جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  🟪 شیفتن

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  بست جعبه فرمان پیکان 9000459005 شیفتن ( عمده )

  بست جعبه فرمان پیکان 9000459005 شیفتن ( عمده )

  9000459005
  پیکان بست جعبه فرمان-
  از 660,000 ریال
  بست شاه فنر عقب با پیچ ومهره پیکان شیفتن 7961 ( عمده )

  بست شاه فنر عقب با پیچ ومهره پیکان شیفتن 7961 ( عمده )

  7961
  پیکان بست شاه فنر عقب- بست شاه فنر با پیچ ومهره پیکان-پیکان بست شاه فنر با پیچ ومهره-
  از 138,600 ریال
  پراید بوش شاه فنر عقب سر و ته وانتی شیفتن  2905

  پراید بوش شاه فنر عقب سر و ته وانتی شیفتن 2905 ( عمده )

  2905
  بوش شاه فنر پراید-وانت پراید بوش شاه فنر- پراید بوش شاه فنر وانتی-پراید وانت بوش شاه فنر-
  از 884,676 ریال
  پراید گردگیر پلوس سمت چرخ نانو آبی 1339 شیفتن

  پراید گردگیر پلوس سمت چرخ نانو آبی 1339 شیفتن ( عمده )

  1339
  گردگیر پلوس پراید- گردگیر پلوس سمت چرخ پراید-
  از 814,080 ریال
  پراید لاستیک موجگیر چاکدار وانت شیفتن 2904

  پراید لاستیک موجگیر چاکدار وانت شیفتن 2904 ( عمده )

  2904
  لاستیک موجگیر پراید-لاستیک موجگیر چاکدار پراید-لاستیک موجگیر وانت پراید-لاستیک موجگیر چاکدار وانت پراید-لاستیک موجگیر پراید وانت-لاستیک موجگیر چاکدار پراید وانت-
  از 306,234 ریال
  پژو بوش جعبه فرمان (کمک ) پلاستیکی 405 شیفتن 8902

  پژو بوش جعبه فرمان (کمک ) پلاستیکی 405 شیفتن 8902 ( عمده )

  8902
  بوش جعبه فرمان 405-405 بوش جعبه فرمان -بوش پلاستیکی جعبه فرمان 405-405 بوش پلاستیکی جعبه فرمان -بوش جعبه فرمان پلاستیکی 405-405 بوش جعبه فرمان پلاستیکی -
  از 201,434 ریال
  پژو میل موجگیر رابط 405-پارس شیفتن 9000459025

  پژو میل موجگیر رابط 405-پارس شیفتن 9000459025 ( عمده )

  9000459025
  میل موجگیر 405-405 میل موجگیر -میل موجگیر رابط 405-405 میل موجگیر رابط-میل رابط 405-405 میل رابط -میل موجگیر پارس-پارس میل موجگیر -میل موجگیر رابط پارس-پارس میل موجگیر رابط-میل رابط پارس-پارس میل رابط -میل موجگیر پرشیا-پرشیا میل موجگیر -میل موجگیر رابط پرشیا-پرشیا میل موجگیر رابط-میل رابط پرشیا-پرشیا میل رابط -پژو میل موجگیر رابط 405-پژو میل موجگیر رابط پارس-پژو میل موجگیر رابط پرشیا-پژو 405 میل موجگیر رابط -پژو پارس میل موجگیر رابط -پژو پرشیا میل موجگیر رابط -
  از 1,347,430 ریال
  طبق چرخ جلو چپ و راست پیکان شیفتن 9000459055

  طبق چرخ جلو چپ و راست پیکان شیفتن 9000459055 ( عمده )

  9000459055
  طبق پیکان-پیکان طبق -طبق چرخ پیکان-پیکان طبق چرخ-طبق چرخ جلو پیکان-پیکان طبق چرخ جلو-طبق چرخ جلو چپ پیکان-پیکان طبق چرخ جلو چپ-طبق چرخ جلو راست پیکان-پیکان طبق چرخ جلو راست-
  از 2,964,345 ریال
  بست موجگیر پیکان شیفتن 7946 ( عمده )

  بست موجگیر پیکان شیفتن 7946 ( عمده )

