جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  🟪 شیفتن

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  بست جعبه فرمان پیکان 9000459005 شیفتن ( عمده )

  بست جعبه فرمان پیکان 9000459005 شیفتن

  9000459005
  پیکان بست جعبه فرمان-
  از 660,000 ریال
  بست شاه فنر عقب با پیچ ومهره پیکان شیفتن 7961 ( عمده )

  بست شاه فنر عقب با پیچ ومهره پیکان شیفتن 7961

  7961
  پیکان بست شاه فنر عقب- بست شاه فنر با پیچ ومهره پیکان-پیکان بست شاه فنر با پیچ ومهره-
  از 156,800 ریال
  پراید بوش شاه فنر عقب سر و ته وانتی شیفتن  2905

  پراید بوش شاه فنر عقب سر و ته وانتی شیفتن 2905

  2905
  بوش شاه فنر پراید-وانت پراید بوش شاه فنر- پراید بوش شاه فنر وانتی-پراید وانت بوش شاه فنر-
  از 900,900 ریال
  پراید گردگیر پلوس سمت چرخ نانو آبی 1339 شیفتن

  پراید گردگیر پلوس سمت چرخ نانو آبی 1339 شیفتن

  1339
  گردگیر پلوس پراید- گردگیر پلوس سمت چرخ پراید-
  از 806,400 ریال
  پراید لاستیک موجگیر چاکدار وانت شیفتن 2904

  پراید لاستیک موجگیر چاکدار وانت شیفتن 2904

  2904
  لاستیک موجگیر پراید-لاستیک موجگیر چاکدار پراید-لاستیک موجگیر وانت پراید-لاستیک موجگیر چاکدار وانت پراید-لاستیک موجگیر پراید وانت-لاستیک موجگیر چاکدار پراید وانت-
  از 312,900 ریال
  پژو بوش جعبه فرمان (کمک ) پلاستیکی 405 شیفتن 8902

  پژو بوش جعبه فرمان (کمک ) پلاستیکی 405 شیفتن 8902

  8902
  بوش جعبه فرمان 405-405 بوش جعبه فرمان -بوش پلاستیکی جعبه فرمان 405-405 بوش پلاستیکی جعبه فرمان -بوش جعبه فرمان پلاستیکی 405-405 بوش جعبه فرمان پلاستیکی -
  از 203,700 ریال
  پژو دو شاخه کلاچ 405 9000459046

  پژو دو شاخه کلاچ 405 9000459046

  9000459046
  دو شاخ کلاچ 405-405 دو شاخ کلاچ -پژو 405 دو شاخه کلاچ -
  از 2,241,094 ریال
  طبق چرخ جلو چپ و راست پیکان شیفتن 9000459055

  طبق چرخ جلو چپ و راست پیکان شیفتن 9000459055

  9000459055
  طبق پیکان-پیکان طبق -طبق چرخ پیکان-پیکان طبق چرخ-طبق چرخ جلو پیکان-پیکان طبق چرخ جلو-طبق چرخ جلو چپ پیکان-پیکان طبق چرخ جلو چپ-طبق چرخ جلو راست پیکان-پیکان طبق چرخ جلو راست-
  از 2,936,380 ریال
  پراید بلبرینگ سر کمک شیفتن عددی  2938 ( عمده )

  پراید بلبرینگ سر کمک شیفتن عددی 2938

  2938
  بلبرینگ سرکمک پراید-
  از 644,700 ریال
  پراید بوش کمک عقب آهنی شیفتن 2933

  پراید بوش کمک عقب آهنی شیفتن 2933

  2933
  بوش کمک عقب پراید- بوش کمک عقب آهنی پراید-بوش کمک عقب اهنی پراید-
  از 775,950 ریال
  پراید توپی سر کمک فنر جلو شیفتن 2927

  پراید توپی سر کمک فنر جلو شیفتن 2927

  2927
  توپی سرکمک فنر جلو شیفتن پراید- توپی سرکمک پراید- توپی سرکمک شیفتن پراید-توپی سر کمک فنر جلو پراید-
  از 1,990,000 ریال
  پراید گردگیر سیبک چپقی فرمان شیفتن 2926

  پراید گردگیر سیبک چپقی فرمان شیفتن 2926

  2926
  گردگیر سیبک پراید-گردگیر سیبک فرمان پراید-گردگیر سیبک چپقی فرمان پراید-
  از 58,800 ریال
  پراید گردگیر سیبک طبق زیر کمک شیفتن 2925

  پراید گردگیر سیبک طبق زیر کمک شیفتن 2925

  2925
  گردگیر سیبک پراید-گردگیر سیبک طبق پراید-گردگیر سیبک طبق زیر کمک پراید-
  از 58,800 ریال
  پراید لاستیک اکسل وانت پراید(ضربه گیر) شیفتن 2906

