جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  شرکت ای بی بی سی IBBC

  شرکت یاتاقان بوش ایران فعالیت خود را در سال 1376 در شهر تاکستان استان قزوین تحت لیسانس  شرکت میبا اتریش، که یکی از معتبرترین شرکت های ساخت یاتاقان موجود در سطح جهان می باشد، راآغاز کرد (شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  بغل یاتاقان پیکان IBBC 9000896001 ( عمده )

  بغل یاتاقان پیکان IBBC 9000896001 ( عمده )

  9000896001
  پیکان بغل یاتاقان- پیکان بغل یاطاقان-بغل یاطاقان پیکان-
  از 1,050,000 ریال
  پراید استکان تایپیت یورو4 9000896004 IBBC ( عمده )

  پراید استکان تایپیت یورو4 9000896004 IBBC ( عمده )

  9000896004
  استکان تایپیت پراید- پراید تایپیت- استکان تایپیت یورو4 پراید-
  از 978,500 ریال
  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) IBBC 9000896005 ( عمده )

  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) IBBC 9000896005 ( عمده )

  9000896005
  بغل یاتاقان پراید-پراید بغل یاتاقان-تراست پراید- پراید تراست-
  از 682,500 ریال
  پراید یاتاقان ثابت سایز 025 IBBC 9000896022
  پراید یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC دینا پارت 1502363

  پراید یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC دینا پارت 1502363 ( عمده )

  1502363
  یاتاقان پراید-یاتاقان ثابت پراید-یاتاقان ثابت سایز 050 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان ثابت IBBC پراید-یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC پراید-
  از 2,100,000 ریال
  پراید یاتاقان متحرک سایز 025 IBBC 9000896025

  پراید یاتاقان متحرک سایز 025 IBBC 9000896025 ( عمده )

  9000896025
  یاتاقان پراید-یاتاقان متحرک پراید-یاتاقان متحرک سایز 025 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان متحرک IBBC پراید-یاتاقان متحرک سایز 025 IBBC پراید-
  از 2,047,500 ریال
  پراید یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC دیناپارت 1502362

  پراید یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC دیناپارت 1502362 ( عمده )

  1502362
  یاتاقان پراید-یاتاقان متحرک پراید-یاتاقان متحرک سایز 050 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان متحرک IBBC پراید-یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC پراید-یاتاقان پراید-پراید یاتاقان -یاتاقان متحرک پراید-پراید یاتاقان متحرک-یاتاقان سایز50 پراید-پراید یاتاقان سایز 50 -یاتاقان متحرک سایز 50 پراید-پراید یاتاقان متحرک سایز 50-یاتاقان50 پراید-پراید یاتاقان50 -یاتاقان متحرک50 پراید-پراید یاتاقان متحرک50-
  از 1,890,000 ریال
  پژو بغل یاتاقان 206 (تراست) T3 T5 IBBC 9000896029

  پژو بغل یاتاقان 206 (تراست) T3 T5 IBBC 9000896029 ( عمده )

  9000896029
  بغل یاتاقان 206-تراست یاتاقان 206-206 بغل یاتاقان -206 تراست یاتاقان -بغل یاتاقان IBBC 206-تراست یاتاقان 206-206 بغل یاتاقان -206 تراست یاتاقان IBBC -
  از 1,102,500 ریال
  پژو بغل یاتاقان 405 (تراست) استاندارد IBBC 9000744010

  پژو بغل یاتاقان 405 (تراست) استاندارد IBBC 9000744010 ( عمده )

  9000744010
  بغل یاتاقان 405- تراست یاتاقان 405-بغل یاتاقان 405 IBBC - تراست یاتاقان IBBC 405-
  از 1,417,500 ریال
  پژو بوش شاطون سمند EF7 IBBC 9000156369

  پژو بوش شاطون سمند EF7 IBBC 9000156369 ( عمده )

  9000156369
  بوش شاتون سمند -سمند بوش شاتون-بوش شاتون سمند EF7 -سمند بوش شاتون EF7-بوش شاطون سمند -سمند بوش شاطون-بوش شاطون سمند EF7 -سمند بوش شاطون EF7-
  از 3,675,000 ریال
  پژو گیت سوپاپ EF7 9000896045 IBBC

