جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  انواع شمع موتور

  خودرو های احتراق داخلی برای سوزاندن سوخت درون سیلندر های موتور خود نیاز به محرکی اولیه دارند این محرک اولیه جرقه ای است که شمع تولید میکند در واقع این قطعه کوچک از اصلی ترین بخش های موتور است و موجب روشن شدن و شروع به کار آن می شود اهمیت این قطعه در حدی است که در صورت نقص در عملکرد آن به هردلیل موتور روشن نشده و خودرو قادر به حرکت نخواهد بود. بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از شمع AMT تک پلاتین ( آبی )پیکان 9000251043 (خرید عمده تکی)

  شمع AMT تک پلاتین ( آبی )پیکان 9000251043 (خرید عمده تکی)

  9000251043
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع تک پلاتین پیکان-پیکان شمع تک پلاتین-شمع تک پلاتین آبی پیکان-پیکان شمع تک پلاتین آبی-شمع تک پلاتین ابی پیکان-پیکان شمع تک پلاتین ابی-
  از 343,350 ریال
  تصویر از شمع AMT تک پلاتین ( مشکی ) کاربرات 9000251044 (خرید عمده تکی)

  شمع AMT تک پلاتین ( مشکی ) کاربرات 9000251044 (خرید عمده تکی)

  9000251044
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع تک پلاتین پیکان-پیکان شمع تک پلاتین-شمع تک پلاتین مشکی پیکان-پیکان شمع تک پلاتین مشکی-شمع تک پلاتین مشکی کاربرات پیکان-پیکان شمع تک پلاتین مشکی کاربرات-
  از 367,500 ریال
  تصویر از شمع AMT دو پلاتینه ( قرمز ) 9000251045 (خرید عمده تکی)

  شمع AMT دو پلاتینه ( قرمز ) 9000251045 (خرید عمده تکی)

  9000251045
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع دو پلاتینه پیکان-پیکان شمع دو پلاتینه-شمع دو پلاتینه قرمز پیکان-پیکان شمع دو پلاتینه قرمز-
  از 346,500 ریال
  تصویر از شمع ژرماتک GERMATEC ایریدیوم سوزنی یورو4 5102864 کد 5102864 (خرید عمده تکی)

  شمع ژرماتک GERMATEC ایریدیوم سوزنی یورو4 5102864 کد 5102864 (خرید عمده تکی)

  5102864
  شمع پیکان-پیکان شمع-شمع سوزنی پیکان-پیکان شمع سوزنی-شمع سوزنی ایریدیوم پیکان-پیکان شمع سوزنی ایریدیوم-شمع یورو4 پیکان-پیکان شمع یورو4-شمع سوزنی یورو4 پیکان-پیکان شمع سوزنی یورو4-شمع سوزنی ایریدیوم یورو4 پیکان-پیکان شمع سوزنی ایریدیوم یورو4-
  از 844,074 ریال
  تصویر از شمع ژرماتک GERMATEC تیپ 5 206 5102865 کد 5102865 (خرید عمده تکی)

  شمع ژرماتک GERMATEC تیپ 5 206 5102865 کد 5102865 (خرید عمده تکی)

  5102865
  شمع 206-206 شمع -شمع 206 تیپ 5-206 شمع تیپ 5-
  از 630,000 ریال
  تصویر از شمع ژرماتک GERMATEC تک پلاتین ایریدیوم سوزنی 5102861 (خرید عمده تکی)

  شمع ژرماتک GERMATEC تک پلاتین ایریدیوم سوزنی 5102861 (خرید عمده تکی)

  5102861
  شمع پیکان-پیکان شمع-شمع سوزنی پیکان-پیکان شمع سوزنی-شمع سوزنی ایریدیوم پیکان-پیکان شمع سوزنی ایریدیوم-شمع سوزنی تک پلاتین پیکان-پیکان شمع سوزنی تک پلاتین-شمع سوزنی ایریدیوم تک پلاتین پیکان-پیکان شمع سوزنی ایریدیوم تک پلاتین-
  از 642,758 ریال
  تصویر از شمع ژرماتک GERMATEC یورو4 پیکان 5102869 (خرید عمده تکی)

  شمع ژرماتک GERMATEC یورو4 پیکان 5102869 (خرید عمده تکی)