  پراید لاستیک اکسل وانت پراید(ضربه گیر) شیفتن 2906

  2906
  لاستیک اکسل وانت پراید-لاستیک اکسل پراید وانت- ضربه گیر اکسل پراید وانت- پراید ضربه گیر اکسل وانت- ضربه گیر اکسل وانت پراید-
  از 485,100 ریال
  پژو بوش ضربه گیر اکسل عقب 405 (لاستیک پلاستیک) شیفتن 8969

  پژو بوش ضربه گیر اکسل عقب 405 (لاستیک پلاستیک) شیفتن 8969

  8969
  بوش ضربه گیر اکسل عقب 405-405 بوش ضربه گیر اکسل عقب-بوش لاستیکی ضربه گیر اکسل عقب 405-405 بوش لاستیکی ضربه گیر اکسل عقب-بوش ضربه گیر اکسل عقب لاستیکی 405-405 بوش لاستیکی ضربه گیر اکسل عقب لاستیکی-
  از 680,400 ریال
  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SDبوش بلند شیفتن 8954

  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SDبوش بلند شیفتن 8954

  8954
  بوش میل موجگیر 206-206 بوش میل موجگیر -پایه نگهدارنده میل موجگیر 206-206 پایه نگهدارنده میل موجگیر -206 SD بوش میل موجگیر - SD 206 پایه نگهدارنده میل موجگیر - 206 SD بوش بلند میل موجگیر -بوش بلند میل موجگیر 206 SD-
  از 2,129,400 ریال
  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SD بوش کوتاه شیفتن 8955

  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SD بوش کوتاه شیفتن 8955

  8955
  بوش میل موجگیر 206-206 بوش میل موجگیر -پایه نگهدارنده میل موجگیر 206-206 پایه نگهدارنده میل موجگیر -206 SD بوش میل موجگیر - SD 206 پایه نگهدارنده میل موجگیر - 206 SD بوش کوتاه میل موجگیر -بوش کوتاه میل موجگیر 206 SD-
  از 2,331,000 ریال
  پژو بوش کمک عقب 405 پلاستیک بالا و پایین شیفتن 8965

  پژو بوش کمک عقب 405 پلاستیک بالا و پایین شیفتن 8965

  8965
  بوش کمک عقب 405-405 بوش کمک عقب -بوش پلاستیکی کمک عقب 405-405 بوش پلاستیکی کمک عقب -بوش پلاستیکی کمک عقب پایینی 405-405 بوش پلاستیکی کمک عقب پایینی-بوش پایینی پلاستیکی کمک عقب 405-405 بوش پایینی پلاستیکی کمک عقب -بوش پلاستیکی کمک عقب بالا 405-405 بوش پلاستیکی کمک عقب بالا-بوش بالا پلاستیکی کمک عقب 405-405 بوش بالا پلاستیکی کمک عقب -
  از 512,400 ریال
  پژو بوش کمک فرمان 405 (جعبه) فلزی شیفتن 8963

  پژو بوش کمک فرمان 405 (جعبه) فلزی شیفتن 8963

  8963
  بوش کمک فرمان 405-405 بوش کمک فرمان -بوش فلزی کمک فرمان 405-405 بوش فلزی کمک فرمان -بوش کمک فرمان فلزی 405-
  از 349,650 ریال
  پژو پولکی ضربگیر روی توپی بالا کمک (نعلبکی) جلو 405 شیفتن 8966

  پژو پولکی ضربگیر روی توپی بالا کمک (نعلبکی) جلو 405 شیفتن 8966

  8966
  پولکی ضربه گیر بالای کمک 405-405 پولکی ضربه گیر بالای کمک -پولکی ضربه گیر بالای کمک جلو 405-405 پولکی ضربه گیر بالای کمک جلو -پولکی ضربگیر بالای کمک 405-405 پولکی ضربگیر بالای کمک -پولکی ضربگیر بالای کمک جلو 405-405 پولکی ضربگیر بالای کمک جلو -
  از 352,800 ریال
  پژو دو شاخه رام گیربکس یا تیرکمانی 405 شیفتن 8943

  پژو دو شاخه رام گیربکس یا تیرکمانی 405 شیفتن 8943

  8943
  دوشاخه رام گیربکس 405-405 دوشاخه رام گیربکس -تیرکمانی گیربکس 405-405 تیرکمانی گیربکس -پژو تیرکمانی گیربکس 405- پژو 405 تیرکمانی گیربکس - پژو دو شاخه رام گیربکس 405-پژو 405 دو شاخه رام گیربکس -
  از 1,494,150 ریال
  پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983

  پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983

  8983
  گردگیر قرقری فرمان 405-405 گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405-405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو 405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -گردگیر قرقری فرمان سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -
  از 396,900 ریال
  پژو گردگیر کمک جلو 405 -سمند پرشیا شیفتن 8942

