جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  🟢 امیرنیا

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ امیرنیا 9000134683

  پراید سرپلوس 20 خار ABS چرخ امیرنیا 9000134683 ( عمده )

  9000134683
  سرپلوس 20 خار چرخ پراید- سرپلوس 20 خار ABS پراید-
  از 6,710,400 ریال
  پراید سرپلوس 20 خار چرخ امیرنیا 9000134681

  پراید سرپلوس 20 خار چرخ امیرنیا 9000134681 ( عمده )

  9000134681
  سرپلوس 20 خار چرخ پراید-
  از 6,336,000 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) امیرنیا 1022001010

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) امیرنیا 1022001010 ( عمده )

  1022001010
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان امیرنیا پراید-بازوئی فرمان امیرنیا پراید- بازویی فرمان امیرنیا پراید-پراید بازوئی فرمان امیرنیا-پراید بازویی فرمان امیرنیا-
  از 1,299,408 ریال
  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک امیرنیا 1022001510

  پراید قرقری فرمان (بازوئی ) هیدرولیک امیرنیا 1022001510( عمده )

  1022001510
  قرقری فرمان پراید-بازوئی فرمان پراید- بازویی فرمان پراید-پراید بازوئی فرمان -پراید بازویی فرمان -قرقری فرمان امیرنیا پراید-بازوئی فرمان امیرنیا پراید- بازویی فرمان امیرنیا پراید-پراید بازوئی فرمان امیرنیا-پراید بازویی فرمان امیرنیا-
  از 1,321,920 ریال
  پراید لاستیک موجگیر چاکدار امیرنیا 2022003010

  پراید لاستیک موجگیر چاکدار امیرنیا 2022003010 ( عمده )

  2022003010
  لاستیک موجگیر پراید-لاستیک موجگیر چاکدار پراید-لاستیک موجگیر امیرنیا پراید-لاستیک موجگیر چاکدار امیرنیا پراید-
  از 221,904 ریال
  پراید مشعلی پلوس 19 خارABS مارک امیرنیا 9000134687

  پراید مشعلی پلوس 19 خارABS مارک امیرنیا 9000134687 ( عمده )

  9000134687
  مشعلی پلوس پراید-مشعلی پلوس 19 خار پراید-مشعلی پلوس امیر نیا پراید-مشعلی پلوس 19 خار امیرنیا پراید-مشعلی پلوس ABS پراید-مشعلی پلوس 19 خار ABS پراید-مشعلی پلوس ABS امیرنیا پراید-مشعلی پلوس 19 خار ABS امیرنیا پراید-
  از 7,670,400 ریال
  تصویر از پراید مشعلی پلوس 20 خار ABS امیرنیا 9000134688 ( عمده )

  پراید مشعلی پلوس 20 خار ABS امیرنیا 9000134688 ( عمده )

  9000134688
  مشعلی پلوس پراید-مشعلی پلوس 20 خار پراید-مشعلی پلوس امیر نیا پراید-مشعلی پلوس 20 خار امیرنیا پراید-مشعلی پلوس ABS پراید-مشعلی پلوس 20 خار ABS پراید-مشعلی پلوس ABS امیرنیا پراید-مشعلی پلوس 20 خار ABS امیرنیا پراید-
  از 7,670,400 ریال
  پراید مشعلی پلوس 20 خار امیرنیا 9000134698

  پراید مشعلی پلوس 20 خار امیرنیا 9000134698 ( عمده )

  9000134698
  مشعلی پلوس پراید-مشعلی پلوس 20 خار پراید-مشعلی پلوس رایو پراید-مشعلی پلوس 20 خار رایو پراید-مشعلی پلوس RAYO پراید-مشعلی پلوس 20 خار RAYO پراید-مشعلی پراید-پراید مشعلی-
  از 7,200,000 ریال
  پژو بوش طبق 206 تیپ 2و3 رانا بدون لبه امیر نیا 9000134250

  پژو بوش طبق 206 تیپ 2و3 رانا بدون لبه امیر نیا 9000134250 ( عمده )

