغن 405 ایساکو 1240200899

  1240200899
  فیلتر 405-405 فیلتر -فیلتر روغن 405-405 فیلتر روغن-پژو 405 فیلتر روغن -1240200822-
  از 752,640 ریال
  پژو فیلتر روغن سمند با اورینگ ایساکو 1240204302

  پژو فیلتر روغن سمند با اورینگ ایساکو 1240204397

  1240204397
  -فیلتر سمند-سمند فیلتر -فیلتر روغن سمند-سمند فیلتر روغن-فیلتر روغن با اورینگ سمند-سمند فیلتر روغن با اورینگ-پژو سمند فیلتر روغن با اورینگ-1240204397-
  از 425,432 ریال
  پراید صافی بنزین انژکتوری دوسرصاف تایوانی 9000313007 شبستری

  پراید صافی بنزین انژکتوری دوسرصاف تایوانی 9000313007 شبستری

  9000313007
  صافی بنزین دو سر صاف پراید-صافی بنزین انژکتوری دو سر صاف تایوانی پراید-صافی بنزین دو سر صاف انژکتوری تایوانی پراید-
  از 243,800 ریال
  پراید صافی بنزین انژکتوری یک سر کج 9000313008 شبستری

  پراید صافی بنزین انژکتوری یک سر کج 9000313008 شبستری

  9000313008
  صافی بنزین یک سر کج پراید-صافی بنزین انژکتوری یک سر کج پراید-صافی بنزین یک سر کج انژکتوری پراید-
  از 243,800 ریال
  توری درب روغن 1600 پیکان 9000451077 ( عمده )

  توری درب روغن 1600 پیکان 9000451077

  9000451077
  توری درب روغن پیکان-پیکان توری درب روغن -توری درب روغن 1600پیکان-پیکان توری درب روغن 1600-توری درب روغن پیکان 1600-پیکان 1600 توری درب روغن -
  از 380,000 ریال
  فیلتر روغن پیکان ایساکو 1240200699

  فیلتر روغن پیکان ایساکو 1240200699

  1240200699
  فیلتر پیکان-پیکان فیلتر -فیلتر روغن پیکان-پیکان فیلتر روغن-1240200699-
  از 776,160 ریال

  یکی از لوازم مصرفی مهم و ضرروی در خودرو های بنزینی فیلتر بنزین است همانطور که می دانید بنزین از پالایشگاه که در آن تولید می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد به آن یک سری ناخالصی های نظیر خاک و آب ،زنگ آهن،مخزن حمل و نگهداری اضافه می شود هر یک از این ناخالصی ها ممکن است به پمپ بنزین و ریل سوخت خودرو آسیب جدی وارد کنند بنابراین برای حذف این ناخالصی ها از فیلتر بنزین استفاده میکنند.بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 12,936,000 ریال
  0 12936000
  دسته بندی ها