  5102869
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع یورو4 پیکان-پیکان شمع یورو4-شمع یورو 4 پیکان-پیکان شمع یورو 4-
  از 785,862 ریال
  تصویر از شمع ژرماتک GERMATEC کاربرات پیکان 5102868 (خرید عمده تکی)

  شمع ژرماتک GERMATEC کاربرات پیکان 5102868 (خرید عمده تکی)

  5102868
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع کاربرات پیکان-پیکان شمع کاربرات-
  از 334,719 ریال
  تصویر از شمع NGK ایریدیوم پیکان 9000564001 (خرید عمده تکی)

  شمع NGK ایریدیوم پیکان 9000564001 (خرید عمده تکی)

  9000564001
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع NGK پیکان-پیکان شمع NGK-شمع ایریدیوم پیکان-پیکان شمع ایریدیوم-شمع NGK ایریدیوم پیکان-پیکان شمع NGK ایریدیوم-شمع ایریدیوم NGK پیکان-پیکان شمع ایریدیوم NGK -
  از 1,924,000 ریال
  تصویر از پژو شمع NGK تیپ 5 206 9000564002 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع NGK تیپ 5 206 9000564002 (خرید عمده تکی)

  9000564002
  شمع 206-206 شمع -206 شمع NGK-شمع NGK 206 -شمع 206 تیپ5-206 شمع تیپ5 -206 شمع NGK تیپ5-شمع NGK 206 تیپ5-
  از 1,019,200 ریال
  تصویر از شمع NGK یورو4 پیکان 9000564004 (خرید عمده تکی)

  شمع NGK یورو4 پیکان 9000564004 (خرید عمده تکی)

  9000564004
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع یورو4 پیکان-پیکان شمع یورو4-شمع NGK پیکان-پیکان شمع NGK-شمع NGK یورو4 پیکان-پیکان شمع NGK یورو4-
  از 1,092,000 ریال
  تصویر از شمع موتور 206 سوزنی پلاتینیوم ufo آماتاصمد 15080628 (خرید عمده تکی)
  تصویر از شمع نور پیکان 9000943024 (خرید عمده تکی)

  شمع نور پیکان 9000943024 (خرید عمده تکی)

  9000943024
  شمع پیکان-پیکان شمع -
  از 502,228 ریال
  تصویر از پراید شمع سایپا یدک یورو4 560823C (خرید عمده تکی)

  پراید شمع سایپا یدک یورو4 560823C (خرید عمده تکی)

  560823C
  شمع پراید-پراید شمع -شمع پراید یورو4-پراید شمع یورو4-شمع پراید یورو 4-پراید شمع یورو 4-
  از 542,080 ریال
  تصویر از پژو شمع ایساکو فرانسه رنو 405 کد 0420 1040300420 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع ایساکو فرانسه رنو 405 کد 0420 1040300420 (خرید عمده تکی)

  1040300420
  شمع 405-405 شمع -شمع رنو-رنو شمع -1040300420-
  از 730,000 ریال
  تصویر از شمع ایکیوم 58 پیکان LZ 9000586009 (خرید عمده تکی)

  شمع ایکیوم 58 پیکان LZ 9000586009 (خرید عمده تکی)

  9000586009
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع ایکیوم پیکان-پیکان شمع ایکیوم-شمع پیکان58-پیکان58 شمع -شمع ایکیوم پیکان58-پیکان58 شمع ایکیوم-
  از 626,725 ریال
  تصویر از شمع بوش دو پلاتین پیکان BOSH 9000564008 (خرید عمده تکی)

  شمع بوش دو پلاتین پیکان BOSH 9000564008 (خرید عمده تکی)

  9000564008
  شمع پیکان- پیکان شمع-شمع دو پلاتین پیکان- پیکان شمع دو پلاتین-
  از 728,000 ریال
  تصویر از شمع بوش یورو 4 UFO آماتاصمد 14080998 (خرید عمده تکی)

  شمع بوش یورو 4 UFO آماتاصمد 14080998 (خرید عمده تکی)

  14080998
  شمع پیکان- پیکان شمع-شمع دو پلاتین پیکان- پیکان شمع دو پلاتین-شمع یورو 4-شمع-
  از 726,757 ریال
  تصویر از شمع بوش یورو 4 روس BOSH 9000564089 (خرید عمده تکی)

