سفارش واتساپ

جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  چهارشاخ فرمان

  ستون فرمان یک لوله فلزی است که وظیفه اتصال غربیلک فرمان به جعبه فرمان را بر عهده دارد. با چرخش غربیلک فرمان، نیرو و گشتاور باید به جعبه فرمان منتقل شوند. این کار تنها توسط ستون فرمان انجام نمی‌گیرد. بلکه ستون فرمان این کار را توسط ابزارها و قطعات دیگر تکمیل می‌کند. یکی از قطعات ضروری، چهارشاخ فرمان است.بازرگانی فلسفی(شهریدکی)

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  تصویر از پراید چهارشاخه فرمان کوتاه سایپا یدک 4 5006164

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه سایپا یدک 4 5006164

  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-چهار شاخ فرمان کوتاه پراید- پراید چهار شاخ فرمان کوتاه-
  از 1,242,000 ریال
  تصویر از پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت شیت متال کد55 1503155

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت شیت متال کد55 1503155

  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-پراید چهار شاخ فرمان شیت متال -پراید چهارشاخه فرمان-چهارشاخه فرمان پراید -پراید چهارشاخه فرمان کوتاه-چهارشاخه فرمان پراید کوتاه-
  از 1,331,360 ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند جدید طرح 2 کوتاه تر 9000844664

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند جدید طرح 2 کوتاه تر 9000844664

  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-9000844664-
  ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح جدید 9000309013

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح جدید 9000309013

  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-
  از 4,284,000 ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح قدیم 9000309014

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند سلپیک طرح قدیم 9000309014

  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح قدیم 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح قدیم -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح قدیم-
  از 3,517,500 ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان 405 کوتاه TK طرح جدید 9000844001

  پژو چهارشاخه فرمان 405 کوتاه TK طرح جدید 9000844001

  چهار شاخه فرمان 405-405 چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان کوتاه 405-405 چهار شاخه فرمان کوتاه -چهار شاخه فرمان کوتاه طرح جدید 405-405 چهار شاخه فرمان کوتاه طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان کوتاه طرح جدید-
  از 3,381,000 ریال
  تصویر از پراید چهارشاخه فرمان بلند شیت متال کد 54 دینا پارت 1503154

  پراید چهارشاخه فرمان بلند شیت متال کد 54 دینا پارت 1503154

  چهار شاخه فرمان بلند پراید-چهار شاخ فرمان شیت متال پراید-
  از 1,260,000 ریال
  تصویر از پراید چهارشاخه فرمان بلند طوس 37032090

  پراید چهارشاخه فرمان بلند طوس 37032090

  چهار شاخه فرمان بلند پراید-چهار شاخ فرمان طوس پراید- پراید چهار شاخ فرمان طوس-
  از 1,050,000 ریال
  تصویر از پراید چهارشاخه فرمان بلند فورج سرد کد 16دینا پارت 1503016

  پراید چهارشاخه فرمان بلند فورج سرد کد 16دینا پارت 1503016

  چهار شاخه فرمان بلند فورج سرد پراید-چهار شاخ فرمان فورج پراید- پراید چهار شاخ فرمان فورج سرد-
  از 973,350 ریال
  تصویر از پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت فرج سرد کد15 1503015

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه دینا پارت فرج سرد کد15 1503015

  چهار شاخه فرمان کوتاه فورج سرد پراید-چهار شاخ فرمان فورج پراید- پراید چهار شاخ فرمان فورج سرد-پراید چهارشاخه فرمان-چهارشاخه فرمان پراید -
  از 1,996,800 ریال
  تصویر از پراید چهارشاخه فرمان کوتاه طوس 9000722002

  پراید چهارشاخه فرمان کوتاه طوس 9000722002

  چهار شاخه فرمان کوتاه پراید-چهار شاخ فرمان طوس پراید- پراید چهار شاخ فرمان طوس-
  از 987,000 ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند طرح جدید ایساکو 1020306399

  پژو چهارشاخه فرمان 405 بلند طرح جدید ایساکو 1020306399

  چهار شاخ فرمان 405-405 چهار شاخ فرمان -چهار شاخ فرمان بلند 405-405 چهار شاخ فرمان بلند -چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید 405-405 چهار شاخ فرمان بلند طرح جدید -پژو 405 چهارشاخه فرمان بلند طرح جدید-1020306399-
  از 5,439,329 ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک 405 کد151639 151639

  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک 405 کد151639 151639

  چهار شاخه فرمان 405-405 چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک 405-405 چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -پژو 405 چهارشاخه فرمان جعبه کوچک -
  از 630,000 ریال
  تصویر از پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک کد 1639پرایدوآردی RD 1639

  پژو چهارشاخه فرمان طوس جعبه کوچک کد 1639پرایدوآردی RD 1639

  چهار شاخه فرمان پراید-پراید چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان آردی-آردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان اردی-اردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک پراید-پراید چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک آردی-آردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک اردی-اردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک-
  از 630,000 ریال
  تصویر از چهارشاخه فرمان آردی RD جعبه کوچک سلپیک کد 605922 265096059

  چهارشاخه فرمان آردی RD جعبه کوچک سلپیک کد 605922 265096059

  چهار شاخه فرمان آردی-آردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک آردی-آردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -چهار شاخه فرمان اردی-اردی چهار شاخه فرمان -چهار شاخه فرمان جعبه کوچک اردی-اردی چهار شاخه فرمان جعبه کوچک -
  از 257,197 ریال
  تصویر از چهارشاخه فرمان بلند آریسان و روآ سلپیک 9000309025

  چهارشاخه فرمان بلند آریسان و روآ سلپیک 9000309025

  چهارشاخه فرمان آریسان-آریسان چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند آریسان-آریسان چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان اریسان-اریسان چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند اریسان-اریسان چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان روآ-روآ چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند روآ-روآ چهارشاخه فرمان بلند-چهارشاخه فرمان روا-روا چهارشاخه فرمان -چهارشاخه فرمان بلند روا-روا چهارشاخه فرمان بلند-
  از 4,032,000 ریال
  banner
  Filters Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 6,629,183 ریال
  0 6629183
  دسته بندی ها

  سفارش واتساپ

  سفارش واتساپ