جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  🟣 شرکت آماتاصمد

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  استپرموتور پیکان و پراید آماتا طرح UfO 14080298 ( عمده )

  استپرموتور پیکان و پراید آماتا طرح UfO 14080298 ( عمده )

  14080298
  14080298-استپرموتور پیکان-پیکان استپرموتور-استپرموتور پراید-پراید استپرموتور-استپ موتور پیکان-پیکان استپ موتور-استپ موتور پراید-پراید استپ موتور-
  از 2,780,960 ریال
  ال 90 توپی چرخ جلو و ساندرو آماتاصمد 29070018 ( عمده )

  ال 90 توپی چرخ جلو و ساندرو آماتاصمد 29070018 ( عمده )

  29070018
  29070018-توپی ال90-ال90 توپی-توپی چرخ ال90-ال90 توپی چرخ-توپی جلو ال90-ال90 توپی جلو-توپی چرخ جلو ال90-ال90 توپی چرخ جلو-توپی ساندرو-ساندرو توپی-توپی چرخ ساندرو-ساندرو توپی چرخ-توپی جلو ساندرو-ساندرو توپی جلو-توپی چرخ جلو ساندرو-ساندرو توپی چرخ جلو-
  از 3,676,400 ریال
  ال 90 چراغ جلو L90 (با موتور/چپ) آماتاصمد 29020018 ( عمده )

  ال 90 چراغ جلو L90 (با موتور/چپ) آماتاصمد 29020018 ( عمده )

  29020018
  29020018-ال90 چراغ-چراغ ال90-ال90 چراغ جلو-چراغ جلو ال90-ال90 چراغ جلو با موتور-چراغ جلو با موتور ال90-ال90 چراغ چپ-چراغ چپ ال90-ال90 چراغ جلو چپ-چراغ جلو چپ ال90-ال90 چراغ جلو با موتور چپ-چراغ جلو با موتور چپ ال90-ال 90 چراغ-چراغ ال 90-ال 90 چراغ جلو-چراغ جلو ال 90-ال 90 چراغ جلو با موتور-چراغ جلو با موتور ال 90-ال 90 چراغ چپ-چراغ چپ ال 90-ال 90 چراغ جلو چپ-چراغ جلو چپ ال 90-ال 90 چراغ جلو با موتور چپ-چراغ جلو با موتور چپ ال 90-
  از 7,197,778 ریال
  ال 90 شیلنگ رادیات پایین طرح قدیم آماتاصمد 29030018 ( عمده )

  ال 90 شیلنگ رادیات پایین طرح قدیم آماتاصمد 29030018 ( عمده )

  29030018
  29030018-شیلنگ ال 90-ال 90 شیلنگ-شیلنگ رادیات ال 90-ال 90 شیلنگ رادیات-شیلنگ پایین ال 90-ال 90 شیلنگ پایین-شیلنگ رادیات پایین ال 90-ال 90 شیلنگ رادیات پایین-شیلنگ طرح قدیم ال 90-ال 90 شیلنگ طرح قدیم-شیلنگ رادیات طرح قدیم ال 90-ال 90 شیلنگ رادیات طرح قدیم-شیلنگ پایین طرح قدیم ال 90-ال 90 شیلنگ پایین طرح قدیم-شیلنگ رادیات پایین طرح قدیم ال 90-ال 90 شیلنگ رادیات پایین طرح قدیم-شیلنگ رادیاتور ال 90-ال 90 شیلنگ رادیاتور-شیلنگ رادیاتور پایین ال 90-ال 90 شیلنگ رادیاتور پایین-شیلنگ رادیاتور طرح قدیم ال 90-ال 90 شیلنگ رادیاتور طرح قدیم-شیلنگ رادیاتور پایین طرح قدیم ال 90-ال 90 شیلنگ رادیاتور پایین طرح قدیم-شیلنگ ال90-ال90 شیلنگ-شیلنگ رادیات ال90-ال90 شیلنگ رادیات-شیلنگ پایین ال90-ال90 شیلنگ پایین-شیلنگ رادیات پایین ال90-ال90 شیلنگ رادیات پایین-شیلنگ طرح قدیم ال90-ال90 شیلنگ طرح قدیم-شیلنگ رادیات طرح قدیم ال90-ال90 شیلنگ رادیات طرح قدیم-شیلنگ پایین طرح قدیم ال90-ال90 شیلنگ پایین طرح قدیم-شیلنگ رادیات پایین طرح قدیم ال90-ال90 شیلنگ رادیات پایین طرح قدیم-شیلنگ رادیاتور ال90-ال90 شیلنگ رادیاتور-شیلنگ رادیاتور پایین ال90-ال90 شیلنگ رادیاتور پایین-شیلنگ رادیاتور طرح قدیم ال90-ال90 شیلنگ رادیاتور طرح قدیم-شیلنگ رادیاتور پایین طرح قدیم ال90-ال90 شیلنگ رادیاتور پایین طرح قدیم-
  از 3,931,200 ریال
  ال 90 فیلتر روغن L90 ومگان آماتاصمد 29040058 ( عمده )