  7946
  موجگیر پیکان- پیکان بست موجگیر-پیکان موجگیر-
  از 156,520 ریال
  پراید بلبرینگ سر کمک شیفتن عددی  2938 ( عمده )

  پراید بلبرینگ سر کمک شیفتن عددی 2938 ( عمده )

  2938
  بلبرینگ سرکمک پراید-
  از 632,884 ریال
  پراید بوش کمک عقب آهنی شیفتن 2933

  پراید بوش کمک عقب آهنی شیفتن 2933 ( عمده )

  2933
  بوش کمک عقب پراید- بوش کمک عقب آهنی پراید-بوش کمک عقب اهنی پراید-
  از 712,320 ریال
  پراید توپی سر کمک فنر جلو شیفتن 2927

  پراید توپی سر کمک فنر جلو شیفتن 2927 ( عمده )

  2927
  توپی سرکمک فنر جلو شیفتن پراید- توپی سرکمک پراید- توپی سرکمک شیفتن پراید-توپی سر کمک فنر جلو پراید-
  از 2,189,000 ریال
  پراید گردگیر سیبک چپقی فرمان شیفتن 2926

  پراید گردگیر سیبک چپقی فرمان شیفتن 2926 ( عمده )

  2926
  گردگیر سیبک پراید-گردگیر سیبک فرمان پراید-گردگیر سیبک چپقی فرمان پراید-
  از 58,525 ریال
  پراید گردگیر سیبک طبق زیر کمک شیفتن 2925

  پراید گردگیر سیبک طبق زیر کمک شیفتن 2925 ( عمده )

  2925
  گردگیر سیبک پراید-گردگیر سیبک طبق پراید-گردگیر سیبک طبق زیر کمک پراید-
  از 58,525 ریال
  پراید لاستیک اکسل وانت پراید(ضربه گیر) شیفتن 2906

  پراید لاستیک اکسل وانت پراید(ضربه گیر) شیفتن 2906 ( عمده )

  2906
  لاستیک اکسل وانت پراید-لاستیک اکسل پراید وانت- ضربه گیر اکسل پراید وانت- پراید ضربه گیر اکسل وانت- ضربه گیر اکسل وانت پراید-
  از 476,364 ریال
  پراید نعلبکی بالای کمک فنر عقب شیفتن 2942

  پراید نعلبکی بالای کمک فنر عقب شیفتن 2942 ( عمده )

  2942
  نعلبکی بالای کمک فنر پراید-نعلبکی بالای کمک فنر عقب پراید-نشیمنگاه بالای کمک فنر پراید-نشیمنگاه بالای کمک فنر عقب پراید-پراید نشیمنگاه بالای کمک فنر-پراید نشیمنگاه بالای کمک فنر عقب-
  از 158,400 ریال
  پژو بوش ضربه گیر اکسل عقب 405 (لاستیک پلاستیک) شیفتن 8969

  پژو بوش ضربه گیر اکسل عقب 405 (لاستیک پلاستیک) شیفتن 8969 ( عمده )

  8969
  بوش ضربه گیر اکسل عقب 405-405 بوش ضربه گیر اکسل عقب-بوش لاستیکی ضربه گیر اکسل عقب 405-405 بوش لاستیکی ضربه گیر اکسل عقب-بوش ضربه گیر اکسل عقب لاستیکی 405-405 بوش لاستیکی ضربه گیر اکسل عقب لاستیکی-
  از 113,208 ریال
  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SDبوش بلند شیفتن 8954

  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SDبوش بلند شیفتن 8954 ( عمده )

  8954
  بوش میل موجگیر 206-206 بوش میل موجگیر -پایه نگهدارنده میل موجگیر 206-206 پایه نگهدارنده میل موجگیر -206 SD بوش میل موجگیر - SD 206 پایه نگهدارنده میل موجگیر - 206 SD بوش بلند میل موجگیر -بوش بلند میل موجگیر 206 SD-
  از 1,941,072 ریال
  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SD بوش کوتاه شیفتن 8955

  پژو بوش میل موجگیر تعادل 206SD بوش کوتاه شیفتن 8955 ( عمده )