  9000134250
  بوش طبق 206-206 بوش طبق -بوش طبق 206 تیپ 2-206 بوش طبق تیپ 2 -بوش طبق 206 تیپ 3-206 بوش طبق تیپ 3 -206 بوش طبق تیپ 2-206 بوش طبق تیپ 2 -بوش طبق 206 تیپ 3-206 بوش طبق تیپ 3 -206 بوش طبق بدون بله- رانا بوش طبق بدون لبه-بوش طبق بدون لبه رانا-
  از 932,160 ریال
  پژو پلوس کامل بلند 405 ABS 22 خار امیرنیا 9000134490

  پژو پلوس کامل بلند 405 ABS 22 خار امیرنیا 9000134490 ( عمده )

  9000134490
  پلوس کامل 405-405 پلوس کامل -پلوس کامل بلند 405-405 پلوس کامل بلند -405 پلوس کامل 22 خار ABS -پلوس کامل بلند 22 خار ABS 405- 405 پلوس کامل بلند 22 خار ABS-
  از 25,910,400 ریال
  پژو پلوس کامل بلند 405 ABS 24 خار امیرنیا 9000134492

  پژو پلوس کامل بلند 405 ABS 24 خار امیرنیا 9000134492 ( عمده )

  9000134492
  پلوس کامل 405-405 پلوس کامل -پلوس کامل بلند 405-405 پلوس کامل بلند -405 پلوس کامل 24 خار ABS -پلوس کامل بلند 24 خار ABS 405- 405 پلوس کامل بلند 24 خار ABS-
  از 26,870,400 ریال
  پژو پلوس کامل کوتاه 405 ABS 22 خارامیرنیا 9000134491

  پژو پلوس کامل کوتاه 405 ABS 22 خارامیرنیا 9000134491 ( عمده )

  9000134491
  پلوس کامل 405-405 پلوس کامل -پلوس کامل کوتاه 405-405 پلوس کامل کوتاه -405 پلوس کامل 22 خار ABS -پلوس کامل کوتاه 22 خار ABS 405- 405 پلوس کامل کوتاه 22 خار ABS-
  از 23,990,400 ریال
  پژو توپی سر کمک 405 امیرنیا 2013001010

  پژو توپی سر کمک 405 امیرنیا 2013001010 ( عمده )

  2013001010
  توپی سر کمک 405-405 توپی سر کمک -پژو 405 توپی سر کمک-
  از 1,192,320 ریال
  پژو دسته موتور دو سر پیچ 206 تیپ 2 امیرنیا 2053025010

  پژو دسته موتور دو سر پیچ 206 تیپ 2 امیرنیا 2053025010 ( عمده )

  2053025010
  دسته موتور 206-206 دسته موتور -دسته موتور 206 تیپ 2-206 دسته موتور تیپ 2-دسته موتور دوسر پیچ 206-206 دسته موتور دوسر پیچ -دسته موتور دوسر پیچ 206 تیپ 2-206 دسته موتور دوسر پیچ تیپ 2-پژو 206 دسته موتور دو سر پیچ تیپ 2-پژو 206 تیپ 2 دسته موتور دو سر پیچ -
  از 2,160,000 ریال
  پژو دسته موتور دو سر پیچ 405 امیرنیا 2053005010

  پژو دسته موتور دو سر پیچ 405 امیرنیا 2053005010 ( عمده )

  2053005010
  دسته موتور 405-405 دسته موتور -دسته موتور دو سر پیچ 405-405 دسته موتور دو سر پیچ -پژو 405 دسته موتور دو سر پیچ -
  از 2,151,917 ریال
  پژو دیسک چرخ جلو 405 امیرنیا 5023001010

  پژو دیسک چرخ جلو 405 امیرنیا 5023001010 ( عمده )

  5023001010
  دیسک چرخ 405-405 دیسک چرخ -دیسک چرخ جلو 405-405 دیسک چرخ جلو -پژو 405 دیسک چرخ جلو -
  از 5,505,600 ریال
  پژو سرپلوس 405 22 خار وسط ABS مارک امیرنیا 9000134481

  پژو سرپلوس 405 22 خار وسط ABS مارک امیرنیا 9000134481 ( عمده )