  ال 90 فیلتر روغن L90 ومگان آماتاصمد 29040058 ( عمده )

  29040058
  29040058-فیلتر ال90-ال90 فیلتر-فیلتر روغن ال90-ال90 فیلتر روغن-فیلتر مگان-مگان فیلتر-فیلتر روغن مگان-مگان فیلتر روغن-
  از 679,120 ریال
  ال 90 لنت جلو L90 آماتاصمد 29070058 ( عمده )

  ال 90 لنت جلو L90 آماتاصمد 29070058 ( عمده )

  29070058
  29070058-لنت ال 90-ال 90 لنت-لنت جلو ال 90-ال 90 لنت جلو-لنت ال90-ال90 لنت-لنت جلو ال90-ال90 لنت جلو-
  از 2,925,520 ریال
  ال 90 لنت و کفشک عقب L90 آماتاصمد 29070048 ( عمده )

  ال 90 لنت و کفشک عقب L90 آماتاصمد 29070048 ( عمده )

  29070048
  29070048-لنت ال 90-ال 90 لنت-لنت عقب ال 90-ال 90 لنت عقب-کفشکی ال 90-ال 90 کفشکی-کشفکی عقب ال 90-ال 90 کفشکی عقب-لنت ال90-ال90 لنت-لنت عقب ال90-ال90 لنت عقب-کفشکی ال90-ال90 کفشکی-کشفکی عقب ال90-ال90 کفشکی عقب-
  از 4,531,280 ریال
  اویل پمپ انژکتوری پیکان آماتاصمد 10050018 ( عمده )

  اویل پمپ انژکتوری پیکان آماتاصمد 10050018 ( عمده )

  10050018
  10050018-اویل پیکان-پیکان اویل-اویل پمپ پیکان-پیکان اویل پمپ-اویل انژکتوری پیکان-پیکان اویل انژکتوری-اویل پمپ انژکتوری پیکان-پیکان اویل پمپ انژکتوری-
  از 5,139,680 ریال
  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان آماتاصمد 14070428 ( عمده )

  بلبرینگ 11949 بیرونی کوچک پراید و پیکان آماتاصمد 14070428 ( عمده )

  14070428
  14070428-بلبرینگ پراید-پراید بلبرینگ-بلبرینگ بیرونی پراید-پرایدبلبرینگ بیرونی -بلبرینگ پیکان-پیکان بلبرینگ-بلبرینگ بیرونی پیکان-پیکان بلبرینگ بیرونی-بلبرینگ کوچک پراید-پراید بلبرینگ کوچک-بلبرینگ بیرونی کوچک پراید-پرایدبلبرینگ بیرونی کوچک-بلبرینگ کوچک پیکان-پیکان بلبرینگ کوچک-بلبرینگ بیرونی کوچک پیکان-پیکان بلبرینگ بیرونی کوچک-
  از 1,431,019 ریال
  پراید آفتآبگیر پایه فلزی (کرم/راست) آماتاصمد 14021348 ( عمده )

  پراید آفتآبگیر پایه فلزی (کرم/راست) آماتاصمد 14021348 ( عمده )

  14021348
  14021348-آفتابگیر پراید-پراید آفتابگیر-آفتابگیر پایه فلزی پراید-پراید آفتابگیر پایه فلزی-آفتابگیر کرم پراید-پراید آفتابگیر کرم-آفتابگیر پایه فلزی کرم پراید-پراید آفتابگیر پایه فلزی کرم-آفتابگیر راست پراید-پراید آفتابگیر راست-آفتابگیر پایه فلزی راست پراید-پراید آفتابگیر پایه فلزی راست-افتابگیر پراید-پراید افتابگیر-افتابگیر پایه فلزی پراید-پراید افتابگیر پایه فلزی-افتابگیر کرم پراید-پراید افتابگیر کرم-افتابگیر پایه فلزی کرم پراید-پراید افتابگیر پایه فلزی کرم-افتابگیر راست پراید-پراید افتابگیر راست-افتابگیر پایه فلزی راست پراید-پراید افتابگیر پایه فلزی راست-
  از 685,360 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 آماتاصمد 14052418 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 آماتاصمد 14052418 ( عمده )

  14052418
  14052418-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-
  از 931,158 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 1-2 یورو 4 آماتاصمد 14052488 ( عمده )

  14052488
  14052488-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 2,343,395 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 آماتاصمد 14052428 ( عمده )

