جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  قطعات موتوری

  موتور خودرو مجموعه ای منظم از قطعات مختلف است که با همکاری یک دیگر حرکت ماشین را امکان پذیر می کنند هماهنگی بالا میان این قطعات موتور ماشین را با یکی از شگفت انگیزترین اختراعات بشر تبدیل کرده است.بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از ال 90 اورینگ دریچه گاز ویژن 9000244197 (خرید عمده تکی)

  ال 90 اورینگ دریچه گاز ویژن 9000244197 (خرید عمده تکی)

  9000244197
  اورینگ دریچه گاز ال 90-اورینگ دریچه گاز ال90-ال90 اورینگ دریچه گاز-
  از 850,500 ریال
  تصویر از بوش شاتون پیکان IBBC دینا پارت 1102149 (خرید عمده تکی)

  بوش شاتون پیکان IBBC دینا پارت 1102149 (خرید عمده تکی)

  1102149
  پیکان بوش شاتون- بوش شاطون پیکان- پیکان بوش شاطون-
  از 1,421,400 ریال
  تصویر از پراید لوازم کاربرات (کیت کامل کاربرات ) CBS 350 (خرید عمده تکی)

  پراید لوازم کاربرات (کیت کامل کاربرات ) CBS 350 (خرید عمده تکی)

  350
  لوازم کاربرات پراید-کیت کامل کاربرات پراید-پراید کیت کامل کاربرات -لوازم کاربرات CBS پراید-کیت کامل کاربرات CBS پراید-پراید کیت کامل کاربرات CBS -
  از 1,806,000 ریال
  تصویر از پراید مهره دنده عقب آماتاصمد 1408010 (خرید عمده تکی)

  پراید مهره دنده عقب آماتاصمد 1408010 (خرید عمده تکی)

  14080108
  مهره دنده عقب پراید-فشنگی دنده عقب پراید-پراید فشنگی دنده عقب -
  از 591,706 ریال
  تصویر از پراید مهره دنده عقب دینا پارت 1502119 (خرید عمده تکی)

  پراید مهره دنده عقب دینا پارت 1502119 (خرید عمده تکی)

  1502119
  مهره دنده عقب پراید-فشنگی دنده عقب پراید-پراید فشنگی دنده عقب -
  از 640,500 ریال
  تصویر از پراید واشر اویل پمپ بزرگ و کوچک 9000719008 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر اویل پمپ بزرگ و کوچک 9000719008 (خرید عمده تکی)

  9000719008
  واشر اویل پمپ پراید-واشر اویل پمپ بزرگ پراید-واشر اویل پمپ کوچک پراید-
  از 56,870 ریال
  تصویر از پراید واشر بغل اگزوز منیفولد هوا 9000719012 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر بغل اگزوز منیفولد هوا 9000719012 (خرید عمده تکی)

  9000719012
  واشر بغل اگزوز پراید-واشر بغل اگزوز منی فولد هوا پراید-واشر بغل اگزوز منیفولد هوا پراید-
  از 64,886 ریال
  تصویر از پراید واشر پمپ بنزین کاربرات کائوچوئی ضخیم 9000719014 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر پمپ بنزین کاربرات کائوچوئی ضخیم 9000719014 (خرید عمده تکی)

  9000719014
  واشر پمپ بنزین پراید-واشر پمپ بنزین کاربرات پراید-واشر پمپ بنزین کائوچوئی ضخیم پراید-واشر پمپ بنزین کاربرات کائوچوئی ضخیم پراید-
  از 93,170 ریال
  تصویر از پراید واشر دریچه گاز انژکتوری و پیکان 9000719017 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر دریچه گاز انژکتوری و پیکان 9000719017 (خرید عمده تکی)

  9000719017
  واشر دریچه گاز پراید-واشر دریچه گاز انژکتوری پراید-واشر دریچه گاز پیکان-واشر دریچه گاز انژکتوری پیکان-پیکان واشر دریچه گاز -پیکان واشر دریچه گاز انژکتوری -
  از 24,200 ریال
  تصویر از پراید واشر گلوئی دو پیچ 9000719019 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر گلوئی دو پیچ 9000719019 (خرید عمده تکی)

  9000719019
  واشر گلوئی پراید-واشر گلوئی دوپیچ پراید-
  از 73,205 ریال
  تصویر از پراید واشر کفی کاربرات 9000719025 (خرید عمده تکی)

  پراید واشر کفی کاربرات 9000719025 (خرید عمده تکی)

  9000719025
  واشر کفی پراید-واشر کفی کاربرات پراید-
  از 28,284 ریال
  تصویر از پژو پولی سر میل لنگ 405 UNIX دینا پارت 1202372 (خرید عمده تکی)