  9000134481
  سرپلوس 405-405 سرپلوس -سرپلوس 22 خار وسط 405-405 سرپلوس 22 خار وسط ABS-پژو 405 سرپلوس 22 خار وسط ABS-
  از 7,670,400 ریال
  پژو سرپلوس 405 24 خار ABS دار امیرنیا 9000134483

  پژو سرپلوس 405 24 خار ABS دار امیرنیا 9000134483 ( عمده )

  9000134483
  سرپلوس 405-405 سرپلوس -سرپلوس 24 خار 405-405 سرپلوس 24 خار -پژو 405 سرپلوس 24 خار -405 سرپلوس 24 خار ABS-سرپلوس 24 خار ABS 405-پژو 405 سرپلوس 24 خار ABS دار -
  از 7,670,400 ریال
  پژو سرپلوس 405 24 خار معمولی مارک امیرنیا 9000134484

  پژو سرپلوس 405 24 خار معمولی مارک امیرنیا 9000134484 ( عمده )

  9000134484
  سرپلوس 405-405 سرپلوس -سرپلوس 24 خار 405-405 سرپلوس 24 خار -پژو 405 سرپلوس 24 خار -
  از 7,296,000 ریال
  پژو سه شاخه پلوس 206 21 خار امیرنیا 9000134296

  پژو سه شاخه پلوس 206 21 خار امیرنیا 9000134296 ( عمده )

  9000134296
  سه شاخه پلوس 206-206 سه شاخه پلوس -سه شاخه پلوس 21 خار 206-206 سه شاخه پلوس 21 خار -پژو 206 سه شاخه پلوس 21 خار -
  از 2,160,000 ریال
  پژو سیبک زیر کمک 405 (طبق) امیرنیا 1053001010

  پژو سیبک زیر کمک 405 (طبق) امیرنیا 1053001010 ( عمده )

  1053001010
  سیبک زیر کمک 405-405 سیبک زیر کمک - طبق زیر کمک 405-405 طبق زیر کمک -پژو 405 سیبک زیر کمک -پژو 405 طبق زیر کمک -پژو طبق زیر کمک 405-
  از 1,275,120 ریال
  پژو ضربه گیر دوطرفه دسته موتور کرستی 405 امیر نیا 2043002010

  پژو ضربه گیر دوطرفه دسته موتور کرستی 405 امیر نیا 2043002010 ( عمده )

  2043002010
  ضربه گیر دو طرفه 405-405 ضربه گیر دو طرفه -ضربه گیر دو طرفه دسته موتور 405-405 ضربه گیر دو طرفه دسته موتور -پژو 405 ضربه گیر دوطرفه دسته موتور کرستی -
  از 513,600 ریال
  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) امیرنیا 1023022010

  پژو قرقری فرمان 206 (مفصلی میل فرمان) امیرنیا 1023022010 ( عمده )

  1023022010
  قرقری فرمان 206-206 قرقری فرمان -مفصلی میل فرمان 206-206 مفصلی میل فرمان -پژو قرقری فرمان 206-پژو مفصلی میل فرمان 206 -پژو 206 قرقری فرمان -پژو 206 مفصلی میل فرمان -
  از 1,328,000 ریال
  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ماندو امیرنیا 1023021010

  پژو قرقری فرمان 405 (مفصلی جعبه فرمان) ماندو امیرنیا 1023021010 ( عمده )

  1023021010
  قرقری فرمان 405-405 قرقری فرمان -مفصلی جعبه فرمان 405-405 مفصلی جعبه فرمان -پژو قرقری فرمان یک تکه 405-پژو مفصلی جعبه فرمان یک تکه 405 -پژو 405 قرقری فرمان یک تکه -پژو 405 مفصلی جعبه فرمان یک تکه-قرقری فرمان یک تکه 405-405 قرقری فرمان یک تکه-مفصلی جعبه فرمان یک تکه 405-405 مفصلی جعبه فرمان یک تکه-
  از 1,970,496 ریال
  پژو لاستیک موجگیر 405 (لاستیک چاکدار) قدیم امیرنیا 2023003510

  پژو لاستیک موجگیر 405 (لاستیک چاکدار) قدیم امیرنیا 2023003510 ( عمده )