  8955
  بوش میل موجگیر 206-206 بوش میل موجگیر -پایه نگهدارنده میل موجگیر 206-206 پایه نگهدارنده میل موجگیر -206 SD بوش میل موجگیر - SD 206 پایه نگهدارنده میل موجگیر - 206 SD بوش کوتاه میل موجگیر -بوش کوتاه میل موجگیر 206 SD-
  از 2,143,320 ریال
  پژو بوش کمک عقب 405 پلاستیک بالا و پایین شیفتن 8965

  پژو بوش کمک عقب 405 پلاستیک بالا و پایین شیفتن 8965 ( عمده )

  8965
  بوش کمک عقب 405-405 بوش کمک عقب -بوش پلاستیکی کمک عقب 405-405 بوش پلاستیکی کمک عقب -بوش پلاستیکی کمک عقب پایینی 405-405 بوش پلاستیکی کمک عقب پایینی-بوش پایینی پلاستیکی کمک عقب 405-405 بوش پایینی پلاستیکی کمک عقب -بوش پلاستیکی کمک عقب بالا 405-405 بوش پلاستیکی کمک عقب بالا-بوش بالا پلاستیکی کمک عقب 405-405 بوش بالا پلاستیکی کمک عقب -
  از 517,704 ریال
  پژو بوش کمک فرمان 405 (جعبه) فلزی شیفتن 8963

  پژو بوش کمک فرمان 405 (جعبه) فلزی شیفتن 8963 ( عمده )

  8963
  بوش کمک فرمان 405-405 بوش کمک فرمان -بوش فلزی کمک فرمان 405-405 بوش فلزی کمک فرمان -بوش کمک فرمان فلزی 405-
  از 344,343 ریال
  پژو پولکی ضربگیر روی توپی بالا کمک (نعلبکی) جلو 405 شیفتن 8966

  پژو پولکی ضربگیر روی توپی بالا کمک (نعلبکی) جلو 405 شیفتن 8966 ( عمده )

  8966
  پولکی ضربه گیر بالای کمک 405-405 پولکی ضربه گیر بالای کمک -پولکی ضربه گیر بالای کمک جلو 405-405 پولکی ضربه گیر بالای کمک جلو -پولکی ضربگیر بالای کمک 405-405 پولکی ضربگیر بالای کمک -پولکی ضربگیر بالای کمک جلو 405-405 پولکی ضربگیر بالای کمک جلو -
  از 357,954 ریال
  پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983

  پژو گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405 و سمند شیفتن 8983 ( عمده )

  8983
  گردگیر قرقری فرمان 405-405 گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی 405-405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو 405 گردگیر قرقری فرمان مفصلی -گردگیر قرقری فرمان سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان -گردگیر قرقری فرمان مفصلی سمند-سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -پژو سمند گردگیر قرقری فرمان مفصلی -
  از 380,328 ریال
  پژو گردگیر کمک جلو 405 -سمند پرشیا شیفتن 8942

  پژو گردگیر کمک جلو 405 -سمند پرشیا شیفتن 8942 ( عمده )

  8942
  گردگیر کمک 405-405 گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو 405-405 گردگیر کمک جلو -پژو 405 گردگیر کمک جلو -گردگیر کمک سمند-سمند گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو سمند-سمند گردگیر کمک جلو -پژو سمند گردگیر کمک جلو -گردگیر کمک پرشیا-پرشیا گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو پرشیا-پرشیا گردگیر کمک جلو -پژو پرشیا گردگیر کمک جلو -پژو گردگیر کمک جلو 405 -پژو گردگیر کمک جلو سمند -پژو گردگیر کمک جلو پرشیا -گردگیر کمک پارس-پارس گردگیر کمک -گردگیر کمک جلو پارس-پارس گردگیر کمک جلو -پژو پارس گردگیر کمک جلو -پژو گردگیر کمک جلو پارس -
  از 884,040 ریال
  پژو میل تعادل عقب بلند اکسل 405 شیفتن 9000458150

  پژو میل تعادل عقب بلند اکسل 405 شیفتن 9000458150 ( عمده )

  9000458150
  میل تعادل 405-405 میل تعادل -میل تعادل بلند 405-405 میل تعادل بلند-میل تعادل بلندعقب 405-405 میل تعادل بلندعقب-میل اکسل عقب 405-405 میل اکسل عقب -پژو 405 میل تعادل عقب بلند اکسل-
  از 5,533,200 ریال
  پژو میل رابط (میل ژامبون ) توخالی 405 چپ شیفتن 8944