  پژو پولی سر میل لنگ 405 UNIX دینا پارت 1202372 (خرید عمده تکی)

  1202372
  پولی سر میل لنگ 405-405 پولی سر میل لنگ -پولی سر میللنگ 405-405 پولی سر میللنگ-پژو پولی سر میللنگ 405-پژو 405 پولی سر میللنگ -پژو پولی سر میل لنگ 405-پژو 405 پولی سر میل لنگ -
  از 2,564,500 ریال
  تصویر از پژو جعبه محافظ موتور ECU ایساکو پرشیا 2081000199

  پژو جعبه محافظ موتور ECU ایساکو پرشیا 2081000199

  2081000199
  جعبه محافظ موتور پرشیا-پرشیا جعبه محافظ موتور -جعبه محافظ موتور پارس-پارس جعبه محافظ موتور -جعبه محافظ موتور ECU پرشیا-پرشیا جعبه محافظ موتور ECU -جعبه محافظ موتور ECU پارس -پارس جعبه محافظ موتور ECU-پژو جعبه محافظ موتور ECU پرشیا-پژو جعبه محافظ موتور ECU پارس-پژو پرشیا جعبه محافظ موتور ECU-پژو پارس جعبه محافظ موتور ECU -2081000199-
  از 883,568 ریال
  تصویر از پژو زنجیر اویل پمپ 405 دینا پارت 1202251 (خرید عمده تکی)

  پژو زنجیر اویل پمپ 405 دینا پارت 1202251 (خرید عمده تکی)

  1202251
  زنجیر اویل پمپ 405- 405 زنجیر اویل پمپ-پژو 405 زنجیر اویل پمپ-
  از 980,175 ریال
  تصویر از پژو سیم ترمز دستیTU5ٍ,ELX,SLX راست ایساکو 1380601799 (خرید عمده تکی)

  پژو سیم ترمز دستیTU5ٍ,ELX,SLX راست ایساکو 1380601799 (خرید عمده تکی)

  1380601899-copy
  1380601799-سیم ترمز دستی SLX-SLX سیم ترمز دستی-سیم ترمز دستی چپ SLX-SLX سیم ترمز دستی چپ-سیم ترمز دستی ELX-ELX سیم ترمز دستی-سیم ترمز دستی چپ ELX-ELX سیم ترمز دستی چپ-سیم ترمز دستی TU5ٍ-TU5ٍ سیم ترمز دستی-سیم ترمز دستی چپ TU5ٍ-TU5ٍ سیم ترمز دستی چپ-سیم ترمز دستی 405-405 سیم ترمز دستی-سیم ترمز دستی چپ 405-405 سیم ترمز دستی چپ-
  551,936 ریال
  تصویر از پژو واشر گلو اگزوز 206 و tu5 کامل 9000719040 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر گلو اگزوز 206 و tu5 کامل 9000719040 (خرید عمده تکی)

  9000719040
  واشر اگزوز206-206 واشر اگزوز-واشر گلو اگزوز206-206 واشر گلو اگزوز-واشر گلو اگزوز کامل206-206 واشر گلو اگزوز کامل-واشر گلو اگزوز کاملtu5-tu5 واشر گلو اگزوز کامل-پژو واشر گلو اگزوز 206 کامل-پژو واشر گلو اگزوز tu5 کامل-پژو 206 واشر گلو اگزوز کامل-پژو tu5 واشر گلو اگزوز کامل-
  از 372,680 ریال
  تصویر از پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی CNG 9000719180 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی CNG 9000719180 (خرید عمده تکی)

  9000719180
  واشر منیفولد 405-405 واشر منیفولد -واشر منیفولد سبز 405-405 واشر منیفولد سبز-پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی-واشر منیفولد سبز عینکی 405-405 واشر منیفولد سبز عینکی-واشر منی فولد 405-405 واشر منی فولد -واشر منی فولد سبز 405-405 واشر منی فولد سبز-پژو واشر منی فولد 405 سبز عینکی-واشر منی فولد سبز عینکی 405-405 واشر منی فولد سبز عینکی-
  از 159,720 ریال
  تصویر از پژو واشر منیفولد 405سبزعینکی طرح جدید 9000719043 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر منیفولد 405سبزعینکی طرح جدید 9000719043 (خرید عمده تکی)

  9000719043
  واشر منیفولد 405-405 واشر منیفولد -واشر منیفولد سبز 405-405 واشر منیفولد سبز-پژو واشر منیفولد 405 سبز عینکی-واشر منیفولد سبز عینکی 405-405 واشر منیفولد سبز عینکی-واشر منی فولد 405-405 واشر منی فولد -واشر منی فولد سبز 405-405 واشر منی فولد سبز-پژو واشر منی فولد 405 سبز عینکی-واشر منی فولد سبز عینکی 405-405 واشر منی فولد سبز عینکی-
  از 159,720 ریال
  تصویر از پژو واشر منیفولد هوا ef7 9000719046 (خرید عمده تکی)