  پژو گیت سوپاپ EF7 9000896045 IBBC ( عمده )

  9000896045
  گیت سوپاپ سمند-سمند گیت سوپاپ -پژو سمند گیت سوپاپ -سمند گیت سوپاپ EF7-گیت سوپاپ سمند EF7-پژو سمند گیت سوپاپ EF7-
  از 3,914,000 ریال
  پژو یاتاقان 206 T2 متحرک استاندارد IBBC 9000896052

  پژو یاتاقان 206 T2 متحرک استاندارد IBBC 9000896052 ( عمده )

  9000896052
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان متحرک 206-206 یاتاقان متحرک-یاتاقان متحرک استاندارد 206-206 یاتاقان متحرک استاندارد-یاتاقان متحرک 206 تیپ2-206 یاتاقان متحرک تیپ2-یاتاقان متحرک استاندارد 206 تیپ2-206 یاتاقان متحرک استاندارد تیپ2-پژو 206 یاتاقان T2 متحرک استاندارد-پژو 206 یاتاقان تیپ2 متحرک استاندارد-پژو یاتاقان 206 تیپ2 متحرک استاندارد-
  از 5,775,000 ریال
  پژو یاتاقان 206 T5 ثابت استاندارد IBBC 9000896053

  پژو یاتاقان 206 T5 ثابت استاندارد IBBC 9000896053 ( عمده )

  9000896053
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت استاندارد 206-206 یاتاقان ثابت استاندارد -یاتاقان ثابت 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت تیپ5 -یاتاقان ثابت استاندارد 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت استاندارد تیپ 5-
  از 3,150,000 ریال
  پژو یاتاقان 206 T5 متحرک استاندارد IBBC 9000896054

  پژو یاتاقان 206 T5 متحرک استاندارد IBBC 9000896054 ( عمده )

  9000896054
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان متحرک 206-206 یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد 206-206 یاتاقان متحرک استاندارد -یاتاقان متحرک 206 تیپ5-206 یاتاقان متحرک تیپ5 -یاتاقان متحرک استاندارد 206 تیپ5-206 یاتاقان متحرک استاندارد تیپ 5-
  از 4,725,000 ریال
  تصویر از پژو یاتاقان 206 T5 متحرک سایز 30 IBBC 9000896065 ( عمده )

  پژو یاتاقان 206 T5 متحرک سایز 30 IBBC 9000896065 ( عمده )

  9000896065
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت سایز30 206-206 یاتاقان ثابت سایز30 -یاتاقان ثابت 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت تیپ5 -یاتاقان ثابت سایز 30 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت سایز30 تیپ 5-
  از 3,255,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC 9000896055

  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC 9000896055 ( عمده )

  9000896055
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد 405-405 یاتاقان ثابت استاندارد-پژو 405 یاتاقان ثابت استاندارد-
  از 3,675,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC ایساکو 1880813599

  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC ایساکو 1880813599 ( عمده )

  1880813599
  یاتاقان 405-405 یاتاقان-یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت استاندارد 405-405 یاتاقان ثابت استاندارد-پژو 405 یاتاقان ثابت استاندارد-یاطاقان 405-405 یاطاقان-
  از 4,000,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت سایز 50 IBBC دینا پارت 1202342

  پژو یاتاقان 405 ثابت سایز 50 IBBC دینا پارت 1202342 ( عمده )

  1202342
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت سایز 50 405-405 یاتاقان ثابت سایز 50 -پژو 405 یاتاقان ثابت سایز 50-
  از 4,200,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 متحرک استاندارد IBBC 9000896058

  پژو یاتاقان 405 متحرک استاندارد IBBC 9000896058 ( عمده )

  9000896058
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان متحرک 405-405 یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد 405-405 یاتاقان متحرک استاندارد -پژو 405 یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 3,622,500 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC 9000896061

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC 9000896061 ( عمده )

  9000896061
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روآ-روآ یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روآ یاتاقان متحرک استاندارد-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روا-روا یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روا یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 2,835,000 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک سایز 20 IBBC 9000896063

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک سایز 20 IBBC 9000896063 ( عمده )