  شمع بوش یورو 4 روس BOSH 9000564089 (خرید عمده تکی)

  9000564089
  شمع پیکان- پیکان شمع-شمع دو پلاتین پیکان- پیکان شمع دو پلاتین-شمع یورو 4-شمع-
  از 1,092,000 ریال
  تصویر از شمع بوش 42 تیپ 5 206 روس BOSH 9000564005 (خرید عمده تکی)

  شمع بوش 42 تیپ 5 206 روس BOSH 9000564005 (خرید عمده تکی)

  9000564005
  شمع 206-206 شمع -شمع 206 تیپ 5-206 شمع تیپ 5-شمع بوش 206-206 شمع بوش-شمع 206 تیپ 5 بوش-206 شمع تیپ 5 بوش-
  از 759,200 ریال
  تصویر از پژو شمع بوش پایه بلند BOSH ef7 9000586013 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع بوش پایه بلند BOSH ef7 9000586013 (خرید عمده تکی)

  9000586013
  شمع سمند-سمند شمع-شمع پایه بلند سمند-سمند شمع پایه بلند-شمع ef7-ef7 شمع-شمع پایه بلند ef7-ef7 شمع پایه بلند-
  از 551,200 ریال
  تصویر از شمع ngk تک پلاتین 9000564003 (خرید عمده تکی)

  شمع ngk تک پلاتین 9000564003 (خرید عمده تکی)

  9000564003
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع NGK پیکان-پیکان شمع NGK- شمع NGK تک پلاتین پیکان-پیکان شمع NGK تک پلاتین-
  از 582,400 ریال
  تصویر از شمع فرانتک FRANTEC کاربرات پیکان 402103 (خرید عمده تکی)

  شمع فرانتک FRANTEC کاربرات پیکان 402103 (خرید عمده تکی)

  402103
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع کاربرات پیکان-پیکان شمع کاربرات-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از شمع فرانکو دو پلاتین پیکان FRANCO 9000999107 (خرید عمده تکی)

  شمع فرانکو دو پلاتین پیکان FRANCO 9000999107 (خرید عمده تکی)

  9000999107
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع دوپلاتین پیکان-پیکان شمع دوپلاتین-
  از 509,652 ریال
  تصویر از پژو شمع UNIX 405 و روآ ROA دینا پارت 2101125 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع UNIX 405 و روآ ROA دینا پارت 2101125 (خرید عمده تکی)

  2101125
  شمع 405-405 شمع -شمع روآ-روآ شمع -شمع UNIX روآ-روآ شمع UNIX-شمع روا-روا شمع -شمع UNIX روا-روا شمع UNIX-شمع UNIX 405-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو شمع ایساکو اورجینال 405 کد 0418 1040300418 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع ایساکو اورجینال 405 کد 0418 1040300418 (خرید عمده تکی)

  1040300418
  شمع 405-405 شمع -شمع اورجینال 405-405 شمع اورجینال-1040300418-
  از 395,136 ریال
  تصویر از پژو شمع ایکیوم 42 تیپ 5 206 9000586008 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع ایکیوم 42 تیپ 5 206 9000586008 (خرید عمده تکی)

  9000586008
  شمع 206-206 شمع -شمع 206 تیپ 5-206 شمع تیپ 5-شمع ایکیوم 206-206 شمع ایکیوم -شمع ایکیوم 206 تیپ 5-206 شمع ایکیوم تیپ 5-
  از 559,680 ریال
  تصویر از پژو شمع بوش +42 تیپ 5 206 آلمان BOSH سوزنی پلاتینیوم65 6765 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع بوش +42 تیپ 5 206 آلمان BOSH سوزنی پلاتینیوم65 6765 (خرید عمده تکی)

  6765
  شمع 206-206 شمع -شمع 206 تیپ5-206 شمع تیپ5-شمع سوزنی پلاتینیوم 206-206 شمع سوزنی پلاتینیوم-شمع سوزنی پلاتینیوم 206 تیپ5-206 شمع سوزنی پلاتینیوم تیپ5-
  از 764,400 ریال
  تصویر از پژو شمع بوش ایساکوBOSH ef7 1040300810 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع بوش ایساکوBOSH ef7 1040300810 (خرید عمده تکی)