  پژو واشر منیفولد هوا ef7 9000719046 (خرید عمده تکی)

  9000719046
  واشر منیفولد ef7-ef7 واشر منیفولد -واشر منیفولد هوا ef7-ef7 واشر منیفولد هوا-پژو ef7 واشر منیفولد هوا -واشر منی فولد ef7-ef7 واشر منی فولد -واشر منی فولد هوا ef7-ef7 واشر منی فولد هوا-پژو ef7 واشر منی فولد هوا -
  از 786,500 ریال
  تصویر از سوئیچ موتور و درب و صندوق پیکان ایساکو 950201104 (خرید عمده تکی)
  تصویر از نیسان واشر گلو اگزوز 9000719067 (خرید عمده تکی)

  نیسان واشر گلو اگزوز 9000719067 (خرید عمده تکی)

  9000719067
  واشر نیسان-نیسان واشر -واشر گلو اگزوز نیسان-نیسان واشر گلو اگزوز-
  از 109,142 ریال
  تصویر از واشر پلوس پیکان 9000719071 (خرید عمده تکی)

  واشر پلوس پیکان 9000719071 (خرید عمده تکی)

  9000719071
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر پلوس پیکان-پیکان واشر پلوس-
  از 21,296 ریال
  تصویر از واشر فلزی داخل درجه باک پیکان 9000719080 (خرید عمده تکی)

  واشر فلزی داخل درجه باک پیکان 9000719080 (خرید عمده تکی)

  9000719080
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر فلزی پیکان-پیکان واشر فلزی-واشر فلزی داخل درجه باک پیکان-پیکان واشر فلزی داخل درجه باک-
  از 99,825 ریال
  تصویر از واشر گلدونی کوچک پیکان 9000719082 (خرید عمده تکی)

  واشر گلدونی کوچک پیکان 9000719082 (خرید عمده تکی)

  9000719082
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر گلدونی پیکان-پیکان واشر گلدونی-واشر گلدونی کوچک پیکان-پیکان واشر گلدونی کوچک-کاور گیربکس پیکان-پیکان کاور گیربکس -کاور گیربکس کوچک پیکان-پیکان کاور گیربکس کوچک -
  از 34,606 ریال
  تصویر از واشر کله گاوی ( دیفرانسیل ) 50 عددی پیکان 9000719093 (خرید عمده تکی)

  واشر کله گاوی ( دیفرانسیل ) 50 عددی پیکان 9000719093 (خرید عمده تکی)

  9000719093
  واشر پیکان-پیکان واشر -واشر دیفرانسیل پیکان-پیکان واشر دیفرانسیل-واشر کله گاوی پیکان-پیکان واشر کله گاوی-
  از 45,254 ریال
  تصویر از استکان تایپیت پیکان AMT 9000251003 (خرید عمده تکی)

  استکان تایپیت پیکان AMT 9000251003 (خرید عمده تکی)

  9000251003
  تایپیت پیکان-پیکان استکان تایپیت-
  از 819,000 ریال
  تصویر از اویل پمپ انژکتوری پیکان دینا پارت پیکان 1102041 (خرید عمده تکی)

  اویل پمپ انژکتوری پیکان دینا پارت پیکان 1102041 (خرید عمده تکی)

  1102041
  پیکان اویل پمپ انژکتوری- اویل پمپ انژکتوری پیکان-
  از 3,276,000 ریال
  تصویر از پراید رینگ موتور RIK استاندارد یورو4 9000895003 (خرید عمده تکی)

  پراید رینگ موتور RIK استاندارد یورو4 9000895003 (خرید عمده تکی)

  9000895003
  رینگ موتور پراید- رینگ موتور پراید RIC- رینگ موتورRIC پراید -رینگ یورو 4 موتور پراید- رینگ موتور یورو 4 پراید RIC- رینگ موتور یورو 4 RIC پراید - پراید رینگ یورو 4 موتور - رینگ موتور RIC یورو 4 پراید -
  از 5,974,000 ریال
  تصویر از پراید شاتون TZF 604537 (خرید عمده تکی)

  پراید شاتون TZF 604537 (خرید عمده تکی)

  604537
  شاتون پراید- شاطون پراید-پراید شاطون-شاتون پرایدTZF - شاطون TZF پراید-پراید شاطون TZF -
  از 1,838,160 ریال
  تصویر از پژو دسته موتور دو سر پیچ 206 تیپ 2 راین دینا پارت 1602293 (خرید عمده تکی)