  9000896063
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 20 روآ-روآ یاتاقان متحرک سایز 20 -پژو روآ یاتاقان متحرک سایز 20-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 20روا-روا یاتاقان متحرک سایز 20 -پژو روا یاتاقان متحرک سایز 20-
  از 2,362,500 ریال
  پژو یاتاقان سمند EF7 ثابت استاندارد IBBC دیناپارت 1402094

  پژو یاتاقان سمند EF7 ثابت استاندارد IBBC دیناپارت 1402094 ( عمده )

  1402094
  یاتاقان سمند-سمندیاتاقان -یاتاقان ثابت سمند-سمندیاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد سمند-سمندیاتاقان ثابت استاندارد-یاتاقان سمندEF7-سمندEF7یاتاقان -یاتاقان ثابت سمندEF7-سمندEF7 یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت سایز استاندارد سمند-سمندیاتاقان ثابت سایز استاندارد-
  از 6,090,000 ریال
  پژو یاتاقان سمند EF7 متحرک استاندارد IBBC دینا پارت 1402093

  پژو یاتاقان سمند EF7 متحرک استاندارد IBBC دینا پارت 1402093 ( عمده )

  1402093
  یاتاقان سمند-سمندیاتاقان -یاتاقان متحرک سمند-سمندیاتاقان متحرک-یاتاقان متحرک استاندارد سمند-سمندیاتاقان متحرک استاندارد-یاتاقان سمندEF7-سمندEF7یاتاقان -یاتاقان متحرک سمندEF7-سمندEF7 یاتاقان متحرک-یاتاقان متحرک استاندارد EF7-EF7یاتاقان متحرک استاندارد-پژو سمندEF7 یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 6,195,000 ریال
  پژو یاتاقان متحرک 405 استاندارد IBBC ایساکو 1880105999

  پژو یاتاقان متحرک 405 استاندارد IBBC ایساکو 1880105999 ( عمده )

  1880105999
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان متحرک 405-405 یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد 405-405 یاتاقان متحرک استاندارد -پژو 405 یاتاقان متحرک استاندارد-18801005999-
  از 3,584,000 ریال
  ریو یاتاقان ثابت استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402010

  ریو یاتاقان ثابت استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402010 ( عمده )

  2402010
  یاتاقان ریو-ریو یاتاقان -یاتاقان ثابت ریو-ریو یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد ریو-ریو یاتاقان ثابت استاندارد-
  از 3,984,750 ریال
  ریو یاتاقان متحرک استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402011

  ریو یاتاقان متحرک استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402011 ( عمده )

  2402011
  یاتاقان ریو-ریو یاتاقان -یاتاقان متحرک ریو-ریو یاتاقان متحرک-یاتاقان متحرک استاندارد ریو-ریو یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 3,984,750 ریال
  میل سوپاپ انژکتور پیکان 9000896086 IBBC

  میل سوپاپ انژکتور پیکان 9000896086 IBBC ( عمده )

  9000896086
  میل پیکان-پیکان میل -میل سوپاپ پیکان-پیکان میل سوپاپ-میل سوپاپ انژکتور پیکان-پیکان میل سوپاپ انژکتور-
  از 11,550,000 ریال
  نیسان یاتاقان متحرک استاندارد IBBC سایپا یدک B 770376B

  نیسان یاتاقان متحرک استاندارد IBBC سایپا یدک B 770376B ( عمده )

  770376B
  یاتاقان نیسان-نیسان یاتاقان -یاتاقان متحرک نیسان-نیسان یاتاقان متحرک -یاتاقان استاندارد نیسان-نیسان یاتاقان استاندارد -یاتاقان متحرک استاندارد نیسان-نیسان یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 1,021,200 ریال
  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC 20 9000896090

  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC 20 9000896090 ( عمده )

  9000896090
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان ثابت پیکان-پیکان یاتاقان ثابت -یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان ثابت روآ-روآ یاتاقان ثابت -یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان ثابت روا-روا یاتاقان ثابت -
  از 2,730,000 ریال
  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC STD 9000896088

  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC STD 9000896088 ( عمده )

  9000896088
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان ثابت پیکان-پیکان یاتاقان ثابت -یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان ثابت روآ-روآ یاتاقان ثابت -یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان ثابت روا-روا یاتاقان ثابت -
  از 2,415,000 ریال
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 61,677,000 ریال
  0 61677000