  1040300810
  شمع سمند-سمند شمع -شمع ef7-ef7 شمع -1040300810-
  از 493,920 ریال
  تصویر از پژو شمع دنسو ایساکو DENSO 1040300434 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع دنسو ایساکو DENSO 1040300434 (خرید عمده تکی)

  1040300434
  شمع 405-405 شمع-شمع-
  از 423,360 ریال
  تصویر از پژو شمع دینا پارت تک پلاتین 405 و پرشیا RFN58LZ.UNIX 2102021 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع دینا پارت تک پلاتین 405 و پرشیا RFN58LZ.UNIX 2102021 (خرید عمده تکی)

  2102021
  شمع 405-405 شمع -شمع تک پلاتین 405-405 شمع تک پلاتین-شمع پرشیا-پرشیا شمع -شمع تک پلاتین پرشیا-پرشیا شمع تک پلاتین-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو شمع دینا پارت تک پلاتین RFN58HZ, UNIX 206 1602049 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع دینا پارت تک پلاتین RFN58HZ, UNIX 206 1602049 (خرید عمده تکی)

  1602049
  شمع 206-206 شمع -شمع تک پلاتین 206-206 شمع تک پلاتین-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو شمع دینا پارت تیپ 5 206 1601073 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع دینا پارت تیپ 5 206 1601073 (خرید عمده تکی)

  1601073
  شمع 206-206 شمع -شمع 206 تیپ5-206 شمع تیپ5-شمع 206 تیپ 5-206 شمع تیپ 5-
  از 224,322 ریال
  تصویر از پژو شمع دینا پارت دو پلاتین 405 UNIX کد 2102097 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع دینا پارت دو پلاتین 405 UNIX کد 2102097 (خرید عمده تکی)

  2102097
  شمع 405-405 شمع -شمع دو پلاتین 405-405 شمع دوپلاتین-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو شمع فرانتک FRANTEC 206 TU5 422120 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع فرانتک FRANTEC 206 TU5 422120 (خرید عمده تکی)

  422120
  شمع 206-206 شمع -شمع TU5-TU5 شمع -
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از پژو شمع فرانتک FRANTEC دو پلاتین 405 422113 (خرید عمده تکی)

  پژو شمع فرانتک FRANTEC دو پلاتین 405 422113 (خرید عمده تکی)

  422113
  شمع 405-شمع دو پلاتین 405-405 شمع -405 شمع دوپلاتین -
  از 302,640 ریال
  تصویر از شمع 206 تیپ 5 ufo آماتاصمد 15080618 (خرید عمده تکی)

  شمع 206 تیپ 5 ufo آماتاصمد 15080618 (خرید عمده تکی)

  15080618
  شمع 206-206 شمع-شمع-شمع 206 تیپ 5-206 شمع تیپ 5-شمع تیپ 5-
  از 623,752 ریال
  تصویر از شمع 206 تیپ 5 تورچ 9000564698 (خرید عمده تکی)

  شمع 206 تیپ 5 تورچ 9000564698 (خرید عمده تکی)

  9000564698
  شمع 206-206 شمع-شمع-شمع 206 تیپ 5-206 شمع تیپ 5-شمع تیپ 5-
  از 404,040 ریال
  تصویر از شمع GISP تک پلاتین پیکان 477001 (خرید عمده تکی)

  شمع GISP تک پلاتین پیکان 477001 (خرید عمده تکی)

  477001
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع تک پلاتین پیکان-پیکان شمع تک پلاتین-شمع تک پلاتین GISP پیکان-پیکان شمع تک پلاتین GISP-
  جهت اطلاع از امکان تأمین این کالا به(سفارش واتساپ) در پایین صفحه یا روبیکا 09912662302 پیغام دهید.
  تصویر از شمع NGK ایساکو ژاپن پیکان 1040300417 (خرید عمده تکی)

  شمع NGK ایساکو ژاپن پیکان 1040300417 (خرید عمده تکی)

  1040300417
  شمع پیکان-پیکان شمع -شمع NGK پیکان-پیکان شمع NGK -1040300417-
  از 403,200 ریال
  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 172,800 ریال بیشترین مقدار: 2,220,000 ریال
  172800 2220000