  2023003510
  لاستیک موجگیر 405-405 لاستیک موجگیر -لاستیک چاکدار 405-405 لاستیک چاکدار -پژو لاستیک موجگیر 405-پژو 405 لاستیک موجگیر -پژو لاستیک چاکدار 405-پژو 405 لاستیک چاکدار -لاستیک موجگیر قدیم 405-405 لاستیک موجگیر قدیم-لاستیک چاکدار قدیم 405-405 لاستیک چاکدار قدیم-پژو لاستیک موجگیر قدیم 405-پژو 405 لاستیک موجگیر قدیم-پژو لاستیک چاکدار قدیم 405-پژو 405 لاستیک چاکدار قدیم-
  از 1,036,800 ریال
  تصویر از پژو مشعلی پلوس بلند 405 22 خار امیرنیا 9000134486 ( عمده )

  پژو مشعلی پلوس بلند 405 22 خار امیرنیا 9000134486 ( عمده )

  9000134486
  مشعلی پلوس 405-405 مشعلی پلوس- مشعلی پلوس بلند 22 خار 405-405 مشعلی پلوس بلند 22 خار- پژو 405 مشعلی پلوس بلند 22 خار-
  از 12,470,400 ریال
  پژو مشعلی پلوس بلند 405 24 خار امیرنیا 9000134488

  پژو مشعلی پلوس بلند 405 24 خار امیرنیا 9000134488 ( عمده )

  9000134488
  مشعلی پلوس 405-405 مشعلی پلوس- مشعلی پلوس بلند 24 خار 405-405 مشعلی پلوس بلند 24 خار- پژو 405 مشعلی پلوس بلند 24 خار-
  از 13,430,400 ریال
  پژو مشعلی پلوس کوتاه 405 22 خار امیرنیا 9000134485

  پژو مشعلی پلوس کوتاه 405 22 خار امیرنیا 9000134485 ( عمده )

  9000134485
  مشعلی پلوس 405-405 مشعلی پلوس -مشعلی پلوس کوتاه 405-405 مشعلی پلوس کوتاه -پژو 405 مشعلی پلوس کوتاه -مشعلی پلوس کوتاه 22 خار 405-405 مشعلی پلوس کوتاه 22 خار-پژو 405 مشعلی پلوس کوتاه 22 خار-
  از 8,630,400 ریال
  پژو مشعلی پلوس کوتاه 405 24 خار امیرنیا 9000134487

  پژو مشعلی پلوس کوتاه 405 24 خار امیرنیا 9000134487 ( عمده )

  9000134487
  مشعلی پلوس 405-405 مشعلی پلوس -مشعلی پلوس کوتاه 405-405 مشعلی پلوس کوتاه -پژو 405 مشعلی پلوس کوتاه -مشعلی پلوس کوتاه 24 خار 405-405 مشعلی پلوس کوتاه 24 خار-پژو 405 مشعلی پلوس کوتاه 24 خار-
  از 10,550,400 ریال
  پژو میل موجگیر دوسرسیبک سمند چپ امیرنیا 1011051110

  پژو میل موجگیر دوسرسیبک سمند چپ امیرنیا 1011051110 ( عمده )

  1011051110
  میل موجگیر سمند-سمند میل موجگیر -میل موجگیر دو سرسیبک سمند-سمند میل موجگیر دوسرسیبک-پژو سمند میل موجگیر دوسرسیبک -میل موجگیر چپ سمند-سمند میل موجگیر چپ-میل موجگیر دو سرسیبک چپ سمند-سمند میل موجگیر دوسرسیبک چپ-پژو سمند میل موجگیر دوسرسیبک چپ -A411
  از 1,553,328 ریال

  شرکت تولیدی صنعتی امیرنیا در سال 1369 با هدف والای کمک به ارتقاء صنعت ایران فعالیت خود را با طراحی،تولید و صادرات انواع قطعات سییستم تعلیق و فرمان خودروهای سواری در تبریز آغاز نموده است.گستره وسیع محصولات،کیفیت بالا،قیمت مناسب به همراه مطالعات مشتری محور،امیرنیا را تولید کننده پیشرو قطعات یدکی خودرو در خاورمیانه نموده است(شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 32,188,500 ریال
  0 32188500
  دسته بندی ها