  پژو دسته موتور دو سر پیچ 206 تیپ 2 راین دینا پارت 1602293 (خرید عمده تکی)

  1602293
  دسته موتور 206-206 دسته موتور -دسته موتور 206 تیپ 2-206 دسته موتور تیپ 2-دسته موتور دوسر پیچ 206-206 دسته موتور دوسر پیچ -دسته موتور دوسر پیچ 206 تیپ 2-206 دسته موتور دوسر پیچ تیپ 2-پژو 206 دسته موتور دو سر پیچ تیپ 2-پژو 206 تیپ 2 دسته موتور دو سر پیچ -
  از 1,362,175 ریال
  تصویر از ال 90 پولی تسمه سفتکن دینا پارت 2102024 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 پولی تسمه سفتکن دینا پارت 2102024 L90 (خرید عمده تکی)

  2102024
  پولی تسمه سفتکن ال 90-پولی تسمه سفتکن L90-
  از 749,800 ریال
  تصویر از ال 90 پولی سر میل لنگ دینا پارت 2202023 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 پولی سر میل لنگ دینا پارت 2202023 L90 (خرید عمده تکی)

  2202023
  پولی سرمیل لنگ ال 90- پولی سر میللنگ ال 90- ال 90 سر میللنگ- ال 90 پولی سر میللنگ- ال 90 سر میل لنگ-
  از 1,840,138 ریال
  تصویر از ال 90 کاسه نمد عقب میل لنگ دینا پارت 2202041 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 کاسه نمد عقب میل لنگ دینا پارت 2202041 L90 (خرید عمده تکی)

  2202041
  کاسه نمد عقب میل لنگ ال 90- کاسه نمد میل لنگ ال 90- ال 90 کاسه نمد میل لنگ- کاسه نمد عقب میللنگ ال 90- ال 90 کاسه نمد عقب میللنگ-ال 90 کاسه نمد میللنگ-کاسه نمد ال 90-ال 90 کاسه نمد -کاسه نمد ال90-ال90 کاسه نمد -
  از 806,150 ریال
  تصویر از ال 90 کاسه نمد میل سوپاپ دینا پارت 2202042 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 کاسه نمد میل سوپاپ دینا پارت 2202042 L90 (خرید عمده تکی)

  2202042
  کاسه نمد میل سوپاپ ال 90- کاسنمد میل سوپاپ ال 90- ال 90 کاسنمد میل سوپاپ-
  از 747,086 ریال
  تصویر از اویل پمپ انژکتوری پیکان ایساکو 360100599 (خرید عمده تکی)

  اویل پمپ انژکتوری پیکان ایساکو 360100599 (خرید عمده تکی)

  0360100599
  -پیکان اویل پمپ انژکتوری- اویل پمپ انژکتوری پیکان-0360100599-
  از 3,808,000 ریال
  تصویر از پراید شاتون آماتاصمد 1405253 (خرید عمده تکی)

  پراید شاتون آماتاصمد 1405253 (خرید عمده تکی)

  14052538
  شاتون پراید- شاطون پراید-پراید شاطون-
  از 1,734,844 ریال
  تصویر از پراید شاتون دینا پارت 1502055 (خرید عمده تکی)

  پراید شاتون دینا پارت 1502055 (خرید عمده تکی)

  1502055
  شاتون پراید- شاطون پراید-پراید شاطون-
  از 1,760,851 ریال
  تصویر از پژو درب سوپاپ 405 دینا پارت 1202151 (خرید عمده تکی)

  پژو درب سوپاپ 405 دینا پارت 1202151 (خرید عمده تکی)

  1202151
  درب سوپاپ 405-405 درب سوپاپ -پژو 405 درب سوپاپ-
  از 5,512,500 ریال
  تصویر از ال 90 پولی هرزگرد کولر 196254 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 پولی هرزگرد کولر 196254 L90 (خرید عمده تکی)

  196254
  پولی هرزگرد ال 90- هرز گرد کولر ال 90- پولی هرزگرد کولر ال 90-
  از 1,320,594 ریال
  تصویر از ال 90 کاسه نمد میل سوپاپ ویژن 9000244019 L90 (خرید عمده تکی)

  ال 90 کاسه نمد میل سوپاپ ویژن 9000244019 L90 (خرید عمده تکی)

  9000244019
  کاسه نمد میل سوپاپ ال 90- کاسنمد میل سوپاپ ال 90- ال 90 کاسنمد میل سوپاپ-کاسه نمد ال 90-ال 90 کاسه نمد -کاسه نمد ال90-ال90 کاسه نمد -
  از 3,360,000 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 122,640,000 ریال
  0 122640000
  دسته بندی ها