  14052428
  14052428-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-
  از 931,158 ریال
  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498 ( عمده )

  پراید انگشتی چکشی سوپاپ 3-4 یورو 4 آماتاصمد 14052498 ( عمده )

  14052498
  14052498-انگشتی پراید-پراید انگشتی-انگشتی چکشی پراید-پراید انگشتی چکشی-انگشتی سوپاپ پراید-پراید انگشتی سوپاپ-انگشتی چکشی سوپاپ پراید-پراید انگشتی چکشی سوپاپ-اسبک پراید-پراید اسبک-اسبک سوپاپ پراید-پراید اسبک سوپاپ-
  از 2,419,810 ریال
  پراید اهرم دو شاخه کلاچ آماتاصمد 14052468 ( عمده )

  پراید اهرم دو شاخه کلاچ آماتاصمد 14052468 ( عمده )

  14052468
  14052468-اهرم پراید-پراید اهرم-اهرم دو شاخه پراید-پراید اهرم دو شاخه-اهرم کلاچ پراید-پراید اهرم کلاچ-اهرم دو شاخه کلاچ پراید-پراید اهرم دو شاخه کلاچ-
  از 759,200 ریال
  پراید اویل پمپ طرح قدیم آماتاصمد 14052398 ( عمده )

  پراید اویل پمپ طرح قدیم آماتاصمد 14052398 ( عمده )

  14052398
  14052398-اویل پراید-پراید اویل-اویل پمپ پراید-پراید اویل پمپ-اویل طرح قدیم پراید-پراید اویل طرح قدیم-اویل پمپ طرح قدیم پراید-پراید اویل پمپ طرح قدیم-
  از 5,725,200 ریال
  پراید بوستر ترمز 9 اینچ ABS با پمپ آماتاصمد 14070348

  پراید بوستر ترمز 9 اینچ ABS با پمپ آماتاصمد 14070348 ( عمده )

  14070348
  14070348-بوستر پراید-پراید بوستر-بوستر ترمز پراید-پراید بوستر ترمز-بوستر با پمپ پراید-پراید بوستر با پمپ-بوستر ترمز با پمپ پراید-پراید بوستر ترمز با پمپ-
  از 18,958,930 ریال
  پراید بوستر ترمز بدون پمپ آلومینیومی ABS آماتاصمد 14070338

  پراید بوستر ترمز بدون پمپ آلومینیومی ABS آماتاصمد 14070338 ( عمده )

  14070338
  14070338-بوستر پراید-پراید بوستر-بوستر ترمز پراید-پراید بوستر ترمز-بوستر بدون پمپ پراید-پراید بوستر بدون پمپ-بوستر ترمز بدون پمپ پراید-پراید بوستر ترمز بدون پمپ-
  از 11,365,120 ریال
  پراید پمپ بنزین کامل با درجه داخل دوگانه یورو 4 1001004013 ( عمده )

  پراید پمپ بنزین کامل با درجه داخل دوگانه یورو 4 1001004013 ( عمده )

  1001004013
  1001004013-پمپ بنزین پراید-پراید پمپ بنزین-پمپ بنزین کامل پراید-پراید پمپ بنزین کامل-پمپ بنزین با درجه داخل پراید-پراید پمپ بنزین با درجه داخل-پمپ بنزین کامل با درجه داخل پراید-پراید پمپ بنزین کامل درجه داخل-
  از 14,727,636 ریال
  پراید پمپ ترمز با مخزن ABS آماتاصمد 14070358

  پراید پمپ ترمز با مخزن ABS آماتاصمد 14070358 ( عمده )

  14070358
  14070358-پمپ پراید-پراید پمپ-پمپ ترمز پراید-پراید پمپ ترمز-پمپ با مخزن پراید-پراید پمپ با مخزن-پمپ ترمز با مخزن پراید-پراید پمپ ترمز با مخزن-
  از 8,145,072 ریال
  پراید پمپ درب داخل درب جلو چپ 131 تیبا آماتاصمد 22080118

  پراید پمپ درب داخل درب جلو چپ 131 تیبا آماتاصمد 22080118 ( عمده )

  22080118
  22080118-پمپ درب پراید-پراید پمپ درب-پمپ درب جلو پراید-پراید پمپ درب جلو-پمپ درب چپ پراید-پراید پمپ درب چپ-پمپ درب جلو چپ پراید-پراید پمپ درب جلو چپ-پمپ درب پراید131-پراید131 پمپ درب-پمپ درب جلو پراید131-پراید131 پمپ درب جلو-پمپ درب چپ پراید131-پراید131 پمپ درب چپ-پمپ درب جلو چپ پراید131-پراید131 پمپ درب جلو چپ-پمپ درب تیبا-تیبا پمپ درب-پمپ درب جلو تیبا-تیبا پمپ درب جلو-پمپ درب چپ تیبا-تیبا پمپ درب چپ-پمپ درب جلو چپ تیبا-تیبا پمپ درب جلو چپ-
  از 1,062,880 ریال
  پراید پمپ هیدرولیک فرمان آماتاصمد 14070618 ( عمده )