  پژو میل رابط (میل ژامبون ) توخالی 405 چپ شیفتن 8944 ( عمده )

  8944
  میل رابط 405-405 میل رابط -میل رابط توخالی چپ 405-405 میل رابط توخالی چپ-میل رابط اکسل چپ 405-405 میل رابط اکسل چپ -میل رابط توخالی اکسل چپ 405-405 میل رابط توخالی اکسل چپ-میل ژامبون 405-405میل ژامبون -میل ژامبون توخالی چپ 405-405میل ژامبون تو خالی چپ -میل ژامبون اکسل چپ 405-405میل ژامبون اکسل چپ -میل ژامبون توخالی اکسل چپ 405-405میل ژامبون تو خالی اکسل چپ-پژو میل رابط توخالی 405 اکسل چپ-پژو 405 میل رابط توخالی اکسل چپ-پژو میل رابط توخالی اکسل چپ 405 -پژو میل ژامبون توخالی 405 اکسل چپ-پژو 405 میل ژامبون توخالی اکسل چپ-پژو میل ژامبون توخالی اکسل 405 چپ-
  از 3,940,211 ریال
  پژو میل رابط توپر ژامبون عقب CNG 405 شیفتن 8805

  پژو میل رابط توپر ژامبون عقب CNG 405 شیفتن 8805 ( عمده )

  8805
  میل رابط 405-405 میل رابط -میل رابط توپر عقب 405-405 میل رابط توپر عقب-میل رابط اکسل عقب 405-405 میل رابط اکسل عقب-میل رابط توپر اکسل عقب 405-405 میل رابط توپر اکسل عقب-میل ژامبون 405-405میل ژامبون -میل ژامبون توپر عقب 405-405میل ژامبون توپر عقب-میل ژامبون اکسل عقب 405-405میل ژامبون اکسل عقب-میل ژامبون توپر اکسل عقب 405-405میل ژامبون توپر اکسل عقب-پژو میل رابط توپر 405 اکسل CNG-پژو 405 میل رابط توپر اکسل CNG-پژو میل رابط توپر اکسل 405 CNG-پژو میل ژامبون توپر 405 اکسل CNG-پژو 405 میل ژامبون توپر اکسل CNG-پژو میل ژامبون توپر اکسل 405 CNG-405 میل رابط توپر عقبCNG -میل رابط توپر عقب 405 CNG-
  از 3,606,756 ریال
  پژو توپی سر کمک پیکان و آردی RD روآ ROA شیفتن 7911

  پژو توپی سر کمک پیکان و آردی RD روآ ROA شیفتن 7911 ( عمده )

  7911
  توپی سرکمک پیکان-پیکان توپی سرکمک -توپی سرکمک آردی-آردی توپی سرکمک -توپی سرکمک روآ-روآ توپی سرکمک -توپی سرکمک اردی-اردی توپی سرکمک -توپی سرکمک روا-روا توپی سرکمک -
  از 3,523,440 ریال
  رزوه حدیده سر پوسته کمک پیکان شیفتن 7926

  رزوه حدیده سر پوسته کمک پیکان شیفتن 7926 ( عمده )

  7926
  روزه کمک پیکان-پیکان روزه کمک -روزه حدیده کمک پیکان-پیکان روزه حدیده کمک -روزه حدیده سرپوسته کمک پیکان-پیکان روزه حدیده سرپوسته کمک -
  از 418,488 ریال
  زانتیا قرقری فرمان شیفتن 8986

  زانتیا قرقری فرمان شیفتن 8986 ( عمده )

  8986
  قرقری زانتیا-زانتیا قرقری-قرقری فرمان زانتیا-زانتیا قرقری فرمان-
  از 2,313,768 ریال

  شرکت شیفتن فعالیت خود را از سال 1377 با هدف عرضه عمده قطعات جلوبندی آغاز نمود عمده محصولات این شرکت دسته موتور،گردگیر،لاستیکهای رام،سیبک خودرو... می باشد (شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 10,698,930 ریال
  0 10698930
  دسته بندی ها