  پژو گردگیر کمک جلو 405 -سمند پرشیا شیفتن 8942

  8942
  گردگیر کمک 405-405 گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو 405-405 گردگیر کمک جلو -پژو 405 گردگیر کمک جلو -گردگیر کمک سمند-سمند گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو سمند-سمند گردگیر کمک جلو -پژو سمند گردگیر کمک جلو -گردگیر کمک پرشیا-پرشیا گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو پرشیا-پرشیا گردگیر کمک جلو -پژو پرشیا گردگیر کمک جلو -پژو گردگیر کمک جلو 405 -پژو گردگیر کمک جلو سمند -پژو گردگیر کمک جلو پرشیا -گردگیر کمک پارس-پارس گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو پارس-پارس گردگیر کمک جلو -پژو پارس گردگیر کمک جلو -پژو گردگیر کمک جلو پارس -
  از 1,024,800 ریال
  پژو میل تعادل عقب بلند اکسل 405 شیفتن 9000458150

  پژو میل تعادل عقب بلند اکسل 405 شیفتن 9000458150

  9000458150
  میل تعادل 405-405 میل تعادل -میل تعادل بلند 405-405 میل تعادل بلند-میل تعادل بلندعقب 405-405 میل تعادل بلندعقب-میل اکسل عقب 405-405 میل اکسل عقب -پژو 405 میل تعادل عقب بلند اکسل-
  از 5,481,000 ریال
  پژو میل رابط (میل ژامبون ) توخالی 405 چپ شیفتن 8944

  پژو میل رابط (میل ژامبون ) توخالی 405 چپ شیفتن 8944

  8944
  میل رابط 405-405 میل رابط -میل رابط توخالی چپ 405-405 میل رابط توخالی چپ-میل رابط اکسل چپ 405-405 میل رابط اکسل چپ -میل رابط توخالی اکسل چپ 405-405 میل رابط توخالی اکسل چپ-میل ژامبون 405-405میل ژامبون -میل ژامبون توخالی چپ 405-405میل ژامبون تو خالی چپ -میل ژامبون اکسل چپ 405-405میل ژامبون اکسل چپ -میل ژامبون توخالی اکسل چپ 405-405میل ژامبون تو خالی اکسل چپ-پژو میل رابط توخالی 405 اکسل چپ-پژو 405 میل رابط توخالی اکسل چپ-پژو میل رابط توخالی اکسل چپ 405 -پژو میل ژامبون توخالی 405 اکسل چپ-پژو 405 میل ژامبون توخالی اکسل چپ-پژو میل ژامبون توخالی اکسل 405 چپ-
  از 3,538,500 ریال
  پژو توپی سر کمک پیکان و آردی RD روآ ROA شیفتن 7911

  پژو توپی سر کمک پیکان و آردی RD روآ ROA شیفتن 7911

  7911
  توپی سرکمک پیکان-پیکان توپی سرکمک -توپی سرکمک آردی-آردی توپی سرکمک -توپی سرکمک روآ-روآ توپی سرکمک -توپی سرکمک اردی-اردی توپی سرکمک -توپی سرکمک روا-روا توپی سرکمک -
  از 3,486,000 ریال
  رزوه حدیده سر پوسته کمک پیکان شیفتن 7926

  رزوه حدیده سر پوسته کمک پیکان شیفتن 7926

  7926
  روزه کمک پیکان-پیکان روزه کمک -روزه حدیده کمک پیکان-پیکان روزه حدیده کمک -روزه حدیده سرپوسته کمک پیکان-پیکان روزه حدیده سرپوسته کمک -
  از 455,700 ریال
  زانتیا قرقری فرمان شیفتن 8986

  زانتیا قرقری فرمان شیفتن 8986

  8986
  قرقری زانتیا-زانتیا قرقری-قرقری فرمان زانتیا-زانتیا قرقری فرمان-
  از 2,343,600 ریال
  زانتیا میل موجگیر دو سر سیبک شیفتن 8987

  زانتیا میل موجگیر دو سر سیبک شیفتن 8987

  8987
  میل موجگیر زانتیا-زانتیا میل موجگیر -میل موجگیر دوسر سیبک زانتیا-زانتیا میل موجگیر دوسر سیبک-
  از 2,535,750 ریال
  سگدست فرمان چپ راست پیکان7966شیفتن

  سگدست فرمان چپ راست پیکان7966شیفتن

  7966
  سگدست پیکان-پیکان سگدست -سگدست فرمان پیکان-پیکان سگدست فرمان-سگدست چپ پیکان-پیکان سگدست چپ-سگدست فرمان چپ پیکان-پیکان سگدست فرمان چپ-سگدست راست پیکان-پیکان سگدست راست-سگدست فرمان راست پیکان-پیکان سگدست فرمان راست-
  از 1,008,000 ریال

  شرکت شیفتن فعالیت خود را از سال 1377 با هدف عرضه عمده قطعات جلوبندی آغاز نمود عمده محصولات این شرکت دسته موتور،گردگیر،لاستیکهای رام،سیبک خودرو... می باشد (شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 21,000,000 ریال
  0 21000000
  دسته بندی ها