  پراید پمپ هیدرولیک فرمان آماتاصمد 14070618 ( عمده )

  14070618
  14070618-پراید پمپ-پمپ پراید-پراید پمپ هیدرولیک-پمپ هیدرولیک پراید-پراید پمپ فرمان-پمپ فرمان پراید-پراید پمپ هیدرولیک فرمان-پمپ هیدرولیک فرمان پراید-
  از 29,226,080 ریال
  پراید پمپ هیدرولیک فرمان یورو 4 آماتاصمد 22070178

  پراید پمپ هیدرولیک فرمان یورو 4 آماتاصمد 22070178 ( عمده )

  22070178
  22070178-پمپ پراید-پراید پمپ-پمپ هیدرولیک پراید-پراید پمپ هیدرولیک-پمپ فرمان پراید-پراید پمپ فرمان-پمپ هیدرولیک فرمان پراید-پراید پمپ هیدرولیک فرمان-
  از 37,699,584 ریال
  پراید پوسته کلاچ بزرگ ( بشل ) آماتاصمد 14060188 ( عمده )

  پراید پوسته کلاچ بزرگ ( بشل ) آماتاصمد 14060188 ( عمده )

  14060188
  پوسته پراید-پراید پوسته-پوسته کلاچ پراید-پراید پوسته کلاچ-پوسته بزرگ پراید-پراید پوسته بزرگ-پوسته کلاچ بزرگ پراید-پراید پوسته کلاچ بزرگ-
  از 19,562,400 ریال
  پراید پوسته کلاچ بزرگ آماتاصمد 14060378

  پراید پوسته کلاچ بزرگ آماتاصمد 14060378 ( عمده )

  14060378
  14060378-پوسته پراید-پراید پوسته-پوسته کلاچ پراید-پراید پوسته کلاچ-پوسته بزرگ پراید-پراید پوسته بزرگ-پوسته کلاچ بزرگ پراید-پراید پوسته کلاچ بزرگ-
  از 27,220,190 ریال
  پراید پولی هرزگرد کولر زرد آماتاصمد 14040298

  پراید پولی هرزگرد کولر زرد آماتاصمد 14040298 ( عمده )

  14040298
  14040298-پولی پراید-پراید پولی-پولی هرزگرد پراید-پراید پولی هرزگرد-پولی کولر پراید-پراید پولی کولر-پولی هرزگرد کولر پراید-پراید پولی هرزگرد کولر-
  از 854,422 ریال
  پراید ترموستات 71 درجه آماتاصمد 14040158

  پراید ترموستات 71 درجه آماتاصمد 14040158 ( عمده )

  14040158
  14040158-ترموستات پراید-پراید ترموستات-ترموستات 71درجه پراید-پراید ترموستات 71 درجه-
  از 1,005,680 ریال
  پراید ترموستات 76 درجه آماتاصمد 14040178

  پراید ترموستات 76 درجه آماتاصمد 14040178 ( عمده )

  14040178
  14040178-ترموستات پراید-پراید ترموستات -ترموستات 76 درجه پراید-پراید ترموستات 76 درجه-
  از 1,005,680 ریال
  پراید ترموستات 82 درجه آماتاصمد 14040188

  پراید ترموستات 82 درجه آماتاصمد 14040188 ( عمده )

  14040188
  14040188-ترموستات پراید-پراید ترموستات-ترموستات 82درجه پراید-پراید ترموستات 82 درجه-
  از 1,005,680 ریال
  پراید تسمه کولر A34 آماتاصمد 14040148

  پراید تسمه کولر A34 آماتاصمد 14040148 ( عمده )

  14040148
  14040148-تسمه پراید-پراید تسمه-تسمه کولر پراید-پراید تسمه کولر-
  از 1,291,680 ریال

  در حال حاضر ارائه خدمات به مشتریان گرامی در بخش های فروش عمده، فروش مویرگی و نیز فروش در محل فروشگاه شرکت در حال انجام بوده و علاوه بر محصولات برند "آماتا صمد"، بصورت انحصاری محصولات برندهای GSP و یوفو الکترونیک را نیز در سبد محصولات خود به مشتریان محترم عرضه می نماید.شهریدکی(بازرگانی فلسفی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 27,140 ریال بیشترین مقدار: 112,176,660 ریال
  27140 112176660
  دسته بندی ها